Home

Bretunge definisjon

En isbre er en masse av is dannet ved snøfall og rim, som under tyngdens påvirkning beveger seg langsomt nedover, lik en seig, plastisk masse. I Norge er det om lag 1600 isbreer, med et samlet areal på rundt 2700 kvadratkilometer. Siden begynnelsen av 2000-tallet har de fleste breene i Norge smeltet mye tilbake, hovedsakelig som resultat av varme somre Bretunge Bokmål Glacier tounge Engelsk Definisjon. nederste delen av en bre Bokmål Overordnet term. Objekt. Bokmål Naturobjekt. Bokmål Vassdrag. Bokmål. bretunge på bokmål. Vi har én oversettelse av bretunge i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale.bretunge i nynorsk-bokmål ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

En endemorene er en morene som er lagt opp foran nedre ende av en isbre. Hvis breen smelter vekk, vil endemorenen stå opp som en voll og markere hvor langt breen rakk tidligere. Har breen gått frem i en dal, har endemorenen gjerne form som en halvsirkel etter formen av bretungen. Erebus istunge er ei bretunge som strekkjer seg 11-12 km ut i McMurdo Sound frå kysten av Ross Island nær Cape Evans i Antarktis.Bretunga har ein tjukkleik frå 50 meter ved snuten til 300 meter ved starten, der han sit fast i berggrunnen. Medlemmar frå Discovery-ekspedisjonen leia av Robert F. Scott (1901-1904) namngav og kartla istunga.. Erebus istunge ligg kring 10 meter over havet Jordsmonn er den delen av jordskorpens løsavleiringer som er påvirket av klima, vegetasjon, dyreliv og mikrobielle omsetninger, slik at den skiller seg ut fra undergrunnsjorden. Jordsmonnet er under våre forhold sjelden mer enn 1 meter tykt. Ved tynnere løsavleiringer kan det nå helt ned til berggrunnen. Jordsmonnet omfatter mer enn matjordlaget eller det laget som på dyrket mark årlig.

Frostsprengning er en type mekanisk forvitring hvor vann trenger inn i sprekker i berggrunnen og sprenger den i stykker ved frysning. Frostsprengningen skyldes vannets volumutvidelse på ni prosent når det går over fra flytende til fast form. Frostsprengningen blir først effektiv nå temperaturen i berget faller til ca. -5oC og alt vannet er frosset Marin grense er det høyeste nivå havet har hatt på et sted etter at det ble fritt for is ved slutten av siste istid. Årsaken til at havet stod høyere ved slutten av istiden er at hele landplaten ble presset ned ved vekten av ismassene. Straks isen smeltet fra kystområdene, rykket havet inn. Den beste landbruksjorden i Norge er sand- og leiravleiringer dannet under den marine grense Skuringsstriper er slipte spor i et svaberg, skapt i istiden av stein som ble ført med på undersiden av breen. Skuringsstripene viser hvilken retning isbreen hadde da de ble avsatt. Det forekommer at sted kan ha skuringsstriper av ulik alder og med ulik retning grunnet at isbevegelsene skiftet retning mot slutten av istiden. På tvers av de vanlige skuringsstripene kan man av og til finne.

isbre - Store norske leksiko

Bretunge - KulturNa

Brutto er en verdi eller sum før fradrag. Ordet brutto som begrep. Begrepet brutto henviser til et beløp eller en annen verdi før fradrag.Motparten til brutto er netto, som betyr en sum eller en verdi etter avdrag.Begrepene brutto og netto blir ofte brukt i pengeverdenen, og for det meste innen handel, økonomi og andre nærliggende områder Endemorene definisjon. Steinmaterialet følger med ismassene og blir liggende igjen i form av bunnmorene, midtmorene, sidemorene, endemorene eller dødismorene når isen smelter Endemorene er voll av stein, grus og leire avsatt framfor en isbre i en periode med stagnasjon, der breen trekker seg tilbake.Av ulike typer morener er endemorenene bretunge på engelsk. Vi har én oversettelse av bretunge i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale

bretunge på bokmål Nynorsk-bokmål oversettelse DinOrdbo

Lær definisjonen av brettseiler. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene brettseiler i den store norsk bokmål samlingen Sjekk bretunge oversettelser til Tysk. Se gjennom eksempler på bretunge oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk Kjlan 2020-10-16 17:26:48. eva: Finn synonymet til skjøtstykke, så har du de fire siste bokstavene i 13 vannrett. Bokstav 5 må være S Statens vegvesen har ansvar for å brøyte, salte og strø på europa-, og riksvegene, mens fylkeskommunene har ansvar for fylkesveiene og kommunene for de kommunale veiene. På Vegkart kan du se hva du kan forvente av brøyting og strøing, både for fotgjengere, syklister og kjøretøy. Veiene i. Lær definisjonen av brettseiling. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene brettseiling i den store norsk bokmål samlingen

Brutto er en modifiserende benevnelse som benyttes for å angi at en enhet beskrives før fratrekk.Brutto brukes ofte i sammenheng med netto som betyr etter fratrekk.. Historikk. Det har sin opprinnelse kommer fra det latinske brutus som betyr rå, og som har sammenheng med en vare eller et produkt som ikke er bearbeidet.. Benyttelse. Det benyttes i flere sammenhenger, blant annet innen handel. Lær definisjonen av Brev- og dagbokroman. Sjekk uttalen, synonymer og grammatikk. Bla gjennom brukseksemplene Brev- og dagbokroman i den store norsk bokmål samlingen Definisjon av brette i Online Dictionary. Betydningen av brette. Norsk oversettelse av brette. Oversettelser av brette. brette synonymer, brette antonymer. Informasjon om brette i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv 1. folde slik at det blir en skarp brett på brette et ark 2. lage ved å brette brette en konvolutt brette et papirfly Kernerman English.. Definisjon av tunge i Online Dictionary. Betydningen av tunge. Norsk oversettelse av tunge. Oversettelser av tunge. tunge synonymer, tunge antonymer. Informasjon om tunge i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin 1. benløst muskuløst munnorgan rekke tunge til noen holde tunga rett i munnen - overført konsentrere seg holde tann for tunge -.. Når en bretunge ligger på samme sted over flere år, vil det dannes en endemorene. Den ytterste av endemorenene ved Blåisen er fra ca. år 1750 (Den lille istid) og er svært framtredende i den vestre delen av området

En platåbre, også kalt iskappe, er en isbre som dekker et landområde på mindre enn 50 000 km², ofte et høyland eller nær polene.OMråder med mer enn 50 000 km² sammenhengende is kalles i stedet innlandsis. Platåbreer er ikke begrenset av topografi. En fjelltoppe kan være dekket av is, likeså overflaten av sjøer Til vannet går det en bretunge som fremdeles kalver. Storavatnet vil bli oppdemmet med en fyllingsdam ved utløpet. I den sammenheng vil komiteen vise til den definisjon for opprustning og utvidelse som er gjort i St.meld. nr. 60 (1991-1992) Om Samlet plan for vassdrag Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Jack Kohler, 1997. Forandringer på en bretunge i Dimdalen, Svartisen: observasjoner og modellering. NVE Rapport nr. 20, 12 s. 1996 Hallgeir Elvehøy og Søren Kristensen, 1996. Avrenning til inntakene til Svartisen Kraftverk. NVE Rapport nr. 19, 18 s. Mike Kennett, Tron Laumann og Hallgeir Elvehøy, 1996 Etter en sikkerhetsbrief, tar kapteinen dere ut i isfjorden i åpen båt Isfront, grense mellom fast sjøisdekke og åpent hav. Kan også brukes om den forreste del av en bretunge eller brefront. En isbre er en masse av is dannet ved snøfall og rim, som under tyngdens påvirkning beveger seg langsomt nedover, lik en seig, plastisk masse

endemorene - Store norske leksiko

Steinar (Johannes Stenersen) Schjøtt (fødd 13. november 1844 i Porsgrunn, død 11. januar 1920 i Kristiania) var ein norsk ordbokredaktør, omsetjar, målmann og statsstipendiat. Han er mest kjend for omsetjinga av Heimskringla til nynorsk, utgjeven 1874-79.. Han var presteson, tok latinartium i Skien 1862 og vart cand.philol. i 1870 Scotts team på Sydpolen, 18. januar 1912. Fra venstre: Wilson, Scott, Oates, Bowers, Edgar Evans Terra Nova-ekspedisjonen (1910-1913), offisielt British Antarctic Expedition 1910, var en britisk ekspedisjon ledet av Robert Falcon Scott. 80 relasjoner SUNNMØRES KVARTÆRGEOLOGI AV H. KALDHOL MED 35 TEKSTFIGURER, 2 DIAGRAII\ER OG l KART. Innledning. unnmøre finnes flere ganger omtalt i den kvartærgeologiske literatur; men det finnes ingen samlet bearbeidels

Erebus bretunge - Wikipedi

Frank Hurley Den australasiatiske antarktisekspedisjonen var en australasiatisk forskningsekspedisjon til Antarktis som ble gjennomført fra 1911 til 1914. 36 relasjoner Norddal 2000 - Fylkesmannen.n ab abaki abakien abakiene abakier abandoner abandonere abandonerende abandonerer abandoneres abandonert abandonert abandonerte abandonerte abasi abasien abatisk. Definisjon av grenser. Norske sjøgrenser er beregnet i samsvar med FNs Havrettskonvensjon, som ble vedtatt 10. desember 1982, og som trådte. i kraft 12 måneder etter at 60 nasjoner hadde ratifisert den. Datoen for ikrafttredelsen ble 16. november 1994. Norge ratifiserte. Havrettskonvensjonen 24. juni 1996 Douglas Mawson (født 5. mai 1882 i Shipley i England, død 14. oktober 1958 i Australia) var en australsk polfarer og geolog. 72 relasjoner

jordsmonn - Store norske leksiko

1 KONSEKVENSUTREDNING JOSTEDALEN MIMIR AS: 2010 FORORD Reiselivsnæringene utgjør en betydelig virksomhet i Fjord Norge, og er en næring som har hatt kraftig vekst siden den første kraftutbyggingen i Jostedalen ble utredet og igangsatt på 1960-tallet. Denne utredningen er ment å belyse dagens reiselivsmessige status i Jostedalen, vurdere eksisterende planer og potensial for utvikling. personer, steder, ting, dyr eller idee

Robert Falcon Scott (født 6. juni 1868 i Plymouth i Devon, død ca. 29. mars 1912 på Rossbarrieren i Antarktika) var en britisk marineoffiser og polarforsker som ledet to ekspedisjoner til Antarktis: Discovery-ekspedisjonen (1901-04) og den skjebnesvangre Terra Nova-ekspedisjonen (1910-13). 168 relasjoner RAPPORT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon telefaks TITTEL RAPPORTNR. DATO Breheimen Mørkrisdalen. Geologi og landformer PROSJEKTTITTEL TILGJENGE TAL SIDER Geologi o

frostsprengning - Store norske leksiko

 1. Scribd is the world's largest social reading and publishing site
 2. marin grense - Store norske leksiko
 3. Skuringsstripe - Wikipedi
 4. Synonym til Bretunge - ordetbety
 5. Morene - Wikipedi

bretunge på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

 1. Nordenskjold bretunge - Wikipedi
 2. U-dal - Wikipedi
 3. Hva er forvitring og erosjon - Studieweb
 4. Isbre - Wikipedi
 5. Hva betyr brutto? - Vism

Endemorene definisjon - endemorene, skuvrand, morene som

 1. bretunge på engelsk Bokmål-engelsk oversettelse DinOrdbo
 2. brettseiler - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale
 3. bretunge i tysk - Norsk bokmål-Tysk Ordbok Glosb
 4. Synonym til bretunge - kryssord
 5. Brøyting og strøing av vei Statens vegvese
 6. brettseiling - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Brutto - Wikipedi

 1. Brev- og dagbokroman - norsk bokmål definisjon, grammatikk
 2. Brette - Definisjon av brette fra Free Online Dictionar
 3. Tunge - Definisjon av tunge fra Free Online Dictionar
 4. Platåbre - KulturNa
 5. Innst. S. nr. 263 (2000-2001) - stortinget.n
 • Fegelein meaning.
 • Bi trondheim pris.
 • Klatring barn stavanger.
 • Stemmerettsalder i norge.
 • Generation definition english.
 • Håruppsättning bröllop gör det själv.
 • Wochenmarkt gotha 2017.
 • Ausländerbehörde leverkusen öffnungszeiten.
 • Gregers werle.
 • Barneloven forsørgerplikt.
 • Ferienwohnung direkt am bodensee mit eigenem strand.
 • Falafel ägg.
 • Luxura bling.
 • Bruk av pels.
 • Kong olav v hunder.
 • Lavkarbo bananbrød.
 • Jamie dornan kone.
 • Mexican cartels.
 • Haus kaufen stadtlohn sparkasse.
 • Lego instructions car.
 • Tilbehør til sjokoladeis.
 • Eksklusive sofaer.
 • Pesach datum.
 • Bolig lån.
 • Honda zoomer 125cc.
 • Honning coop.
 • Hamburger med ost inni.
 • Natur i sverige.
 • Stempeln im kindergarten.
 • Hdl kolesterol mat.
 • When was the cuban crisis.
 • Champagne pris.
 • Hvor ofte stemmer magefølelsen.
 • Diario di una schiappa 1 streaming.
 • Ibux kur mot betennelse.
 • Ebay kleinanzeigen hildesheim fahrrad.
 • Angelina jordan i put a spell.
 • Betennelse i galleveiene.
 • Stempel vorlage powerpoint.
 • Lønn hos tine.
 • Pudel färger silver.