Home

Stemmerettsalder i norge

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett. De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse. Stemmerettsalderen har vært 18 år i Norge siden slutten av 1970-tallet. Før 1978 var den 20 år, og de første to tiårene av 1900-tallet var den 25 år. Selve aldersgrensen er én ting. Da den norske grunnlov ble utformet, og i tiårene etter, var også allmenn stemmerett høyst upløyd mark Stemmerettsalder er den alderen ein skal ha for å kunna få stemmerett i ein viss samanheng. Ein utbreidd alder for allmenn stemmerett i verda i dag er 18 år. Då allmenne stemmerett blei innført var aldergrensa typisk 21 år. Det finst også døme på grenser på 16 år, særleg ved meir lokale val. Ein kan ha lågare stemmerettsalder ved andre val, til dømes har ein stemmerett ved. Retten til å stemme ved valg i Norge regulert gjennom valgloven og denne stiller ulike krav til hva som kreves for å ha stemmerett. Flest stemmeberettigede er det ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, mens det ved sametingsvalg bare er en liten promille av befolkningen som har stemmerett

Norge. År Stemmerett (stortingsvalg) Valgbarhet Myndighet 1898 25 år (menn) 30 år 21 år 1913 1 25 år (kvinner Stemmerettsalder < 18 . Land Stemmerettsalder (år) Europa. Østerrike 16 Tyskland 16 (kommunevalg i syv delstater, derav en også ved delstatsvalg Stemmerettsalder ved 18 år ble først fastsatt i Norge ved grunnlovsendring i 1978. 18 år er forøvrig alderskriterium i mange land i verden. I Norge kan man ifølge grunnlovens §53 miste stemmeretten hvis man for eksempel er i fremmed makts tjeneste eller deltar i aktiviteter myntet på å landsforræderi, forsøk på statsomveltninger og ulovligheter i forbindelse med valg Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de.

I Norge er det ikke slik, selv om vi ofte illustrerer det på den måten i aviser og på tv (og i illustrasjonen ovenfor). I stortingssalen sitter imidlertid representantene etter geografisk tilhørighet. Det betyr at de som kommer fra samme valgdistrikt sitter sammen, også når de er medlemmer av forskjellige politiske partier Stemmerettsalder i norge stand. Litt historie Nå får kvartetten fra denne kommunen en historisk mulighet. Stemmerettsalderen har vært 18 år i Norge siden slutten av 1970-tallet. Før 1978 var den 20 år, og de første to tiårene av 1900-tallet var den 25 år. Selve aldersgrensen er én ting Myndighetsalder (tidligere lagalder) er den alderen da en person blir myndig, det vil si gammel nok til selv å slutte juridisk bindende avtaler og råde over egne midler uten bruk av verge. Etter at Europarådet i 1972 vedtok en resolusjon om at myndighetsalderen bør være 18 år, er dette blitt den vanlige alderen i Europa, fra 1979 også i Norge 260.000 ungdommer har kommet i stemmerettsalder siden sist. Det er også 106.000 flere innvandrere som har stemmerett nå enn for fire år siden. Av de som hadde stemmerett i 2015, er 133.000 nå. Stemmerettsalder i norge download; Her fra stemmelokalet ved Akershus festning. Foto: Oslo Museum/ CC BY-SA Mange fattige utestengt Selv med alminnelig stemmerett var det fortsatt mange som ikke slapp til ved valgurnene. En stor del av disse var barn. Men det var også mange voksne som ikke fikk muligheten til å gjøre seg gjeldende

Det har ikke alltid vært like selvsagt for alle å få stemme til valg i Norge. Fra 1814 har historien om stemmeretten forandret seg i stor grad Norge er et av de rikeste landene i verden. Folk i Norge har det veldig bra. Ja, vi er nesten litt bortskjemte. En grunn til at Norge fungerer så godt som det gjør, kan være systemet demokrati, der alle landets borgere skal få være med å bestemme hvordan goder bør fordeles, og hvordan landet skal styres For å stille til valg som kommunestyrerepresentant i Norge, må man være 18 år. For motstanderne av stemmerett for 16-åringer er sammenhengen mellom valgbarhet og stemmerett et viktig argument. — For meg er valgbarhet et avgjørende prinsipp, sier Tonning Riise i Unge Høyre. Som 16-åring kan man ikke stille til valg til kommunestyret selv Alt dette peker mot at det er rimelig også å ha en stemmerettsalder i Norge på 16 år. En rekke land i verden har derfor satt ned stemmerettsalderen til 16 eller 17 år. I Europa har Østerrike innført stemmerett for 16-åringer for valg på alle nivåer - fra lokale til nasjonale valg og folkeavstemninger, vedtatt av den østerrikske nasjonalforsamlingen i 2007 Stemmerettsutvidelser blir sjelden applaudert, heller ikke i Norge. Det var motstand i befolkningen da stemmeretten ble justert ned fra 20 til 18 år, og det er i dag motstand mot å justere den ytterligere ned til 16 år. De eldre er mer skeptiske enn de unge

3.4. Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 181 av Guro Ødegård Land med stemmerett for 16-åringer 183 Stemmerettens utvikling i Norge 185 Debattene for og imot redusert stemmerettsalder 187 Demokratihensyn 190 Modenhet 192 Andre rettighetsbaserte aldersgrenser 19 Statsborgere i andre nordiske land som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret, har også stemmerett. Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de siste tre årene før valgdagen også kan avlegge stemme

*Brasil, Cuba og Nicaragua: allmenn stemmerettsalder 16 år. Asia: *Filippinene: 16 år ved lokalvalg og ved parlamentsvalg hvis man er gift Frp vil gjøre det umulig å få asyl i Norge I Norge deltok titusenvis av norske skoleelever på skolestreik for klima. kronikk debatt stemmerett _16 år lnu meninger stemmerettsalder kultur. lukk dagbladet er en del av Aller Medi Alle de politiske partiene i Norge har egne ungdomspartier. På ungdomspartienes hjemmesider kan du lese mer om hva de mener. Hvis du finner et parti som passer for deg, og du er over 15 år, kan du melde deg inn. Stemmerett for 16-åringar. I Noreg kan du stemme ved val når du er 18 år Forsøket med nedsatt stemmerettsalder blir omtalt som en suksess av flere forsøkskommuner og av instanser som Barneombudet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Suksessen ble begrunnet med at hele 58 prosent av 16- og 17-åringene brukte stemmeretten sin. Det er mer enn blant de «vanlige» førstegangsvelgerne Dagens stemmerettsalder i stortingsvalg er 18 år. Det er ikke mulig å kjøpe sprit før man er 20 år, og det er en 24-års aldersgrense for å få familieetablering i Norge med en person fra utlandet. Under klimastreiken i 2019 tok 40 000 unge til gatene for å si sin mening

Østerrike var først ute i Europa med å senke stemmerettsalderen til 16 år i 2007. Nå går debatten om stemmerett for 16-åringer høyt i hele Europa. I Norge skal 20 kommuner teste det ut i høstens lokalvalg. Skeptikerne frykter lavere valgdeltakelse. Men ferske tall som Mandag Morgen kan presentere, tyder tvert imot på at det kan ventes overraskende høy valgdeltakelse i de yngste. Rødt mener at allmenn stemmerettsalder bør være 16 år. I 2011 og 2015 gjennomførte Norge forsøk med stemmerett for 16-åringer i lokalvalg Det var i lokale folkeavstemninger om alkohol at kvinner fikk stemme for første gang i Norge, og for 101 år siden var det kommuner som presset fram at fattige skulle få stemme. For å fortsette denne historiske linjen, bør KS være pådrivere for å få Stortinget til å sette ned stemmerettsalderen til 16 år i lokalvalg når valgloven skal behandles neste vår - Antallet norskfødte med innvandrerforeldre i stemmerettsalder har økt fra rundt 34.000 i 2015 til 47.000 ved høstens valg. - Borgere av andre EU-land kan komme til Norge for å arbeide,. J.K. Baltzersen har frontet et forslag om å heve stemmerettsalderen til 25. Han hadde i Bergens Tidende hovedinnlegg og svarreplikk ivår. Han fulgte opp i Nettavisen, hvor han også har skrevet om stemmerettsspørsmål i anledning det amerikanske valget. Han har tidligere skrevet i Minerva om skyggesider ved demokrati. Han var på radio om spørsmålet - ivår på NRK Ukeslutt og ihøst.

Stemmerett: fra 25 til 16 år - Forskning

Video:

For første gang i historien har over fire millioner stemmerett i et valg avholdt i Norge, Kommunestyre og fylkestingsvalget 14. september. Dette er en økning på 219 000 stemmeberettigede fra forrige Kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2011 Nordmenn og nordiske borgere har generelt stor tillit til ulike politiske institusjoner sammenliknet med andre europeere. Den europeiske samfunnsundersøkelsen fra 2014 viser at det er politiet som nyter størst tillit i Norge, etterfulgt av retts­vesenet og Stortinget. Både politikerne og de politiske partiene nyter mindre tillit, men størst blant personer med høyt utdanningsnivå Har bodd i Norge siden 30. juni 2019; Hvis du er utenlandsk statsborger fra et land utenfor Norden, kan du stemme dersom du: Er 18 år, eller fyller 18 år i løpet av 2019; Har bodd sammenhengende i Norge de siste tre årene før valgdagen. Alle som skal stemme, må være innført i manntallet Venstre var det første partiet som krevde stemmerett for kvinner og mener det er naturlig med en ny utvidelse av demokrati ved å senke stemmerettsalderen til 16 år, står det i forslaget på Oslo kommunes nettside. - Jo flere som har stemmerett, jo flere perspektiver blir representert i politikken, og stemmeretten for 16-åringer er en prinsipielt viktig sak for Venstre, sier Jens. * I Norge er stemmerettsalderen 18 år. Som et prøveprosjekt fikk 16- og 17-åringer i et tjuetall kommuner stemme i lokalvalget i 2011 og i 2015. * Valgdeltakelsen i denne gruppen lå på 57 prosent i 2015. I den øvrige befolkningen stemte 58,9 prosent

Hvordan har utviklingen vært når det gjelder stemmerettsalder i Norge? Hva er professor Aarebrots begrunnelser for å gi stemmerett til 16-åringer? Og hva mener professor Aardal? Drøft om 16-åringer i Norge bør få stemmerett ved kommunevalg og stortingsvalg

Stemmerett - Valgdirektorate

Rødt mener at allmenn stemmerettsalder bør være 16 år. I 2011 og 2015 gjennomførte Norge forsøk med stemmerett for 16-åringer i lokalvalg. Evalueringer fra forsøkene viser at dette øker valgdeltakelse og interesse for politikk blant unge. Ungdom har mange erfaringer som må brukes bedre Også i årets kommunevalg får 16- og 17-åringer stemme i en håndfull kommuner. Venstre mener nok et prøveprosjekt er unødvendig. - Vi vet nok, sier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

Siden demokratiets begynnelse i Norge har det vært en tradisjon for å utvide stemmeretten. Sist gang stemmeretten ble utvidet var i 1978, da aldersgrensen ble satt ned til 18 år. I 2018 er det. Forslag til demokratisk løsning: Allmenn stemmerett forsvinner når man trer inn i pensjonistenes rekker! Alternativ beregningsmåte:Forventet levealder minus stemmerettsalder for de unge, for menn altså 80 år minus 18 år (dagens stemmerettsalder) er lik 62 år. For kvinner, som i snitt forventes å leve til de er 84 år, blir det med en slik ordning mulig å stemme til og med 66 år

Her i Norge er ca 25% av befolkningen under 25 år, og ca 13% over 69 år. I Gaza derimot som har en svært ung befolkning, er over halvparten av befolkningen under 14 år. Demografi er en bevegelig størrelse og derfor ingen god ide å avgjøre stemmerettsalder ut ifra I Norge følger stemmerettsalderen myndighetsalderen. Dersom vi åpner for at en skal kunne stemme fra og med det året en blir 16, åpner vi i tillegg for at noen 15-åringer skal kunne stemme. 15-, 16- og 17-åringer er ifølge norsk lov ikke gamle nok til å ta flere avgjørelser i sitt eget liv Forskerne stiller også spørsmål ved hva som vil skje dersom stemmerettsalder på 16 år blir en permanent ordning i hele Norge? Når nedsatt stemmerettsalder mister nyhetsverdien, blir det da fortsatt flere unge som stemmer og flere unge som blir valgt til kommunestyrene

Norge i front. Med dette forsøket - Det er meget tvilsomt om lavere stemmerettsalder vil øke valgdeltakelsen prosentvis på kort sikt fordi studier viser at valgdeltakelsen blant 16-17. SV-Inga Marte: La 16-åringene få stemme - de skal arve jorden. Partiene er delt i spørsmålet om stemmerett for 16-åringer. - Det er demokratisk problem at de som skal arve jorden ikke blir. Evaluering fra forsøk med lavere stemmerettsalder viser at dette øker valgdeltakelse og interesse for politikk blant unge. Og forsøkene fra de 40 kommuner som deltok i 2011 og 2015 viste at de stemmer omtrent som folk flest. Men ungdom har også mange erfaringer og kunnskap som må brukes bedre Formannskapet vedtok 8.mai at kommunen skal søke om å delta i forsøksordningen om nedsatt stemmerettsalder ved kommunevalget 2015. Det finns gode argumenter både for og i mot et forsøk med senkning av stemmerettsalderen, det er dog viktige å sette dette inn i en større sammenheng Skatt på frynsegoder. Verdiskaping i Norge. Stemmerettsalder. Dagsnytt 18 Dagsnytt 18 er P2s populære debatt-program. Her får du høre de viktigste debattene, aktuelle intervjuer og analyser. Dagsnytt 18 sendes direkte på P2 og på NRK2 mandag til fredag kl. 18:00 til 18:59. Programledere er Sigrid Sollund, Fredrik Solvang og Espen Aas

Ungdom uenige om stemmerettsalder - NRK Trøndelag - Lokale

Stemmerett - Wikipedi

stemmerett - Store norske leksiko

Norge har en alminnelig verneplikt fra det året jenter og gutter fyller 19 år. En må altså være godt myndig før en pliktes til å forsvare landet med våpen i hånd. Det bør ikke være noe lavere krav til menneskelig modenhet for å kunne delta ved politiske valg Nordre Land ungdomsråd har enstemmig vedtatt å si nei til forslaget om stemmerett for 16- og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2015. Kommunestyret i Nordre Land har derimot bestemt seg for å søke om å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i 2015 Det finst også døme på grenser på 16 år, særleg ved meir lokale val. Ein kan ha lågare stemmerettsalder ved andre val, til dømes har ein stemmerett ved. 100 år med allmenn stemmerett for kvinner. 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn

Politiske partier - stortinget

En del ungdommer betaler skatt, inkludert avgifter, og bør få bestemme hvordan det offentlige skal bruke skattefinansierte penger Stavanger er en av 20 kommuner her landet som prøvet ut stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunevalget 2011. Å gi stemmerett til så unge mennesker er ikke forsøkt i Norge tidligere. Hensikten er å finne ut om nedsatt stemmerettsalder kan få flere ungdommer til å engasjere seg i politikk og til å stemme ved valgene

Stemmerettsalder I Norge

Myndighetsalder - Jusleksikon

 1. Fråsegn: Sats på sjølvmordsførebygging - psykisk helse må prioriterast. 31.10.2020 - Publisert av Venstre. Sjølvmord er eit stort samfunnsproblem, som i dag tek langt fleire liv i Norge enn trafikkulykker og drap til saman
 2. * Skatt på frynsegoder * Verdiskaping i Norge * USA trekker seg fra nedrustningsavtale * Stemmerettsalder * Mållove
 3. Men gleden over forslaget om la 16-åringer stemme i lokalvalg i Norge kan bli kortvarig. De store partiene har allerede begynt å demontere forslaget om lavere stemmerettsalder. Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) synes ikke det er noen god idee å slippe 16-åringer til ved valgurnene

383.400 utlendinger har stemmerett ved høstens valg i Norge

 1. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunnteks
 2. I Norge kan du stemme hvis du fyller 18 år i løpet av valgåret. Mange mener at det er på høy tid at grensen settes ved 16 år. Tilhengerne av nedsatt stemmerettsalder mener at dette vil styrke demokratiet, ettersom en større del av befolkningen får stemmerett
 3. ister Jan Tore Sanner (H)
 4. ste heve sperregrensen Stortinget er mer fragmentert enn tidligere. Det gjør tiden moden for å justere sperregrensen litt opp
 5. I Norge. I Norge er ikke folkeavstemninger noen juridisk institusjon: De er ikke beskrevet i grunnloven, og ingen form for avgjørelse eller lovendring krever at en folkeavstemning finner sted.Det er likevel avholdt seks landsomfattende rådgivende folkeavstemninger om politiske enkeltsaker, som Stortinget har vurdert som så viktige at de selv ikke kunne avgjøre dette på vegne av folket

Stemmerettsalder I Norge - uspaaonline

1.1 Stemmerettens historie i Norge 4 1.2 Erfaringer fra forsøket med senket stemmerettsalder i 2011 5 1.3 Frivilligheten og mobilisering under lokalvalget 2011 9 1.4 Media 10 2. Juridiske begrensninger 11 3. Internasjonale erfaringer 13 4. Hva er spesielt med ungdom. r/norge: Et reddit på norsk for norske redditører og norske saker. Press J to jump to the feed. Press question mark to learn the rest of the keyboard shortcuts. r/norge. log in sign up. User account menu. 26. Stemmerettsalderen bør heves. Close. 26. Posted by. u/Darth_Kettch. 1 year ago. Archived. Stemmerettsalderen bør heves Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Ingen vet akkurat hvor mange samer som bor i dagens Norge. Likevel hevdes det ofte at Oslo er Norges største samekommune, og at bare en viss prosentandel av samene driver med rein. Et vanlig spørsmål om samene i Norge er hvor mange de «egentlig» er. Et typisk svar inneholder som regel tallet 40 000, eventuelt [

Den norske kirke (tidligere «statskirken») er det største trossamfunnet i Norge og var fram til 21. mai 2012 Norges offentlige religion. Ved reformasjonen i 1536-1537 innførte Danmark-Norge lutherdommen. Den 17. mai 1814 evangelisk-lutherske tro lovfestet som statsreligion og kirke, underlagt storting og regjering Norge bidrar i dag med politi, eksperter og militært personell i fire av FNs fredsbevarende operasjoner. Sist oppdatert 25.11.19. FNs fredsmekling og diplomati. Det står i FN-pakten at fredelige alternativer til konfliktløsning alltid skal prøves først

er statsborger i et annet nordisk land og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret; Kåfjord kommune er som en av 20 kommuner på landsbasis og eneste i Troms med i forsøksordningen med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende. Lover og forskrifter. Lover Valgloven ___ Skjema 00:40 Sport Ruud slet med fingertrøbbel, men gikk videre i Chile 00:39 Verden Saudi-Arabia stenger grensene for pilegrimer og turister 00:28 Norge Solberg krever EØS-svar fra de rødgrønne 23:50 Verden Weinstein fortsatt på sykehus etter kjennelsen 23:49 Norge Mann knivstukket i Søndre Land 23:01 Sport City med drømmeutgangspunkt i Madrid 22:57 Verden Skyting i Milwaukee - sju meldes. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune. Er du innført i manntallet? Forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. I 20 kommuner kan 16- og 17-åringene stemme ved kommunestyrevalget

Stavangerbyrået Reload står bak plakatene som informerte 16- og 17-åringer om muligheten til å bruke stemmeretten ved lokalvalget i Stavanger 2011 Stemmerett i Norge Allmenn stemmerett for menn, over 25 år. 1909. Frisinnede venstre 1913. Stemmerett i Norge Allmenn stemmerett for kvinner, over 25 år. May 19, 1920. Bondepartiet (Senere SP). Før stiftelsen. Marcus Thrane (1817 - 1890) er den første i Norge som tar fatt på å organisere småkårsfolk på landsbygda og byene i arbeiderforeninger. Den første stiftes i Drammen i 1848.Thrane hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene og kjempet blant annet for allmenn stemmerett og bedre skole

Ingvild Reymerts Blogg | Frihet er frihet for den somstemmerett – Store norske leksikon

12. september 2011 skal 16 og 17-åringer i 20 kommuner i Norge få stemme for aller første gang. Forsøksordningen om stemmerettsalder på 16 år har sterk støtte fra blant annet Barneombudet, Landsrådet for barne— og ungdomsorganisasjoner (LNU) og Elevorganisasjonen som har vært aktive pådrivere for å få gjennomslag for forslaget 6 stemmerettsalder i Norge, og den skal følge myndighetsalderen. 7 8 Markedsøkonomi og kapitalisme 9 Kapitalisme er frihet satt i system, og en forutsetning for at alle mennesker kan leve 10 frie og selvstendige liv. Markedsøkonomi er derfor det systemet som gir hver Stemmerett i Norge Stemmerettsalder i enkelte kommuner 16 år. You might like: SD Indeval. conflicto armado en colombia. COMERCIO INTERNACIONAL. Casa de Bolsa de Banco Inbursa. Raíces de la actualidad mexicana (línea del tiempo) Las Ciencias Sociales en México.. Rødt, MDG, Venstre og SV ønsker alle 16 års stemmerettsalder ved lokalvalg, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil holde på 18 år som i dag. Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge Det er det ingen tradisjon for i Norge. Det er vanskelig å se hvorfor man har tenkt spesielt på aldersgruppen 16 år. Det ville ha vært mer logisk å ta utgangspunkt i 15- åringer, som blant annet har partsrettigheter fra fylte 15 år jamfør barnevernloven

3. En stadig større andel av befolkningen i Norge har fått stemmerett siden 1814. Gi noen eksempler på utviklingen av stemmerett. Du kan bruke eksempler fra intervjuet og eksempler du selv kjenner til. 4. Hvorfor har valgforskere ment at lavere stemmerettsalder kan gi økt valgdeltakelse? Stemmer undersøkelsen med teorien? 5 SV vil stanse amerikanske militærbaser i Norge. 651 nye koronasmittede registrert siste døgn. Tolv tilknyttet sykehjem i Eidsvoll koronasmittet. - Vi mener valgdeltakelsen i år styrker argumentene for å innføre lavere stemmerettsalder. Arbeiderpartiet har alltid gått foran i demokratireformer Unge førstegangsvelgere 12. september 2011 skal 16 og 17-åringer i 20 kommuner i Norge få stemme for aller første gang. Forsøksordningen om stemmerettsalder på 16 år har sterk støtte fra blant annet Barneombudet, Landsrådet for barne- og ungdomsorganisasjoner ( LNU ) og Elevorganisasjonen som har vært aktive pådrivere for å få gjennomslag for forslaget I kjølvannet av Stortingets behandling av grunnlovsforslaget om senket stemmerettsalder 29. januar - utsatt fra ifjor vår - var det stemmerettsalderdebatt i Dagsnytt 18 ved ukens avslutning, 1. februar.. Grunnlovsforslaget dreiet seg altså om å senke stemmerettsalderen til 16 år. På Stortinget er en overveldende opposisjon til forslaget tilhenger av å bevare dagens stemmerettsalder Hva synes du om demokratiet i Norge? Herman Berglund: Jeg synes demokratiet i Norge fungerer bra. det er fint at vi har delt opp slik som det er, at det ikke er monarki. Marie Kirkevold: Det er helt greit. Mathias Hoiby: Jeg synes demokratiet er flott. Det funker ganske greit. Alle innbyggerne er med p

Vil gjenta 16-årsgrense ved valget – NRK Vestfold – Lokale

© 2020 - Infosoft Returregistrering løssal Ville Frihet ha fungert i Norge? Er innlegget ditt uten en problemstilling? Post gjerne i Oppslagstavlen! Logg inn for å følge dette. samme gjelder også i Norge, hvor den totale valgoppslutningen i befolkningen har gått ned, samtidig som deltakelsen blant ungdommer ofte har ligget rundt 20 prosentpoeng under skulle gjennomføres en forsøksordning med nedsatt stemmerettsalder ved lokalvalget i 2011 Finnmark AUF vil ha redusert stemmerettsalder i folkeavstemmingen om sammenslåingen av Troms og Finnmark. --Arbeiderpartiet har alltid hatt som mål å inkludere flest mulig i demokratiet. Resultatene fra forsøksordningene med stemmerett for 16-åringer ved lokalvalg viser at 16 og 17-åringene bruker stemmeretten like ofte som befolkningen ellers For Norge totalt antydet Aubert i sin analyse at det per 1970 antagelig kunne være rundt 40 000 personer [...] hvis livsvilkår på et eller annet vis er preget av at de har et innslag av det samiske i sin bakgrunn. Etter 1970 har ingen folketelling hatt med samiske spørsmål, verken i nord eller sør

 • Haukugle mat.
 • Fashion 2017 fall.
 • Ptolemy assassin's creed.
 • Wien museum karlsplatz.
 • Schrumpfköpfe nazis.
 • Gjensidige bolighandel pris.
 • Stauder som tåler tørke.
 • Tagebau jänschwalde adresse.
 • Zelda blitzableiter.
 • Enova støtte energirådgivning.
 • Beate zschæpe.
 • Klenkes verlag.
 • Stemmerettsalder i norge.
 • 22 july conspiracy.
 • Orca wal duisburger zoo.
 • Tennis jena fair hotel.
 • Crowdfunding av bedrifts og eiendomslån.
 • Mattybraps gone.
 • Gopro hjelm montering.
 • Short username generator.
 • Klovnefisk fakta.
 • Moss by.
 • Hvordan lage flaggstikk.
 • Parken ludwigshafen berliner platz.
 • Scootertur østkysten.
 • El sykkel kit fra kina.
 • Trygve hegnar hus.
 • Cc vest mats og martin.
 • Hormonprøver fertilitet.
 • Fischadler flügelspannweite.
 • Flybussen sandnes.
 • Exelon tabletter.
 • Dr. oetker windbeutel backmischung.
 • Youtube edith piaf la vie en rose.
 • Supertrail map kaufen.
 • Tv7 sverige.
 • Bergen kommune tilskudd.
 • Kikis budservice imdb.
 • Game of thrones season 6 episode 7.
 • Øvsttun kapell.
 • Vfl wolfsburg gegen florenz live stream.