Home

Repetisjonsspørsmål historie vg3 den kalde krigen

Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen Hva menes med kald krig? Den kalde krigen betegner spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen fra siste halvdel av 1940-årene til 1991. I denne perioden stod to supermakter mot hverandre, og de hadde sine tilhengere og allierte. De to statene representerte motsetninger i økonomi og politikk. USA hadde et demokratisk politisk Fortsett å lese. Notater til Den kalde krigen - kapitel i historie-boken VG3. Notatene er skrevet i forhold til å svare på spørsmål fra kapitelet, men tar ikke med siste delen av kapitelet. Oppgaven kan brukes for å forstå den kalde krigen bedre og som en øvelse til prøve Historie vg 2 og 3. 1: Fra jegere og samlere til sivilisasjoner. 2: Antikken. Repetisjonsspørsmål til kapittel 15, bokmål; Repetisjonsspørsmål til kapittel 15, Maktblokkene under den kalde krigen (1955) (side 386) 9 MB Last ned; Kart: Sovjetunionen går i oppløsning (side 402

Repetisjonsspørsmål til Den kalde krigen - Studieweb

jernteppet, det politiske skillet mellom øst og vest i Europa under den kalde krigen. kald krig, spenningsforholdet mellom Sovjetunionen og USA fra midten av 1940-årene til 1991. Den kalde krigen var i stor grad en ideologisk konflikt. KGB, Komiteen for statens sikkerhet, sovjetisk etterretningsorganisasjon Når det gjelder den kalde krigen, så brukes begrepet for å betegne det sterke skillet mellom Øst- og Vest-Europa, hvor Sovjetunionen tok kontroll over Øst- og Sentral-Europa. Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia, Romania, Bulgaria og den tyske østsonen var under Sovjetisk kontroll, også inkludert de baltiske statene, Bessarabia og Moldova som var innlemmet i Sovjetunionen under andre verdenskrig Historie Vg2 og Vg3. Samfunn og mennesker i tid. Ideologiene på 1900-tallet Den kalde krigen - en Russisk kultur og historie vitner om at kollektive verdier har hatt større plass der enn i USA og mange steder i Vest-Europa. Økonomisk liberalisme viste seg stadig å nå flere deler av verden etter den kalde krigen Historie for VG3 søndag 8. desember 2013. Den Kalde Krigen Den Kalde Krigen allierte hadde klart etter samarbeid med Sovjetunionen å beseire Nazi- Tyskland i 1945. Det skulle allikevel ikke ta lang tid før de to supermaktene USA og Sovjetunionen skulle befinne seg i strupen på hverandre 12. Vest mot øst - Den kalde krigen . 13. Norge fra gjenreisning til oljerikdom . 14. Brennpunkt Midtøsten . 15. Verden i endring - fra avkolonisering til globalisering . For læreren. Velkommen til Historie Vg3 Påbygging! Velg kapittel, og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg3

Den kalde krigen er betegnelse på spenningstilstanden som oppstod mellom USA og Sovjetunionen, senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig. Uttrykket ble visstnok første gang brukt av president Harry Trumans rådgiver Bernard Baruch i 1947.Den kalde krigen kjennetegnes ved at det aldri kom til militærkonfrontasjon mellom supermaktene, selv om det var nære på enkelte ganger, som. Kapittel 12 - Vest mot Øst: Den kalde krigen - Rep... Kapittel 13 - Europa: Fra splittelse til gjenreisn... Gjøre rede for samisk historie etc. - Læreplanmål Jegere og samlere - Kapittel 1 - Notater; Mellomkrigstid - Kapittel 10 - Repetisjonsspørsmål; Første verdenskrig - Kapittel 9 - Repetisjonsspørsmål Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte). Epoken varte omtrent 40 år; fra slutten av 1940-årene til slutten av 1980-årene Nettstedet har en egen del for lærere. Den inneholder blant annet forslag til halvårsplaner og undervisningsopplegg til alle kapitlene i boka. Det som er ment for lærer, inneholder ingen «hemmeligheter», og det er fritt for elevene å gå inn og se hva som ligger der. Vi håper både elever og lærere vil ha glede og nytte av nettstedet Historikerne har ulike syn på hvem som har skylden for Den kalde krigen. Disse synene kan deles inn i tre retninger: tradisjonalister, revisjonister og postrevisjonister. (s.326-327) Forklar kort forskjellen på de tre og drøft hvorfor historikerne har ment ulikt om dette. (ca en halv side

Den kalde krigen Spørsmål og svar - Studienett

Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese. Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Om denne siden; Mange mente at India egentlig besto av to nasjoner med forskjellig religion, historie og kultur. Konsekvensene delingen fikk var krig o masseflyttinger. Nato og Warszawa-pakten var militærallianser som ble opprettet under den kalde krigen

Historie Den Kalde Krigen av Quizmaster. Publisert 23.04.2018. Hvilken tidligere skuespiller var amerikansk president i perioden 1981 til 1989? Ronald Reagan. Hvem var president i USA under Cubakrisen? John F. Kennedy. Hvem var Sovjetunionens siste statsleder? Mikhail Gorbatsjov Historie Vg2 og Vg3. Historieforståelse og metoder . Samfunn og mennesker i tid. Den kalde krigen var en flere tiår lang periode med et spenningsforhold mellom øst og vest, med Sovjetunionen og USA som supermakter på hver side

Historie vg 2 og 3: 15: Vest mot øst - Den kalde krigen

 1. Kald krig: Den kalde krigen (1945-1991) var en rivalisering som utviklet seg etter den andre verdenskrigen mellom nasjoner som hadde ulike ideologier og politiske systemer. På den ene siden var Sovjetunionen med allierte, omtalt som Østblokken. På den andre siden var USA, vesteuropeiske land og deres allierte, omtalt som Vestblokken
 2. Repetisjonsspørsmål historie vg2. Oppgaven inneholder repetisjonsspørsmål 1-17 fra kapittel 8 Vest mot øst - Den kalde krigen. (Cappelen Damm historiebok) Svar på oppgaver om imperialisme fra boken Tidslinjer 2 i Historie Vg3. Tar for seg den europeiske ekspansjonen og imperialisme i de ulike verdensdelene. ( Repetisjonsspørsmål i regnskap
 3. Historieskrivingen om den kalde krigen er et godt eksempel på hvordan hver generasjon skriver sin versjon av fortida i lys av tankeretninger, hendelser og behov i sin egen tid. Tradisjonalister, revisjonister og postrevisjonister har vært de tre hovedgruppene av kaldkrigshistorikere
 4. Den kalde krigen var krigen uten krig. Partene bygget opp allianser over det meste av verden og involverte seg i en rekke stridigheter og konflikter rundt om i hele verden Enten du er skoleelev i grunnskolen, student eller bare nysgjerrig på hva begrepet kald krig innbefatter og hva Den kalde krigen var for noe, finnes det muligheter til å fordype seg i temaet
 5. Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge. Etter kapitlene om den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget sammenhengende kapittel: Norge fra gjenreisning til oljerikdom

Historievg 2-3 Påbygging : 12

 1. Om læreverket Historie Vg3 Påbygging Faglig og pedagogisk oppdatert utgave av Historie Vg3 Påbygning til generell studiekompetanse. Boken behandler deler av verdens- og norgeshistorien fra de eldste tider og fram til vår tid, og den er oppdelt i 15 kapitler etter kunnskapsmålene i læreplanen
 2. Repetisjonsspørsmål til kap. 4 i Historie Vg3, Portal. Han tok på krigen, men passet på at den ble en kort affære, uten unødig tap av liv. 1814 er et kjempe viktig tema i den norske historien, og at dette temaet kan komme på eksamen er det ikke no' tvil om
 3. Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge. Etter kapitlene om den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget sammenhengende kapittel: Norge fra gjenreisning til oljerikdom.I de tre siste kapitlene er det laget vekt på.
 4. Hovedtrekkene i den nye politiske nyordningen som Terboven innførte 25. september 1940 var at kongen og regjeringen ble avsatt, at det ble innsatt 13 såkalte kommissariske statsråder, hvorav 10 kom fra NS, at alle partier unntatt NS ble forbudt og at demokratiet i Norge ble avskaffet Mellomkrigstid - Kapittel 10 - Repetisjonsspørsmål Historie Vg3 Påbygging
 5. Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, Etter kapitlene om den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget sammenhengende kapittel: Norge fra gjenreisning til oljerikdom. I de tre siste Hvert kapittel avsluttes med repetisjonsspørsmål,.
 6. Den kalde krigen. Begrepsbank Ressurser til kapitlet. Til Den kalde krigen. kart kapittel 19. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettsider. Om læreverket; Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt oss.

Formålet med opprettelsen av FN var å skape en verden uten kriger og konflikter. Stormaktene fikk vetorett i FN og kan dermed stoppe et hvert vedtak de er uenige i. 2. Nato og Warszawa-pakten var militærallianser som ble opprettet under den kalde krigen. Etter den kalde krigen ble Warszawapakten oppløst, mens Nato fortsatt eksisterer. 3 Nyere Historie 3ST3 2014-2015 søndag 22. februar 2015. Den kalde krigen - repetisjonsspørsmål Vi har jobbet med følgende spørsmål og dere har blitt anbefalt å svare i bloggen slik at alt er samlet og dere er godt forberedt til prøven. MEN svarene vurderes ikke som en del av bloggkarakteren

Hei! Jeg holder på med en prøveeksamen i historie(vg3) og jeg sitter litt fast. Jeg trenger en konkret og innsnevret problemstilling som jeg kan lage ett 15 min. foredrag om, temaet er Den kalde krigen/europeisk etterkrigstid. Er det noen som har ett forslag til en problemstilling? Sitter helt fa.. Historie VG3 onsdag 14. mai 2014. Den kalde krigen Den kalde krigen: -Cubakrisen Den kalde krigen var egentlig ikke en krig, men ble håndtert på en indirekte måte. Varte fra 1945-1989/91. Folk hadde en drøm om at verden skulle bli bedre etter 1945. Europa og Asia lå i ruiner etter den 2.VK Omvendt undervisning: «Den kalde krigen» Film der en lærer oppsummerer emnet «Den kalde krigen» og stiller noen spørsmål elevene kan jobbe videre med. Passer både som før-, underveis- og etteroppgave i arbeidet med emnet. «Hjelpeaksjon Ungarn» Filmklipp om norsk hjelpeaksjon til Ungarn, blant annet med Gerhardsens tale (02:04 minutter) Rent militært vant de aldri noe stort, men de hadde mye høyere moral, og klarte stadig og senke den amerikanske moralen såpass at USA rett og slett ble lei av krigen, og trakk seg ut. 36. I begynnelsen var dette støttet av de fleste amerikanere, men utover krigen ettersom dødstallene steg, og man aldri fikk en avgjørende seier, begynte motstanden å øke Den kalde krigen - Berlinmuren 1989 Årsakene til den kalde krigen - situasjonen i 1945 - fatt.no Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen - dei første åra - NDL

Ble trukket opp i historie muntlig idag og kunne nesten ikke vært mer misfornøyd, av alle fagene jeg kunne kommet opp i var historie det eneste jeg ikke ville ha. Nå sitter jeg med en bok på 500 sider foran meg og vet ikke helt hvor jeg skal gjøre av meg.Regner ikke med jeg er den eneste i dette. Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie. Fra krigens slutt i 1945 og frem til omkring 1970 opplevde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer. Alle tiders historie (2013) Alle tiders historie (2013) er et læreverk til videregående skole og er skrevet etter Kunnskapsløftets læreplan. Dette nettstedet er en del av læreverket og er til alle utgavene/kursene. Les mer om læreverkene på våre nettsider cdu.no Elevnettsted Elever kan fritt benytte nettstedet 1 Bakgrunn for kald krig · Kald krig og andre verdenskrig går i ett. En av bakgrunnen for den kalde krigen var at Soviet hadde en helt annen politisk ideologi enn det Vesten hadde, når den felles fienden Tyskland var blitt slått, sto supermaktene overfor hverandre. Begge hatet den andres ideologi og økonomiske modell

Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet. Få oversikten over den kalde krigen og den spente situasjonen den skapte i hele verden i over 40 år Hvorfor oppsto den kalde krigen. Den kalde krigen var den politiske og militære rivaliseringen som utviklet seg etter den andre verdenskrig mellom Østblokken (ledet av Sovjetunionen og bestående av sovjetvennlige regimer) og Vestblokken (dominert av USA og bestående av vesteuropeiske land og disse landenes allierte) Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Dette kan være til stor hjelp både for vanlige elever og for elever som skal ta historie som privatist og trenger å lese. Alle tiders historie Elevnettsted (Nettsted) av forfatter Tommy Moum. Se flere bøker fra Tommy Moum . Repetisjonsspørsmål kapittel 4 Historie Vg3 Historie På Vg3 har du kanskje kommet frem til kapitlet om den kalde krigen. På Perspektiverbloggen finner du mange forslag til undervisningsopplegg og ressurser du kan bruke sammen med klassen din. Har du for eksempel sett våre dialogduker? Til kapittel 16 har vi laget to dialogduker, en om årsakene til den kalde krigen og en om årsaken

Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge. Etter kapitlene om den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget Innlegg om den kalde krigen skrevet av hannemartinsen. Vi har akkurat avslutta emnet den kalde krigen på vg3. Når vi begynner på historien etter 1945, er kulturuttrykkene enklere å forstå enn før den andre verdenskrigen, om de får litt hjelp av læreren Besvarelse på Prøve i 1. Verdenskrig, Vg3 Historie. Besvarelse på prøve i Historie på Vg3 om 1. verdenskrig. 1)Nevn de indirekte årsakene til 1. verdenskrig og si noe om bakgrunnen for dem. 2)Si det du vet om maktforholdene på Balkan før krigen og () TIDSLINJE HISTORIE VG3 by Jasmine Andres on Prezi Perspektiver Historie Vg2 Vg3 Fasit

Kapittel 12 - Vest mot Øst: Den kalde krigen

 1. Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge. Etter kapitlene om den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget sammenheng..
 2. Kjøp Historie Vg3 fra Bokklubber Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge
 3. Kjøp Historie Vg3 fra Norske serier Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge
 4. Repetisjonsspørsmål historie vg2 kapittel 1. Klikk på «Velg kapittel», og du er i gang! På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til læreboken Historie Vg2-3. Ettbindsutgaven. Innholdet er ordnet. Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; På denne siden kan du finne svaret på oppgavene i historieboka Tidslinjer 1+2. Kapittel 21.

Vår pris 820,-(portofritt). Denne boka tar for seg verdenshistorien fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 2000-tallet. Med oppgaver og repetisjonsspørsmål. Har register Historie Vg3 Cappelen Damm Right here, we have countless books historie vg3 cappelen damm and collections to check out. den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget sammenhengende kapittel: Norge fra gjenreisning til oljerikdom.I de tre siste kapitlene er de

Den kalde krigen var slutt. Les også: Den kalde krigens barn Sør-koreanske soldater hedrer sine døde kolleger - som gikk ned med det torpederte sørkoreanske marinefartøyet i 2010 IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin

Historie Vg2 og Vg3 - Den kalde krigen - en ideologisk

KAPITTEL 12: VEST MOT ØST - DEN KALDE KRIGEN Kald krig Styrkeforholdet mellom USA og Sovjetunionen Et jernteppe gjennom Europa Trumandoktrinen og Marshallplanen Sovjetunionen strammer grepet. HISTORIE: Repetisjonsspørsmål opg 11-31. Først og fremst var det striden mellom britene og franskmennene som trakk også de nordiske landene inn i krigen. Napoleon skjønte etterhvert at den beste måten han kunne beseire britene på var å slåss på havet,. Du er her: Hovedsiden > Grunnbok > Nyere historie > 20 (En todelt verden) > Test deg selv > Repetisjonsspørsmål : 20. EN TODELT VERDEN Arbeidsoppgaver Nettoppgaver Multimedieoppgaver. Kildeoppgave : Test deg selv Repetisjonsspørsmål Når sluttet den kalde krigen,. Du er her: Hovudsida > Nyare historie > Nyare historie > 20 (Ei todelt verd) > Test deg sjølv > Repetisjonsspørsmål : 20. EI TODELT VERD Arbeidsoppgåver Nettoppgåver Multimedieoppgåver. Kjeldeoppgåve : Test deg sjølv Når slutta den kalde krigen,. Repetisjonsspørsmål til kap. 4 i Historie Vg3, Portal Hvem var Kristian Fredrik, og hvem var støttespillerne hans i det norske samfunnet? Tronarving og dansk kronprins (ikke barn av Kristian 6., men skulle fortsatt arve den danske kronen) i Danmark

Historie for VG3 : Den Kalde Krigen

Forsker: Velg deg ut en av konfliktene i begynnelsen av Den kalde krigen (1945-1962). Forklar hvorfor den oppstod og se den fra amerikansk og sovjetisk perspektiv. Krisen som fikk hele verden til å holde pusten i tretten dager er ikke lenger så kjent for verden. I etterkrigstida kan man nesten se på dette som vendepunktet i den kalde krigen Nå skal vi bevege oss inn på hvordan Den Kalde Krigen startet. Sovjetunionen og USA var allierte og kjempet sammen i kampen mot Tyskland. De hjalp hverandre og greide å vinne krigen og over Tyskland i 1945

Historievg 2-3 Påbygging - Velkommen til Historie Vg3

 1. VG3 Om meg Annet Første time: diverse ressurser for oversikt De dekker både eldre og nyere historie. Her er også link til prezi-presentasjonen jeg bruker som utgangspunkt for videoene. DEN KALDE KRIGEN. YouTube: Modul 1 - Oversikt Jetpunk: Den kalde krigen - Tidslinj
 2. Historie vg3 torsdag 7. april 2016. Hva hadde skjedd uten Marshall-hjelpen? Andre store ledere under den kalde krigen var Nikita Khrusjtsjov, som satt fra 1953 til 1964. fra 1964 til 1982 satt Leonid Brezjnev, og Mikhail Gorbatsjov satt fra 1985 til 1991. Scenario uten Marshall-hjelpe
 3. erende partier. Mennesker i tid 2 - Repetisjonsspørsmål s. 407. 1).
 4. Propaganda er en viktig del av dagens krigføring. Det er svært viktig på alle måter å styrke moralen til dine egne tropper, men samtidig som man svekker moralen til motstanderen. I første verdenskrig ble psykologisk krigføring utviklet til vitenskap. Etter 2. Verdenskrig og inn i den kalde krigen oppsto det en litt mer skjult propaganda
 5. Other Sciences, History. 68% average accuracy. 4 years ago. gomezaka. 0. Save. Edit. Edit. Den kalde krigen del 3 DRAFT. 4 years ago. by gomezaka. Played 134 times. 0. Q. Den kalde krigen kan sies å være en krig mellom to nasjoner, hvilke? answer choices . USA og Russland. Sovjetunionen og USA . USA og Storbritannia

Den kalde krigen - Store norske leksiko

Historie Vg3 Fasit service (Dropbox, Google Drive, or Microsoft OneDrive). Historie Vg3 Fasit Fasit historie VG2+VG3 Sider. Start; Om denne siden; søndag 29. april 2012. Kapittel 22: Velferd og mangfold. 1. Grunnen til at man mente at det var nødvendig med rasjonering av varer etter krigen var at det fortsatt var varemangel. Med Page 4/2 Historie vg3.lydbøker - NOK(0.00kr) Historie vg3.e-bøk Historie vg3.lydbøker. Les online:999 Last ned bøker:1003. Å legge til mye erfaring og kunnskap. Her kan du få PDF Historie vg3 ePub spesiell bøk for deg. På dette nettstedet er det bøker i PDF-format, Kindle, Ebook, ePub og Mobi Historie Vg3 Cappelen Damm På disse nettsidene finner du tilleggsressurser til Damms historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. om den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget sammenhengend Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge. Etter kapitlene om den kalde krigen og Europa etter 1945 har Norge et eget sammenhengende kapittel: Norge fra gjenreisning til oljerikdom. I de tre siste kapitlene er det laget vekt.

15: Vest mot øst - Den kalde krigen. 16: Norge fra gjenreisning til oljerikdom. 17: Brennpunkt Midtøste ; Skrevet av Elev på Vg3 jøvelig bra :D! liker dette Brukere som har lastet ned Tidslinjer 1: Test deg Selv - Svar på Historie Oppgaver , har også lastet ne ; Sammendrag Kap 10, Historie 2, Vg3. Tidsliner 2. På nynorsk Kjøp Historie Vg3 fra Tanum Historie Vg3 begynner med opplysningstiden, den amerikanske og franske revolusjon og Norge i 1814. Fram til 1945 er verdens- og norgeshistorien integrert. Verdenshistorien gir bakgrunn for det som skjer i Norge DEN KALDE KRIGEN (1945 - 1989) Uttrykket Den kalde krigen blir brukt om kampen mellom østblokklandene og vesten og om motsetningene mellom superrmaktene USA og Sovjetunionen. Supermaktene sto på hver sin side i en rekke kriger og konflikter rundt i verden. De drev propagandakrigmot hverandre. Den kalde krigen var en kamp mellom to ideologier Historie VG3. Undervisningsplan med Tidslinjer 1+2 som læreverk. I tillegg finnes det repetisjonsspørsmål og arbeidsoppgaver etter hvert kapittel og flere oppgaver på bokas nettsted. Lage en tidslinje over sentrale hendelser i løpet av den kalde krigen

Mellomkrigstid - Kapittel 10 - Repetisjonsspørsmål

TV2 Skole - Quiz - Historie - Den kalde krigen #tv2skole #historie #etterkrigstiden #denkaldekrigen #sovjet #usa #tv2skole #historie #etterkrigstiden #denkaldekrigen #sovjet #us Read PDF Historie Vg3 Fasit sammenhengen mellom disse to områdene. Det betyr at det legges vekt på arbeid med kilder og kildeoppgaver i alle emner. Historie Vg2 og Vg3 - NDLA Historie Vg3 () Les mer Historie. Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål. Nettbok. Opplysningstid og revolusjoner repetisjonsspørsmål Historie Download File PDF Historie Vg3 Cappelen Damm historieverk for den videregående skolen og Globus Historie, Globus Ny utgave 5-7 og Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm for grunnskolen. Historie Vg3 Påbygging Unibok - Cappelen Damm Undervisning Kjøp Historie Vg3 fra Cappelen Damm Undervisning Historie Vg3 begynner med Page 8/2 Kald Krig | Oppgaver | Historie. Beskrivelse av oppgaver 1. Hvem var joseph McCarthy? Hvem gikk arbeidet hans utover? Hva ligger i begrepet 2. Koreakrigen var den første krisen som fant sted utenfor Europa under den kalde krigen. Hva var bakgrunnen? Hvordan utviklet den seg Hvorfor blir perioden 1945 - 1989 kalt Den kalde krigen? ? Det var mange snørike vintre ? USA og Sovjetunionen samarbeidet om et nedkjølingsprogram ? Fordi krigen ble utført vinterstid ? Fordi det ikke var en ordentlig krig, men en psykologisk krig; Hva er slagordet til NATO?: ? En for alle, alle for en

Den kalde krigen - Wikipedi

Krig har alltid opptatt menneskene. Bøker skrives om kriger som har vært, og om krigene som utkjempes i samtiden. Krig som tema finnes i alt fra samtidslitteraturen til Bibelen og sagalitteraturen. Krig som emne favner vidt, fra første verdenskrig til krigen i Afghanistan, til krigsbarn og krigsreportasjer Den mest anspente perioden begynte den 16 oktober, da presidenten John F. Kennedy fikk se fotografiske bevis på sovjetiske installasjoner for avfyring av atomvåpen. Krisen varte til den 28. oktober. Denne krisen oppfattes som den perioden hvor den kalde krigen var nærmest å utvikle seg til en atomkrig Historie Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (HIS1003) Eksamen og vurdering For elever For privatister; Trekkordning Angir om eksamen er obligatorisk for alle eller om man kan bli trukket ut til eksamen: Trekkfag: Obligatorisk: Eksamensordning.

Historie vg 2 og 3: Kapitle

Quiz - Den Kalde Krigen Quizer

Historie Vg3 Påbygging Cappelen Damm Undervisnin

 • Radio sotra dab.
 • Skillelinjer i norsk politikk.
 • Vhs computerkurse.
 • Nachrichten aus berlin.
 • Adcom webshop.
 • General anzeiger bonn todesanzeigen.
 • Ps vita amazon.
 • Hollister berlin online shop.
 • Donald pocket abonnement.
 • Hvordan gå ned i vekt fortest mulig.
 • Monster energy punch.
 • Polar klokke m400.
 • Spangsberg nørregade.
 • Download call of duty wwii pc.
 • Helt perfekt imdb.
 • Sveise rust i ramme pajero.
 • Alte stadtansichten.
 • Dak präventionsreisen.
 • Peter tosh johnny b goode.
 • Adcom webshop.
 • Reiseführer hamburg kostenlos.
 • Hp elitebook 840 g3 i7.
 • Kindertanzen memmingen.
 • Similan island hotel.
 • Besson prestige kornett.
 • Moblin breath of the wild.
 • Oksygenmetning nivåer.
 • Hva ble tempelet brukt til.
 • Douchebags camo 60l.
 • Atlantic sapphire nordnet.
 • Lære å hacke.
 • Bulmeurt virkning.
 • Druide farbe ändern.
 • Hudlege sandvika bærum.
 • 10 dygnsprognos varberg.
 • Jogi löw lebensgefährtin.
 • Ü30 party greifswald kontor.
 • Ü40 party chemnitz 2018.
 • Tetting mot fjell.
 • Spadag bergen.
 • Gunslingers seljord.