Home

Udir kompetansemål matematikk 1p

Kompetansemål etter 1P - Vg1 studieførebuande utdanningsprogram Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei e Standpunktkarakteren skal vere uttrykk for den samla kompetansen eleven har i matematikk ved avslutninga av opplæringa etter matematikk 1P. Læraren skal planleggje og leggje til rette for at elevane får vist kompetansen sin på varierte måtar som inkluderer forståing, refleksjon og kritisk tenking, i ulike samanhengar Kompetansemål etter 1P-Y - Vg1 yrkesfaglege utdanningsprogram Tal og algebra Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei e

Lær matematikk 1P på nett - med de beste metoden

 1. Gjeldende læreplan Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) Gjelder fra: 1.8.2013 Under utfasing Matematikk 1-10 (MAT01-05) Gjelder fra: 1.8.2020 Under innføring Matematikk P (MAT08-01) Gjelder fra: 1.8.2020 Gjeldend
 2. Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 praktisk (matematikk P) Om faget Fagrelevans Matematikk P er eit sentralt fag for å kunne forstå og beskrive forhold og samanhengar i samfunnet gjennom matematisk modellering. Matematikk P bidreg til at elevane utviklar eit presist språk for kritisk tenking og matematiske problemløysingsstrategiar
 3. Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering matematikk 1P Kompetansemål etter matematikk 1P Mål for opplæringenforer at eleven skal kunne lese, hente ut og vurdere matematikk i tekster om situasjoner fra lokalmiljøet, gjøre beregninger knyttet til dette og presentere og argumentere resultaten
 4. Søk på hele udir.no. Utdanningsløpet Velg niv å. Barnehage Matematikk 1P: Nordsamisk: Matematihkka 1P: Engelsk: Mathematics 1P: Fagkode: MAT1011 (gjeldende) Erstattes av fag MAT1019 - Matematikk 1P. Erstatter fag MAT1002.
 5. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; R1 - Matematikk for realfag; R2 - Matematikk for realfag; S1 - Matematikk for samfunnsfag; S2 - Matematikk for samfunnsfag; X - programfag studieforberedende. Matteprat . Forumets hovedside; Ungdomsskolen og nedover; Videregående skole.
 6. Læreplan i matematikk fellesfag Læreplankode: MAT1-04 Side 2 av 14 Føremål Matematikk er ein del av den globale kulturarven vår. Mennesket har til alle tider brukt og utvikla matematikk for å systematisere erfaringar, for å beskrive og forstå samanhengar i naturen og i samfunnet og for å utforske universet
 7. 1P - Praktisk matematikk; 2P - Praktisk matematikk; 2P-Y - Praktisk matematikk; 1T - Teoretisk matematikk; 1P Hovedside . Kompetansemål - MAT1011 - 140 timer Eksamen. Formler som skal være kjent til del 1. Vår 2020 oppgave løsning Høst 2019 oppgav

Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 praktisk (matematikk P) Læreplankode: MAT08-01 Side 5 av 18 Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering matematikk 1P Kompetansemål etter matematikk 1P Mål for opplæringa er at eleven skal kunne lese, hente ut og vurdere matematikk i tekstar om situasjonar fr Matematikk 1P utgjør 140 årstimer, dette tilsvarer 33% studiebelastning i Lånekassen dersom du tar faget over ett semester. Du må minimum ha 50% studiebelastning pr. semester for å være støtteberettiget i Lånekassen. Eksamen Skriftlig eksamen. Du vil bli prøvd i kompetansemål fra læreplanen i 1P. Fagkoder MAT101 Her finner du oppgaver i dokumentform innenfor hovedemnet Tall og algebra for matematikk 1P og 1P-Y. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. 1P - Matematikk fellesfag. Tall og algebra Nedlastbare filer til Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) - udir

Læreplan for matematikk 1P (praktisk), Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelement Utforsking og problemløysing Utforsking i matematikk P handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane Kompetansemål etter matematikk 1P-Y for frisør, blomster- og interiørdesign Mål for opplæringa er at eleven skal kunne vurdere val knytte til økonomi og kunne reflektere over konsekvensar ved å ta opp lån og bruke kredittkor Matematikk 1P: Eleven skal ha éin standpunktkarakter. Matematikk 1P-Y: Eleven skal ha éin standpunktkarakter. Eksamen for elevar. Matematikk 1P: Eleven kan trekkjast ut til skriftleg eksamen. Skriftleg eksamen blir utarbeidd og sensurert sentralt. Eleven kan óg trekkjast ut til munnleg-praktisk eksamen med førebuingsdel Timetall for faget finner du i gjeldende læreplan på udir.no (gjeldende læreplaner i matematikk). Hvordan svarer du på Vi har valgt å utvikle tekster for underveisvurdering for hvert trinn det er utviklet kompetansemål for. Begrunnelsen for dette er for å gi læreren støtte i underveisvurderingen som er knyttet fagspesifikt til.

Kompetansemål etter matematikk 1P - Udir

Matematikk er eit sentralt fag for å kunne forstå mønster og samanhengar i samfunnet og naturen gjennom modellering og anvendingar. Læreplanane i matematikk har kompetansemål på kvart trinn, bortsett frå etter 1. trinn. post@udir.no; Bruk av. OPPFYLLING AV KOMPETANSEMÅL FOR ELEVAR MATEMATIKK Matematikk 1. - 2. trinn Signatur 1. trinn: _____ Signatur 2. trinn: _____ 1. tr 2.tr Kompetansemål henta frå udir.no Tal telja til 100, dela opp og byggja mengder opp til 10, setja saman og dela opp tiargrupper op Vi er no i gang med å utvikle læreplanar for dei enkelte faga. Vi ynskjer å involvere lærarar, skular, og andre som er interesserte i faga i skulen, gjennom heile prosessen. Det betyr at du får lese tidlege skisser som framleis er under arbeid og der læreplangruppene har kome ulikt på veg. Skissene i dei ulike faga er derfor noko ulike. Vi ynskjer innspel til det vidare arbeidet med. Kompetansemål i matematikk. presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er (1P og 1P-Y) vurdere forbruk og bruk av kredittkort og sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark (1P og 1P-Y) bruke regneark i statistiske beregninger og presentasjoner (2P og 2P-Y) Les mer på udir.no >> Kontakt oss Utdanningsdirektorate

1P er faget for deg som ikke ønsker å ta matematikk som programfag seinere. Vi anbefaler at du bruker knappen «Innhold» øverst til venstre. Da får du en meny hvor du lett kan finne fram i faget Kompetansemål i matematikk. svar, regne praktiske oppgaver, med og uten digitale verktøy, presentere resultatene og vurdere hvor rimelige de er (1P og 1P-Y) Les mer på udir.no >> Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo Telefon: 855 19 000 | E-post: iktplan@udir.no. Eksterne ressurser kompetanse.udir.n matematikk fra videregående opplæring (1P+2P). Direktoratet skal bidra til godt samsvar mellom kompetansemål og prøve ved utarbeidelsen av den felles avsluttende prøven. Utdanningsdirektoratet har anvar for å sørge for å rekruttere et tilstrekkelig antall sensorer som skal sensurere prøvene udir.no 3/31 DEL 1. HVA MÅLER DEN NASJONALE PRØVEN I REGNING? Nasjonale prøver videreføres med nye læreplaner. De nasjonale prøvene måler elevenes ferdigheter basert på kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn. Årets nasjonale prøve i regning for 8. trinn er derfor basert på kompetansemål i gammelt læreplanverk (LK06/LK06S). Denn 1P - Matematikk fellesfag. Nedlastbare oppgavefiler, eksamensløsninger, årsplaner og andre veiledninger (innhold kommer fortløpende) Eksamen i Du bør også laste ned og løse Utdanningsdirektoratets Eksempeloppgaver i matematikk - udir.no for ditt fag etter ny eksamensordning i matematikk fra våren 2015

Her finner du oppgaver i dokumentform innenfor hovedemnet Geometri for matematikk 1P og 1P-Y. Hopp til innhold. Velg målform: Bokmål. 1P - Matematikk fellesfag. Geometri Nedlastbare filer til Vis kompetansemål. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår Eksempel på yrkesrettet digitalt innhold fra 1P-Y. Vi ser nærmere på den yrkesrettede inngangen innenfor læringsløpet til Geometri. Et av de spesifikke kompetansemålene i bygg og anlegg er å «utforske og bruke eigenskapane ved geometriske figurar, målestokk og trigonometri til å berekne lengder, vinklar og areal i problemløysing innanfor bygg- og anleggsfag» Informasjon om matematikk Fellesfag Fagkoder Matematikk Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogram: MAT1011 Matematikk praktisk 1P. Vg1 MAT1013 Matematikk praktisk 1T. Vg1 MAT1015 Matematikk praktisk 2P. Vg2 Fagkoder Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. MAT1005 Matematikk praktisk 2PY Nedbrutte kompetansemål matematikk (word-dokument). Veiledende læringsmål - innledning Læreplanen Kunnskapsløftet og lokalt læreplanarbeid Læreplanen Kunnskapsløftet fokuserer på å utvikle elevenes kompetanse, og kompetansemål i fag beskriver hva eleven skal kunne mestre på utvalgte trinn

Etter 4. årssteget Tal og algebra http://udir.no/templates/udir/tm_L%C3%A6replan.aspx?id=2100&laereplanid=212147&visning=2 &ho=212153 Mål for opplæringa er at. Sinus 1P (2020) er Cappelen Damms matematikkverk for fagfornyelsen på studiespesialiserende utdanningsprogram. Her finner du gratis nettressurser for elever og undervisningsressurser for lærer (lisens). Kontakt oss: sinus@cappelendamm.n Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring

Sinus 1P-Y (2017) Gratis Sinus 1P-Y (2017) nettsted for grunnkurset matematikk 1P-Y, yrkesfaglige utdanningsprogrammer Gå til nytt nettsted for Sinus 1P-Y (2020) for fagfornyelsen ved å trykke her Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra : 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøke Matematikk 1P Matematikk 1P - Årsplan Uke 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. -Kompetansemål med krav til å argumentere, resonnere, utlede, • Fellesfag videregående skole MAT1011 1P MAT1013 1T MAT1015 2P MAT1017 2T Udir-4-2010 Retningslinjer for særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi Prøveveiledning Avsluttende prøve Matematikk 1P og 2P Forkurs lærerutdanningene 2019 Side 6 av 24 Samlet sett tester prøven kandidatene i kompetansemål fra alle hovedområdene i læreplanene, men ikke nødvendigvis fra alle kompetansemålene i læreplanene. 1.3.1 Innhold i Del

matematikk 1P og 2P Denne prøveveiledningen gjelder sentralt gitt skriftlig avsluttende prøve i matematikk 1P og 2P etter endt forkurs i regi av lærerutdanningene. Prøven tar utgangspunkt i læreplanen i matematikk 1P på Vg1 og matematikk 2P på Vg2 i videregående opplæring Matematikk 1P. Kompetansemål for 1P. Matematikk 1T. Kompetansemål for 1T VG2 og VG3. I vg2 og vg3 kan du velge mellom ulike programområder. Her på Nøtterøy vgs. kan du enten velge programområdet realfag eller programområdet språk, samfunnsfag og økonomi Yrkesfagene Lærebøkene Matematikk 1P-Y og Matematikk 1T-Y dekker felles yrkesrettede kompetansemål. Den spesifikke yrkesrettingen tilbys digitalt gjennom teori, eksempler og oppgaver.. Digitalt innhold Lærerressursen gir tilgang til Lærerens digitalbok, årsplaner, terminprøver, fullstendige løsninger, kapittelprøver, stoff om alternative undervisningsmetoder, og basiskurs i. Matematikk 1P Matematikk 1T: Nytt i LK20 for matematikk: Sørsamisk som førstespråk: Kompetansemålvisning og søk vil gjøre det mulig å finne ressurser tilhørende et gitt kompetansemål eller kjerneelement. Udir har også støtteressurser til innføring av nytt læreplanverk som vi anbefaler å ta en kikk på

Læreplan i matematikk fellesfag (MAT1-04) - Udir

Les mer om prosjektet hos Udir. Sosiale, miljømessige og økonomiske forhold Naturfag, samfunnsfag, matematikk, mat- og. Pilotering for Udir 160 matematikk 1T elever fra hele landet undervises av Ken Moe Carstens fra Tromsø i storgruppe. Forberede og ta eksamen - udir. Læreplaner på yrkesfag fornyes (jf ny fastsatt tilbudsstruktur) Du trenger både Matematikk 1P og 2P for å få generell studiekompetanse. Om faget Fagene tar for seg praktisk matematikk. Emnene i faget er Tall og algebra, Geometri, Økonomi, Sannsynlighet og Funksjoner. Årstimer 140. Eksamen Skriftlig eksamen. Du vil bli prøvd i kompetansemål fra læreplanen i 1P. Fagkoder MAT101 I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk. Når elevene møter tekstoppgaver er det ofte leseferdigheten som blir et problem for eleven. I tillegg er det vanskelig å utføre to regneoperasjoner i samme oppgave. Her er tekstoppgaver som kan gi utfordringer: tekstoppgave- Udir skriver at de gjerne vil ha innspill på skissene til læreplanene. er det en økning i kompetansemål i matematikk fra 76 mål i grunnskolen i dagens læreplan til 114 i skissene til den nye. Det kan ha sammenheng med at kompetansemålene i skissene er for hvert årstrinn

Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 praktisk (matematikk P

Matematikk 1P (MAT1011) - Udir

Spill for 8.-10. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie Lærerne er kritiske til de nye eksamensoppgavene i matematikk for videregående skole. Det har også vakt reaksjoner at eksamen i matematikk 1P inneholder programmeringsoppgaver til tross for at programmering ikke er en del av kompetansemålene i faget. Dette må Udir se på en gang til og komme med en begrunnelse, sier Jambak Vedlagt finner du en oprift på hvordan du kan gjennomføre en heldagsprøve etter UDIR-modell i coSinus. Halvårsprøvene i matematikk 1P og 1T blir tilgjengeliggjort i coSinus 2. november kl. 16.00 for alle med lærertilgang. Matematikk 1P-Y blir tilgjengelig 3. november Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookie

1P Kompetansemål - matematikk

Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i matematikk fellesfag. Etter 2. årssteget Tal gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måta Regning i matematikk ferdigheter basert på kompetansemål etter 4. og 7. årstrinn. Årets nasjonale prøve i regning for 5.trinn er derfor basert på kompetansemål i gammelt læreplanverk På udir.no kan dere lese mer om hva nasjonal prøve i regning måler Kompetansemål. Ressurskart. Oppgi nøkkelord . Logg inn for å dele. Matematikk i medier og kommunikasjon - relevante likninger og forholdstall Delt av: cecilie isaksen eftedal - Publisert: 04.12.2015 22:03 - Oppdatert: 04.12.2015 22:03. Kompetansemål etter 1P. Læreplan for matematikk 1T (teoretisk), Formål, Grunnleggende ferdigheter. Kjerneelement Utforsking og problemløysing Utforsking i matematikk T handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane Relevante kompetansemål. Etter 10. årssteget - Måling. Matematikk 1P-Y - Tal og algebra. rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor. Matematikk 2P - Modellering. bruke digitale verktøy i utforsking, modellbygging og presentasjon. Del på Facebook Del på Twitter Del på e-post Skriv ut

1P Hovedside - matematikk

 1. Læreplan for matematikk 1P (praktisk), Formål, Grunnleggende ferdigheter. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring
 2. Du trenger både Matematikk 1P og 2P for å få generell studiekompetanse. Om faget Fagene tar for seg praktisk matematikk. Emnene i faget er Tall og algebra, Geometri, Økonomi, Sannsynlighet og Funksjoner. Årstimer 140. Eksamen Skriftlig eksamen. Du vil bli prøvd i kompetansemål fra læreplanen i 1P. Fagkoder MAT1011 Les mer på www.
 3. 1P dekker alle emner i matematikken for 1P - Matematikk praktisk, Vg1 med fagkode MAT1011. Alle tidligere eksamener er løst og integrert som en del av faget. Konkret består hvert emne av TEORI, oppgavetrening og direkte trening på løsing av eksamensoppgaver innenfor aktuelt emne. Bruk av den digitale programvaren Geogebra er omfattende
 4. Tal og algebra. Mål for opplæringa er at eleven skal kunne. gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei e

Prvatist Matematikk 1P Akademiet

1P - Matematikk fellesfag - Nedlastbare filer til

 1. En rik oppgave er en problemløsningsoppgave som byr på muligheter til diskusjoner med andre når det gjelder ideer til løsninger og forståelse av matematiske begreper (Rike oppgaver, Matematikksenteret). I tillegg bør rike oppgaver tilfredsstille en rekke kriterier, som at de skal være lette å forstå slik at alle elevene skal kunne komme i gang, d
 2. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg. Bruk hue NYE Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Fra Telenor og Røde kors
 3. Skoleeier kan søke UDIR om 75% refusjon, da ASK Studio er registrert som godkjent digitalt læremiddel. Kjøp skolelisens. Del spilleliste med Nora som trenger å ta igjen kompetansemål fra Matematikk 1P (158 videoer).
 4. Forside / Eksamen / Til deg som skal ta eksamen / Tidligere gitte eksamensoppgaver / MAT1001 Matematikk 1001 Til deg som skal ta eksamen Datoer for skriftlig eksame

•fortsatt kompetansemål - men fornyet kompetansebegrep •de grunnleggende ferdighetene beholdes - men skal videreutvikles Matematikk Ole Christian Norum ocn@udir.no. Ny struktur i matematikk og egne utdanningsprogramspesifikke deler av læreplanen i matematikk og naturfag •I Meld. St. 28. MAT1001 Matematikk 1P-Y. MAT1001 Matematikk 1P-Y vår 2020 Sensorveiledning. MAT1001 Matematikk 1P-Y høst 2019 Sensorveiledning . MAT1006 Matematikk 1T-Y. MAT1006 Matematikk 1T-Y vår 2019 Sensorveiledning. MAT1006 Matematikk 1T-Y høst 2019 Sensorveilednin

Matematikk 1P er for elever som ønsker praktisk rettet matematikk. Matematikk 1T er et smart valg for deg som ønsker å fortsette med matematikk S1 eller R1 på Vg2, eller skal ha fordypning i realfag. 1T legger vekt på teori og forståelse og er et spennende kurs Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i matematikk/matematikkdidaktikk og minst fem års praksis som matematikklærer på ungdomstrinnet (8.-10. trinn). Dette er fortrinnsvis et tilbud for lærere på ungdomstrinnet, men det vil bli åpnet for mellomtrinnet (5.-7. trinn) dersom det blir ledige plasser, og da vil arbeidspraksis fra 5.-7. trinn gjelde Nye Sinus 1P-Y matematikk til yrkesfag kommer i flere utgaver tilpasset læreplanene til de ulike yrkesrettingene. I Sinus 1P-Y-lærebøkene er det lagt vekt på utforskning og dybdelæring i matematikk. Presentasjon av læreverket ved forfatter Einar Gustafsson Årsplan i matematikk 2. trinn 2017/18 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Grunnl. ferd. Vurdering Side 2 av 5 Karuss skole søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet. statistikk

Ungdomstrinn Kompetansemål - matematikk

 1. MAT1001 Matematikk 1P-Y Programområde: Alle . Sensorveiledning MAT1001 1P-Y Våren 2018 Side 2 av 6 1. OM SENSORVEILEDNINGEN kompetansemål i matematikk. Se Eksamensveiledningen (kap. 5.2) for beskrivelse av kompetansen i de ulike kategoriene gitt i tabellen nedenfor
 2. Lenker til ressurser: På udir.no finner du læreplanen i matematikk. Matematikk.org er det nasjonale nettstedet for matematikk. Det inneholder ressurssider for 1.-13. trinn og ressurssider for foreldre og lærere. Her kan du søke i en database med over 400 undervisningsopplegg! Anbefales! Matematikk.net er i hovedsak en side for elever, lærere og foreldre med tilknytning til ungdomstrinnet.
 3. Bing: Matematikk 1p Bok Kjøp Sinus Basis 1P-Y Engangsbok (2017) fra Cappelen Damm Undervisning Et godt tillegg for elever på yrkesfag. Sinus Basis 1P-Y er en engangsbok for elever som trenger et enklere opplegg enn andre elever, og følger kapittelinndelingen i Sinus 1P-Y læreboka
 4. Matematikk Lytt til inspirerende og engasjerende matematikkpodkaster Velg aktuell podkast her Skolepodden gir deg både egne og andres podkaster, slik at du lettere skal finne det du leter etter. Skolepodden Privatøkonomi 1 Magne Gundersen fra Luksusfellen og SpareBank1 snakker om sparing
 5. Informasjon om hovedområder og kompetansemål finner du på udir.no. Tips 2: Klargjøre hodekalkulatoren. Ettersom at skriftlig eksamen i matematikk består av to deler, hvor del 1 er uten hjelpemidler, kan det være en fordel å øve seg på å klare seg uten

Høring - læreplaner i matematikk. Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag Algoritmisk tenkning og programmering i fagfornyelsen Kristine Sevik og Vibeke Guttormsgaard, Udir Betalab Featuring CaptainCredible. Algoritmisk tenkning handler om problemløsning og skapende prosesser med teknologi Relevante kompetansemål. Matematikk 2P - Modellering. utforske matematiske modellar, samanlikne ulike modellar som beskriv same praktiske situasjon, Matematikk 1P-Y - Tal og algebra. behandle proporsjonale og omvendt proporsjonale storleikar i praktiske samanhengar. Matematikk 1P-Y. Matematikk P, studieforberedende Vg1 Lærestoffet i dette kurset er praktisk orientert og passer for deg som ikke har behov for den mer teoretiske varianten av matematikkfaget. Kurset bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftets læreplan for Vg1 P, og sammen med Vg2 P dekker det kravene til generell studiekompetanse Vi benytter fargehjulet til å tegne kvadrat, rektangel osv. Elevene finner ut av areal og omkrets o.a.Mange av D&H elevene har et noe anstrengt forhold til matematikk. I dette opplegget (som meget lett kan utvides til å omfatte pytagoras, formlikhet osv.), skal elevene tegne, måle og fargelegge. Litt aktivitet letter innlæringen er grunntanken her

Matematikk 5-7 Fagfornyelsen er et digitalt læremiddel som vektlegger undring, forståelse og anvendelse. Gjennom flere hundre animasjoner, filmer, selvrettende oppgaver og veiledende tilbakemeldinger blir fagstoff presentert på en lettfattelig måte. Matematikk 5-7 er utviklet for fagfornyelsen med vekt på dybdelæring. Læremiddelet inneholder utforskende oppgaver med økende progresjon. Kompetansemål i matematikk, etter 4. trinn, geometri: lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy; Kompetansemål i matematikk, etter 4. trinn, statistik Matematikk SF/YF/Påbygging dekker alle matematikkurs på videregående skole. Verket består av lærebøker, gratis elevnettsteder og et felles lærernettsted. Matematikk for yrkesfag, Matematikk 1P, Matematikk 2P og Matematikk Påbygging fins i forenklede utgaver.. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.n Geografi 5.-7. klasse Søk på: Samfunnsfag - Kompetansemål - Geografi Ungdomstrinnet Samfunnsfag 8.-10. klasse Søk på: Samfunnsfag - Kompetansemål - Samfunnskunnskap Matematikk 8.-10. klasse Søk på: Matematikk fellesfag - Kompetansemål Utdanningsvalg 8.-10. klasse Søk på: Utdanningsvalg - Kompetansemål Videregående skol

data.udir.n

Kompetansemål i matematikk, etter 7. trinn, tal og algebra finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekninger og fremgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga; Kompetansemål i matematikk, etter 7. trinn, måling Elevene bør få erfaringer med flersifrede tall. Det er viktig at elevene lærer dette gjennom å arbeide med oppgaver. Plassere tallene i riktig rekkefølge, kunne følge et mønster og plassere tallene riktig på en tallinje. Her er noen multioppgaver: Multi 2a-flersifrede tall - nivå 1 Multi 2a - flersifrede tall - nivå 2 Multi 2 Matematikk S1 (kompetansemål - Udir.no) Programfaget gir fordypning i matematikk for videre studier og arbeid innen en rekke sentrale samfunnsområder Gjennom trening av regneferdigheter, både med og uten digitale hjelpemidler, utvikles et grunnlag og en nødvendig kompetanse for videre arbeid med matematikk REA3026 Matematikk S1 Torsdag 23. mai 2019: MAT1015 Matematikk 2P MAT1005 Matematikk 2P-Y Tirsdag 28. mai 2019: REA3024 Matematikk R2 REA3028 Matematikk S2 Onsdag 29. mai 2019: MAT1011 Matematikk 1P MAT1013 Matematikk 1T Tentativt program 09.30 Kaffe 10.00 Innledning. Vurdering i sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk Å flytte matematikkundervisningen fra klasserommet og ut i naturen har sine helt klare fordeler og det kan være at disse fordelene er for store til å bli oversett. Det at elevene får arbeide ute gir mange elevene muligheten til å kunne nytte seg av sin tause matematikkunnskap som er svært nyttig for akkurat disse eleven

Læreplan for matematikk 1P (praktisk) Videregående

Våre høringer er åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert/være synlige på udir.no. Frist for å svare på høringen er 1. november 2019. Fornyelsen av læreplanene i Vg Institutt for matematikk og statistikk Musikk og matematikk i Narvik 2.5.1 Læreplanene i Matematikk 1P og 2P 4.3.3 Læreplanens kompetansemål i gitar- og bassgruppens arbeid. Læreplan for Matematikk R1 finner du her: udir.no kompetansemål matematikk R1. Programfaget Matematikk R2. Du må ha vært gjennom R1 for å ta R2, faget gir 1 ekstrapoeng. Det er få studier som krever R2, men faget er likevel et svært nyttig utgangspunkt for studier i realfag og økonomi. Hovedområder Udir: kompetansemål i matematikk 1T; Udir: kompetansemål i engelsk; Nytt fra Osloskolen Husk smittevernreglene! Gjør det for Oslo ️ 14.10.2020 Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020 Ny plan for skolebibliotekene 1.10.2020. File Download vurderingskriterier_og_kompetansemal_-_engelsk_vg1.docx (33.35 KB) Rapporter. Læreplan i engelsk. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 - yrkesfaglige utdanningsprogram. vurdere og bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i engelsk

Høring - læreplaner i matematikk - Udir

matematikk. Utdanningsdirektoratet vil informere om at Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert. hvorvidt det er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 4 eller § 12 å nekte en elev. å bruke kalkulator ved matematikkeksamen. Bakgrunnen for saken var at to foreldre klaget til Likestillings- og. Opplegg som tar for seg de fleste kompetansemålene innenfor økonomi.Dette er et opplegg man kan bruke i sin helhet eller man kan plukke ut deler etter ønske og behov. Elevene jobber selvstendig og leverer inn skriftlig produkt når alle oppdragene er fullført.Kompetansemål

Kompetansemål i matematikk og naturfag (ny læreplan) Matematikk 8. trinn: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering. Introdusere programmering for 8.klassinger ved å programmere spill i Scratch i matematikkfaget Katt og mus-spill med poeng. Naturfa

Udir

 1. Matematikk fellesfag - Udir
 2. iktplan.no : Kompetansemål i matematikk
 3. 1P - Matematikk fellesfag - NDL
 4. Over 10 års erfaring · Motiverede lærer · Mulighet for leksehjel
 5. 1P - Matematikk fellesfag - Eksamen i matematikk - NDL
 6. Matematikk 1P-Y og yrkesretting - Aschehoug Univer
 7. Nedbrutte kompetansemål i matematikk - fatt
 • Warren beatty net worth.
 • Vanntett dab radio.
 • Hva er baking powder sminke.
 • Toxoplasmose fryst kjøtt.
 • Tyske film med danske undertekster.
 • Royer cosmetic preisliste.
 • Ingrid bolsø berdal hercules.
 • Studienett analyse.
 • Waterloo lyrics svenska.
 • Statistarkivet.
 • Hvor ligger vinson massif.
 • Hvordan få lyst til å trene.
 • Bytte varmeelement varmtvannsbereder.
 • Faze twitter.
 • Snuste hele svangerskapet.
 • Felleskjøpet oslo.
 • Faglige kompetencer pædagogmedhjælper.
 • Bas definisjon.
 • Test surface book 2.
 • Stan und olli deutsch.
 • How much is 1 million pennies.
 • Aftermath records album.
 • Tarmflora vektnedgang.
 • Bill kaulitz freundin laura kleinas.
 • Cat telephones.
 • Möbelfundgrube saarbrücken verkaufsoffener sonntag.
 • Fotballsko str 33.
 • Indianer zeichnungen.
 • Webkamera stortinget.
 • Overdrive imdb.
 • Edinburgh tram airport to city centre.
 • It old movie imdb.
 • Apple tv 3rd generation apps.
 • Feriere i asia på sommeren.
 • Smartfoto rabatt.
 • Norske kronede dronninger.
 • Spadag bergen.
 • Fahrradhof kassel öffnungszeiten.
 • Gwg stuttgart stellenangebote.
 • Den lille røde høna moral.
 • Plastrør 500mm.