Home

Grønnspett utbredelse

Grønnspett er en art i spettefamilien. En vakker og fargerik, stor spettefugl med grønn rygg, gult parti ved stjertbasis og rød isse. Svært lik gråspett, men grønnspetten har en stor svart trekantet flekk rundt øyet. Hakker ut reirhull i løvtre, legger fem til åtte hvite egg som ruges av begge foreldrene i 14-18 døgn. Ungene forlater reiret etter 15-28 døgn og følger foreldrene. Grønnspett (Picus viridis) Detaljer Skrevet av Børge Jensen Kategori: Fugler Publisert 07. september 2014 fugl Kjennetegn. 32 cm lang og 30% større enn flaggspetten. Vingene er grønne og overgumpen er gulgrønn. Bryst og buk er grågrønn. På hodet har. Grønnspett er en fugleart i spettefamilien. Grønnspetten er standfugl i hele utbredelsesområdet sitt, som omfatter det vestre og sørvestre Asia, samt det meste av Europa. Grønnspetten hører til slekta Picus, spetter med grønngrå fjærdrakt. Kjønnene er jamstore. Både hunnen og hannen kan, sammen med den grønngrå drakten, kjennes på den røde issen og nakken

grønnspett - Store norske leksiko

Svartspett, Dryocopus martius, art i spettefamilien. Den halvmeterstore fuglen er Europas største spettefugl. Den er lett kjennelig på helt svart drakt, hvite øyne og rød isse, og har et rikt repertoar av høylytte vokale lyder. Om våren trommer den med utrolig styrke; kraftigere og lengre enn andre spetter, kan minne om maskingevær-salver Spettefamilien eller spetter (Picidae) er en familie med små til ganske store trelevende spettefugler (Piciformes). Spettene er trelevende fugler Familien består av cirka 237-254 arter. Spettenes nærmeste slektninger er vokseterne (Indicatoridae), som regnes som ei søstergruppe. Åtte arter hekker i Norge; svartspett, grønnspett, gråspett, dvergspett, flaggspett, hvitryggspett. Picus er ei slekt med hakkespetter som har representanter i Europa, Asia og Nord-Afrika.I Norge hekker to arter; grønnspett og gråspett.. Disse spettene er store, og som regel farget grå eller grønn. De lever i skog eller åpent skoglandskap, og legger hvite egg i hull i trær.Reiret er som regel foret med treflis Gråspett, Picus canus, art i spettefamilien. En mellomstor (ca. 30 cm) spett med grågrønn overside, grå underside og grått hode med smal svart skjeggstripe. Ligner på den noe større og langt mer fargerike grønnspetten, men mangler dennes svarte trekantete flekk rundt øyet. Reirhullet hakkes ut i et stort løvtre, og de 5-9 hvite eggene ruges av begge foreldrene i 14-15 døgn Grønnspett Art: Grønnspett (Picus viridis) Alle aktiviteter Amfibium og krypdyr BEKKIS Bilder og video av dyr Dafniejakten Dyreobservasjoner Fenologi Fisk i ferskvatn Fisk og fangst i saltvatn Fremmede arter Fuglene våre Fugler og fuglekasser Fugler ved foringsplassen Følg et tre gjennom årstidene Har du sett piggsvin

Nøtteskrike, Garrulus glandarius, er en relativt liten fugl i kråkefamilien. Den er stor som en due med en lengde på 34-35 centimeter og en vekt rundt 170 gram. Nøtteskrika er den vakreste av våre kråkefugler. Den er rødbrun med et lyseblått felt på vingeknoken og en bred svart stripe fra nebbet nedover siden. Issen er hvitaktig med svarte streker Grønnspett Picus viridis Global utbredelse Grønnspetten har den mest avgrensede globale u thre- delsen av de norske hakkespettene. Arten er vest- palearktisk og går mot Øst til Volga og Kaspihavet. I vår verdensdel er den videre utbredt enn den nært- stående gråspetten, og i motsetning til denne finne Sjøkreps (Nephrops norvegicus) er en nær slektning av vanlig hummer, men er betydelig mindre og slankere med lange smale klør.Den lever på myk bunn av leire og sand på 20-400 meters dyp.Den brukes ofte på krepsesmørbrød i stedet for ferskvannskreps, fremfor alt på vestkysten av Sverige.Sjøkreps har en mildere smak enn ferskvannskreps

I løpet av de siste tiår har imidlertid elgstammen vokst betydelig, og med det dens utbredelse. I dag kan en treffe på elg i stort sett hele landet, fra sør til langt nord. Elgens karaktertrekk, vekst og utvikling Vekst og kroppsstørrelse hos elg Fakta om grønnspett. Grønnspetten, Picus viridis, er en art i spettefamilien. En vakker og fargerik, stor spettefugl med grønn rygg, gult parti ved stjertbasis, og rød isse. Den er veldig lik gråspetten, men grønnspetten har en stor, svart trekantet flekk rundt øyet. Den er også kjent som løvspett og gulspett Utbredelse. Røde skogsmaur finnes nær sagt over hele kloden, vanligvis i barskog.. Utseende. Røde skogsmaur er rødlig brune med mørkere brunsvart farge, mellom 4 og 11 mm lang. De utgjør en liten gruppe svært like arter som er vanskelig å skille fra hverandre Hakkespetter hakker jo ganske mye, og da skulle man jo tro at de ble litt øre i hodet etter en lang dag på jobb. Når nebbet treffer trestammen utsettes de for en kraft på opp mot 1.000 G Grønnstruktur er summen av store og små grønne og naturpregede områder i byer og tettsteder. Grønnstrukturen bør utvikles til å bli en grønn vev med ferdselsårer og oppholdsområder innenfor byggesonen, som knyttes sammen med omkringliggende naturområder som bymarkene, kulturlandskap, elvekorridorer og områder langs sjøen

Den alfabetiske listen inneholder alle fugler på fuglelyder.ne Grønnspett og Østlandet · Se mer » Balkan. Topografisk kart over Balkanhalvøya Balkan er en halvøy som danner det sørøstlige hjørnet av Europa og rommer en myriade av folkeslag, kulturer, religioner og språk. Ny!!: Grønnspett og Balkan · Se mer » Biller * Adephaga. Ny!!: Grønnspett og Biller · Se mer » Boreal barsko Skogmaur (Formica) er en slekt i maurfamilien.De regnes som en viktig del av skogens økosystem fordi de blant annet lever av mange skadedyr, slik som barkbiller, men også selv er næring for andre dyr, som for eksempel grønnspett Grønnspett (Picus viridis) er en fugleart i spettefamilien.Grønnspetten er standfugl i hele utbredelsesområdet sitt, Boka viser de norske artenes utbredelse i hekkesesongen, basert på innsatsen til hele 1400 personer i perioden fra 1970 til 1989

Utbredelse: Gråspetten er relativt vanlig forekommende i hele Sør-Norge, med tyngdepunkter i kystfuruskoger fra Vestlandet opp til Trondheimsfjorden, og i Oppland fylke. Habitat: Den trives i løv- og furuskog og hekker opp til tregrensen Norsk utbredelse og habitatvalg Spurveugla har sin hovedutbredelse på Østlandet nordover til og med Nord-TrØndelag, og hekker fra spett, grØnnspett og tretåspett utnyttes i lavlandet. Spurveugla velger reir med små inngangshull, slik at mår ikke kommer inn i reiret. Reirhullene, spesiel

Grønnspett (Picus viridis) - Trolltu

 1. Grønnspett. Detaljer Kategori: Dyreliv i marka. Ut s eende. Grøn n spetten er grøn-grå med n oe r ø dt på hodet. De n blir ca. 32 cm lang. Utbredelse. Den lever i skogen og har re det si tt i tr ærne. Den hakk e r ut egne re dehull. Mat. Fød en er insekt er. Grøn n spetten rak e r ut insekt ene fr a barken på tr ærne. Ann et
 2. Global utbredelse Svartspetten har en palearktisk utbredelse, fra Skan- dinavia via Mellom-Europa til Balkan i vest, til Nord- Kina, Mandsjuria og det nordre Japan i øst. Sør for hovedutbredelsen finnes den enkelte steder i berg- lendt skog, fra Pyrenéer-halvøya til Kaukasus. Norsk utbredelse og habitatval
 3. Utbredelse: Gråspetten er relativt vanlig forekommende i hele Sør-Norge, med tyngdepunkter i kystfuruskoger fra Vestlandet opp til Trondheimsfjorden, og i Oppland fylke. Forvekslingsarter: Grønnspett (Picus viridis) Kontakt oss Hjelp Kunngjøringer RSS Følg oss på Twitter
 4. dre røde nakkeflekk. De har gul irisfarge, og gulhvitt nebb med svart spiss. Habitat: Foretrekker storvokst barskog. Utbredelse: Finnes i Norge vanligst på Sørlandet, Østlandet og i Trøndelag. Mer sparsom eller fraværende ellers
 5. grønnspett er ikke klarlagt, men artene kan hekke bare 50 m fra hverandre (Cramp 1985). At det fore- kommer hybridisering mellom dem (Ruge 1966), ty- der på nært slektskap. Gråspettungenes hovednæring er maur, som foreldrene gulper opp porsjonsvis fra kjertelmagen, etter utflukter på opp til I km fra reiret
 6. Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Ordinært flerbruk Leveområde Spillplass Reirplass Sårbar for forstyrrelse i hekketida Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden. Smålom Østfold, Akershus, HedmarkS, HedmarkN, OpplandS, OpplandN Hekker ved småvann/tjern med lav vegetasjon rundt X X.

i antall og utbredelse. Figuren til høyre viser antall arter innenfor hver fuglegruppe (or-den) som, basert på kvalifisert gjetning av fag-folk, har avtatt eller økt i antall og utbredelse i løpet av de siste 30 årene. På den negative siden synes det å være størst fare for bestan-dene av hakkespetter (vendehals, grønnspett Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.Ønsker du søkeresultater med egen URL? Bruk denne siden for rødlistesø Grønnspett er en fugleart i spettefamilien. Vår nest største spetteart med kroppsvekt som en liten skjære, ca. 200 gram. Oversiden er grønngul, mens overgumpen og bakryggen er mest gule. Begge kjønn med rød kalott, svarte kinn og kinnstrek, hannen med rød stripe i kinnstreken Kjenner ikke svartspettens utbredelse i detalj på Vestlandet, men den finnes mange steder der det er barskog. Tror den har økt sin vestnorske utbredelse i de senere tiårene. Roar Solheim (18.12.2010 11:34

Spettefamilien eller spetter er en familie med små til ganske store trelevende spettefugler . Spettene er trelevende fugler Familien består av cirka 237-254 arter. Spettenes nærmeste slektninger er vokseterne , som regnes som ei søstergruppe. Åtte arter hekker i Norge; svartspett, grønnspett, gråspett, dvergspett, flaggspett, hvitryggspett, tretåspett og vendehals Stor utbredelse av Kanadagjess i Sverige På den svenske vestkysten (Bohuslän) synes jeg at jeg ser flere Kanadagjess enn Grågjess. Kanadagåsen er innført til Europa og ble satt ut i Sverige i 1929. Den trives åpenbart meget bra for det har blitt svært mange av den etter hvert De syv spettene er flaggspett, dvergspett, hvitryggspett, grønnspett, gråspett, svartspett og tretåspett Flaggspett er nok den fuglen de aller fleste mener når de sier hakkespett. Vi har altså ingen art som heter hakkespett, det er bare en felles-betegnelse for alle spettene våre

spetter – Store norske leksikon

Grønnspett - Wikiwan

 1. Spør en ornitolog. Her kan du stille spørsmål om ville fugler og få svar fra en ornitolog. Om du laster opp et bilde av en fugl som du vil ha hjelp til å artsbestemme, så er det viktig å skrive hvor og når bildet ble tatt
 2. Hakkespetter eller egentlige spetter (Picinae) er én av tre underfamilier i spettefamilien (Picidae), og i særklasse den med tallrike av dem. Gruppen teller omkring 206 arter eller mer. Artene har tilnærmet kosmopolitisk utbredelse, unntatt i Australia og på New Zealand, Papua Ny-Guinea, Madagaskar, Island, og øyene i Stillehavet.. Ni hakkespetter hekker i Europa, hvorav sju i Norge.
 3. Utbredelse: Den er en av norges mest tallrike arter, men er bare utbredt som en spredt hekkefugl i Nord-Norge. Næring: Om sommeren ernærer bokfinken seg på insekter og edderkopper, mens den om høsten skifter til en diett som består mer av korn og frø
 4. Skjærene er spesielle fugler, de lever sitt liv sammen med oss mennesker, og har sin utbredelse kun hvor folket bor. Derfor er det også vanskelig å gjøre tiltak som skremmer dem, ettersom de kjenner våre vaner og rutiner og i tillegg er regnet for å være kloke fugler
 5. Grønnspett (Picus viridis) Spekkhogger er et eksempel på en art med tilnærmet kosmopolitisk utbredelse En kosmopolitisk utbredelse eller kosmopolitisk distribusjon er et økologisk uttrykk som benyttes for å beskrive at en arts eller en biologisk gruppes forekomstareal og utbredelsesområde,.
 6. Utbredelse: Den er sterkt knyttet til gran- eller furuskog. Den er utbredt i hele landet der den finner er slik skog, men finnes også i bjørke- og gråorskog-habitater. Næring: I hekkesesongen er konglefrø viktigste matkilde, mens i vinterhalvåret oppholder grønnsisiken seg i åpnere landskap med orefrø som viktig kostinnslag
 7. Furukorsnebb Loxia pytyopsittacus Global utbredelse Sammenlignet med grankorsnebb, har furukorsnebb en langt mer snever utbredelse. Den hekker i Skandi På snøhuleturen så og hørte vi mye grankorsnebb rundt hytta. Grankorsnebben er 17 cm. og veier 40 gram. Den kan lett forveksles med furukorsneb

Video: Hakkespetter/spetter - FH

spetter - Store norske leksiko

 1. Europas plassering og utbredelse på jorden Europaflagget brukes av Europarådet og EU Politisk kart over Europa Satellittfoto av Europa Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca. Ny!!: Spettefamilien og Europa · Se mer » Evolusjo
 2. 6 l. INNLEDNING Det foreligger manglende oversikter over hvilke faunistiske kvaliteter som finnes innen mange av våre vernete vassdrag (spesielt fra Verneplan I & Il). Som et bidrag til å rette på dette ble det av DN og NVE valgt ut 8 verneobjekter i Troms og Finnmark, der en i løpet av sommeren 1992 skulle forsøk
 3. Svarttrost er en fugl med bred utbredelse i Norge (unntatt i fjellet og helt i nord), og er stor og svart og altså lett gjenkjennelig. I alle fall hannen, som er helt svart med oransje nebb. Hunnen og de unge er mer sjokoladebrune, har mørkt nebb, men er like store og kan vanskelig forveksles med noen annen fugl
 4. Utbredelse og habitat. Løvsangeren finnes over hele Norge fra ytterst på kysten til opp mot snaufjellet. Den finnes i all slags skog fra barskog til løvskog og i åpne områder, men er mest vanlig i løvskog og Grønnspett: Storfugl: Låvesvale
 5. dre imponerende) og en til to linjer tekst på hver av kategoriene utseende, utbredelse (i Norge), lokalitet (biotop), sang (burde stått lyd eller noe slikt, for mange av artene har knapt noe som fortjener benevnelsen sang), hekking, føde og forvekslingsart (kunne stått i flertall)

Grønnspett Picus viridis Linnaeus, 1758 - Artsdatabanke

I hele Norge fra havkanten til steinurene i høyfjellet, med vel så stor utbredelse som heipiplerke og løvsanger. Reiret plasseres i en steinrøys el.l. De 5-7 lyseblå eggene ruges av hunnen i 14 dager. Grønnspett (3) Gråfluesnapper (1) Gråhegre (3). Kartleggingsnotat 6, 2019- Kartlegging av oter (Lutra lutra) og ilder (Mustela putorius) i Sørøst- Norge - Registrering ved bruk av viltkamera Europas plassering og utbredelse på jorden Europaflagget brukes av Europarådet og EU Politisk kart over Europa Satellittfoto av Europa Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, Grønnspett. Grønnspett (Picus viridis) er ei spette Stor spesialbutikk for kikkerter på nettet. Stort utvalg av kikkert, teleskop, stjernekikkert, nattkikkert og stativer. Vi lagerfører alle de ledende merkene som Nikon, Swarovski, Zeiss, Leica, Opticron og Olympus

Grønnspett - grønn og rød hakkespett - Moseplasse

 1. En grønnspett mesker seg med rød skogsmaur fra ei stor maurtue. UTBREDELSE OG ØKOLOGI I Norge finnes det barlind på Østlandet og langs kysten helt nord til Molde
 2. Det er mye jeg ønsker meg i og til hagen, men veldig høyt oppe på lista står et eller flere piggsvin. Vi har ikke så stor hage at vi har kratt, kvisthauger og hekker som vokser vilt - men rett nedi skogen burde piggsvinet klare å finne seg et trivelig sted å bo
 3. I dagens skoger er gamle trær med naturlige hull en sjeldenhet. Fuglekasser gir derfor en mulighet for hullrugerne til å etablere seg. De trenger ikke være fine for fuglene sin skyld, men bør være solide og beskytte mot sol og regn
 4. Fuglebok. Vi har stort utvalg av fuglebøker i vår naturbokhandel. Oppslagsverk og håndbøker om fugler fra hele verden: sjøfugler, rovfugler, spurvefugler, ugler, papegøyer og mye annet.
 5. Europas plassering og utbredelse på jorden Europaflagget brukes av Europarådet og EU Politisk kart over Europa Satellittfoto av Europa Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca. Ny!!: Svartspett og Europa · Se mer » Fugleegg. Fugleegg legges av alle fuglearter.
 6. I år har vi laget påskenøtter, slik at du kan bruke ferie og innetid til å teste kunnskapene dine om naturmangfold! Sender du inn svar på premienøtta kan du i tillegg bli med i trekningen av premier som er trivelige å ha med på tur

bestandsstørrelse og utbredelse av hubro (EN) i Hordaland. Både dvergspett, hvitryggspett, flaggspett, gråspett, grønnspett og vendehals er registrert i de aktuelle kommunene. I Nordhordland er Masfjorden den viktigste kommunen for hvitryggspetten, og langs det nye trasealternativet sør for Snjokrona ve Hakkespetter eller egentlige spetter er én av tre underfamilier i spettefamilien , og i særklasse den med tallrike av dem. Gruppen teller omkring 206 arter eller mer. Artene har tilnærmet kosmopolitisk utbredelse, unntatt i Australia og på New Zealand, Papua Ny-Guinea, Madagaskar, Island, og øyene i Stillehavet Stort utvalg av naturbøker i vår naturbokhandel. Bøker om fugler, dyr, pattedyr, fisk, insekter, planter, hagebøker, biologi, økologi med mer.

Norsk Ornitologisk Forening - Norske fugle

 1. Grønnspett (Picus viridis) har grønn rygg og gul overgump, rødt hode. Gråspett (Picus canus) har grønnaktig overside, grått hode med svart skjeggstripe. Tropiske utbredelse. Kraftig bevegelig nedoverbøyd overnebb som ender i en spiss, og kortere undernebb
 2. utbredelse-. ANGRIPES STOLPENE? bedt i kan-betegnelsen li-av hakke-Buskerud, Rogaland, Østfold. STOLPENE? å hakkespettenes metall-behand-15. I det henholdsvis 9 15). kongler bakken ferdige for-en vurderinger. spettene stolper. fe-som derfdr ved. ble på ferre stolpene. tallet stort. re-aktiviteten febru-reirhulle-el-rek-brukes. master år. pr.
 3. svartspett, flaggspett, grønnspett, perleugle og tårnfalk i området. Dette er arter som viser at planområdet har betydelig verdi for fuglefaunaen. Av de arter som er nevnt, bør Fossekall vies særlig oppmerksomhet, siden dette er en art som er svært negativt utsatt ved bygging av elvekraftverk (jf. NOF rapp.nr 3:2007), særlig pga. ta

Grønnspett - hør lyd / låt / sang

GrØnnspett (Picus viridis) Svartspett (Dryocopus martius) Flaggspett (Dendrocopos major) ret tå spett (Picoides tridacty Lus) Sandsvale (Riparia riparia) ~åvesvale (Hirundo rustica) en ganere11 kjennmhq til extenr utbredelse og antall i omr8dana omkuhg Pbssrmvet.net Utbredelse: Den er utbredt i hele Sør-Norge, og blir mer uvanlig jo lenger nord i landet du kommer. Arten er kategorisert som sårbar på den norske rødlista, og bestanden har gått tilbake de siste tiåra - tolig for det meste som følge av habitatødeleggelser

svartspett - Store norske leksiko

Kommentarer til «Alle verdens fuglenavn på norsk» Arbeidet med å navnsette alle verdens fuglenavn til norsk er ferdig! En grundig jobb av Norsk navnekomité for fugl (NNKF) gjennom de siste atten åra har gjort at vi nå er et av få land i verden som har gitt navn til fuglearter i hele verden Dette er en oversikt over mange fugler som hekker, har fast tilhold eller som er innom Norge i. Fugler i Norge. Alkefugl. Duer, gjøk og hærfugl. Ender. Gjess. Hønsefugl. Joer Bilder og informasjon av fugler, rovfugler, sjøfugler, spurver, finker, hauk, ørn, havørn, gråspett, dvergspett, grønnspett, svartspett.. Dette er vanligvis arter med sørlig utbredelse, som har fulgt landbruket nordover.Men det er ikke slik at Moutmarka hadde vært tom,. Mildere klima kan for eksempel føre til økt utbredelse av flått. åkerrikse og nattergal er slett ikke uvanlige så langt nord som til Trøndelag Stort utvalg av naturbøker i vår naturbokhandel. Bøker om fugler, dyr, pattedyr, fisk, insekter, planter. Tyrkerduen er en relativt ny art i norsk fauna, den ble første gang observert i 1949. I løpet av de neste 20 årene etablerte arten seg så langt nord som opp til Tromsø, før den gikk tilbake i antall og utbredelse - sannsynligvis på grunn av snørike vintre og liten tilgang til mat

Utbredelse. Holder helst til på sandstrender. Hekker ved alle sør- og mellomeuropeiske kyster. I Norge hekket den på Jæren på 1800-tallet, og navnet jærlo har vært brukt. Observert 31 ganger i Norge i perioden 1900-2002, Grønnspett (3) Gråfluesnapper (1) Gråhegre (3). Flere par med svartspett, grønnspett og flaggspett hekker i området, og en art som dvergspett (DC) kan potensielt også hekke, kanskje spesielt i kantsonen mot Vansjø. Sanglerke hekker i stort antall på de gresskledde engene ved flyplass-området, og hekkebestanden ble i 1996 anslått til ca. 50 par (Bentsen 1996) * I tillegg til de opplistede artene er vi interessert i andre uvanlige observasjoner av vanlige arter, som uvanlig store antall, opptreden utenom artens normale tilstedeværelse (tidlig vårobs, sein høstobs og vinterobs av normalt trekkende arter, havsfugler i innlandet, obs. utenom artens normale utbredelse o.l.), og andre observasjoner som kan være av interesse Grønnspett (Picus viridis) har grønn rygg og gul overgump, rødt hode. Gråspett (Picus canus) har grønnaktig overside, Tropiske utbredelse. Kraftig bevegelig nedoverbøyd overnebb som ender i en spiss, og. kortere undernebb. Tykk tunge med hornplate i spissen Boka viser de norske artenes utbredelse i hekkesesongen, basert på innsatsen til hele 1400 personer i perioden fra 1970 til 1989 Den veier bare 18 gram og er 15 centimeter lang, likevel klarer blåstrupen å fly over imponerende lange avstander

Disse databeskrivelsene skal danne grunnlaget for en felles mal for innsamling og dokumentasjon om arter og arters utbredelse, grønnspett catad. svartspett catae. flaggspett cataf. hvitryggspett catag. dvergspett catah. tretåspett cataa. vendehals cau. spurvefugler cauab. sanglerke. Disse databeskrivelsene skal danne grunnlaget for en felles mal for innsamling og dokumentasjon om arter og arters utbredelse, viktige naturtyper, samt arealbruk ut over den informasjonen som finnes i primærdataene

Spettefamilien - Wikipedi

Holen kraftverkSøknad om konsesjon Side 2 av 221 INNLEDNING1.1 Om søkerenLuster Energiverk AS og Småkraft AS vil samarbeide om å utvikle småkraftverk i Lusterkommune.Dette skal skje gjennom et nytt felles selskap - Luster Småkraft AS. Det nyeselskapet er lokalisert i Luster kommune.Både Luster Energiverk AS og Småkraft AS har de siste årene satset på småkraftutvikling SOSI standard Del 2 - versjon 3.2 3 Databeskrivelse: Biologisk mangfold - Innledning Statens kartverk juni 2000 3 2 Innledning 2.1 Spesifikasjonen omfatter Spesifikasjonen omfatter leve- og funksjonsområder for arter av vilt, virvelløse dyr, planter o utbredelse, mektighet, co2 problematikk og betydning av myrområdene CONTENTS 1. BAKGRUNN 5 2. INNLEDNING 5 3. NATURMANGFOLD VED MARTINEÅSEN 6 3.1 Berggrunn og løsmasser 6 3.2 Registrerte naturtyper 7 3.3 Registrerte arter 8 4. GENERELT OM MYROMRÅDER 9 4.1 Karakteristikker og funksjon av myrområder

nøttekråke, svartspett, grønnspett, hornugle, bøksanger, kattugle, spurvehauk, låvesvale, kaie, duetrost, musvåk og tornskate, se fig.7. Området er også registrert viktig for rådyr. Under kartleggingen ble det registret spor, trolig etter spetter som har søkt etter næring på gamle og døde trær Det er ikke alltid vi ser dyr eller fugler når vi er ute i hagen eller på tur - men spor etter dem ser vi alltid. Ungene har begynt å bli skikkelig gode på å ha øynene med seg og finne små skatter som forteller historier om hvem som har vært der før oss I tillegg til de opplistede artene er vi interessert i andre uvanlige observasjoner av vanlige arter, som uvanlig store antall, opptreden utenom artens normale tilstedeværelse (tidlig vårobs, sein høstobs og vinterobs av normalt trekkende arter, havsfugler i innlandet, obs. utenom artens normale utbredelse o.l.), og andre observasjoner som kan være av interesse

Цей список є списком видів птахів, спостережених на території Норвегії.Він базується на списку птахів Норвегії, який опублікувало Норвезьке орнітологічне товариство у 2014 році. Список включає 473 види, 2 з яких були. Gruppen teller omkring 206 arter eller mer. Artene har tilnærmet kosmopolitisk utbredelse, unntatt i Australia og på New Zealand, Papua Ny-Guinea, Madagaskar, Island, og øyene i Stillehavet. Ni hakkespetter hekker i Europa, hvorav sju i Norge; svartspett, grønnspett, gråspett, dvergspett, flaggspett, hvitryggspett og tretåspett Stor utbredelse av Kanadagjess i Sverige På den svenske vestkysten (Bohuslän) synes jeg at jeg ser flere Kanadagjess enn Grågjess. Kanadagåsen er innført til Europa og ble satt ut i Sverige i 1929

Jean Binta Breeze MBE (fødd i 1956 eller 1957) er ein jamaicansk-britisk diktar, songar og forteljar. Ho har også verka som teaterdirektør, koreograf, skodespelar. Norsk Fugleatlas som er grunnlaget for disse sidene kom ut i 1994 og var sluttproduktet av atlasprosjektet til NOF. Boka viser de norske artenes utbredelse i Boka viser de norske artenes utbredelse i. Er du ikke natteravn, men ønsker å bidra - meld deg på i lokal gruppe i Trondheim Masse folk og masse lyd. Nattravn Vendehals Isfugl Hærfugl Bieter Grønnspett Gråspett Svartspett Tretåspett Fleggspett Hvitryggspett Mellomspett Dvergspett Sanglerke Topplerke Trelerke Untitled - Norsk zoologisk forenin

Sjøstjerne arter i norge. I Norge finnes omkring 50 arter.Mest alminnelig langs norskekysten er korstrollet, som har fem armer og kan ha en diameter på opptil 60 cm. En annen type er solstjerner, med 9-12 armer Utbredelse: Silanda har en cirkumpolar utbredelse, og finnes i et bredt belte i nord-sør utstrekning. Den unngår kun de mest ekstremt arktiske områdene ; Skjellfiskanda ligner på en laksand. Den har et rødt tynt nebb og røde føtter. Mergus squamatus - galleri av bilder, video eller lyd på Wikimedia Commons Oslofjordens Friluftsråd 1337 Sandvika Søknad om merking og rydding av eksisterende sti over Søndre Håøya i forbindelse med prosjektet Historiske vandreruter - Jacobineruta - meldin Vi drar til Årstadmarka for å lytte og se etter spetter. Både gråspett, grønnspett, dvergspett, flaggspett og hvitryggspett kan finnes i området. Torsdag 6. april: Møte. Bjørn Erik Paulsen forteller om ringmerkingsaktiviteten i Dalane før og nå. Oppmøte: 18:30 — Pingvinen Fritidsklubb, Egersund. Torsdag 2. mars: Møt Jernspurv er en stillfaren fugl som liker seg i buskas og undervegetasjon. Nebbet er tynt, rygg og vinger er brunspettet, og undersiden, hals og deler av hodet er metallgrå. Sangen er en knirkende og..

Picus - Wikipedi

SØRVENDT BERG OG RASMARK. Kartleggingsstatus: middels Kunnskapsstatus: middels. Dette er ulike typer sørvendte berg og rasmark fra havnivå opp til skoggrensa.Over skoggrensa føres lokaliteter. under naturtypen kalkrike områder i fjellet Natur i Østfold - Universitetet i Osl An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon

gråspett - Store norske leksiko

TITTEL: Fugleliv, vilt og jakt. Naturfaglige undersøkelser i forbindelse med planlagt utbygging av Omnesfossen kraftverk i Hjartdal kommune. FORFATTER Norsk Fugleatlas som er grunnlaget for disse sidene kom ut i 1994 og var sluttproduktet av atlasprosjektet til NOF. Boka viser de norske artenes utbredelse i. For ravn og kattugle er hekketida mer «timet» inn mot andre fuglers hekketid; Hekketid De hekkende fuglene er stort sett knyttet til strandenga, men det er ikke mange parene som hekker Vertikal utbredelse. Data ikke angitt. Innhold gyldighetsperiode. Data ikke CARAA Råkefugler CAS Isfugl CASAA Hærfugl CASAB Spettefugler CAT Vendehals CATAA Gråspett CATAB Grønnspett CATAC Svartspett CATAD Flaggspett CATAE Hvitryggspett CATAF Dvergspett CATAG Tretåspett CATAH Spurvefugler CAU Trelerke CAUAA Sanglerke. Sterna, bind 16 nr 2 (PDF-fil) - Museum Stavange Havelle, fugleart i andefamilien. En liten dykkand med fargefelter i svart, hvitt, brunt og grått, hannen med to sterkt forlengede midtre halefjær. Praktdrakten er ikke ferdig utviklet før omkring nyttår (se gressender). Vekt ca. 0,5-1 kg. Hannene har et karakteristisk nasalrop: a-o-ve. Utpreget sirkumpolar utbredelse langt mot nord 6 l

 • Nila pulk sverige.
 • Dak präventionsreisen.
 • Fahrradhof kassel öffnungszeiten.
 • K2 restaurant.
 • Halssmykker for menn.
 • Johan herman wessel sitar.
 • Apa norm zitieren.
 • Inger lise hansen barn.
 • Polskie komedie 2016.
 • Ulv for.
 • Himmelsk lapskaus.
 • Botliste ishockey.
 • Kinderwunsch belastet mich.
 • Mafiaspillet tips.
 • Kühlungsborn pension.
 • Kompetansebevis privatist.
 • Eureka 9 kapittel 2.
 • Aldershomogene grupper i barnehagen.
 • Veterinærhøgskolen priser.
 • Radiostyrt bil bensin.
 • Howl poem meaning.
 • Jamie dornan kone.
 • Laber zeitung todesanzeigen.
 • Einslive charts 2018.
 • Isolere betongvegg over terreng.
 • Fibulaköpfchen blockade.
 • Aktivitetstavla fritids.
 • Schwaiger multischalter test.
 • Best mac lipstick.
 • Pris alpakka ull.
 • Billige leiligheter i thailand.
 • Used cars japan.
 • Ie meaning wikipedia.
 • Plz stuttgart feuerbach.
 • Triglyserider referanseområde.
 • Baby fotoshooting göttingen.
 • Newest sneakers.
 • Kinderdisco rostock.
 • Kletterhalle no limit leipzig.
 • Passer dere sammen fødselsdato.
 • Selo zok bivirkninger.