Home

Ny turnus regler

Høytidsturnus – hvordan er reglene? Visma Blo

Hvordan lage en god turnus - Vism

Praktisering av nye regler om tredelt turnus - nsf

Reglene står i folketrygdloven § 9-7, og er litt forskjellige fra reglene om egenmelding ved egen sykdom. Det er snakk om to forskjellige situasjoner der egenmelding kan brukes, og om man bruker egenmelding ved egen sykdom påvirker ikke det retten til å bruke egenmelding ved sykt barn Kontakt autorisasjon og spesialistutdanning: E-post: godkjenning@helsedir.no Tlf. (+47) 21 52 97 00 Telefontid mandag til fredag: 09.30-11.30 . Kundesenteret er stengt fredag 6. november 10 Helg og Høytidsturnus og sommer turnus Visma Enterprise Ressursstyring beregning i mappa Helligdagstimer slik at ingen får negative tall i kostnadsmappa. 7. Du kan nå fortsette med eventuelt å endre vakter på personene i turnus. Dette gjøres ved at du setter inn endringen i det hvite feltet i mappa Helligdagsturnus

Reglene om ny alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon trer i kraft 1.1.2020. Lovendringen følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor Visma Enterprise Ressursstyrin Ferie skal alltid regnes i hele dager og ikke som delte feriedager eller i timer. En feriedag trenger ikke å være en arbeidsdag. Om du har fridager midt i en uke, regnes også disse med i feriedagene. Dette gjelder også om du går i turnus og har fridager midt i uka. Foto: Anne C. Erikse F3 utløses når du jobber røde dager, så om du feks jobber skjærtorsdag så har du rett på en F3 dag, de skal fortrinnsvis tas neste påfølgende neste dag selv om ikke det er en regel. Jobber du bare man-fre og ingen helligdager får du ikke F3 dager

Nye og skjerpende varslingsregler. Varslingsreglene er nå samlet i et eget kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven. I utgangspunktet er reglene de samme som før, men noen endringer har skjedd. Én av disse er at det er innført en fast regel om at alle virksomheter som jevnlig sysselsetter mer enn 5 arbeidstakere alltid plikter å utarbeide rutiner for intern varsling DEBATT Debatt: Nytt taxi-regelverk Nye regler for ei ny tid Stortingets vedtak om nytt regelverk i taxinæringen, fjerner viktige etableringshindre som driveplikten og behovsprøving Opprett en konto eller logg inn for å kommentere. Du må være et medlem for å kunne skrive en kommenta

Turnus for leger Nåværende turnusordning avvikles og det innføres en obligatorisk LIS1 for alle legespesialitetene. Siste kull som gjennomfører turnus etter gammel ordning begynte i turnus 1. mars 2017. Dato for utlysning, søknadsfrist og svarfrist for LIS1 (tidligere turnus) finner du under ny spesialistutdanning.. Regjeringen presenterte nye regler for å kunne åpne samfunnet videre. - Vi har fått til mye sammen, og vi fikk det til fortere enn noen trodde på. Jeg forstår at mange er utålmodige, men vi.

Fakta: Regler for arbeidstid i Norge - Arbeidslivet

 1. Tredelt skift og turnus. KS har utarbeidet et B-rundskriv om forståelse og praktisering av bestemmelsen om tredelt skift- og turnus i HTA kap. 1, pkt 4.2.4. Publisert: 30.05.2015. Bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2011
 2. - De nye reglene er ment å rette på dette. Derfor vil de ha viktige likestillingsmessige virkninger. Helsemessig sett er det for eksempel mer belastende å jobbe tredelt turnus i forhold til å jobbe en hel uke kveld, dag og natt, som skiftarbeiderne gjør, sier hun
 3. Den nye regelen har kommet etter ønske fra klubber som har uttrykt frustrasjon over hvordan dagens out-of-bounds- og mistet ball-regler påvirker hastigheten på spillet negativt når en spiller må gå tilbake for å slå et nytt slag. Den lokale regelen er ikke ment for turneringer på elite- og proffnivå
 4. imum av forutsigbarhet i arbeidsforholdet, slik at det blant annet må fremgå en konkret stillingsbrøk av ansettelseskontrakten. De nye reglene er særlig ment å ta et oppgjør med.
 5. Frem til nå har dette vært veldig skjevt fordelt, og med de nye reglene vil det bli mer like vilkår. Men, økningen i tollfri-grensen for utenlandske varer gjør at det fortsatt er forskjellsbehandling mellom norske- og utenlandske selskaper, så om man ser dette fra næringslivets ståsted som helhet så er det langt fra optimalt, dog vesentlig bedre enn tidligere

Den 1. oktober trer de nye helsekravene for førerkort i kraft. Målet med disse er å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder for de forskjellige helsetilstandene og hva som skal til for å få. Nye viktige regler i sameierEr du sameier, styremedlem i et sameie, eller er utbygger og planlegger å seksjonere må du gjøre deg kjent med de nye reglene som nå er trådt i kraft.Denne artikkelen presenterer de viktigste endringene i ny lov.Rett til å anlegge ladepunkt for elbilMed bakgrunn i den sterke veksten av elbiler og ladbare hybrider gir den nye loven sameiere rett til å etablere. Skift, turnus og medverknad. Intensjonen i arbeidsmiljølova, samt tradisjon og avtaleverk i norsk arbeidsliv tilseier at dei tilsette i stor grad må bli involvert når ein lagar skiftplanar. Medverknad gir meir nøgde tilsette. Ein skiftplan som skaper usemje og mistrivsel er ingen god skiftplan

Da nyttårsrakettene ble sendt opp mot himmelen på nyttårsaften, trådte samtidig mange nye lover og regler i kraft. 1. januar 2020 kom det - blant annet - nye regler for foreldreansvar. De nye Facebook-reglene: - Vi bør være bekymret. Magnus Brøyn i Coxit PR oppfordrer alle til å tenke gjennom hva man deler på sosiale medier Nye regler for innrapportering av tips er innført fra 1. januar 2019. NHO Reiseliv mener at innrapportering av all tips gir negative økonomiske konsekvenser for både arbeidsgiver og arbeidstaker Foreldrepenger skal sikre deg inntekt når du skal ha foreldrepermisjon. Hvis du ikke har hatt inntekt, kan du få en engangssum isteden

Nye regler for alle i hele landet. Regjeringen innfører nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter klokka 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge Her finner du kvalitetssikret informasjon og oversikt over råd og regler om koronaviruset. Nye koronatiltak fra 5. november Torsdag 5. november la regjeringen fram nye tiltak for å få tilbake kontrollen på smittespredningen av koronaviruset Nye regler for dagpenger Fra 1. juli 2019 blir det gjort flere endringer i reglene om mottak av dagpenger for arbeidsledige. NY FRIST: Fra 1. juli gjelder det å søke om dagpenger så raskt som mulig. Foto: NTB Scanpix Vis me

Nye regler: Taxisjåfør Ørnulf bruker halve arbeidsdagen på å vente på turer Tidligere kabinansatt i Wizz Air, rumenske Mircea Constantin, er nå utviklingssjef i fagforbundet FPU Romania. Han mistet jobben i Wizz Air i 2014, etter at han startet en fagforening, men vant over selskapet i rumensk høyesterett Hvor lenge kan man gå i en slik oppsagt turnus og når har man krav på varsel om ny? Kan noen vise til noen lover/regler? Har nå gått i en oppsagt turnus i over 6 mnd (i tilfelle behov for endringer.....) Gå til innhold. Karriere, arbeidsliv og utdanning; Meny . Forside Siste. Fagforbundet frykter at nye regler som gjør det enklere for arbeidsgiver å pålegge ansatte lange vakter og tøff turnus, vil gjøre at mange ansatte ikke klarer jobben over tid Onsdag ettermiddag ble rundt 50 barnevernsansatte orientert om ny turnus som innføres fra 30. september. Skuffet og sint. På vei ut av møtet var mange tydelig oppgitt, men få vil stå fram i. Et nytt ledd i § 12-9 hvor det presiseres at inntekt etter uførhet også kan fastsettes på bakgrunn av inntektsevne, selv om vedkommende ikke har endret pensjonsgivende inntekt etter innvilgelsen. Det andre er en endring i § 12-10 om fastsetting og endring av uføregrad, tilsvarende formuleringen som ble fjernet da reformen ble innført (§ 12-12)

Nyhetsbrev: Endringer i arbeidsmiljøloven - nye regler for varsling og arbeidstid Stortinget har vedtatt viktige endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling og arbeidstid. Endringen i varslingsreglene innebærer blant annet at alle virksomheter som jevnlig sysselsetter flere enn fem ansatte, må sørge for å utarbeide varslingsrutiner som samsvarer med de nye reglene Arbeidsstedene som ble plukket ut hadde forskjellige turnuser: Tradisjonell, rullerende turnus, medleverturnus, ønsketurnus, turnus med 13-timers vakter, turnus med lengre vakter i helgene og 3-3 turnus. Alle arbeidsstedene mente selv de hadde funnet frem til gode løsninger på turnusproblematikken Nye regler for en ytelse som omtales som betinget tjenestepensjon for personer født fra og med 1963. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Ulike tillegg for de første årskullene fra og med 1963 for å kompensere for uheldige konsekvenser av det nye regelverket * Nye regler for out-of-bounds, som gjør at man kan droppe ballen i fairway mot to straffeslag. Det er travle dager for golfsportens styringsorganer, USGA og R&A. Nylig kom nyheten om at de skal innføre et felles handicapsystem over hele verden fra og med 2020 , og mandag offentliggjorde omsider de de varslede endringene i golfreglene Her er reglene for eiendomsskatt fra 2020 Dette sier reglene om du betaler eiendomsskatt for første gang i 2020, eller bor i en «ny» kommune med eiendomsskatt. EIENDOMSSKATT: Nye Lillestrøm kommune består av tidligere Sørum, Fet og Skedsmo kommuner. Her har de vedtatt hvordan eiendomsskatten skal videreføres i den nye kommunen

Endringer i turnusen - Jobb og Utdanning - VG Nett Debat

Den nye arveloven er ikke trådt i kraft enda. Det er ikke gitt klare signaler om når dette vil finne sted, men departementet har tidligere antydet at det muligens kan forventes i løpet av 2020. Det er i all hovedsak dødstidspunktet som avgjør om det er de nye eller gamle reglene som gjelder for arven De nye reglene kan være litt kompliserte å forstå. For førerkortklasse B øker faktisk en av vektgrensene. Da kan du kjøre med samlet totalvekt på 4250 kilo på klasse B, hvis du tar den. I 2011 ble det innført en ny modell for opptjening av pensjon i folketrygden. Offentlig tjenestepensjon skal samordnes med pensjon fra folketrygden, og vi har ikke tidligere hatt regler for hvordan tjenestepensjon skal samordnes med pensjon basert på nye opptjeningsregler i folketrygden

Nye EU regler for droner vedtatt - fra 2020 vil de gjelde i Norge Nye felleseuropeiske droneregler ble vedtatt 24 mai. Nå starter arbeidet med å få reglene inn i Norsk lov. Men først fra 2020 vil de gjelde i Norge Oslo kommune innfører nye regler for smittevern i dagligvarebutikker. Fra og med torsdag må du bruke munnbind når du handler både dagligvarer og andre varer - om du ikke holder god nok avstand NYE REGLER? Om en uke kommer EU-kommisjonen med et nytt forslag til migrasjonspakt. Her demonstrerer migranter på øya Lesvos etter brannene i Moria-leiren. Foto: AP. Politikk. NTB. 18:42 - 16. sep. Systemet vil ha felles strukturer for asyl og returer, og det vil ha en ny, sterk solidaritetsmekanisme, opplyste von der Leyen i EU-parlamentet. Det er imidlertid unntak for denne regelen. For deg som jobber døgnskift, helge- eller nattarbeid er grensen for ordinær arbeidstid 38 timer i løpet av en uke når vi snakker om hverdager, og om du jobber helger er grensen 36 timer. Så lenge du ikke jobber mer enn dette påløper ikke overtid

Skift og turnus - nye utfordringer - Debat

Siem går for ny turnus - 45 unngår oppsigelser. 95 prosent av de Siem Offshore-ansatte stemte ja til ny turnus og mindre lønn, for å redde arbeidsplasser i kristiansandsrederiet. Lav aktivitet i Nordsjøen har sendt Siem Sapphire ut av markedet. Foto: Håkon Sunde . Vis mer. Les hele saken med abonnement 3 Lage ny grunnturnus Det er ofte lurt å begynne med å legge inn en turnus du har fra før, enten i Excel eller på papir. Det gir god trening i bruk av programmet. Du får sjekket din egen turnus - og ser om den er riktig regnet ut. I tillegg er det ofte en grunn til at man går den turnusen man går Ifølge nyhetsbyrået R vil Facebook innføre en rekke endringer før det amerikanske presidentvalget 3. november

Den nye loven sier ikke konkret om denne testamentsføringen vil være gyldig. Den sier kun at et testament som var korrekt i henhold til reglene som gjaldt da testamentet ble opprettet, skal være gyldig selv om ny arvelov i mellomtiden er innført. Trolig vil derfor gaven kunne anses som forskudd på arv Det nye reglementet for avsetninger (5 prosent regel) Reglementet gjelder for statlige universiteter og høyskoler og regulerer institusjonenes adgang til å utsette aktivitet og overføre ubenyttet bevilgning fra Kunnskapsdepartementet fra ett budsjettår til et annet Kontrollintervallene er de samme som tidligere. Det betyr at personbiler som regel skal inn første gang etter fire år og deretter annethvert år, mens kjøretøy over 7.500 kilo skal inn hvert år. Men selv om de nye EU-reglene trer i kraft allerede i dag, betyr ikke det at du nå plutselig får en ny frist å forholde deg til De nye reglene for skatt på diettpenger betyr at innstrammingen for vanlige folk fortsetter. Mer av det som er knyttet til arbeid skattlegges, mener Mette Nord. - Her tar man fradrag på utgifter vanlige pendlere har, mens andre slipper unna med skatteletter Turnus til besvær . Turnusarbeid krever strukturerte arbeidsplaner og et godt samarbeid mellom ledere og medarbeidere. Ved å bruke et program som Planday når du planlegger turnus, åpner du for å involvere medarbeiderne i prosessen på en langt bedre måte enn hva de er kjent med fra tidligere

Arbeidstid og turnus - NS

Styret behandlet sak om turnus på landsskytterstevnet i sitt siste møte mandag 26. mars. Saken var til behandling på Skyttertinget i 2011, men det ble da bestemt at saken skulle oversendes Rådgivende utvalg. Rådgivende utvalg sitt forslag til Skytterstyret forelå i januar, og de anbefalte Skytterstyret en ny 7-årsturnus fra år 2017 Raser mot helsedirektoratets nye vin-regler: - Bare provoserer NYHET FORBUDT: Ikke lenger kan Vinmonopolet omtale en flaske rødvin som «nyhet». Det får Mari Holm Lønseth fra Høyre til å. På nyåret kommer nye regler for EU-kontroll TOPICS: 2019 Bil Etterkontroll EU-kontroll Frist Kjøretøy Nye Regler Reperasjon Statens vegvesen. I februar kommer det nye regler for EU kontroll. Illustrasjonsfoto: Pixabay. Posted By: Kent Øksnes 3. desember 2018. Del Tweet

Nye regler for smittevern i Oslo. Av. Eva Alnes Holte - 27.10.2020 - Nå må vi være sterke og hjelpe hverandre, sier Raymond Johansen, byrådssjef i Oslo. Mer bruk av munnbind og mindre kontakt med andre. Dette er noen av de nye påbudene som gjelder for Oslo fra torsdag 29. oktober klokka 12 Regler for tredelt turnus 10; Regler for tredelt turnus 5; Få nye stillinger på e-post Personlig assistent 50% + sommervikarer ECURA HJEMMETJENESTER OG BPA AS AVD REGION STOR-OSLO Personlig assistent 50% + sommervikarerNedre Eiker - Mjøndalen Aktiv dame søker personlige assistenter til 50% stilling som inneholder arbeid tredje hver helg

Hvor lang tid i forveien må arbeidsgiver si ifra om

 1. 3. OPPSTART AV TURNUS - Mottakelsen - Første dag Med innføringen av ny turnustjeneste for leger, har det oppstått et behov for å revidere og oppdatere eksisterende veileder. - Ha kunnskap om lover og regler som styrer kommunehelsetjenesten og ha deltatt
 2. stelønn i enkelte bransjer. Fotograf: Istockphoto. Det viktigste her er innføring av generell
 3. Vi må tenke nytt om turnus for å få til heltidskultur. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Boken Turnus som fremmer heltidskultur ble lansert fredag 4. november. Boken handler om ulike modeller og om ulike tiltak som kan bidra til å skape heltiskultur i helse- og omsorgsektoren
 4. ister Erna Solberg sa fredag at hun var bekymret over den økte smitten i Norge. På pressekonferansen vil Erna Solberg, Bent Høie, Guri Melby og Kjell Ingolf Ropstad være.

Nye krav til vinterdekk for 2020/2021. Fra og med vintersesongen 2020/2021 er det nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy: Bil med tillatt totalvekt over 3 500 kg skal benytte vinterdekk av typen «3 peak mountain snowflake» på drivaksler og fremre styreaksler Spørsmål og svar om nye regler for AAP. Skriv ut side. På denne siden vil du finne svar på vanlige spørsmål om regelendringene for arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 1. januar 2018. Spørsmålene er gruppert i kategorier. AAP og arbeid Nytt år, nye muligheter, og nye regler. Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste endringene i NAV reglene som trer i kraft i 2019. Senioradvokat Mette Berget Bråthen i PersonskadeAdvokat1 anbefaler at man setter seg inn i de nye NAV-reglene. Flere a Nye regler for skattlegging av opsjoner i små oppstartselskap. Formålet med reglene er å gjøre det enklere for små oppstartsbedrifter å rekruttere og holde på dyktige ansatte, og å gjennomføre prosjekter som er forventet å være lønnsomme

Visma Flyt Ressursstyring er et verktøy for oppsett, planlegging og vedlikehold av turnus, innkalling av ekstravakter og vikarer, vaktadministrasjon og produksjon av lønnsgrunnlag. I tillegg til pleie- og omsorg, kan løsningen også brukes av legevakt, SFO, barnehager, skole m.m. Løsningen ble utviklet i 2002, i nært samarbeid med kommunene Molde, Nesset og Rauma Sjekk frist for EU-kontroll. Tast inn ditt registreringsnummer og sjekk når du må ha godkjent EU-kontroll. Når kan du ta EU-kontroll? Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen - Frem til 8. februar 2019 gjelder de gamle reglene. Så har du fått kontrollfrist, forholder du deg til den, rådgir Sødal. - Etter det gjelder nye regler, fortsetter han. Forbrukerne må være særlig oppmerksomme på en ting. Tidsfristen for etterkontroll av bilen blir strengere med de nye reglene Reglene gjelder allerede for sameier og er regulert i eierseksjonsloven §25. Reglene har blitt noe omformulert, men innholdet er svært likt. Det nye er at dette nå også skal omfatte borettslag. Regelendringen har nettopp vært ute på høring og det er usikkert når dette trer i kraft. Likt for borettslag og sameie Les også: Ny rapport: Anbefaler full åpningstid i skoler og barnehager. Greit med mer nærkontakt. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at skolene kan droppe regelen om en meters avstand mellom elevene så lenge smittespredningen i samfunnet er svært lav

Arbeidsti

Nye regler for bobiler Regler for Bobiler. Nye regler for bobiler. Endringer av forskrifter gjør at bobiler over 3500 kg betaler personbiltakst i bomstasjoner, får økt lovlig hastighet på motorveier, økt kjøretøybredde og krav til vinterdekk og kjettinger endres. Endringene gjelder fra oktober 2016 I dagens arbeidsliv med mulighet til å arbeide via PC'en omtrent over alt, er det ikke enkelt, verken for arbeidsgiver eller arbeidstaker, å overholde reglene for arbeidstid og overtid. Her får du en oversikt over reglene som gjelder. I følge undersøkelser jobber over halvparten av arbeidstakerne i Norge overtid hver uke, og en tredjedel av [ De nye reglene etablerer faste grenser for skatt- og rapporteringsplikt Etter de nye reglene er det gjort unntak for rent «bagatellmessige» ytelser. Bonuser arbeidstaker mottar ved kjøp av varer og tjenester på vegne av arbeidsgiver, som for eksempel Trumf-poeng, vil for eksempel ikke være skatt- eller rapporteringspliktig

Slik oppretter du en turnus/arbeidsavtal

 1. Kommer med nye korona-regler Smitten sprer seg i norske byer. Derfor kommer myndighetene med strengere regler og råd i dag (torsdag). Av Karin Flølo 2842 innlegg . Av Norsk Telegrambyrå (NTB) 6422 innlegg . Norge Publisert: 5. november 2020 I dag.
 2. Strammer inn regler for utenlandske arbeidere. Regjeringen vil skjerpe reglene for utenlandske arbeidere i Norge, opplyser kilder til E24. Blant forslagene er krav om enerom på brakkerigg og testing hver tredje dag
 3. Nye regler for EU-kontroll fra 2019. Av Redaksjonen. 29/05/2018. Facebook. Twitter. ReddIt. Email. Fra neste år vil siste sifferet i registreringsnummeret ikke lenger bestemme når du skal inn til EU-kontroll med bilen din. Det vil også bli nye krav til de som utfører kontrollen og krav til kontroll av traktorer
 4. Til neste år innføres det nye regler for EU-kontroll, og det er et par viktige endringer som vil forenkle periodekontrollen for bileiere. Det er en ting å huske på før nye regler og rutiner innføres for EU-kontrollen 8. februar 2019
 5. 14. november ble ny 1000-kroneseddel lansert. Den nye seddelserien vil med det være komplett. Utgående utgave av 1000-kroneseddelen kan brukes på vanlig måte frem til og med 14. november 2020

Hva er forskjellen på skift og turnus? - Arbeidslivet

Nye regler om elbillading i borettslag og sameier. Departementet har lagt frem et lovforslag til Stortinget med nye regler for elbillading i borettslag og sameier. Hva betyr de nye reglene, og hvordan vil de kunne påvirke styrets arbeid Smittetallene stiger. Regjeringen varsler nye tiltak og forlenger midlertidige regler for arbeidslivet. Regjeringen har ikke tid til å vente og se hvordan nylig innførte smitteverntiltak fungerer. Derfor kommer det nye tiltak allerede før helgen

Nye regler om vaktplaner og turnuser utfordrer lokale

Ser at TS spesifikt nevner varebiler nyere enn 2014 i overskriften. Og det kom faktisk en endring akkurat det året. 10-års regelen ble tatt bort for nye varebiler. Dvs at varebil kl 2 førstegangsreg i Norge før 1.jan 2014 fremdeles kan bygges om avgiftsfritt etter 10 år I dag offentliggjorde regjeringen nye karanteneregler. De nye reglene vil gjelde fra 1. juni. Del/tips. Facebook Twitter Del på e-post. Skriv ut. Få varsel om endringer. Regjeringen letter på smittekarantenereglene fra 1. juni, etter anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet Nye regler om skattefrie naturalytelser trer i kraft 1.1.19. Forskriften er nå endelig vedtatt. Her kommer det endelige resultatet for gaver, personalrabatter, overtidsmat og fri avis. Gaver til ansatte. Fra 1.1.19 justeres enkelte anledninger og beløpsgrenser for skattefrie gaver i arbeidsforhold

PPT - Nye regler om ukentlig arbeidstid for tredelt

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv

Nytt kontonummer for fakturaer. Postadresse. Postboks 4 4685 Nodeland . Last ned vår innbygger -app. Personvernerklæring og informasjonskapsler Barnehage og skole Barnehager - Søk barnehageplass - SFO - Skoler - Skoleruta - PPT - Familie - Barnevern - Helsestasjon - Satsingsområder - Elevombudet Helse, velferd. De nye reglene i boliglånsforskriften ligner de gamle. Mange av de samme kravene som gjaldt før 2020 er også å finne i den nye boliglånsforskriften. Bankene har fortsatt lov til å innvilge lån til kunder som ikke oppfyller alle kravene som boliglånsforskriften krever. Vi har en såkalt fleksibilitetskvote, der vi kan bruke skjønn Den nye løsørelisten omtaler også fastmonterte elbil-ladere og smarthusløsninger. Disse skal etter listen følge med. Dette er ikke nytt - reglene har vært slik frem til i dag også, men da basert på en tolkning av regelverket om at dette er fastmontert. Med den nye løsørelisten fjernes eventuell tvil Ny lov Eierseksjonsloven 2017 (lov nr. 65/2017) trådte i kraft 1. januar 2018, unntatt § 9 (rett til å kreve seksjonering) som trådte i kraft 1. juli 2018. Eierseksjonsloven 1997 er opphevet, men de tidligere bestemmelsene er videreført på flere punkter. Blant annet medfører den nye loven en regelendring som reduserer risikoen for at man [

Fremtiden for Lindesnes Fyr

Informasjon om karantene og isolasjon og råd til

Søndag trer nye regler for vinterdekk til tungbiler i kraft. Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) mener reglene er et viktig tiltak for bedre trafikksikkerhet Magasinet / Sykdom og fravær / Hvordan bruke egenmelding - Nye regler fra 2019 . Den nye IA-avtalen, for perioden 2018-2022: Før julen 2018 ble IA-avtalen revidert. I den nye IA-avtalen blir virksomhetene oppfordret til å videreføre den utvidede egenmeldingsordningen som er beskrevet i forrige avsnitt

Åpning av ny rusenhet i Eidsberg - KriminalomsorgenB-mennesker jobber mot sin egen klokke

For tillitsvalgt

Det foreligger et lovforslag om nye regler om AFP i privat sektor. Lovforslaget er nå til behandling i Stortinget, men er foreløpig ikke vedtatt. I følge forslaget vil AFP i privat sektor bli tilpasset ny folketrygd fra 2011. AFP utbetales som et tillegg (prosentandel av opptjeningen) ved siden av opptjent folketrygd - Etter de nye reglene blir ikke det lenger mulig, sier Johansen som sterkt oppfordrer folk om å søke om ESTA-godkjenning i god tid. Hos Norwegian sier kommunikasjonsrådgiver Tonje Næss at man ikke har oversikt over situasjonen fordi all oppmerksomhet de siste dagene har vært rettet mot å hjelpe passasjerene på Gatwick-flyplassen utenfor London etter drone-kaoset Nye regler for arv, forskudd på arv og gaver. 1. Tidligere rettstilstand Arveavgift for arveklasse I og II ble beregnet for arving som mottok mer enn € 250 000 i arv. Betingelsen var dog at arvingen ikke hadde formue i Spania som oversteg € 1 mill. Fritaksdelen (€ 250 000) kunne ikke gjøres gjeldende dersom det gjaldt forskudd på arv.

Ferie - Arbeidstilsyne

2017 er tilbakelagt. Med et nytt år kommer også nye lover og regler å forholde seg til. Her er noen viktige endringer som angår folk flest. Og noen som kanskje ikke er fullt så viktige, skriver Aftenposten. Årsavgiften i bilforsikringen. Fra 2018 skifter årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift til staten. Avgiften er akkurat den samme Nye regler om bruksrett til fellesareal i ny eierseksjonslov Skrevet av Inger-Johanne Lund & Kaja Harms I den nye eierseksjonsloven som trådte i kraft 1. januar 2018 er det gitt regler om enerett til bruk av bestemte deler av fellesareal som avviker fra tidligere regulering Det er omfattende nye byggeregler som vil trå i kraft den 1. juli. De viktigste punktene ser du under: Det vil bli mulig å bygge garasje eller uthus på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommune eller varsle naboer. Reglene per dags dato er at bygg større enn 15 kvadratmeter må søkes om til kommunen Det er varslet 1 nytt positivt tilfelle av covid-19 i Nome i dag. Det er en utenlandsk arbeider som har kommet til Norge, som har oppholdt seg i innreisekarantene. Personen fikk symptomer og fikk testet seg, og positivt svar kom i dag. Personen bor sammen med 1 annen, som nå er satt i karantene og blir testet i morgen

Stake tamil meaningFotballegenden Maradona hasteoperert

De går dermed tilbake til en ordinær turnus med arbeid hver 3. helg. Den nye turnusen iverksettes 13.mars og man er enige om ikke å holde 14-dagers varslingsplikt. Nesseby kommune 8.mars 2017 . Kontaktperson for intervju er Virksomhetsleder for pleie og omsorg Unni Haug, tlf 40440640 Tross store protester fra venstresiden og fagbevegelsen er et nytt EU-direktiv på vei til Norge. VG erfarer at det er klar bane i regjeringen for å innføre de nye EU-reglene på jernbane De nye reglene innføres allerede i neste sesong for innenlandske seriemesterskapene. FIFA kan også bestemme å starte enda tidligere, enten i Under-21 EM i Italia i juni eller til og med i EM-kvalikk om noen uker. Disse er de nye reglene: 1. Utspill. Ballen er i spill så snart som keeper sparker den Nye regler for idrettslagene. I mai ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsbestemmelser for idrettslagene som er tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). Endringene gjelder fra og med regnskapsåret 2020. Publisert: 28.06.2019. Regnskap Revisjon Selskapsrapportering. På. Regjeringens nye smittevernråd er for diffuse og forvirrende til å gi et positivt bidrag til koronabekjempelsen. LederDette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.Bodø er et av flere steder som opplever en ny bølge av koronasmitte. Nå skal ikke bølgens størrelse overvurderes.

 • Elg i solnedgang til salgs.
 • Dørkrans med lys batteri.
 • Bilder big ben glocke.
 • Strikke matrosdress.
 • Samarbeidsøvelser barn.
 • Hohlleiterabdeckung funktion.
 • Master økologi.
 • Må hermetiske kikerter kokes.
 • Uni vechta freischaltung der module.
 • Emme solothurn.
 • Honda zoomer 125cc.
 • König pilsener arena block 104.
 • Notodden vgs timeplan.
 • Eid mubarak deutsche übersetzung.
 • Ausreiten schwäbische alb.
 • E vitamin kapsler.
 • Leca se.
 • Baseball ground.
 • Mosearter norge.
 • Filosofisk samtale i barnehagen.
 • Midnattsol island.
 • Mgpjr 2017 pop drop dab.
 • Yara ships.
 • Rud bowling.
 • Ol genser gjennom tidene.
 • Norske edderkopper giftige.
 • The forest game ps4.
 • Unf bolt.
 • Face to face jena.
 • Viktige hendelser under 2. verdenskrig i norge.
 • Lotus elise sport.
 • Barry's bootcamp erfaring.
 • Udir kompetansemål matematikk 1p.
 • San faustino protettore dei single.
 • Best split screen games for xbox.
 • Løvenes konge 2 sanger.
 • Mein cafe gladbeck.
 • Ob tampong blå.
 • Ssri preparater.
 • Veranstaltungen rheder ei.
 • Hierarchy.