Home

Effektivisering kommune

I studien betyr effektivisering i kommunene at en kommune: - yter tjenester til flere brukere med uendret kvalitet, uten. ressursøkning. og/eller - tilbyr tjenester med bedre kvalitet til samme antall brukere, uten ressursøkning. og/eller - produserer et uendret antall tjenester med uendret kvalitet. rimeligere per tjenesteenhet. Sanner sier kommunene må forstå at effektivisering er viktig fordi Kommune-Norge må forberede seg på tøffere økonomiske rammer i årene som kommer Effektivisering er noe alle kommuner må gjøre fordi velferdsutfordringene vokser. Vårt poeng med denne plattformen er at like kommuner skal kunne sammenligne seg med hverandre Det finnes i dag ikke en autorisert oversikt over hvilke planer kommunene er pålagt å ha etter gjeldende regelverk. Dette skaper usikkerhet i kommunen og utfordrer det kommunale plansystemet ved at mange kommune tror at det er flere plankrav enn det faktisk er. Rapporten avdekker at det er svært få lovpålagte planer Effektivisering av regnskapsarbeidet. Kommune . Å føre regnskap for en kommune, krever en betydelig oversikt over hva kommunen driver med, samt i hvilke sammenhenger en aktivitet av økonomisk betydning er benyttet. Å kontere en faktura riktig med én gang, kan spare både tid og penger - og ikke minst frustrasjon

Effektivisering handler om å finne fram til områder som kan løses rimeligere og smartere. Fellesføringen 2017. I 2017 handlet fellesføringen for alle statlige virksomheter om effektivisering. Det er forventninger til at alle statlige virksomheter skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen. Org.nummer: 944 117 784 Bankkontonummer: 1822 83 85200 Kommunenummer: 3401 Ansvarlig redaktør: Ingunn Brøndbo Moss. Personvernerklærin Kontakt kommunen. Telefon 37 17 02 00 E-post post@vegarshei.kommune.no. Søk på ansatte Besøksadresse Kommunehuset, Molandsveien 11 Post- og fakturaadresse Molandsveien 11, 4985 Vegårshei Organisasjonsnummer 964 965 048 Kontonummer 2938 05 01706 Kommunenummer 4212. Ansvarlig redaktør Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.nopostmottak@halden.kommune.n

Kommune: Agenda Kaupang et av de mest brukte fagmiljøer når det gjelder bistand til analyse, omstilling, effektivisering, organisasjonsutvikling og ledels Kommunal effektivisering for å hindre kommersiell fortjeneste «Vi kan ikke fortsette med et system der ideelle barnehager er prisgitt at kommunen de befinner seg i har høye ambisjoner for kvaliteten i sine egne barnehager,» skriver Ressursgruppa for Ideelle Barnehager i sitt svar til Erling Lien Barlindhaug i KS

SPØRSMÅL 7: I budsjettet for 2017 ble arealeffektivisering lansert som det viktigste tiltaket for å effektivisere Bergen kommune. Kan det redegjøres for status for dette tiltaket, og konkret hvor stor reduksjon i areal som er oppnådd i 2017 og 2018 I Innovasjonsbarometeret ønsket vi å vite mer om hva som fremmer og hva som hemmer innovasjon i kommunal sektor. På en skala fra 1 til 6 ble virksomhetslederne bedt om å vurdere en rekke faktorer som tradisjonelt er blitt betraktet som hemmere og fremmere av innovasjon Formålet var å få mer kunnskap om effektiviteten og effektivitetsutviklingen i de kommunale tjenestene, samt å utvikle et årlig beregningsopplegg for den enkelte kommune og kommunene som helhet. Det var ønskelig at beregningsopplegget skulle kunne benyttes til å illustrere effektivitet og effektivitetsutvikling i enkeltsektorer og for kommunene som helhet

Gentofte Kommune | lex

Agenda Kaupang har høy kompetanse innen fagfeltet økonomi og effektivisering i offentlig sektor. Vi kjenner kravene til og rammevilkårene for økonomistyring i stat og kommuner. Prosjektene våre utføres i nært samarbeid med våre oppdragsgivere, som opplever god nytte av at vi kombinerer økonomikunnskap med sektorkunnskap Effektivisering och digitalisering Luleå kommun, liksom många andra kommuner, står inför stora utmaningar. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, konstaterar att det varken kommer att finnas tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att kommunerna ska kunna producera välfärd på samma sätt som idag Innen utgangen av 2023 skulle kommunen ha effektivisert for mellom 250 og 300 millioner kroner. Men nå erkjenner byrådet at spareplanene har møtt på en fartsdump. Ut fra planene som ble lagt i fjorårets budsjett, skulle man spare 80 millioner kroner på «effektivisering» i 2021. Nå er dette tallet nedjustert til 33 millioner kroner Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd effektivisering i Sandnes kommune utover det som ligger i økonomiplanen for 2015-2018. Totalt sett må det iverksettes innsparingstiltak på kr 125 millioner i 2016 som øker til kr 190 millioner i 2017. I ØP 2015-2018 er det vedtatt innsparinger på kommune felles, rådmannens stabsenheter o

Effektivisering i kommunene - K

Her er Norges mest og minst effektive kommuner - NRK Norge

Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 705 Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus Tilskudd, legater og EFFEKTIVISERING AV ADMINISTRASJONEN. Publisert dato: 14.12.2016. Saksfremlegg. Saksfremlegg effektivisering av administrasjonen (PDF 28KB) Saken behandles i. Dato Møte

Kontaktinformasjon. Sandnes kommune Postboks 583 4302 Sandnes. 51 33 50 00. postmottak@sandnes.kommune.no. Organisasjonsnummer: 964 965 137 Kommunenummer: 110 Byen og kommunen vår Om oss Kommunedirektør Våre ledere Planer og rapporter Samfunnssikkerhet og beredskap Reglement og vedtekter Legat og stiftelser Byplan Elverum kommunes byggeprosjekter Flere sider; Kontaktinformasjon. Telefon (09.00-15.00) 62 43 30 00 E-postadresse postmottak@elverum. SPØRSMÅL 8: I budsjettet for 2018 ble digitalisering lansert som det viktigste tiltaket for å effektivisere Bergen kommune. Kan det redegjøres for status for dette tiltaket, og hvilken effektivisering som følge av digitalisering som er budsjettert for 2019

Effektivisering vil være mulig å oppnå på ulike områder, Kommunen har lave inntekter og driver jevnt over billig. Om andelen av budsjettet som går til å dekke renter og avdrag blir enda større, vil det gå direkte utover tjenestetilbudet Velkommen til Gjøvik offisielle hjemmeside. Her finner du informasjon om våre tjenester og vår organisasjon

Nå kan du sjekke hvor effektiv kommunen din er - NRK Norge

Kommunestørrelse - bare et spørsmål om effektivisering ? Kommunen har fire viktige hovedoppgaver. Den skal for det første være en demokratisk garantist. Innbyggerne skal få de tjenester de til enhver tid har behov for, med de lokale tilpasninger og variasjoner som er nødvendig Effektivisering av kommunal planlegging 1 Kommunesektorens organisasjon Asplan Viak AS DOKUMENTINFORMASJON . Oppdragsgiver: − Flere kommuner har ulike former for strategiske planer, meldinger mv. som ikke direkte er forankret i kommunens plansystem, men som tillegges stor vekt Kommunal effektivisering for å hindre kommersiell fortjeneste Vi kan ikke beholde et system som straffer kommunale og ideelle barnehager fordi kommunen ikke ønsker å gi høyere tilskudd på grunn av at det vil bety mer penger til eiere av kommersielle barnehager Jeg vil høre mer om effektivisering av kommune-Norge! Jeg vil høre mer om effektivisering av kommune-Norge! Skill var tidelig ute med å leverer IT-tjenester til kommune-Norge. Gjennom våre leveranser har vi opparbeidet oss mye kunnskap om effektiv bruk av IT- og teknologi i offentlig sektor

Her finner du informasjon om hvordan du kan sette i gang med systematisk effektivisering i din virksomhet Innsparing-og effektivisering 27.02.20. Skule, barnehage og kultur. Agenda Kaupang påpeikar i rapporten at Sunnfjord kommune har låg brukarbetaling. Det er rom for å auke prisane med 10% frå 2021. Redusere tilbodsstrukturen til eit minstetimetal på 10 timar veke kommunen betre innsikt i korleis dei nyttar ressursane og kva handlingsrom dei har for justeringar • • Lærdal kommune gjekk gjennom ei omfattande administrativ omlegging i 2012 Utfordringar • Lærdal kommune står ovanfor store utfordringar når det gjeld driftsnivået p

Effektivisering av kommunal planlegging - Veivisere

 1. Energibruk, -effektivisering og teknologier; der det er behov for råd og bistand fra NVE, kan beredskapstelefonen varsles etter at aktuell kommune og politiet er kontaktet. Samlet kontaktinformasjon for NVE, inkludert NVEs varslingstjenester for flom, jord- og snøskred. Presserom
 2. ister Erna Solbergs parole om å få mer ut av hver krone i kommunene, er å effektivisere. Mange kommuner har allerede delegert skolefaglig ansvar fra kommunead
 3. Effektivisering kommune. Drammen kommune valgte i 1995 å samle eiendomsvirksomheten i en egen bedrift. Tanken var å samle forvaltning og drift av eiendom i en enhet hvor. Kartlegging av fareområder er viktig for å trygge menneskeliv og materielle verdier. Å ha kunnskap om fareområder, og ta hensyn til dette ved planlegging og
 4. Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin) Jobber din kommune med et digitaliseringsprosjekt som kan være nyttig for flere? Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi bedre og enklere tjenester både til kommunene og innbyggerne
 5. Effektivisering for å spare eller tjene penger straffer barn og ansatte i alle barnehager, uansett driftsform. I tillegg står enkeltstående barnehager i kommuner som ikke satser på barn og oppvekst i fare for å måtte selge eller legge ned. Salg fører til vekst hos de store kommersielle selskapene
 6. Haugesund kommune Rådmannen Saksframlegg Dato: Saksnr: Løpenr: Arkivkode: 03.03.2014 2013/7693 10557/2014 Saksbehandler: Jo Inge Hagland Tlf: 52743140 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 12.03.2014 Bystyret 12.03.2014 INNSPARING OG EFFEKTIVISERING AV DRIFTEN I HAUGESUND KOMMUNE Forslag til vedtak
 7. Forslag om effektivisering av politidistriktenes lokale struktur skal gjøres ut fra følgende vurderingskriterier, basert på målene for nærpolitireformen, og de kravene og føringer som er gitt for tjenesteenheter og tjenestesteder, og de geografiske driftsenhetene jfr. pkt. 3 og 4

Effektivisering av regnskapsarbeidet - dib

andre kommuner Effektivisering af den kommunale drift Vejkatalog. Vejkatalog 2 Inspirationskatalog Vejkatalog Inspirationskatalog 1. udgave 1. oplag 2019 KL Weidekampsgade 10 mellem 17 kommuner og KL med henblik på netop at skabe denne kobling via gennemarbejdede nøgletal med utvetydig Effektivisering av arbeidsprosesser. Ny teknologi og digitalisering kan gi økt produktivitet og kvalitet. En mer attraktiv kommune for jobbsøkere . Fokus på digitalisering og bruk av moderne teknologi gir en mer attraktiv arbeidsplass og mer motiverte medarbeidere. Bedre tjenester til innbyggere og næringsli

Effektivisering Digitaliseringsdirektorate

 1. Søk etter Rådgiver effektivisering-jobber i Kristiansand kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.800+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 2. istrasjonsutvalg 8/2019 11.06.2019 Arbeidsmiljøutvalget 3/19 13.06.2019 Kommunestyre 28/19 20.06.2019 Tilpasning 2019 - effektivisering av organisering og ledernivå. Underveisrapportering
 3. ske. Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å for
 4. kommune har gjort et viktig og nødvendig grep ved å satse på dette. Utbyggingen på Grasmyr med felles ungdomsskole, idrettshall, flerbrukshall og svømmehall vil være til glede for alle kommunens innbyggere. Innsparinger, omstilling og effektivisering.
 5. Søk etter Rådgiver effektivisering-jobber i Bodø kommune. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 13.000+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 6. Digitalisering og effektivisering i Kongsvinger Kongsvinger er en by og kommune, sør i Hedmark fylke, med en befolkning på nesten 18 000 innbyggere. Kongsvinger sitt overordnede program for digitalisering og effektivisering skal sikre at digitaliseringsmålene understøtter kommunens visjon og hovedmål

Kongsvinger kommune - Forsid

Vegårshei kommune

Sel kommune ligger sentralt i Gudbrandsdalen. Administrasjonssenteret og byen Otta er regionsenter i Nord-Gudbrandsdalen og et knutepunkt i Gudbrandsdalen. Sel er vertskommune for viktige statlige og regionale funksjoner. Kommunen står fremfor eller i gjennomføringsfasen for flere utbyggings- og utviklingsprosjekter knyttet til bl.a. skole, barnehage, videreutvikling av lokalmedisinsk senter. Digitalisering og smart teknologi inngår som en integrert del av all tjenesteproduksjon i Asker kommune og i Asker-samfunnets hverdagsliv. Digital teknologi kan bidra til å fornye, forenkle og forbedre alt fra velferds- og oppveksttjenester og boligutvikling, gi bedre utnyttelse av infrastruktur som energi, vei, vann og avløp og derigjennom til reduksjon av klimautslippene HR-avdelingen (Human Resources) har to hovedfunksjoner. Vi ivaretar og videreutvikler den overordnede arbeidsgiverfunksjonen i Skien kommune, og vi er en faglig støtte for kommunens ledere. HR-avdelingen skal være kjent for kvalitet, service og utvikling som understøtter vår rolle i Skien kommune og effektivisering 53 7.3 Endringsmuligheter for mer kostnadseffektive anskaffelsesprosesser 58 8. Oppsummerende betraktninger 59 8.1 Anskaffelsesprosessen 59 8.2 Tabell 4-1 Tidsbruk for anskaffelse av vare/tjeneste i kommune under EØS-terskelverdi. Testing av planene ble gjort i fem kommuner, i sykehjemsavdelinger, hjemmetjeneste og omsorgsboliger. Piloteringen gikk over 8 uker i hver kommune, første kommune startet i september 2015 og siste pilot ble avsluttet i desember 2016

Startside Halden kommune

kommune. en del av hovedstadsregionen landets rikeste artsmangfold Landets høyeste andel med universitetsdanning 12 000 ansatte 7 300 årsverk Budsjett på over 10 mrd Investeringsbudsjett 2,5mrd årlig Over 125 000 innbyggere. Grunnlagt er lagt for ytterligere effektivisering Dette vil gjøre betaling av fakturaer fra kommunen enklere for deg som fakturamottaker, samtidig som det bidrar til en effektivisering av fakturerings- og innfordringsarbeidet for kommunen. Hvordan du går fram i din nettbank for å opprette eFakturaavtale og Avtalegiro (PDF - 4 sider Bærum kommune skal være en attraktiv og innovativ arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbeidere med riktig kompetanse. Viktige resultater og innsatser i 2016. Sykefraværet viser fortsatt en positiv trend, og målet på 7,3 prosent i 2016 er nådd

Kommune Agenda Kaupang Rådgiver agendakaupang

 1. Kommunen har etablert skriftlige rutiner knyttet til sykefravær og foreldrepermisjoner som skal benyttes av enhetene. Vi mener at digitalisering fra NAV innebærer redusert risiko for tap av refusjon og gir grunnlag for effektivisering av arbeidet
 2. som stiller krav til omstilling og effektivisering for å kunne opprettholde gode tjenester til kommunens innbyggere. Stord kommune har bedt om bistand til å gjennomføre en økonomi- og effektiviserings- analyse der målet er å peke på hvor kommunen har størst innsparingspotensial, og komme med forslag til tiltak for hvordan det kan hentes ut
 3. Effektivisering betyr at det gjennomføres tiltak som er relativt velkjente og enkle å gjennomføre. Tiltak på nivå 1 er høyst sannsynlig ikke nok for å komme ned på et tilstrekkelig lavt utslippsnivå i 2030. Et stort antall tiltak på dette nivået anses som viktig å gjennomføre i de fleste kommuner,.
 4. En bredt sammensatt arbeidsgruppe med støtte fra KS konsulent har i gjennom høsten jobbet med å kartlegge effektiviseringspotensialer innenfor oppvekst sektoren, i den vedlagte sluttrapport dokumenteres mange interessante funn og anbefalinger som det n
 5. Den ene delen tar for seg effektivisering av prosjektledelse med tanke på Statens vegvesen mens den andre delen tar for seg effektivisering av prosjektledelse med tanke på veiprosjekter i kommune. Det viser seg at det er forskjellige utfordringer for prosjektledelse i Statens vegvesen og i kommuner
 6. Chatboten Kommune-Kari finner man nå i mange kommuner over hele landet. Nå kan du også finne Kommune-Kari på steder i kommunen der innbyggerne ferdes. Kommune-Kari har fått mye oppmerksomhet i både inn- og utland, og bidrar til en god effektivisering innen kommunesektoren
 7. Tilrådning - effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Trøndelag politidistrikt Skrevet av: PNP Trøndelag Dato: 07.12.16 Versjon: 1.1 Status: Side 4 av 43 Tjenesteenhet Innherred bestående av kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer og Levanger/Verdal. Tjenesteenhet Værnes bestående av kommunene Frosta, Stjørdal.
Glostrup Kommune | lex

Kommunal effektivisering for å hindre kommersiell fortjenest

Vi har videre sett på KS-rapporten for 2010, om effektivisering i kommunene, tiltak og resultater. Da den tar for seg områdene som inngår i de andre delprosjektene, så vil vi ikke kommentere rapporten her. Gruppa er også bedt om å se på Verdal kommune sin effektiviseringsrapport fr Statsbudsjettet 2020: - Den enkeltsaken kommunene reagerer mest på Kommunetopp med varsko I fem budsjetter på rad har regjeringen gitt kommunene en større del av regninga for personer med. Kommunen som endringsaktør. Kommunesektoren har gjennom internasjonale og nasjonale klimapolitiske prosesser de siste 10-årene, Endringsbehov, effektivisering, utvikling og omstilling med tiltakseksempler. Koordinert konseptutvikling - areal, transport og bygg. 3 Effektivisering forent med kvalitet krever at den menneskelige ressursen behandlerne utgjør ivaretas. Hvorfor søker ikke keisere og deres skreddere å hjelpe sine arbeidere til å mestre kravene. Digitalisering handler om å utvikle tjenestene ved å endre organisering og arbeidsprosesser i hele virksomheten. Vi skal se på muligheter for kvalitetsforbedring og effektivisering av tjenestene ved bruk av teknologi. En viktig forutsetning for dette er engasjement og involvering av ansatte på alle nivå

Video: Bergen kommune - Arealeffektivisering - omfang av reduksjo

Hva fremmer og hemmer innovasjon? - K

Kommunal effektivisering «Folkevett» vil ha meg på banen. Ja takk. Føler at jeg har vært der en stund. Hva vi kan gjøre for å få mer ut av våre kommunale kroner ? Heldigvis ga kommunen meg mulighet til å bli lærer i ungdomsskolen som var noe jeg hadde hatt lyst til å prøve meg på Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14

Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2016-2017

Det er klare regler for når en arbeidsgiver kan omorganisere og nedbemanne en virksomhet. Når det gjøres endringer på en arbeidsplass som får betydning for de ansatte stilles det en rekke krav til arbeidsgivers fremgangsmåte for å sikre en ordentlig prosess Automatisering bidrar til effektivisering (her definert som frigjort tid til viktigere oppgaver). Jeg tror og mener at eks alle kommuner jobber med «de samme tingene» hver dag. Altså er ikke en kommune, «i sin natur», særlig spesiell sammenlignet med de andre kommunene

Økonomi og effektivisering Agenda Kaupang Rådgive

Effektivisering. Hjem / Effektivisering I Sørum kommune har vi en e-strategi som legger føringen for hvor vi skal, og hvordan vi skal dit. Ett . Permalink. Gallery Automatisert tilgangsstyring effektiviserer og øker sikkerheten. Effektivisering. Automatisert tilgangsstyring effektiviserer og øker sikkerhete Time kommune sender høringsuttalelse til forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur, slik det fremgår av dette saksfremlegget. Time kommune K2 —X31, K3 &23 Vår ref: 16/1614- 10 Iournalpostidz 16/3 0740 Saksbeh.: Kristin Haugstad Fernholt FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS LOKALE STRUKTUR Saksgang Når Moelven-konsernet nå investerer på nytt på Sokna, innebærer det også en effektivisering av dagens infrastruktur på Soknabruket, samt modernisering og effektivisering av høvleriet. På den måten vil Moelven øke kapasiteten på Norges største sagbruk, opplyser Moelven videre Når ordet effektivisering kommer opp gjennom en debatt, så skjærer mange tenner og ser truende på sin egen arbeidsplass. Men hvor reel er denne diskusjonen? Jeg i alle fall mener det er en side av denne saken som blir belyst i alt for liten grad. Statsansatte personell utøver sitt yrke på vegne av kommunen, fylkeskommune Digitalisering er ikke tryllestøv og bidrar ikke alltid til effektivisering, skriver Ida Aalen i DN 1. november.Det er vel ingen uenig i. Målet med regjeringens digitaliseringsarbeid er langt mer enn bare effektivisering: Det betyr å løse oppgavene på helt nye og bedre måter, til det beste for folk, næringsliv og samfunnet som helhet

For å finne Ledelse og effektivisering kurs i Askvoll kommune fra en spesifikk leverandør, kan du scrolle gjennom listen av kursleverandører som tilbyr Ledelse og effektivisering kurs. Vi håper du finner alle de kurs innen Ledelse og effektivisering i Askvoll kommune du leter etter Effektivisering og forenkling. Effektivisering og forenkling. Vi forbedrer offentlig sektor. Hjem; Om oss. Strategi; Eiere/Representantskapet; Styret; Viktige dokumenter; Tjenester Siste fra kommunen Tilpasset opplæring og spesialundervisning . 12.02.2020. Effektivisering av kommunal planlegging, 10 råd for et velfungerende og effektivt plansystem FoU-prosjekt utført for KS v/seniorplanlegger Erik Plathe. Erfaringsutveksling og diskusjon. Pause. Fire korte innlegg: Mobilitetsplan og transportvurderinger på kommuneplannivå Kan gi redusert arbeidsmengde og mer forutsigbare vurderinger i senere. Flere kommuner velger å leie inn konsulenter fra ymse selskap som skal gå gjennom organisasjonen og se hva man skal gjøre for å spare penger. Tiltakene kles ofte i fine ord som: Effektivisering, ressursutnyttelse og å jobbe smartere. I stor grad tror jeg ikke på noen av disse ordene Effektivisering av renovasjon i Oslo. Oslo kommune. 16. november 2018 · Hver uke tømmer Renovasjonsetaten i Oslo over 130.000 avfallsbeholdere. Og hver dag kjører renovasjonsbilene til sammen mer enn 5000 km. Hvordan kan vi gjøre avfallsinnhentingen i Oslo enda mer effektiv

Effektivisering och digitalisering - Luleå kommu

 1. Innspill fra kommuner, fylker, fagforeninger, ansatte og ledere i Sør-Øst politidistrikt. Effektivisering av politidistriktenes lokal struktur skal bidra til å frigjøre tid og ressurser, slik at politiet kan være mer tilgjengelig og tilstede i nærmiljøene
 2. Effektivisering av tunge kjøretøyer. Forfattere 2011: Rolf Hagman, TØI og Astrid Amundsen, TØI. Fylker og kommuner kan stille krav til kjøretøyers egenskaper når det kjøpes inn kjøretøyer og transporttjenester til bruk i offentlige etater og offentlige virksomheter og til kollektivtransporten
 3. Til tross for regjeringens mål om økt avbyråkratisering og effektivisering har antall byråkrater i norske kommuner økt med 5000 fra 2015 til 2019
 4. Bodø kommune eier og forvalter om lag 279 000 m² bygningsmasse, inkludert ca. 49 000 m² boligareal. Bygninger eid av kommunale foretak/AS inngår ikke i dette grunnlaget. Utbyggings- og eiendomsavdelingen (UE) forvalter og drifter ca. 230.000 m² av den totale bygningsmassen som har en markedsverdi på ca. 5 milliarder
 5. De siste årene har Xledger Offentlig satt sammen de beste løsningene på markedet, til en komplett ERP-plattform for kommunesektoren og offentlige virksomheter. Dette er løsninger som er velutprøvde og i daglig drift hos titusenvis av brukere hver dag. Løsningene samles i en felles portal for henholdsvis ledere og medarbeidere, og spesialistene på hvert fagfelt vil ha tilgang til dypere.
 6. ium Karmøy Metallverk og Aibel AS har vært involvert i utviklingen. Utdanningen er utviklet for fagarbeidere og andre som ønsker å tilegne seg formell kompetanse i å lede o
 7. Gå til hovudinnhaldet. Sidepanel. Katalo

Skulle spare store millionbeløp på effektivisering: - Vi

Glemt passord. Fyll ut nødvendig informasjon for å motta et engangspassord. Engangspassordet vil bli sendt innen kort tid og vil utløpe etter 15 minutter epost@sola.kommune.no 948243113 Sola kommune Politisk sekretariat Sør-vest politidistrikt Vår dato Vår ref Arkivkode 28.11.2016 Saksnr.: 16/1960-11 X31 Saksbehandler Deres ref. Siri Nøttaasen Gabrielsen Svar på høringsbrev om nærpolitireformen og effektivisering av lokal struktur i politidistriktet Kommunen har ulike motiv for å opprette et selskap eller gå inn i en etablert selskapsordning. EFFEKTIVISERING AV TJENESTEPRODUKSJON: Selskapsdannelse der motivet og hovedbegrunnelsen for eierskapet er ønske om å oppnå økt mengde av tjenester for de midlene som er til disposisjon Våre produkter bidrar til høy kvalitet og effektivisering av tjenesteytingen i kommunal sektor. Ta kontakt med os Nordre Land kommune ligger i hjertet av Innlandet, i nordenden av Randsfjorden, og strekker seg nordover til Synnfjell med kommunens høyeste punkt Spåtind 1414 m.o.h. Kommunen har ca. 6.600 innbyggere, et variert næringsliv, byggeklare tomt Les mer er og et godt barnehage- og skoletilbud. Som ansatt i Nordre Land kommune vil du være med å utgjøre en forskjell for stedet og menneskene som.

Kristiansand kommune har planer om store strukturendringer når det gjelder barnehagene. Flere barnehager skal slås sammen til større enheter Melhus kommune ser behovet for en effektivisering av politidistriktets lokale struktur som best mulig støtter opp om samfunnsoppdraget, og som er tråd med politiske føringer. Disse er et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig. Som har kapasitet til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger Vi skal fortsette å jobbe videre med effektivisering og å bli bedre. Budsjettframlegget gjør disse forventningene synlige, sier Reitan. I budsjettframlegget ber han stjørdalspolitikerne sette søkelyset på gjeldsgraden til kommunen som bør iakttas kritisk i årene framover Smart prosjektene i Bodø kommune er og vil i all hovedsak være knyttet til disse til disse fire hovedområdene: Energi effektivisering, overgangen til bruk av fornybar energi og nye energiformer. Samferdsel,: til lands, til vanns og i luften Hol kommune er den største arbeidsgiveren i kommunen, med til sammen nesten 600 ansatte i skoler, barnehager, helsetjenester, Svært ofte medfører dette arbeidet også effektivisering og lavere driftskostnader for virksomhetene. Det blir en «vinn-vinn» situasjon for arbeidstakerne og virksomheten

Rødovre Kommune | lexAarhus Kommune | lex
 • Luftfahrt news.
 • Bakte tomater.
 • Camembert stekt.
 • Små søde digte.
 • Marked alicante.
 • Hvordan finne ekstremalpunkt.
 • Risen backwards compatible.
 • Kinderwunsch belastet mich.
 • Latter live oseana.
 • Hvitt gavepapir.
 • Eddie skoller.
 • Washington und washington dc.
 • Hautpflege nach rasur.
 • Personalisierte schokolinsen.
 • Mtv are you the one season 5.
 • Rubidium gewinnung.
 • Bork havn overnatning.
 • Morphea ernährung.
 • Royer cosmetic preisliste.
 • Brusk i nesen.
 • Ios 11 alarm volume.
 • Gresk mytologi kaos.
 • Løvenes konge 2 sanger.
 • Spielplan hertha.
 • Kebab tillbehör.
 • Tui gerani.
 • Thomas løseth voice.
 • Overbygd terrasse søknadspliktig.
 • Tog munchen.
 • Wifi forsterker get.
 • Lydisolere tak.
 • Winterwandern altaussee.
 • Forbes 500 2017.
 • Bilkarta europa.
 • Daniel braaten nåværende lag.
 • Hvor lenge skal man oppbevare regninger.
 • Baby born klær.
 • Lineær regresjon.
 • Freiburg party.
 • Andromeda lyrics.
 • Eddie skoller.