Home

Retorisk analyse tale eksempel

Retorisk analyse Eksempel - Studienett

Du får to eksempler, så du kan se forskjellen på de ulike oppgavetypene i retorisk analyse som blir gitt til eksamen. I hver oppgave har vi kommentert og forklart hvordan vi har grepet an avsnittene. D et første eksempelet er en retorisk analyse, hvor du skal analysere et debattinnlegg og kommentere hovedsynet Her finner du et oppsett for retorisk analyse med forslag til en rekke spørsmål du kan se nærmere på. Oppgave. Analyser en valgfri tekst. Her får du tips til to nettsider med lenker til norske politiske taler og utenlandske taler fra 1500-tallet og opp til i dag: Virksomme ord; Taler fra hele verden; Tilpass spørsmålene til tekste Når du skal skrive en retorisk analyse er det viktig å ta med de tre appelformene vi har: etos, logos og patos. Når du skal analysere en tekst eller en tale, vil du mest sannsynlig finne eksempler på alle disse appellformene. Det må med i analysen! Kairos Se eksempel på en god retorisk analyse her Eksempel på retorisk analyse Nedenfor finner du en stor mengde eksempler på retoriske analyser skrevet av elever på videregående skole og på grunnskolen. Ikke nok med det: i tillegg har vi besvart en rekke konkrete oppgaver gitt til eksamen i norsk, der vi veileder deg igjennom en retorisk analyse

Kommunikasjon og kultur - Retorisk analyse - NDL

 1. typiske eksempler er: •Politiske taler •Holdningskampanjer •Reklamer •Eksempler på kairos kan være: •en valgkamp •en 17-mai-tale •å snakke til en gruppe voksne privatister som skal ha eksamen om noen få dager. Retorisk analyse av sammensatte tekste
 2. Retorisk analyse steg for steg - undervisningsopplegg; Retorisk analyse steg for steg Foto: Erik Tallhaug. Hvordan unngå å gå seg vill i de retoriske begrepene? Dette opplegget skisserer analyse i to trinn: først finne virkemidlene, deretter bruke retoriske begreper. Opplegget er tenkt som gruppe-/klassesamtale, men peker.
 3. Et eksempel på en retorisk analyse av «Du må ikke zzz» Oppgave: Analyser teksten ved hjelp av omgrep fra retorikken. Kommenter hovedsynet. LIKEGYLDIGHET «Du må ikke zzz» er et leserinnlegg publisert i Aftenpostens meningsorgan «Si;D». Avsenderen er Fredrik Haga (21) som er student ved Norges Handelshøyskole
 4. I en retorisk analyse kan du feks gå frem slik: Innledning: Her presenterer du teksten du skal analysere med tittel, utgivelsesår, sted og tema (kort) Deretter kan du gi en kort beskrivelse av hovedsynspunktet i teksten (et slags resymé) uten å tolke. Hoveddel: Her kan du feks skrive et avsnitt om etos, et om logos og et om patos
 5. Retorisk analyse av en Fjordlandreklame. Sjanger Analyse/tolkning Språkform Bokmål Lastet opp 07.10.2012 Tema Reklame. Utgangspunktet for For eksempel kan steinen være brukt som en metafor for all den elendige maten som folk spiser i dag

Ofte vil talen via trykte eller elektroniske medier nå et langt større publikum som kan bli påvirket av den. Men det viktigste i retorikken er ikke hvor mange talen når ut til - det viktigste er hvem som påvirkes. En retorisk analyse av kong Haralds tale ved hagefesten vil vise hvordan taleren forstår sitt publikum Med eksempler mener vi nødvendigvis ikke historier, selv om den gode historien alltid er god å ha i en tale. Vær konkret og skap reaksjoner I skriftspråket er det rom for å bruke abstrakte begreper og kategorier, men ønsker du at talen din skal bli husket og virke overbevisende, må du altså skape bilder hos publikum. Å omforme det abstrakte til noe som er konkret, gjør talen din levende Hva kjennetegner en retorisk god tekst? Du har vurdert hvem du skal tale til, du har brukt denne kunnskapen til å velge innfallsvinkler og momenter, og du har lagd en rekkefølge på momentene som det er lett for tilhørerne å følge

Hvordan skrive en retorisk analyse - Studieweb

 1. Retorisk analyse av talen: Se på side 21 og 22 i Noen eksempler er: Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. og Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er. 4
 2. En retorisk analyse handler ikke først og fremst om å kåre en vinner eller si seg enig eller uenig med en taler - men om å vise hvorfor en tale er utformet på en bestemt måte. Eksempel på retorisk analyse av kronikk og debattinnlegg 345 KB Last ned; Prioriteringsutvalget - udemokratisk og umoralsk av Vegard Bruun Wylle
 3. Analyser teksten ved hjelp av begreper fra retorikken. En politiker kan for eksempel bruke et retorisk spørsmål slik: 'Siden 1970 er vi blitt nesten tre ganger så rike målt i penger. Du finner et godt eksempel på dette i talen til Obama ovenfor ('Yes, we can')
 4. nelig spørsmål. Hvis en taler stiller et retorisk spørsmål, er det fordi han eller hun forventer at publikum er enige om hva svaret er.

Oppgaver i norsk med retorisk analyse - Studienett

Eksempel 3C: Retorisk analyse av sammensatt tekst. Denne besvarelsen fikk 5 på eksamen. Eleven viser norskfaglig kompetanse gjennom å ha god struktur i begge tekstene. Fagspråk blir brukt korrekt. I langsvaret peker eleven på relevante eksempler, peker på virkemidler og funksjon. I denne eksempelteksten har vi valgt å fokusere på språket Obama bruker her en del grunnleggende retoriske grep som har vært kjent i lange tider, men som løftes opp og anvendes på ekstraordinært vis.For bedre å fatte effekten av denne talen, er det dessuten nyttig å la et annet retorisk mesterverk klinge med i bakgrunnen, nemlig Martin Luther Kings tale I have a dream ved den store borgerrettsmarkeringen foran Lincoln-monumentet i Washington i. En retorisk analyse er en undersøgelse af teksten og dens virkemidler, som fx kan bruges til at afklare, om afsenderen lykkes med at skrive en tekst som virke overbevisende på modtageren. Du bliver typisk bedt om at lave en retorisk analyse af sagprosa i en analyserende artikel , et SRP eller til mundtlig eksamen Når du analyserer en sakprosatekst (f.eks. en artikkel, tale, kronikk eller et debattinnlegg), er det en god idé å forholde seg til hvilke appellformer tekstens avsender bruker for å overbevise mottakeren. For 2500 år siden beskrev Aristoteles de klassiske appellformene etos, logos og patos i verket sitt «Retorikken»

Blog. Sept. 11, 2020. Create a clean and professional home studio setup; Sept. 10, 2020. 3 interactive class activities to energize your online classroo En retorisk analyse av reklameannonse Hvem er jeg? Dette er et eksempel på hvordan man kan skrive reklameanalyse. Karakter: 4/5 Skrevet av Sofie, Lina Maria, Tale og Vibeke. Bokmål Temaoppgave. Reklame - makten og påvirkningen. Stilen handler om reklame og den påvirkningen den har. Skrevet i.

Elevtekst: Retorisk analyse av reklame. Oppgaven under er skrevet av Emil Ravn. Han var elev i Vg3 da teksten ble skrevet som langsvarsoppgave på sidemålstentamen. Her kan du se oppgaven han svarte på: Del B Langsvarsoppgåve: Oppgåve 1 Eksempel: Som husked du et øjebliks sorger, (...) / som venter skinsygt på, at du skal skænke dem en tanke. (Fra William Heinesen s digt Pigen og månen , 1927). I disse verslinje tillægges de abstrakte begreber 'øjeblikket' og 'sorger' hver deres menneskelige egenskaber: Øjeblikket tillægges den egenskab at kunne sørge, og sorgerne tillægges den egenskab at kunne være jaloux Ta en prat med faglæreren din om hvordan du bør gå fram og hvilken aktuell tekst eller tale du bør velge som gjenstand for en retorisk analyse. Slik kan du gå fram i en retorisk analyse av en sakprosatekst: INNLEDNING. 1) Presenter teksten, forfatteren, utgiver og dato for publisering. 2) Skriv et kort referat av tekste Se mere. Se +100 andre indlæg:Retorisk analyse af Villy Søvndals landsmødetale Back: Alle indlæg Se +100 andre indlæg:Sådan kan du bruge de sociale medier til en tale Om Trine Nebel Trine Nebel . Trine Nebel er fastansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun underviser i og rådgiver om branding, tillid, troværdighed og omdømme

Blogginnlegg 17: Retorisk analyse av tale (Hadia Tajik) Hadia Tajik holdt denne talen ved markeringen av 70-årsdagen for deportasjonen av. Eksempel på symbol er de hundre drosjene som stod utenfor Frognerparken som skulle. være et symbol på deportasjonen av de norske jødene Enkel stil - til oss vanlige Poetisk Aptum Vakre omgivelser Skjønner oss vanlige? Godt skrevet tale Tydelig og bra budskap Stolte av å være norske Overraskende forståelsesfull En konge bør ikke provosere Troverdig posisjon Retorisk analyse - kongens tale Pato Posts Tagged 'hvordan skrive retorisk analyse Læren om å tale godt, virkningsfullt og passende. Aristoteles: Evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale. «Det er ulike måter å møte kravet til aptum på, for eksempel.

 1. Retorisk analyse. En modell til hjelp for elever i vgs. Posted in Norskfaglig, sjanger, tagged etos logos patos, hva er retorikk, modell for retorisk analyse, retorisk analyse, retorisk analyse mal, retorisk analyse oprift on september 3, 2014| 4 Comments
 2. Retorisk analyse Ordet retorikk kommer fra et gresk ord som kan oversettes til læren om talekunsten. For å kunne få flertallet på sin side er det viktig å være en god taler med evne til å overbevise, og for å få til det kan man bruke en rekke forskjellige retoriske virkemidler
 3. Retorisk Tale Eksempel. SRP om Brexit og EU med analyse af tale af Boris Johnson Digital Retorik (PDF) - Lasse Højer-Pedersen. Retorisk analyse av Kongens tale: Kjære alle sammen Retoriske figurer - Danske Taler. Analysemodel til tale. Kommunikationsforum | Hvordan kan det være, at nogle taler.
 4. En retorisk analyse av kong Haralds tale ved hagefesten vil vise hvordan taleren forstår sitt publikum. Kongen slår innledningsvis fast at de gjestene som er invitert til hagefesten, er representanter for hele Norge. for eksempel holdningene til homofili og nasjonalite
 5. Retorisk analyse av en tale av Olav Terje Bergo og Siv SRP om Brexit og EU med analyse af tale af Boris Johnson Digital Retorik (PDF) - Lasse Højer-Pedersen. Ciceros kommunikationspentagram - damborg84. Retorisk analyse Definition og Eksempler. PDF) Mod en retorisk Retorisk poetik - fra en æstetisk til.
 6. imalstat til vasalstat af Villy Søvndal - Studienet.dk Analyse af Stats
 7. I undervisningen i dansk i gymnasiet centrerer den retoriske analyse (eller argumentationsanalysen) sig om forskellige værktøjer. Centralt inden for retorik står de tre klassiske appelformer, logos, etos og patos, der skyldes filosoffen Aristoteles (384-322 f.Kr.) i det antikke Grækenland.Disse retoriske greb udtrykker forskellige måder, hvorpå afsenderen af en tekst eller en tale kan.

Retorisk analyse. RETORISKE BEGREP. Kairos: Den retoriske situasjonen. Hva er for eksempel personlige erfaringer, eksempler, forskning, statistikk, kontraster eller sammenligninger? Dispositio. I hvilken rekkefølge kommer innholdsmomentene Har avsenderen en posisjon før han eller hun begynner å tale, for eksempel statsministeren. Kongens Tale - En retorisk analyse Posted on April 21, 2016 by fridtjofelise Året er 1939, og Tyskland ledet av Adolf Hitler har utviklet seg til å bli en trussel for verdensvelferden Elevtekst: Retorisk analyse av reklame; Skriv: Analyse av Barack Obamas tale i New Hampshire; Vurder og diskuter. Barack Obamas tale etter primærvalget i New Hampshire; Overtalelsesmuligheter - retorikk i praksis; Ressurser. Vurderingskriterier for retorisk analyse (elevtekst) 31 KB Last ned

Eksempel: Danmark er et land, der tager sig af svageste i samfundet (det er ikke landet Danmark, der gør det, men de folk, der bebor landet. Danmark (helheden) står for delen (danskerne)). Symbol : Et fænomen i en tale er tilstede som konkret fænomen, men kan også forstås som et udtryk for noget andet Eksempler: Gilde har åpenbart vurdert kairos godt. Juleforberedelsene er i gang denne siste høstmåneden, og i tillegg er det fotballcup. Tekstens kairos er tydelig. Våren er tida for opprydding og søppeltømming, og Syklus ønsker å utnytte dette. Når det gjelder kairos for denne teksten, kan vi forstå det på forskjellige måter Eksempel på retorisk analyse av Til supporterne våre, til Analyse af Statsministerens tale på DUF møde Retorisk analyse af to valgvideoer fra folketingsvalget 2011 Retoriske virkemidler. Retorisk analyse af Anders Foghs tale - Studienet.dk. Politisk kommunikation - problemstillinger og analysemodel. Kap 10 Retorisk analyse av. Språklige og stilistiske virkemidler er også viktige når det gjelder retorisk analyse av f.eks. taler eller artikler. I en analyse av språklige og stilistiske virkemidler er det viktig at de ikke bare ramses opp, men at det redegjøres for hvilken betydning de har for teksten, samt hvilken effekt de har på leseren

Retorisk analyse steg for steg - undervisningsoppleg

Malala Yousafzai holder sin tale under Nobels fredspris som var 10. Desember i 2014. Hun vant nobels fredspris for sin kamp mot undertrykkelse av barn og for alle barns rett til utdannelse. Malala har kjempet i flere år for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Retorisk analyse av Hadia Tajik tale. DEPORTASJONEN AV NORSKE JØDER. Under markeringen av 70-årsdagen til deportasjonen av norske jøder holdt tidligere kulturminister Hadia Tajik en tale. Et eksempel hun beskriver er en episode hvor nazistene var på jakt etter jøder

SRO om 1

Retorisk analyse av en tale av Olav Terje Bergo og Siv RETORISK ANALYSE by Therese. Norsk - Retorisk analyse av en verbaltekst - NDLA. Panorama Vg3 (bla i boka) by Gyldendal Norsk Forlag - issuu. Winta Weldegebriel (wintana_555) på Pinterest. Reklameanalyse[1] - Google Slides Retorisk analyse, Examen facultatum - EXF-0710 - StuDocu Retorisk analyse av Sunniva-reklame by siril reyes aartun Eksempel på retorisk analyse av Barnebrud - Studienett.n Retorisk analyse med eksempler. Negre, sopere, krøplinger og idioter, kommentar i Aftenposten. Delt av: nina bell rui aadna - Publisert: 15.08.2014 12:59 - Oppdatert: 01.04.2020 12:03. Beskrivelse: Analyse av kommentar om unyansert bruk av ord med en appell som overrasker. Teksten. Retorisk Institutt AS ble etablert i år 2000. Selskapet er Norges ledende leverandør av kurs og opplæring innen retorik

Video: eksempel på en retorisk analyse Archives - Studieweb

Nyttårstale fra en som lytter er skreven av Leo Ajkic, som er norsk programleder for radio og TV. Aikjc og familien flyktet fra hjemlandet Jugoslavia på grunn av borgerkrigen, når han var elleve år gammel. Nyttårstale fra en som lytter er en tale som handler om viktigheten med å lytte til hverandre Retorisk analyse av Michelle Obamas tale. Michelle Obamas tale ble holdt på democratic convention, åtte år etter mannen hennes Barack Obama ble president. og også om barn som er i en vanskelig situasjon. Som for eksempel barn som ikke har råd til å gå på skolen og barn som har foreldre som ikke snakker språket

Kapittel 4 Retorisk analyse - Test deg selv. Forklar de tre appellformene med egne ord. Hva betyr kairos? Hva menes med etos? Hva kan styrke og svekke en avsenders etos? Nevn tre personer og/eller selskaper som du mener har sterk etos. Begrunn svaret ditt. Hvorfor er det viktig å være mottakerbevisst når man skal lage en tekst? Hva er patos Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og.

Hei! Du har ikke noe mal på feks retorisk analyse og andre

 1. Gå sammen med makkeren og analyser George Bush' tale på CNN 12.9.2001 (dagen etter terrorangrepene) og analyser den retorisk i makkerpar. Talen i skriftlig form finner du her . Ta notater stikkordsvis, Bruk i tillegg til punktene over skjema for retorisk analyse i læreboka side 291 eller oversikt over retorisk analyse på NDLA
 2. er. Tine appellerer til alle de som drikker melk elle
 3. Takk, kjære Ivar er ein tale av 23 år gamle Thea Idsøe. Den blei heldt 6.desember 2013 i samanheng med det offisielle Språkåret sitt avslutningsarrangement på Ivar Aasen-tunet i Ørstra. Dette er ein tale som set lys på viktigheita av å ha nynorsk som eit skriftspråk, samstundes som den får fram viktigheita av å kunne [
 4. dre krets med tilhørere som ikke er passive Her undersøker man kommunikasjon og litteratur ved å gjøre oppmerksom på at tale og skrift er fylt med språklige bilder og alltid er.

Reklameanalyse er en gjenganger i norske klasserom, og retorisk analyse har vært hyppig brukt som en del av eksamenssettet i norsk. Denne ressursen er en av to ressurser om retorikk og reklame. I dette opplegget får elevene mulighet til å utvide begrepsapparatet sitt rundt reklamens ulike retoriske grep, for så å benytte dette gjennom å analysere reklamer i en mediafaglig kontekst Here are a number of things you should look for when you are to analyze a speech. Beside that, you should, of course, keep your eyes and ears open for anything interesting taht can relate to the elements of the rhetorical pentangle. Beware that if you have the speech on video (or in an audio file) — as you may have, for instance, in your exam assignment — there will be additional text.

Retorisk analyse av Fjordland-reklame - Daria

 1. Denne masteroppgaven er en retorisk analyse av Barack Obama og Donald Trumps innsettelsestaler. En innsettelsestale er den første offisielle talen den nyvalgte presidenten fremfører for folket, og er en særegen sjanger i seg selv, siden den tar sikte på å forene folket etter en lang valgkamp
 2. Elevtekst: Retorisk analyse av reklame; Skriv: Analyse av Barack Obamas tale i New Hampshir Retorisk analyse av sammensatt tekst. Her kan du se et eksempel på hvordan en analyse av sammensatt tekst fra eksamen på videregående skole kan se ut. Eksempelet er skrevet med utgangspunkt i de seks trinnene i opriften vår
 3. Talen inneholder dessuten en mengde eksempler på språklige feil og uklarheter. Mot slutten av talen skaper dette ufrivillig komikk. Trump gjør seg klar til en patosfylt avslutning - som han åpenbart har forberedt, men som han likevel klarer å rote til ved å legge ordene i munnen på Sondland: « Then he says : 'This is the final word of the President of the United States'»
 4. Ari Behn og prinsesse Märtha Louises datter, Maud Angelica Behn (16) har blitt hyllet for sin sterke tale i farens bisettelse. Nå får hun også hyllest fra retorikkeksperter
 5. Beklager, vi kunne ikke finde nogen kurser relaterede til Retorisk analyse eksempel. Men her er et udpluk af vores andre kurser. Andre livsanskuelser. Kristendomskundskab. Læs mere. Retorisk analyse af tale. Retorisk virkemiddel. Retorisk pentagon. Retorisk spørgsmål effekt. Hvad er et retorisk spørgsmål. Retorisk pentagram
 6. Aptum og den retoriske situasjon. Bak denne kryptiske overskriften skjuler det seg et viktig prinsipp: Det du sier i skrift og tale må være formet slik at kommunikasjonens elementer står riktig i forhold til hverandre

Kongens tale ved hagefesten - Åpne dører mot verden - Idun

Eksempel på en retorisk analyse (tekst: Hverdagsforbildene av Hadia Tajik). Retorisk analyse av Hverdagsforbildene tale av Hadia Tajik. De viktigste innslagene var likevel to taler som på hver sin måte fanget både stemningen og holdningen i. Opgave: Gjør en retorisk analyse av en historisk norsk tale Analyse av sakprosa . I denne analysen av Mobilens makt side 227-228 skal vi prøve å følge tipsene i På sporet av artikkelen side 126. En analyse skal være en sammenhengende tekst uten underoverskrifter. for eksempel på teater, på kino eller på restaurant Retorisk analyse av Malalas tale til FN.docx - 1STB Espen S Retorisk analyse av forsvarets rekrutteringskampanje 2012 Del A Kortsvarsoppgave.docx - 25.0518 Nor1211 772HKD-V Del A.

Få hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen. På Ind i dansk finder du en lang række værktøjer til brug i analysearbejdet i danskundervisningen, primært henvendt udskolingen. Opslagsværk over alle de vigtigste begreber til brug i undervis Hvordan ble talen brukt som retorisk kommunikasjon etter 22.juli? Jeg ville altså se nærmere på hvordan Stoltenbergs taler grep inn i den situasjonen Norge befant seg i 22.juli. For å kunne si noe om hva en tale er i dag, kan man ikke bare se på talen som en avgrenset tekst og ytring, man må også se på resepsjonen

Slik skriver du en overbevisende tale - Retorik

Retorisk analyse av en tale. Ei vurdering av to elevsvar på ei eksamensoppgave om retorisk analyse, med tips til hvordan svara kan bli bedre.. Retorisk analyse. De må leve i bokstavmørket Denne teksten er komponert av skribent Kadra Yusuf, med tittelen Man vet at det er et nettinnlegg, fordi innlegg i en avis for eksempel,.

Kommunikationsforum | Når et budskab skal stå stærkt og

Norsk - Verdens beste tale? - NDL

Hei. I dette innlegget skal jeg forsøke å lage en retorisk analyse av tale til Michelle Obama. Talen ble holdt den 25 juni 216 med forbindelse til den demokratiske konvensjon. I min retoriske analyse skal jeg prøve å bruke å se hvordan talen er bygd opp i forhold til de fag begrepene vi har lær Hei! Skal levere inn en norskoppgave hvor jeg skal skrive en retorisk analyse av Vidkunn Quislings tale fra 9. april 1940. Men hvordan skal jeg forme en slik analyse? -Hvordan innlede? -Burde jeg dra inn mange eksempler/quoter fra Vidkunns tale? -Hvordan forme en retorisk analyse RIKTIG? Altså hv..

Kontakt påbygg: Retorisk analyse av kong Haralds tale 1

Brug gerne eksempler fra din egen tale til at spørge specifikt ind til noget ang. den retoriske analyse (og nævn gerne for lektiehjælperne, hvilken tale der er brug for hjælp til). Skriv et svar til: Retorisk analyse eksempel Et retorisk spørsmål er et spørsmål som stilles hvor svaret på forhånd er gitt, eller hvor man ikke forventer, eller hvor det foreligger, et konkret svar.. Eksempler: Er det mulig? Har du sett på maken? Er du dum? Er det her du er? Hvorfor er verden sånn mot meg? Ikke sant? Var det virkelig nødvendig

Moment 2: Forslag til retorisk analyse av debattinnleg

Retorisk Analyse - Michelle Obama's tale i DNC Michelle Obama - Democratic Convention - 25 juli 2016 Avsenderen i talen er Michelle Obama, hvor mottakere er da publikumet som skal stemme på deres neste president Analyse. Er det et tradisjonelt bundet dikt med enderim og fast rytme, eller er det et mer ubundet dikt uten opplagte vers og rytmer? Hvordan er linjedeling og tegnsetting? Kan du si noe om rim og rytme i diktet? Er det for eksempel rim i diktet: enderim eller bokstavrim? Legg merke til om de ordene som rimer har en spesiell betydning

VGSkole: Retoriske virkemidle

Taler som ikke har en rød tråd. Taler hvor taleren hopper fra det ene poenget til det andre uten mål og mening. Taler hvor taleren tror h*n er morsom, men egentlig er frekk og nedlatende. Og taler som viser til historiske anekdoter som ikke gir mening for tilhørerne Hva er en retoriske situasjonen? En retorisk situasjon er et vidt begrep for en situasjon med eksempler på retorikk eller bestemte typer taler. De spesifikke parametre for en retorisk situasjon er forskjellig avhengig av motstridende synspunkter. Noen definerer en retorisk situasjo Retorisk Analyse. innebærer en Lære seg talen utenatt. Actio. å lære seg sikker beherskelse av stemmeføring, ansiktsuttykk og kroppsbevegeleser. For eksempel i akademiske tekster, hvor et stort antall spesifikke opplysninger legges fram for å underbygge et generelt prinsipp ANALYSE AF TALE. Inventio: Den indledende fase, hvor du i en praktisk situation finder på argumenter. Actio (memoria): Memoria er den fjerde fase og er sjældent brugt i retorisk analyse (men kan inddrages, hvis du får lyst). Actio er den sidste fase, som går på talerens kropssprog og stemmeføring i situationen

retorisk spørsmål - Store norske leksiko

Retorisk analyse er et forsøk på å forstå hvordan forfattere bruker ulike strategier for å nå sine mål om å skrive et stykke arbeid. Retorikkanalyse brukes med ikke-fiksjon; det analyserer ikke bare tekster, det kan også analysere taler og visuell tekst som reklame, tegneserie 3.1.1!Retorisk!analyse!sommetode! 46! 3.1.2!Dramatismen!somvitenskapelig!fundament! 47! 3.1.3!Empirisk!forskningpåtroverdighetvs.denretoriskesituasjon ! 48! eksempel 2 fra Ole Gunnar Solskjærs tale Figur 8c: Assosiative overganger, eksempel 3 fra Ole Gunnar Solskjærs tale Figur 9: Narrativer i Ole Gunnar Solskjærs tale Foto. Retorisk analyse av 22.juli-talen til Haakon Magnus Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22.juli 2011 er den verste katastrofen som har rammet Norge etter 2.verdenskrig. Til sammen 77 mennesker ble drept på en måte som det knapt var mulig å forestille seg på forhånd. Fredelige, lille Norge var p

Delprøve 1 (Engelsk B)Fredagsfiguren - Zeugma | Rhetor

Retorisk analyse kan anvendes på stort set alle tekst eller billede-en tale, et essay, en reklame, et digt, et fotografi, en webside, endda en kofanger mærkat. Når de anvendes til et litterært værk, retorisk analyse vidt arbejdet ikke som et æstetisk objekt, men som et kunstnerisk struktureret instrument til kommunikation Eksemplet er ikke drastisk, men skremmende på sin måte - det er ubehagelig å motta påminnelser om at alle mennesker er like mye verd. Disposisjon Twitter-meldingen i første avsnitt kan utgjøre trinn 1, sammen med overskriften og informasjonen om forfatteren og spalten ved siden av. Trinn 3 er avslutningen, og her kan de to siste avsnittene, avsnitt 9 og 10, plasseres Nyttårstale av den tidligere Statsministeren Jens Stoltenberg 2012 Innledning Dette er en retorikk analyse av en tale som den tidligere Norsk statsministeren Jens Stoltenberg holdte på 1. nyttårsdag i 2012. Hele talen står på Dagbladet og jeg har lagt adressen til nettsiden på slutten av min analyse. Hva handler talen om og hvem er mottakerne Det kommer senere (retorisk analyse og sjangeranalyse). Vi skal vurder synspunktets styrke på bakgrunn av argumentasjonen. Vurderingen skal begrunnes, som en samlende konklusjon. Analyse av tekster med flere resonnementer. Resonnementskjede: Underordnede resonnementer produserer holdbarhetsargumenter til ett hovedsynspunkt Eksempel på retorisk analyse av Barn på flukt, Beskytt Analyse av Arbeiderpartiets valgplakat Retorisk analyse av reklame fra Statens Vegvesen - Studienett.no. Norsk heldagsprøve: Politisk retorikk - Studienett.no. Kortsvarsoppgave by Ida L Skarsten. Retorisk analyse av Malalas tale til FN.docx.

 • Thanksgiving date.
 • Berühmte personen geburtstag märz.
 • Diamant fahrrad.
 • Schlagerboot köln 2018.
 • Ju jitsu trondheim.
 • Ptolemy assassin's creed.
 • Ps vita amazon.
 • Delonghi autentica kaffemaskin etam 29.510.b bruksanvisning.
 • Grattis på födelsedagen älskling blogg.
 • Hjc rpha max evo.
 • 8 gauge to mm.
 • Camembert stekt.
 • Download call of duty wwii pc.
 • Malvorlagen unterwassertiere.
 • Akustisk gitarforsterker test.
 • Tolvkant m10.
 • Helt perfekt imdb.
 • Bensheim tanzen.
 • Ebay kleinanzeigen borghorst.
 • Stasjonen pizza og grill stjørdal.
 • Unwetterwarnung rathenow heute.
 • Felleskjøpet oslo.
 • Jotun vestlandsrød.
 • Bondi beach map.
 • Camel cigarettes.
 • Lese gamle aviser på nett.
 • Intransitive verben liste englisch.
 • Rhetorical devices wikipedia.
 • Været i drammen langtidsvarsel.
 • Newest sneakers.
 • Skriftlig eksamen barne og ungdomsarbeider.
 • Pensjonerte førerhunder.
 • Die welt politische ausrichtung.
 • Museum in der kulturbrauerei öffnungszeiten.
 • Ddr mark umtauschen.
 • Fischadler flügelspannweite.
 • Ole bull lysøen.
 • Cushing hund alp.
 • Asteni diagnose.
 • Tanzsportzentrum stuttgart feuerbach.
 • Airedale terrier stade.