Home

Fagforbundet oslo kommune

230 hoteller i Oslo - Bekreftelse Med en Gan

Lønnstrinn Oslo kommune Tariffavtale Fagforbundet

Nå går vi fra å ha drøftingsrett til forhandlingsrett på bestemmelsene for tjenestepensjonsordningen i Oslo kommune, forteller Roger Dehlin som er leder av Fagforbundet Oslo. Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7%, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget (industrioverenskomsten som legger føringer for resten av tariffoppgjørene) Fagforbundet sitter sammen med EL og IT Forbundet i denne meklingen. Ingrid Myran leder forhandlingene for Fagforbundet. Meklingsfrist var natt til onsdag 4. november. Det ble brudd i forhandlingene i september. Hvis partene ikke kommer fram til enighet, kan til sammen over 1000 ansatte i 27 bedrifter bli tatt ut i streik TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Fare for streik i Oslo kommune; Fare for streik i Oslo kommune KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin. (Foto: Oslo kommune) I dag kl. 1300 starter meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Arbeidsgiver har til nå motsatt seg kravet om å få pensjonsvedtektene inn som en del av.

Oslo kommune legger forholdene til rette for sine ansatte, men du må huske å søke, sier Holmen. Reis klimavennlig til jobben - Fagforbundet Tilgjengelighet Kontakt Logg in

Fagforbundet er som kjent med i LO og må samordne kravene sine med andre LO-forbund. I kommunesektoren samordnes kravene med de andre forbundene i LO kommune som er: EL & IT forbundet, Musikerens fellesorganisasjon (MFO ), Fellesorganisasjonen (FO) og Skolens Landsforbund (SL) og Fellesforbundet For fem år siden - 21. oktober 2015 - fikk Oslo et nytt og rødgrønt byråd. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne ble enige om byrådsplattformen som skulle gi Oslo en varmere og grønnere kurs

Årets tariffoppgjør er i havn for Fagforbundets medlemmer i Oslo kommune. Det årelange kravet fra Kommuneansattes Hovedorganisasjon (KAH), som Fagforbundet er en del av, om å få inn tjenestepensjonen som en del av tariffen fikk endelig gjennomslag etter tre dager med mekling Det rødgrønne byrådet feirer fem år og det er på tide å se hva den nye kursen har betydd for ansatte og innbyggere i Oslo. Dette er Fagforbundet Oslos 11 viktigste seire

Stig_5007991a

Oslo kommune. Alle medlemmer som er ansatt i Oslo kommune vil få en SMS fra Fagforbundet med informasjon om hva som er fremforhandlet og frist for uravstemning. Spekter Helse. Området er ikke ferdigforhandlet. Alle våre medlemmer i sykehusområdet får SMS fra Fagforbundet med informasjon om hva som er fremforhandlet og frist for uravstemning FORORD Som medlem i Fagforbundet innenfor tariffområdet Oslo kommune, oversender vi deg Overenskomsten for perioden 1.5.2018 - 30.4.2020. Ta vare på overenskomsten, den er ment som et nyttig oppslagsverk i forhold til dine lønns LO Kommune er et av LOs to karteller. LO Kommune ble opprettet i 1997 og består av følgende forbund i kommunal sektor: Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) EL og IT Forbundet Creo - forbundet for kunst og kultur Skolenes landsforbund (SL) Norsk Sjøoffisersforbund Fellesforbundet . LO Kommune har 190 327 aktive medlemmer i kommunal sektor

TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Fare for streik i Oslo kommune; Fare for streik i Oslo kommune KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin. I dag kl. 1300 starter meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Arbeidsgiver har til nå motsatt seg kravet om å få pensjonsvedtektene inn som en del av tariffavtalen I dag ble det andre kravdokumentet fra LOs forhandlingssammenslutning KAH overlevert til Oslo kommune. -Vi konkretiserer de overordnede kravene våre som er en solidarisk lønnspolitikk, pensjon og heltid, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin Uravstemning for medlemmer i Oslo Kommune. Webansvarlig Fagforbundet Barn og oppvekst Oslo: Anders Borg /rediger/ Kontakt oss Nettbutikken Presse Fagforbundet Ung Brosjyrer og materiell Fagakademiet - Kurs, konferanser og studier Ledige stillinger Personvern. Fagforbundet i Norge Oslo kommunes juristforening av Norges Juristforbund Samfunnsviternes fagforening på den annen side. Side 3 § 3 Virkeområde Hovedavtalen gjelder for samtlige virksomheter i Oslo kommune og for samtlige arbeidstakerorganisasjoner som er part i avtalen, inkludert lokale forbund o TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Fare for streik i Oslo kommune; Fare for streik i Oslo kommune KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin. (Foto: Oslo kommune) I dag kl. 1300 starter meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune

Kontakt - Fagforbundet Oslo

Oslo kommune anser det som lite hensiktsmessig å permittere ansatte. Kommunen prioriterer nå dialog med de ansatte og kartlegging av behov, skriver kommunen i en pressemelding. - Dette er et tydelig og godt signal, sier Roger Dehlin som er leder av Fagforbundet Oslo TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Fare for streik i Oslo kommune; Fare for streik i Oslo kommune KAHs forhandlingsdelegasjon, f.v. Per Egil Johansen og Roger Dehlin. (Foto: Oslo kommune) I dag kl. 1300 starter meklingen i tariffoppgjøret i Oslo kommune. Arbeidsgiver har til nå motsatt seg kravet om å få pensjonsvedtektene inn som en del av. I dag ble det andre kravdokumentet fra LOs forhandlingssammenslutning KAH overlevert til Oslo kommune. -Vi konkretiserer de overordnede kravene våre som er en solidarisk lønnspolitikk, pensjon og heltid, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin Fagforbundet varslet i dag Oslo kommune om sympatistreik i kommunen og dens virksomheter i forbindelse med den pågående konflikten med NHO Service om Pleie- og omsorgsoverenskomsten TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Oslo kommune har levert første krav/tilbud; Oslo kommune har levert første krav/tilbud (Foto: Oslo kommune) Oslo kommune vil legge rammen fra frontfaget til grunn for årets oppgjør, og åpner for et sentral håndtering av rammen. KAH kommer med sitt andre krav torsdag 30. april

TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Godt mellomoppgjør i Oslo kommune; Godt mellomoppgjør i Oslo kommune En godt fornøyd leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo) Mellomoppgjøret er over og avtalen er signert. - Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med oppgjøret, og dette er en seier for medlemmene. I forhandlingsmøte med Oslo kommune torsdag 24. april kl. 13 overleverte Fagforbundet Oslo via vår forhandlingsorganisasjon, Kommuneansattes Hovedsammenslutning - Oslo, vårt kravdokument nr 2. Våre krav for anstendig lønn m.v. fortsetter, og vi nevner

0111 OSLO Telefon: 24 13 28 50 Henvendelser vedrørende utgivelsen rettes til: kundeservice@kommuneforlaget.no www.kommuneforlaget.no LO Kommune EL & IT forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon Skolenes landsforbund YS Kommune (YS-K) Delta Skolelederforbundet Para Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overlevert torsdag 19. april, våre andre krav i tariffoppgjøret 2012 til Oslo kommune. KAH fremmet en rekke krav i forhold til endring av fellesbestemmelsene innleie av arbeidskraft, sosial dumping, likelønn og retten til hele stillinger og fast ansettelse Fagforbundet, Helse, Sosial og Velferd, Oslo; Fagforening for r dmenn og andre ledere; Fagforeningen for ledelse og administrasjon; Oslo Brannkorpsforening avd 108 av Fagforbundet; TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Uravstemmingshefte Oslo kommune; Uravstemmingshefte Oslo kommune. Uravstemningsheftet er nå sendt til trykking og skal være. Uravstemningsdokumentet Oslo kommune; Uravstemningsdokumentet Oslo kommune. Her finner dere uravstemningsdokumentet for tariffoppgjøret i Oslo kommune som er sendt til trykking. Dokumentet med stemmeseddel skal være stemmeberettigede medlemmer i tariffområdet Oslo kommune i hende i løpet av neste uke Fagforbundet Oslo var godt fornøyd med mellomoppgjøret hvor vi kom til enighet med Oslo kommune sent på kvelden 30. april. Virkningsdagen for våre medlemmer er 1. mai. Leder av Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, hadde følgende kommentarer noen uker tilbake

Fagforbundet Pleie og Omsorg Oslo

 1. Tariffoppgjøret 2020 - Brudd i Oslo kommune; Tariffoppgjøret 2020 - Brudd i Oslo kommune. KAH har brutt årets forhandlinger. - At Oslo kommune sa nei til å få pensjonsvedtektene inn i overenskomsten er hovedbegrunnelsen, sier regionsleder Roger Dehlin i Fagforbundet Oslo
 2. Dette er en oversikt over samtlige fagforeninger Oslo kommune har avtaler med per mai 2018
 3. Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved sympatistreik, meldt plassfratredelse for 1461 medlemmer, fordelt på alle bydeler og 8 etater Sympatistreik i Oslo kommune - Fagforbundet
 4. I går leverte Fagforbundet og de andre forbundene i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) sitt kravdokument 2 til Oslo kommune. Her er kravene fra de ansatte blitt mer konkrete. - Kommunen skal svare med sitt tilbud på torsdag, og det blir spennende
 5. Korona satte en stopper for tarifforhandlingene i vår, men 3. september er forhandlingene endelig i gang. Fagforbundet forhandler sammen med andre LO-forbund gjennom Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH), og sammenslutningens første kravliste ble overlevert til Oslo kommune i dag
 6. Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) overleverte i dag kl. 14.00 første krav til Oslo kommune i årets mellomoppgjør. -Mellomoppgjøret må være sosialt rettferdig, sier Roger Dehlin. Forhandlingene er dermed i gang

KAH, som er den forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune Fagforbundet er en del av, krever at det økonomiske tillegget i sin helhet fordeles i det sentrale oppgjøret. - Vi er opptatt av at lønnsoppgjøret skal være så sosialt rettferdig og solidarisk som mulig De kjemper en kamp for rettferdig lønn og pensjon på konkurranseutsatte arbeidsplasser i Oslo kommune. Streikeuttaket rammer Oslo kommune økonomisk, men vil ikke ramme liv og helse. Fagforbundet Oslo har i henhold til ordinære prosedyrer ved sympatistreik, meldt plassfratredelse for 1461 medlemmer, fordelt på alle bydeler og 8 etater Ruter kjøper konsulenttjenester for 177 millioner tilsvarende en fjerdedel av selskapets lønnsbudsjett. Klassekampen forteller at Oslo Sporveiers arbeiderforening er svært kritisk til at Ruter ikke bruker intern kompetanse. Samtidig På fire år har Utdanningsetaten i Oslo firedoblet sitt konsulentbudsjett Oslo kommune valgte å ikke bruke de nye bestemmelsene, Det gjør det ikke for oss, svarer leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. LES OGSÅ: MDG bør tenke seg nøye om

- Oslo kommune er den eneste kommunen i landet som ikke har pensjon fra første krone. Nå har sykehusene fått det. Nå er det uten tvil de ansatte i Oslo kommune sin tur, sier Johansen. Dette må på plass nå, det er ingen grunn til å vente Stemmene vil deretter bli levert Fagforbundet Oslo, talt opp og det samlede resultat for Oslo levert Riksmeklingsmannen innen 21. juni. Dokumenter Uravstemmingshefte Oslo kommune 2010.do Fagforbundet Fellesorganisasjonen (FO) EL og IT Forbundet Musikernes fellesorganisasjon (MFO) Skolenes landsforbund (SL) Fellesforbundet . LO Kommune har 181 070 aktive medlemmer i kommunal sektor. LO Kommune. Boks 7003 St. Olavsplass 0130 Oslo. Tlf: 915 81 697. Ansvarlig redaktør:.

Uravstemningen i Oslo kommune er i gang - Fagforbundet

 1. Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning i Oslo (KAH), presenterte klokken 09.00 i dag sitt første kravsdokument til Oslo kommune. KAH består av Fagforbundet Oslo, FO Oslo, MFO i Oslo og SL Oslo - og forhandler på vegne av omlag 20.000 arbeidstakere i Oslo kommune
 2. TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Sykehjemsskandalen i Oslo kommune; Sykehjemsskandalen i Oslo kommune. Adecco er sagt opp som drifter av sykehjemmene i Oslo, Minister Hanne Bjurstrøm tror saken er toppen av et isfjell, og kommunen har blitt varslet om Ammerudlunden for syv år siden. Her er lenker til disse og flere saker om sykehjemsskandale
 3. Oslo kommune skal gjennomføre en reisevaneundersøkelse blant kommunens ansatte. Undersøkelsen inngår i arbeidet med å utrede en tiltakspakke for «klimavennlige jobbreiser» i Oslo. Hvis du støtter Oslos klimamål håper vi at du svarer selv og oppfordrer andre til å gjøre det samme
 4. TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Godt mellomoppgjør i Oslo kommune; Godt mellomoppgjør i Oslo kommune En godt forn yd leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. (Foto: Steinar Ottesen/Fagforbundet Oslo) Mellomoppgjøret er over og avtalen er signert. - Fagforbundet Oslo er godt fornøyd med oppgjøret, og dette er en seier for medlemmene.
 5. Skal noe av oppgjøret gis sentralt, krever Oslo kommune at dette skal gis som prosentvis tillegg. De lrever også at oppgjøret skal gjelde fra 01.05.07 KAH (Kommuneansattes Hovedorganisasjon)som Fagforbundet Oslo er en del av, krever

TeoLOgene avd 727 av Fagforbundet; Hovedverneombudet i Oslo kommune gjenvalgt; Hovedverneombudet i Oslo kommune gjenvalgt. Olaug Hilleren er offisielt gjenoppnevnt som Hovedverneombud i Oslo kommune på S-AMU møte i februar, etter å ha blitt utpekt av arbeidfstagerorganisasjonene Oslo Frp vil kvitte seg med alle de 7.000 kommunalt ansatte innen eldreomsorgen og selge alle sykehjem til private i følge Dagsavisen. Men det stopper ikke der. Oslo FrP ønsker å privatisere all tjenesteyting i Oslo kommune. - På lang sikt skal den kommunale tjenesteproduksjonen avvikles, sier Svenn Kristiansen, ordførerkandidat for Oslo Frp

Oslo kommune er opptatt av et organisert arbeidsliv og forholder seg til 30 ulike fagforeninger med medlemmer som er ansatt i kommunen. Fagforeningene kan bistå medlemmene i arbeidsforholdet, og forhandler på ulike måter med kommunen om blant annet lønn, arbeidstid og pensjon Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av har overlevert våre tredje krav til Oslo kommune mandag 28. april. KAH har avvist Oslo kommunes krav/tilbud nr 2, og fremmet krav om flere endringer til del B Generelle særbestemmelser For Fagforbundets del betyr det at om lag 1400 medlemmer går ut i streik. En rekke virksomheter i Oslo kommune vil rammes, blant annet aktivitetsskoler, barnehager og bydelsadministrasjon i bydelene Østensjø, Alna og Frogner. I tillegg tas det ut medlemmer i en rekke av kommunenes etater. Fagforbundet har over 15 500 medlemmer i Oslo kommune

404 - fagforbundet.n

Forhandlingssammenslutningen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som Fagforbundet Oslo er del av, leverte i dag klokka 14, sine første krav i tariffoppgjøret 2018 til Oslo kommune Resultatet innebærer at ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 2,62 prosent, men minimum 12 000 kroner. - Dette er et solid mellomoppgjør for alle våre medlemmer. Vi er fornøyd med et kronetillegg på minimum 12 000 kroner, selv om kravet vårt i utgangspunktet var et flatt kronetillegg til alle, sier Roger Dehlin, som er leder av Fagforbundet Oslo

For tillitsvalgte

 1. Oslo kommune er gullgruve for konsulentselskaper Klassekampen forteller at Oslo Sporveiers arbeiderforening er svært kritisk til at Ruter ikke bruker intern kompetanse. Samtidig På fire år har Utdanningsetaten i Oslo firedoblet sitt konsulentbudsjett
 2. Oslo Frp vil kvitte seg med alle de 7.000 kommunalt ansatte innen eldreomsorgen og selge alle sykehjem til private i f lge Dagsavisen. Men det stopper ikke der. Oslo FrP nsker privatisere all tjenesteyting i Oslo kommune. - P lang sikt skal den kommunale tjenesteproduksjonen avvikles, sier Svenn Kristiansen, ordf rerkandidat for Oslo Frp
 3. - Fagforbundet Oslo forventer at Oslo kommune rydder i opp i forhold til lovbrudd hos entrepren rer p sine byggeplasser, sier leder i Fagforbundet Oslo, Mari Sanden
 4. Etter tre dager med mekling gikk Oslo kommune med på å ta pensjonsvedtektene inn i tariffavtalen. Det betyr at de ansatte har fått forhandlingsrett og streikerett på pensjonsordningen. Dette har vært et krav i mange år fra Fagforbundet og de andre LO-forbundene som organiserer ansatte i.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres mellom Oslo kommune ved Byrådsavdeling for finans, og de fire forhandlingssammenslutningene KAH, Unio, Akademikerne og YS. Enighet i meklingen i Oslo kommune Forhandlingssammenslutningen KAH som Fagforbundet Oslo er en del av overleverte torsdag 14. april, våre første krav i tariffoppgjøret 2016 til Oslo kommune Svein Mathisen nytt hovedverneombud i Oslo kommune Svein Mathisen tok et oppgj r med at sykehjem settes ut p anbud til kommersielle selskaper. (Arkiv 2011) (Foto: Fagforbundet Oslo) Fagforbundet Oslo har utpekt nytt hovedverneombud, Svein Mathisen fra Fagforbundet Pleie og omsorg, Oslo

Mekling på overtid i energisektoren - fagforbundet

 1. I juni møtte Nicholas og Oslo kommune i Oslo tingrett. Lettet hovedperson. 20. juli kom dommen. Tingretten ga Nicholas og Fagforbundet fullt medhold og fastslo at helsefagarbeideren hadde krav på fast ansettelse tilsvarende en 72 % stilling etter «grunnbemanningslæren». - Akkurat nå er jeg bare lettet over at saken endelig over
 2. Fare for streik i Oslo kommune - Fagforbundet
 3. Reis klimavennlig til jobben - Fagforbundet
 4. Fagforbundet Fagforbund i Norge Sterkere samme
 5. Tariff Lønn & tariffavtaler Fagforbundet
 6. Fem gode år - Fagforbundet
 7. Oslo-oppgjøret i havn - pensjonskamp endelig kronet med

Video: 11 seire etter fem år med rødgrønt byråd - Fagforbundet

Opplæring i trepartsamarbeid og avtalen rundt "Sammen omSykkelfest på Blindern | Tilnærmet Lik ASVil ikke fortelle alt vi vet | SL
 • Hip hop tanzen sulzbach rosenberg.
 • Bjørn skuespiller.
 • West brom manager.
 • Slikkepinde køb.
 • Nkk oppdrettere.
 • Cryptowatch eth eur kraken.
 • Bruskringer.
 • Tomatpure uten sukker.
 • Koke kidneybønner.
 • Whatsapp backup wiederherstellen.
 • Idowa trauer.
 • Snagit free alternative.
 • Otter baby kaufen.
 • 3d drucker software reprap.
 • Trollveggen besøkssenter.
 • Vannkrise i afrika.
 • Nabovarsel innflyttingsfest.
 • The forest game ps4.
 • Quiche lorraine epaisse marmiton.
 • Bts members height.
 • Volkshaus auwiesen veranstaltungen.
 • Miami map.
 • Buckingham palace wikipedia.
 • Krafttier eichhörnchen jeanne ruland.
 • Hvilken kjæreste passer deg.
 • Spor rev.
 • Radon fyllingsdalen.
 • Faglige kompetencer pædagogmedhjælper.
 • Tivoli friheden 2018.
 • 50 best loved chick flicks all time.
 • Snapchat norge brukere.
 • Dr. oetker windbeutel backmischung.
 • Mal proff fredrikstad.
 • West end fredrikstad.
 • Besatt av kjæresten.
 • Möbelfundgrube saarbrücken verkaufsoffener sonntag.
 • Stortingsmelding tid for læring.
 • Cc vest mats og martin.
 • Hvor starter og slutter atlanterhavsveien.
 • Zoo leipzig halloween party.
 • Maine coons till salu västra götaland.