Home

Samfunnsviterne kravskjema

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger. Begrunnelse av krav I tillegg til kravskjema må kravet også inneholde begrunnelse. I krav som sendes arbeidsgiver kan en relativt kort og oversiktlig begrunnelse legges inn på eget ark KRAVSKJEMA. Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger. Klikk deg inn her for Samfunnsviternes kravskjema. AVTALEVERK. Samfunnsviterne har medlemmer i ulike tariffområder som Staten, KS, KS Bedrift, Oslo kommune og Spekter Helse Samfunnsviterne jobber videre for at sentrale tariffavtaler skal legge til rette for lokale tilpasninger, og at vi skal ha representasjon og innflytelse i virksomheten. Samfunnsviternes kravskjema Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger Samfunnsviterne har utformet egne kravskjema til bruk i lokale lønnsforhandlinger. Les mer Å gå i forhandlinger betyr å sette premisser for hvordan oppgaver skal fordeles, oppnå ønskede handlinger og prioriteringer, og til syvende og sist hvordan virksomhetens skal kunne nå sine mål

ARBEIDSLIV & KARRIERE - Samfunnsviterne

 1. http://www.samfunnsviterne.no/filestore/Kravskjema_staten.do
 2. http://www.samfunnsviterne.no/filestore/Kravskjema_Oslokommune.do
 3. Samfunnsviterne mener at det skal være en direkte sammenheng mellom utdanning, erfaring, resultatoppnåelse, ansvarsområde og lønn. For å oppnå dette er lønnssamtalen et viktig verktøy for arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte. Samfunnsviterne mener at alle arbeidstakere bør ha lønnssamtaler med sin arbeidsgiver
 4. Som medlem i Samfunnsviterne har du tilgang til en av Norges beste bankavtaler. Avtalen sikrer deg et godt tilbud i årene fremover
 5. Bli medlem i Samfunnsviterne! Samfunnsviterne jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser

Lønnsforhandlinger og avtaler - Samfunnsviterne

Samfunnsviteren er Samfunnsviternes medlemsmagasin. I Samfunnsviteren finner du aktuelle artikler om arbeidsliv, samfunnsutvikling, verdien av samfunnsvitenskapelig og humanistisk kompetanse, samt aktuell forskning innen samfunns- og arbeidsliv Samfunnsviterne er et fagforening som organiserer samfunnsvitere og humanister som enten har en høyere samfunnsvitenskapelig eller humanisisk utdannelse, eller studerer på bachelor eller masternivå i en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin.. Organisasjonen har sin opprinnelse i Statsviternes Yrkesforening (SY) fra midten av 1970-tallet Arbeidsgiver har gjerne egne kravskjema til bruk i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Disse skal fortrinnsvis brukes, men dersom din arbeidsgiver ikke har egne kravskjema, kan du bruke Akademikerforbundets egne skjema. Skjema tilpasset ditt tariffområde finner du her. Skjemaet kan du sende til din forhandler

Lønn - Samfunnsviterne

Da Anne Folkvord var ferdig utdannet i 1994, meldte hun seg inn i Samfunnsviterne, den gang Statsviternes yrkesforening. Foreningen var da inne i sitt første år. 25 år senere fyller Folkvord straks 50 år og fremdeles medlem Samfunnsvitenskap er en betegnelse for alle vitenskaper som empirisk studerer forhold ved samfunnet og forbindelser mennesker imellom. Forskning innenfor de samfunnsvitenskapelige disipliner omtales ofte som samfunnsforskning. I anledning høstens stortingsvalg sonderer Samfunnsviter'n terrenget. «Morna, Jens!» Dette var Siv Jensens jubelbrøl, som poengterte den borgerlige seieren for snart fire år siden Enighet om moderat oppgjør i statlig sektor 15.10.2020 - Med høy arbeidsledighet og stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen har vi kommet til enighet om en økonomisk ramme på linje med frontfaget, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat

/Kravskjema_staten by Samfunnsviterne Norge - Issu

Hvorfor bruker Samfunnsviterne ressurser på et prosjekt som handler om bærekraft og samfunnsansvar, spurte vi Samfunnsviternes leder, Merete Nilsson. - Grunnen er logisk, nemlig at et trygt og fleksibelt arbeidsliv er en avgjørende forutsetning for en bærekraftig samfunnsutvikling, og vise versa Her er litt generell info om kommende lønnsforhandlinger. Vi har i hovedsak to lønnsforhandlinger, høstens 2.5.1 forhandlingene (tidligere 2.3.1 forhandlinger) som er basert på det sentrale oppgjøret, og våre lokale forhandlinger 2.5.3 (tid. 2.3.4 forhandlinger) Samfunnsviterne - Gode svar starter med kloke spørsmål. Samfunnsviterne is celebrating a birthday. March 9, 2019 · Samfunnsviterne feirer 25 år 9. mars! De gode svarene på hvordan fremtidens samfunn og arbeidsliv vil se ut drives ikke bare av teknologi, men også av svært menneskelige valg som krever gode spørsmål

Vi hjelper alltid meget gjerne til med oversikt over aktuell lønnsstatistikk ved UiO og generell hjelp med utforming av kravskjema. UiOs lønnspolitikk beskriver at ansatte som ikke har hatt en individuell lønnsøkning over en periode på 5 år skal få en særskilt vurdering Relevant informasjon om kravskjema, medlemsmøte 7.9, og forhandlingsutvalg finner du på intranett. Kravfrist er satt til onsdag 14.9 kl 15. På vegne av forhandlingsdelegasjonene. Siri Johnsen. hovedtillitsvalgt Akademikern Er du under denne kategorien , dvs. særlig grunnlag, bør du søke om opprykk, Kravskjema finner du og på overnevnte nettside. Bruk din tillitsvalgte. Høstens lokale forhandlinger, etter § 2.5.1 i hovedtariffavtalen (tidligere 2.3.3) skal være avsluttet for oss i Akademikerne 31. oktober Anne Thorsen Samfunnsviterne HR-direktør Geir Haugstveit ledet møtet 14. juni, og Brita Bye møtet 12. august. Fagforeningene var innforstått med at Bye ledet møtet i Haugstveit sitt fravær. Partene var innforstått med at fagforeninger som skal forhandle på vegne av andre skal levere skriftlig fullmakt før forhandlingsstart. Brev fra KM

Samfunnsviterne. Referat fra forberedende møte etter HTA 2.2.4 - lokale forhandlinger . Med innkallingen. var det sendt med . lønnsoversikt over alle ansatte i Kulturr kravskjema og referat fra dette møte. Det er i tillegg planlagt en gjennomgang for ledere 22.09.14 · Samfunnsviterne · Norges Farmaceutiske Forening · Den norske veterinærforening · Norsk psykologforening. Personell tilsatt i FD-NSM-FB-FMA og FFI må forholde seg til føringer gitt av egen etat og tillitsvalgte i etaten. Vedlagt følger kravskjema som kan benyttes Etter påske vil Akademikerne ha valg av nye ledere. Funksjontiden vil være i to år fra 1. august 2016. Dette er spennende og lærerike verv som vi ønsker at flere skal kunne få erfaring med. Det vil og være en stor fordel for oss i Akademikerne at lederverv byttes på, slik at vi får motiverte og engasjerte ledere Lokale forhandlinger ved UiT 2016 . Til de som er medlemmer i en forening tilknyttet Akademikerne ved UiT, Akademikerne ved UiT vil i år forhandle med fire ulike delegasjoner; Tekna, NITO, Juristforbundet og en samledelegasjon som forhandler på fullmakt for Arkitektenes Fagforbund, Den norske tannlegeforening, Den Norske Legeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne.

Samfunnsviterne jobber for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme medlemmenes økonomiske og faglige interesser ; For å ivareta dine medlemsfordeler, er det nødvendig for Skolelederforbundet å gi opplysninger om din fagforeningstilhørighet til Gjensidige Politikk og organisasjon. Følg med i lokalpolitikken i Rauma. Se politiske møter på nett, møtekalender, råd og utvalg. Se hvordan Rauma kommune er organisert, postliste og høringer

/Kravskjema_Oslokommune by Samfunnsviterne Norge - Issu

 1. istrasjonen og organisasjonene Personalsjefen orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe frem en plan for kriseberedskap og varsling. De tillitsvalgte vil bli orientert om arbeidet når arbeidsgruppen er kommet i gang. Åse E. Åkerøy referen
 2. Forhandlingene for Akademikernes medlemmer ble gjennomført torsdag 25.10 og fredag 26.10. Rammen for forhandlingene var en avsetning på 2,8 % av Akademikernes lønnsmasse, med virkning fra 1. mai 2018
 3. 26. august 2015, kl. 19:00. Arrangeres av Samfunnsviterne Rogaland og studentlaget på UiS, i samarbeid med Forskerforbundet, Econa og Tekna. FF UiS om fusjon mellom UiS og HSH - se deler av referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg (saksnummer nevnt under) Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg 1.06.2015 punkt 23 og 2
 4. Ny ledere for Samfunnsviterne Vil du bli ny leder, eller nestleder av Samfunnsviterne OsloMet? Lokalt lønnsoppgjør 2019 (2.5.1-forhandlinger) - send inn kra
 5. Så ble det på overtid enighet i årets lønnsoppgjør i staten. Resultatet ble 2,8 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. mai 2018. I tillegg er lønnssystemet ytterligere forenklet ved at lønnsrammer (29 ulike) erstattes med én lønnsstige
 6. NATURviteren I et Tidsskrift UTGITT AV NATURVITERNE I NR.4 I 2010 I. TEMA: natur og vitenskap • Fotokonkurransen: Vinneren er kåret! I side 4 I • Forskerne må ta noen sjanseR I side 8 I.

Samfunnsviteren » Halve livet i Samfunnsviterne

Samfunnsviteren » Nr 1 - 201

 1. Samfunnsvitenskap - Wikipedi
 2. Samfunnsviterne, Oslo Sentrum, Oslo - 1881
 3. Samfunnsviteren » Samfunnsviternes samfunnsansva
 4. Lokale forhandlinger 2
 5. Samfunnsviteren » Om Samfunnsvitere
 6. Samfunnsviterne - Samfunnsviterne - Gode svar starter med

Samfunnsviteren » Nr 2 - 201

 1. Tips til lønnskrav - Tekn
 2. Lokale forhandlinger ved UiT 2016 Ui
 3. august 2016 - Akademikerne OsloMe

Høstens lønnsforhandlinger Akademikerne OsloMe

 1. Referat fra det forberedende møter til lokale
 2. Lokale lønnsforhandlinger i forsvarssektoren 2018
 3. 17. august 2020 Akademikerne OsloMe
 4. Akademikerforbundet medlemsfordeler - akademikerforbundet
 5. Hovedportal - Rauma Kommun
 6. 12. april 2020 Akademikerne OsloMe
 7. Aktuelt - Forskerforbunde
 • Hvitt gavepapir.
 • Ara hotel ingolstadt restaurant.
 • Phil margera.
 • Klähblatt flensburg.
 • H2co3 ph.
 • Colouring pages.
 • Ronnie james dio black sabbath.
 • Hvilken utvekslingsorganisasjon er best.
 • Dressur bane.
 • Kaprifol bær.
 • Cowboy bebop antagonist.
 • Brennpunkt hells angels.
 • Pokémon tcg download.
 • Www rek.
 • Ü40 party chemnitz 2018.
 • Fordeling av kvinner og menn på stortinget.
 • Alte schmiede großbottwar speisekarte.
 • Trekke fiberkabel.
 • Anbefalt balsam.
 • Kyllingwok med sweet chilisaus.
 • Bill maynard actor.
 • Grensag biltema.
 • Verkehrsunfälle deutschland heute.
 • Camaro erfahrungen.
 • Wohnwagen ulm wiblingen.
 • Tegn på drektig marsvin.
 • Gunslingers seljord.
 • Verkehrsunfälle deutschland heute.
 • Toxoplasmose fryst kjøtt.
 • Lucario mega entwicklung.
 • Partecipazioni vintage shabby.
 • Emme solothurn.
 • Østrogenplaster og vektøkning.
 • Pynte høstbord.
 • Iqtest.
 • Tegel flughafen.
 • Halloween kontaktlinsen wien.
 • Make it or break it season 1 dailymotion.
 • Radiumhospitalet telefon.
 • Strawberry daiquiri oppskrift med frosne jordbær.
 • Boen gård tveit.