Home

Maskinlæring

Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk.Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data.. Et hovedfokus innen forskning på maskinlæring er automatisk å. Maskinlæring er en spesialisering innen kunstig intelligens hvor man bruker statistiske metoder for å la datamaskiner finne mønstre i store datamengder. Vi sier at maskinen «lærer» i stedet for å bli programmert. Det å lære kalles også å trene opp en modell. For å «trene», behøver man data. Man deler datasettet typisk opp i et treningssett og et testsett Hvordan maskinlæring er knyttet til prediktiv analyse. En bemerkelsesverdig nyanse med maskinlæring er at selv om det er en type prediktiv analyse, er maskinlæring betydelig lettere å implementere med sanntidsoppdatering, ettersom det får mer data. Prediktiv analyse fungerer vanligvis med et statisk datasett og må oppdateres for.

Maskinlæring er teknikker som benyttes for å gjøre datamaskinen i stand til å trekke erfaring fra store mengder data og ta valg basert på denne kunnskapen, fremfor å eksplisitt fortelle datamaskinene hva den skal gjøre Maskinlæring i praksis. Moderne analytics bør legge til rette for å bruke maskinlæring og kognitive teknologier. Kunstig intelligens og smarte maskiner har passert bunnpunktet i hypekurven og er på full fart inn i en epoke der teknologien leverer forretningsverdi og har kommersiell utnyttelse Maskinlæring kan ses på som en teknikk for å lage forutsigbare modeller for å ta en beslutning. Dette gjøres i maskinlæring ved å lage algoritmer som automatisk lærer å gjenkjenne komplekse mønstre i store datasett av informasjon for så å ta intelligente beslutninger basert på disse empiriske dataene

Explaining Recurrent Neural Networks - Bouvet Norge

Maskinlæring - Wikipedi

 1. Data science og maskinlæring er blitt en viktig drivkraft bak mange forretnings beslutninger. Men fortsatt er mange usikre på hva begrepene innebærer og hvilke muligheter teknologien gir. Dette kurset gir deg en grunnleggende forståelse for maskinlæring og hvordan det kan brukes i praksis
 2. Emne - Maskinlæring - TDT4173. course-details-portlet. TDT4173 - Maskinlæring Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Mappevurdering Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Arbeider: 50/100: Arbeider: 35/100: Arbeider: 15/100: Faglig innhold. Emnet behandler prinsipper og.
 3. Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne. Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten.
 4. Emne - Maskinlæring for signalbehandling - TTT4185. course-details-portlet. TTT4185 - Maskinlæring for signalbehandling Om emnet. Vurderingsordning. Vurderingsordning: Skriftlig eksamen Karakter: Bokstavkarakterer Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter; Skriftlig eksamen: 100/100: 4 timer : D: Faglig innhold.
 5. Maskinlæring er altså ikke ny teknologi som sådan, men baserer seg på statistiske modeller, matematisk optimalisering og algoritmer som har vært brukt lenge. Ved å la maskinene jobbe for deg effektiviserer du virksomheten
 6. Maskinlæring er i vinden, og mange ønsker å ta det i bruk. Før vi bestemmer oss for å bruke maskinlæring, er det viktig å ha en forståelse av hvilke problemtyper maskinlæring er egnet til å løse, og hvilke problemtyper det finnes bedre alternativer for

maskinlæring - Store norske leksiko

Maskinlæring er en sentral underkategori av kunstig intelligens (Artificial Intelligence / AI). Det bygges et program, eller en modell, ved hjelp av statistiske metoder og algoritmer for å lære datamaskiner å finne mønstre i store datamengder. I rapporten Avmystifisering av teknologier kan du lese mer om teknologien. Last ned rapporten nederst i artikkelen Gruppa for maskinlæring konsentrerer seg om kjernen av maskinlæring: utvikling av nye metodar og bedre algoritmar for maskinlæringsverktøy. Utdanninga gjev ei god forståing for dei teoretiske aspekta ved maskinlæring samt praktisk bruk av maskinlæringsmetodar

Dyp læring er en læreprosess som går ut på å «trene opp» såkalte «dype kunstige nevrale nettverk» (også kjent som «nevrale nettverk»). Dette er en sentral metode innen maskinlæring - hvor det er et prinsipp at datamaskiner skal tilegne seg kunnskap (lære) om noe den ikke vet eller kan fra før. På samme måte som et menneske er i stand til å resonnere seg fram til løsninger. Utviklerprofilen - Skal du ha god maskinlæring, må du ha kontroll på dataene dine. I jobben får Helge Rege Gårdsvoll kombinere politisk engasjement med interessen for bruk av teknologi

Hva er maskinlæring? Microsoft Azur

Maskinlæring og infodeling må til i kampen mot hvitvasking Dataanalyse og maskinlæring kan gjøre det lettere å avdekke mistenkelige transaksjoner og å forutse nye fluktruter for kriminelle penger. I Norge kan vi lære av britene Maskinlæring gir store muligheter, men mange bedrifter har problemer med å ta teknologien i bruk. Nøyaktig hvilke oppgaver kan maskinlæring utføre, og hvordan kommer man i gang? Dette kurset gir oversikt over mulighetene som ligger i maskinlæring, og hvordan i tillegg til kunnskap om hvordan teknologien kan løse oppgaver og skape resultater i praksis Maskinlæring / Artificial Intelligence - AI Verktøy for kunstig intelligens og maskinlæring. UiO tilbyr verktøy for maskinlæring gjennom sin avtale med Google. Her kan du enten bygge din egen modell eller bruke Googles enkle verktøy for ferdige AI-modeller (autoML) Dager: 2 Varighet: Fra klokken 09:00 til 16:00 begge dager Pris: 13200 Målsetning: Etter dette kurset kommer du til å forstå hele prosessen med å undersøke data ved hjelp av maskinlæring. Dette kurset vil lære deg hvordan du skal forberede data, identifisere nyttige egenskaper for å skape tilpassede dataanalyseløsninger for ulike bransjer, noen av de viktigste.

Maskinlæring - Pw

Maskinlæring har blitt testet i mange forskningsprosjekter med lovende resultater. Dersom maskinlæring skal brukes til klinisk beslutningsstøtte, trengs en ferdig trent modell samt tilgang til data om enkeltpasienter. Det betyr at systemet må være integrert med elektronisk pasientjournal (EPJ) eller andre systemer der data er lagret Forskningsgruppen i maskinlæring ved Institutt for informatikk forsker på grunnleggende prinsipper og algoritmer for maskinlæring, inkludert bayesiske nettverk, topologisk dataanalyse, maskinlæringsteori og dyplæring

Design Thinking + maskinlæring = sant - Bouvet Norge

Maskinlæring - Vism

Artikler - Imponerende 3

Kunstig intelligens, maskinlæring, dyp læring og big data har vært på alles lepper de siste årene - og med god grunn. Mengden data som genereres øker for hvert år som går, takket være de 20 milliarder enhetene det forventes vil være koblet sammen innen år 2020 Begrepet maskinlæring dekker en rekke ulike teknikker, der reglene utledes fra de dataene systemet trenes på, i motsetning til regelbaserte systemer der reglene er gitt av mennesker, ofte basert på eksperterfaring, forretningslogikk eller regelverk Overvåker lakselus med maskinlæring. Flavie Gohin, daglig leder og gründer av Fishency Innovation, vant den første av flere innledende runder av 100 Pitches med sin løsning for å redusere lakselus. VANT 100 PITCHES: - Vi teller antall lakselus digitalt Einr er spesialisert innenfor varehandel, høyvolum logistikk og systemløsninger fra SAP. Våre konsulenter jobber daglig med å optimalisere vareflyten, fra produsent via komplekse lagerløsninger og vareveier og ut til forbruker. Einr jobber alltid i team. Vi har bevist at det gir resultater for våre kunder Maskinlæring er basert på statistiske metoder som gjør det mulig for en datamaskin å finne mønstre i store datamengder. Med spørreundersøkelsen som underlag, får et dataverktøy se hvordan en lang rekke fysiske aspekter ved vindparker vurderes av mennesker som forespeiles at de kan bli naboer til en vindpark

Maskinlæring - eStudie

 1. Maskinlæring har et omfattende bruksområde, inkludert salgsprognoser, lagerstyring, olje- og gassutforskning, og offentlig helse. Naturlig språkbehandling handler om hvordan datamaskiner kan arbeide med tekst slik mennesker gjør, som å trekke ut mening eller generere leselig tekst som er grammatisk korrekt
 2. Nye funksjoner i Core ML 3 gjør det enklere å trene maskinlæring-modeller, både egne men også tredjeparts-biblioteker. Fokus på naturlig språk, lyd, bilde og tale
 3. Norsk Regnesentral har svært høy fagkunnskap om bildeanalyse og maskinlæring, og er ansvarlig for å utvikle metoden som analyserer screeningmammogrammene. De brystdiagnostiske sentrene er de regionale spesialistene på diagnostikk og screening av brystkreft, og vil bistå med radiologikompetanse og kunnskap om praktisk screening

Forskningsgruppa for maskinlæring ved HiØ består av en blanding av vitenskapelig ansatte, doktorstudenter, masterstudenter og medlemmer fra eksterne partnere som f.eks. lokale foretak. Vårt arbeid innen maskinlæring spenner seg fra teoretiske nyvinninger for fagfeltet til utvikling av praktiske stor-skala løsninger basert på maskinlæring for industrien. Vi har jobbet med automatisk. Maskinlæring (ML) er et tverrfaglig vitenskapelig område, som tar i bruk teknikker fra felt som informatikk, matematikk, statistikk og kunstig intelligens (AI). I hovedsak dreier det seg om å designe og utvikle algoritmer som er i stand til å lære av det de har gjort før Noen av de største og viktigste fremskrittene innen maskinlæring i senere tid, er knyttet til bildebehandling. Potensialet er derfor stort innenfor bildediagnostikk og annen medisinsk bildeanalyse. Vi får høre mer om status på dette feltet fra: Sathiesh Kaliyugarasan, MMIV, Radiologisk avdeling, Haukeland universitetssykehu

Online kurs: En introduksjon til maskinlæring - Bouvet Norg

Maskinlæring har vært i bruk og undervist i siden 70-tallet. Det slo ikke helt an tidligere fordi treffsikkerheten ikke var høy nok. To bruksområder hvor det likevel har vært brukt, er i spam-filtrering og ved symptomanalyse for å si hva som feiler deg Maskinlæring er en gren av kunstig intelligens, et tverrfaglig fagområde med bidrag fra blant annet informatikk, matematikk og beregningsorientert statistikk. Det er en vitenskapelig disiplin opptatt av design og utvikling av algoritmer som gjør datamaskiner i stand å lære fra og utvikle atferd basert på empiriske data Matematikk 1 (evt. at dette emnet tas i parallell med anvendt maskinlæring) Undervisningssemester. 5. semester (høst). Studentens læringsutbytte etter bestått emne. Kunnskap. Studenten har. forståelse av hva som er et maskinlæringsproblem, hvordan man kan løse de og etiske utfrordinger knyttet til dett Maskinlæring forutsetter at underliggende teknologier, som muliggjør innsamling av store datamengder, er implementert i bedriftene. Men når det er på plass vil maskinlæring kunne fungere som et «overbygg» på teknologien og la maskinene ta selvstendige beslutninger og forbedre ytelsen sin. Maskinlæring har kommet for å bli Maskinlæring spiller en fremtredende rolle i dette: som algoritmisk og statistisk verktøykasse for automatisering og datastyrt optimalisering av forretningsprosesser. Kurset har to mål. Første målet er å introdusere deltakere til maskinlæringsmetodikkene og datavitenskapsverktøyene som er sentrale i forretningsapplikasjoner

Emne - Maskinlæring - TDT4173 - NTN

Målet er at du skal kunne utføre enkle og noen avanserte analyser av datasett. Kurset passer for deltagere som ønsker å komme i gang med å bruke R. Det egner seg godt for deltagere på Alt du kan lære om statistisk modellering og maskinlæring på en dag og som ønsker å få litt praktisk erfaring med dataanalyse Du finner 90 ledige stillinger med søkeordet maskinlæring på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge

Maskinlæring. 4. Backend. 72. Frontend. 73. Mobil. 10. Prosjektledelse. 3. UX designer. 6. Stillinger. Vi er alltid ute etter dyktige systemutviklere og vi ser etter deg som synes ny teknologi er spennende og holder deg oppdatert på fagfeltet ditt Maskinlæring er et felt av datavitenskap der modeller er opplært på data for å forutsi en utgang gitt et sett med inngangsverdier. Vi bruker disse metodene til å trene modeller på historisk produksjonsdata i vannkraftverk for å forutsi sub-optimal drift og abnormiteter Maskinlæring er en retning innen informatikk som virkelig har skutt fart på utviklingen de siste årene, blant annet innen data science og kunstig intelligens. Kort oppsummert bidrar maskinlæring til at datamaskiner raskt kan trekke ut statistiske regelmessigheter fra enorme datamengder, utlede generaliseringer, samt gi mer treffsikre prediksjoner innen stadig nye områder Maskinlæring i Rennesøy Sjekk sykehjemmet som bruker maskinlæring for å spare strøm. Som ett av ytterst få sykehjem her i landet har Rennesøy bo- og rehabiliteringssenter i Ryfylke tatt i bruk maskinlæring for å spare strømutgifter Maskinlæring funger i dag fordi vi har en overflod av data, nærmere bestemt big-data. - Det er en underart av kunstig intelligens, selv om begrepene ofte brukes ofte om hverandre. I dagens marked er maskinlæring trolig den mest brukte av alle AI-teknologiene

Seminaret «Maskinlæring og jus» tar sikte på å undersøke viktige sammenhenger mellom maskinlæring, jus og omdanning av det norske samfunnet ved hjelp av avansert teknologi. Deltakerne får en innføring i hva maskinlæring er, og denne kunnskapen danner grunnlaget for de etterfølgende innleggene om strategier, anvendelser og problemstillinger knyttet til denne teknologien/metoden Maskinlæring er en type kunstig intelligens som også omfatter såkalt dyp læring (nevrale nettverk). NORCE har solid bakgrunn og ekspertise innenfor maskinlæring, for eksempel kunstige nevrale nettverk, support vektor maskiner, skjulte Markov modeller, konvolusjonelle nevrale nettverk og rekursive nevrale nettverk innenfor dyp læring, og har anvendt disse innenfor ulike. Dypdykk i maskinlæring. Hva er egentlig kunstig intelligens? Hvordan fungerer maskinlæring? Hva er nytt og hva er gammelt? Bli trygg på nye metoder for analyse og innsikt, og forstå teknologiene som vil forme morgendagens marked

Maskinlæring er spådd til å stadig få en større rolle i norsk næringsliv. Tidligere i år oppfordret vi næringslivet til å ta i bruk nettopp maskinlæring for å holde seg på toppen av næringskjeden, publisert i kronikken Maskinlæring: Neste steg etter Big Data i Computerworld Maskinlæring. Vi har nå en overordnet forståelse av hva vi mener med kunstig intelligens. La oss gå videre til maskinlæring som altså er en underkategori av kunstig intelligens. Det er maskinlæringsteknikker som gjør det mulig for maskinen å lære Test av maskinlæring for å identifisere sensitiv informasjon i arkivene. Standarder for overføring og metadata i arkivene. Informasjonsmodell for semantisk beskrivelse av metadata. Skytjenester. Du kan også lese om andre pågående utviklingsprosjekter og aktiviteter under Utvikling og innovasjon. Følg Arkivverket på

STK2100 - Maskinlæring og statistiske metoder for

I dag kan bedrifter, uten store finansielle investeringer, sette læring i system og ta beslutninger basert på fakta. Bruk av maskinlæring kan gi økt forretningsverdi og satt i system bidra til vedvarende konkurransefortrinn. En av dem som er opptatt me Maskinlæring Maskinlæring fanger opp vanntap mye billigere. Unge danske gründere har utviklet programvare som advarer vannverk om lekkasjer. Løsningen er allerede i drift, og en uavhengig ekspert er positiv Maskinlæring: Vil lære kraftverk å snakke; Maskinlæring: Vil lære kraftverk å snakke Vannkraftverkene drar på åra. Det betyr kostnadskrevende vedlikehold og store reinvesteringer Ikke-veiledet maskinlæring 1 I motsetning til veiledet læring, hvor algoritmen får både oppgaven og fasiten - eller input og output, om du vil - baserer ikke-veiledet læring (eng: unsupervised learning) seg på kun input. Algoritmen får ikke fasit - og må selv finne sammenhenger og mønstre i dataen. Forrige Emne Tilbake til kurs Neste Emn

Ved å bruke sanntidsdata og maskinlæring, vil selskapet optimalisere og bedre håndtere høstemønstre, produksjonsflyt og vedlikehold. - Helt siden Aker BioMarine ble etablert, har vi utfordret hvordan ting blir gjort i vår bransje. Ved å samarbeide med Cognite og NextBridge Analytics tar vi et skritt videre Introduksjon til Maskinlæring - Helge Langseth, NTNU (15 min) Hva er Maskinlæring, og hvordan og hvorfor vi har gått veien fra klassisk maskinlæring (type beslutningstrær, nærmeste nabo, og lignende) til moderne maskinlæring (dype nett med tilhørende herligheter) Maskinlæringlæring - Torkil Aamodt, BEKK (15 min Digital konferanse om maskinlæring og kunstig intelligens i havbruk. Ledende eksperter fra inn- og utland foredrar om maskinlæring og kunstig intelligens - blant annet fra Google, Microsoft og Havforskningsinstituttet Konsolidering i maskinlæring og sensorikk: Bluegrove kjøper opp Sealab. Nyheter av. Aslak Berge - 26 august 2020. 924. Bluegrove kjøper opp Sealab. Sensorteknologiene skal nå kombineres i en åpen teknologiplattform for lettere integrering hos andre leverandører og for å gi større verdi til sluttbruker Ser norsk arbeidsliv i kortene med statistikk og maskinlæring I Norge finnes det rundt 270 000 bedrifter. Hvert år skal Arbeidstilsynet velge ut 15 000 av dem for tilsyn. Forskerhjelp bidrar nå til å gjøre utvelgelsen så smart som mulig. Et nytt.

Emne - Maskinlæring for signalbehandling - TTT4185 - NTN

Dypdykk i maskinlæring. Kurs Salg og markedsføring spenner over et bredt kunnskapsområde og er helt avgjørende kunnskap å besitte i de fleste virksomheter. Å definere bedriftens identitet, profil og valget av markedskanaler er kun starten Stipendiat i informatikk - beregningsorientert biologi og maskinlæring Jobbnorge ID: 195518 UiB - Kunnskap som formar samfunnet Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar Du synes kanskje mulighetene som skisseres med maskinlæring virker spennende, samtidig som konseptet kan virke litt fremmed og konsekvensene ganske skumle. Vi i Einr hadde fagdag i februar for å lære mer om maskinlæring. Dette hjelper oss å bedre kunne se mulighetene med og konsekvensene av maskinlæring innen varehandel

Maskinlæring gjør datamaskiner bedre på å løse oppgaver over tid. I det siste tiåret har maskinlæring gitt oss mer effektive nettsøk, praktisk talegjenkjenning og selvstyrte biler. Studenten får gjennom emnet teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter innen maskinlæring Maskinlæring Alt som skjer i en datamaskin er styrt gjennom algoritmer. Med nær tilknytning til både kunstig intelligens og maskinlæring er målet primært å lære en maskin til å gjøre riktige valg. Algoritmene finner mønstre i datasettene, som danner grunnlag til å ta de riktige beslutningene Maskinlæring gjør det mulig for din bedrift å utnytte sine data og avanserte analyser til å gjøre hverdagen mer forutsigbar. Slik kan bedriften din bedre sine beslutningsprosesser, noe som. Maskinlæring har revolusjonert mange bransjer, og nå løftes olje- og gassutvinningen på norsk sokkel opp som et område der teknologien har stort potensiale. I en pressemelding fra OG21 forteller de at en ny rapport vil vise stort potensiale til å senke kostnader, øke produksjonen og redusere klimautslipp

Gjennombrudd i maskinlæring har gjort kunstig intelligens til en av de viktigste teknologiene i dag. Dette er datasystemer som er i stand til å løse oppgaver uten å få instruksjoner fra et menneske på hvordan de skal gjøre det. Innen medisin kan systemene diagnostisere sykdommer, innen bank behandle lånesøknader, innen vareproduksjon styre roboter Maskinlæring er diffust begrep. Maskiner kan ikke lære, men de kan programmeres til å finne mønstre, lagre disse mønstrene og bruke dette til å gjenkjenne de samme mønstrene i nye datasett. Målet med maskinlæring er å få maskiner til å lære å gjenkjenne elementer i store datamengder

TekPRAT: Kunstig intelligens

Maskinlæring: Neste steg etter Big Data Computerworl

Maskinlæring er algoritmer som med varierende grad av brukerinvolvering, og på ulike måter (lineær regresjon, beslutningstrær m.m.), søker å finne ut hvordan en funksjon av X variabler kan settes sammen for å predikere Y. Dette gjør algoritmen ved å prøve ut tusenvis av kombinasjoner av X inntil den finner det som gir lavest feilmargin mellom den estimerte Y og den faktiske Y Maskinlæring er en viktig byggestein i prosessen med å bygge kunstig intelligens. Per i dag tilhører de aller fleste systemene som markedsfører seg som AI systemer svak AI. Eksempler på dette er IBM Watson, Microsoft Cognitive Services og Amelia

Maskinlæring er et sett analytiske metoder basert på algoritmer med mål om å finne verdifulle sammenhenger i store mengder data. Den store fordelen maskinlæringsalgoritmer har over regelbaserte systemer, er at mens sistnevnte begrenser seg til å se etter akkurat det den har fått beskjed om,. Conteir er spesialister på helseinnhold i en digital verden. Innhold som er målgruppetilpasset, kunnskapsbasert og faglig oppdatert i et strukturert og semantisk rikt format slik at det kan brukes i digital tjenesteutvikling og som grunnlag for maskinlæring og kunstig intelligens

Maskinlæring kan være svært nyttig for en rekke norske bedrifter, blant annet ved at du kan kutte kostnader ved å jobbe mer effektivt. Dette gjelder både ved salg, vedlikehold og logistikk, men også innenfor produksjon og prosessering av kortere og lengre tekster Maskinlæring og kunstig intelligens er her for å hjelpe oss, med programmer som kan tilegne seg ny kunnskap når nye trender oppstår, frembringe fornyet innsikt i eksisterende data og presentere funn og prediksjoner på en presis og forståelig måte. Resultatet er et bedre grunnlag for smarte beslutninger og økt gevinstrealisering. Hva er maskinlæring, hvorfor trengs det og hvordan. Maskinlæring; MENY. Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021. Endringer kan komme. Kurset fokuserer på metoder for læring av underliggende strukturer representert i data og trening av modeller son kan gjøre prediksjoner på nye data Vi har omfattende kunnskap og mer enn 30 års erfaring innen bildeanalyse og maskinlæring mot et bredt spekter av anvendelsesområder. Deteksjon, karakterisering og gjenkjenning av objekter i både bilder og bildesekvenser er sentrale temaer for mange av våre prosjekter

Maskinlæring er en teknikk innen kunstig Intelligens (AI), som kan brukes til å løse forskjellige oppgaver. Algoritmene innenfor maskinlæring kan analysere store mengder ulike data med nøyaktige resultater. Økt bruk av informasjonssystemer i helsetjenesten og digitaliseringen av pasientinformasjon genererer store datamengder - Maskinlæring krever mye datakraft, du må drive modellene, og det må skje raskt. Tilknytningspunktene er én ting, en annen er at vi ikke vet hvor store datasettene er om noen år. Målet er at dagens datasett skal være så fleksible som mulig med tanke på fremtidens datasett, sier Batalov til fagbladet Elektronikkbransjen Maskinlæring kan brukes til regresjon, klassifisering, avviksdeteksjon, anbefalingssystemer, forsterkende læring og segmentering. Et eksempel er salg: med data på kunder som kjøper og ikke kjøper kan man predikere hvem som vil kjøpe i fremtiden, og derfor kontakte de riktige kundene

Njål er ny mann på laget | Sonat ConsultingKommunikationsforum | En stor del af smartphone-appProblemstillinger - DigitalNorwayLars Vidar Magnusson - Avdeling for informasjonsteknologi

Maskinlæring handler om teknikker som hjelper oss å håndtere store mengder data på en intelligent måte, og er med på å automatisere arbeid som i dag gjøres av mennesker. - Autonome systemer er i rask utvikling. Vi satser tungt på denne spennende forskningen,. Teknologirådet foreslår i en rapport hvordan maskinlæring kan brukes på sensitive helsedata uten å gå på akkord med hensynet til personvern, datasikkerhet og pasientenes integritet.. Prosjektleder Hilde Lovett presenterer forslagene fra ekspertgruppen, og viser også eksempler på mulighetene i forbindelse med den pågående korona-pandemien Maskinlæring er i spedbarnstadiet i offentlig sektor. Erfaringene er svært begrenset. Det er likevel god grunn til å mene at denne teknologien vil få stor betydning i deler av offentlig sektor. Grunnlaget for bruk av maskinlæring vil øke gjennom tingenes internett som vil generere stadig økende datamengder på mange områder De siste par årene har tilgang på store datamengder og økt prosessorkraft gitt høyere fart til utviklingen innen maskinlæring og kunstig intelligens. Det sier Vegard Flovik, som er leder for dataanalyse i Axbit. Han var først ute med foredrag på dagens frokostmøte om maskinlæring på Molde campus, som ble arrangert av Molde Næringsforum og HiMolde Adobe utvikler hele tiden nyskapende løsninger med maskinlæring og kunstig intelligens for å gi bedre kundeopplevelser. Finn ut mer om noen av de mange prosjektene fra labene våre og personene bak dem

Maskinlæring og datamaskiner. Maskinlæring viser til observasjonene om hvordan datamaskiner er i stand til å lære nye ting og samle kunnskap gjennom erfaring. Læring av maskiner regnes som et underfelt av kunstig intelligens. Maskinlæring representerer et veldig spennende nytt felt og studier Maskinlæring kan minimere konsekvensene av strømbrudd. Data fra smarte strømmålere (AMS) kan være svært nyttig for nettselskapene når det skjer avbrudd i nettet. Dersom disse dataene utnyttes i avanserte maskinlæringsmetoder kan det gi ny innsikt som hjelper nettselskapene å minimere konsekvensene av avbruddet Maskinlæring reduserer vannlekkasjer 31 prosent av vannet i norske kommuners vannrør forsvinner i lekkasjer. Nå kan innovativ bruk av maskinlæring redusere dette tapet Maskinlæring er derimot dynamisk og krever ikke menneskelig inngrep for å gjøre visse endringer. Læringsdelen i maskinlæring betyr at algoritmene forsøker å bli bedre og bedre til en definert oppgave, for eksempel å lage så nøyaktige prediksjoner som mulig eller å gi en bruker en best mulig skreddersydd opplevelse Adobe bruker maskinlæring både for generell forbedring av produkter og tjenester og for å aktivere bestemte produktfunksjoner. En funksjon som er aktivert for maskinlæring, er en bestemt funksjonalitet eller funksjon som benytter maskinlæring for å tilpasse og forbedre din personlige opplevelse med bestemte Adobe-produkter eller -tjenester.. Selv om du ikke kan velge bort funksjoner.

Nyheter Skal redusere kortsvindel med ytterligere 40 prosent

Nøkkelord: maskinlæring, prediksjon, digitalisering, kontroll, merverdiavgift, svart boks. NOK 149,-Kjøp digital artikkel. Business analytics - hvordan går vi videre med dette som handelshøyskole? 6/6. Business analytics - hvordan går vi videre med dette som handelshøyskole? Logg inn. Ny bruker. Logg ut Ser norsk arbeidsliv i kortene med statistikk og maskinlæring . Av Christina Benjaminsen Publisert 07.08.17. I Norge finnes det rundt 270 000 bedrifter. Hvert år skal Arbeidstilsynet velge ut 15 000 av dem for tilsyn. Forskerhjelp bidrar nå til å gjøre utvelgelsen så smart som mulig Maskinlæring er ikke nytt, det var allerede kjent på sekstitallet og har siden blitt brukt i akademia og i store selskap. Men det er en av de revolusjonerende teknologiene som har bare nylig blitt moden. Med økende tilgjengeligheten av data er maskinlæring nå til stedet overalt Syv bruksområder for maskinlæring i havbruk. 3/20/2020 Du har et kamera i merden. Du har en lærenem programvare som kan lese og tolke bildene med stor nøyaktighet, og gi deg svarene du er ute etter. Men hva gjør disse algoritmene, og hvilke svar kan du få? 1 Telling av lakselu

 • Canaletto münchen.
 • Mc burgers.
 • Unf bolt.
 • 1live gewinnspiel nummer.
 • Juleevangeliet humor.
 • Frakt spania norge.
 • Rasjoneringskort snl.
 • Marmorbrett sort.
 • Fragglene nrk.
 • Grillhytter sverige.
 • The rose lyrics norsk.
 • Løkenhagen boligprosjekt.
 • Utenlandske arbeidstakere i norge.
 • Ikea poser.
 • Middagsblomst flerårig.
 • Tanzsportzentrum stuttgart feuerbach.
 • Spinat zubereiten ohne sahne.
 • Volvo v60 d4 automatik test.
 • Molly ringwald 2017.
 • Cubus shorts.
 • Gopro account registration.
 • Heart münchen eintritt.
 • Indoor aktivitäten münchen kinder.
 • Hvilke styringsorgan har vi i norge.
 • Caterpillar.
 • موقع برشلونه.
 • Gebrauchte defibrillatoren kaufen.
 • Studentersamfundet oslo.
 • Sjakett vs kjole og hvitt.
 • Eurosport acestream.
 • Berühmte personen geburtstag märz.
 • Shannen doherty.
 • Tiamo väska säljes.
 • Alexander ahndoril.
 • Zara home sengeteppe.
 • Elektriske brannårsaker.
 • Hvordan overføre bilder fra iphone til mac.
 • Kastesystemet hindu.
 • Kyllingstrimler pris.
 • Pærerøyksopp.
 • Seven trailer.