Home

Hvorfor forsvinner dialekter

Dialekter i endring - adressa

Hvorfor forsvinner så mange av verdens språk? Opptil 90 prosent av verdens språk kan dø ut innen slutten av dette århundret. - Sosiolekter, dialekter og språk er viktige deler av identiteten vår, hvordan vi uttrykker den og hvordan vi forstår verden rundt oss SELJORD (VG) På skoler i typiske dialekt-distrikter er det nå over halvparten av elevene som dropper dialekt. Julie (14) og Emil (15) i Seljord snakker Oslo-mål med venner

— Den såkalt «pene dialekten» i Stavanger, er nesten helt borte. De eneste som snakker slik i dag, er de som er litt oppe i åra - og damer. Det er visst håpløst for mannfolk å snakke slik, sier språkforsker Arne Torp. Torp mener de største endringene i språket har skjedd i løpet av den siste generasjonen - Dialekt handler om følelser og identitet. Når folk åpner munnen vet du med en gang hvor de kommer fra. Og Telemark har mange forskjellige dialekter med morsomme ord og uttrykk, sier Østli. I Norge finner vi mange ulike dialekter, varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Norge har ikke et offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i de aller fleste sammenhenger. Alt i yngre norrøn tid, om lag 1050-1350, var det tydelige dialektforskjeller her i landet, noe som ble klarlagt av Marius Hægstad på begynnelsen av 1900-tallet Ved å bruke dialekt formidler man at man er stolt over hvor man kommer fra og hvem man er, og mange føler nok at dialekten er med på å bygge opp selvfølelsen. Det at mange tviholder på sin opprinnelige dialekt til tross for at de har bodd i en annen by i mange år, er en god pekepinn på hvor viktig dialekten kan være for en persons identitet Bøhering eller bømål er den tradisjonelle dialekten i Bø i Telemark.Bøhering er en av de norske dialektene som har bevart flest trekk fra gammelnorsk, om enn ikke i like stor grad som dialektene i de øverste delene av Øvre Telemark, og ligger nær opp til den mest konservative formen for nynorsk (i-målet); Johan A. Schulze skriver at «målføret i Bø er god nynorsk, og det har røter.

Norsk - Talemålet er i endring - NDL

Dialekta som forsvant - Forskning

Vi konsentrerer oss om faktorer som påvirker utbredelsen av dialekter, og som kan føre til at dialekter forsvinner eller opprettholdes. Denne kunnskapen kan du bruke til å: Forklare hvorfor aktive tiltak er nødvendig om vi vil hindre dialektdød; Argumentere for hvorfor vi bør bevare dialekten Du er her: Skole > Hvorfor vi ikke bør la det norske språk få dø ut Hvorfor vi ikke bør la det norske språk få dø ut. Artikkel fra Vg1 (studiespesialisering) om Meisens leserinnlegg La det norske språket få dø ut fra Aftenposten i 2009 Hvorfor har vi dialekter? NYTT TEMA. Innlegg: 917. Letter. 03.05.03 22:11. Del. Av samme grunn som vi har språk. Når det var stor avstand mellom fylker, kommuner og bygder, utviklet språket seg ulikt, og det oppstod dialekter, som ble varianter av samme språk. Med den mediepåvirkningen man får fra andre steder i landet og verden i dag,.

Det kan se ut som det helt lokale forsvinner til fordel for regionsspråket. at Osloområdet sluker dialekten og at det er bokmål som har sosial status. Hvorfor ser du denne annonsen Nokre dialektar har gjennom historia fått stadig større råderom enn andre og det er ein spesiell dialekt som spreier seg svært raskt no. - Oslo-målet spreier seg i veldig fart oppover dalføra på Austlandet. Særleg gjeld dette Hallingdal, Valdres og Østerdalen. Gudbrandsdalen ser førebels ut til å halde stand, seier Arne Torp Hvorfor forsvinner ord? Sjøl om man ikke har veldig mange håndfaste bevis på åssen folk i Sigdal prata for rundt 200 år siden, trur ikke de to at det er så stor forskjell fra dagens dialekt. Den største forskjellen er helst at mange ord er ukjente for en del av de yngre, fordi man ikke har bruk for disse ordene lenger Sauda-dialekten har som sagt endret seg drastisk de siste 100 årene, og er en blanding av alle landets dialekter. Selv oppfatter jeg den som ren og pen i forhold til andre dialekter i rogaland som er veldig tykke. Den har heller ingen rare ord som ingen andre forstår

I de fleste dialekter er tendensen at de trekkene som tradisjonelt sett har hatt lav prestisje er de som forsvinner raskest og Kristiansand er ikke noe unntak. Tradisjonelt sett har vi i Kristiansand byttet ut konsonanten g med v (hage blir til have) og vi har byttet vokalene i,u,y med e,o,ø (kirke blir til kjerke o.l) I motsetning til dialekter er de i utgangspunktet ikke geografisk definert. I en del byer vil sosiolekter allikevel til tider kunne plassere en person innenfor et geografisk område. Det er svært vanlig at man veksler mellom dialekt og sosiolekt avhengig av situasjoner Språket er i stadig endring. Noen ord forkastes etter hvert, andre kommer til. Faktisk har norsk språk mer enn 30 ganger så mange ord som vi trenger for å gjøre oss forstått

Hvorfor dialekt? For det første er dialekt en indikator på personens geografiske tilhørighet. Facedbook-undersøkelsen ble gjennomført i Trondheim, dette kan forklare den høye andelen dialektbrukere. Også en undersøkelse fra Trondheim og Oslo høsten 2012 viser en klar sammenheng mellom talespråk og bruk av dialekt Insektene forsvinner i vanvittig tempo: - En katastrofal kollaps - De er naturens tannhjul, og uten dem vil naturen slik vi kjenner den, klappe sammen, mener norsk insektforsker

Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De Det er faktisk vanlig høflighet. Hvorfor er det da så mange som tviholder på dialekten i samtale med utlendinger? Vanskelig og flaut. Jeg tror ikke det skyldes uvilje eller bevisst uhøflighet. Normalisering er en ferdighet, noe som krever litt trening. Jeg tror at mange rett og slett synes at det er vanskelig og flaut å normalisere Det viktigste verden kan gjøre, er nok å kutte ut all giften vi sprer ut i naturen, sier insektforsker Geir Søli dialekter høyere status. Det er ikke lenge siden mange opplevde at de måtte legge vekk dialekten sin om de flyttet til et annet sted i landet eller skulle snakke i formelle sammen-henger. Slik er det fortsatt i mange andre land med dialekter. I dag er toleransen for dialektbruk svært høy i Norge, og vi vet at NRK har spilt e Hvorfor har vi så mange dialekter i Norge? Og hvorfor kan selv en finans- minister si itte? Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter

dialekter . Numedal, slik som andre deler av Norge, gjennomgår store språklige forandringer og dialektene jevner seg etter hvert ut i retning av en østlandsk lik den som blir snakket i sentrale oslofjordområder. Men dialektene forsvinner likevel ikke Hvorfor dialekt? For det første er dialekt en indikator på personens geografiske tilhørighet. Facedbook-undersøkelen ble gjennomført i Trondheim, hvilket kan forklare den høye andelen dialektbrukere. Også en undersøkelse jeg gjennomførte i Trondheim og Oslo høsten 2012, viser en klar sammenheng mellom talespråk og bruk av dialekt Ikke alle forstår hvorfor noen vil ha «pote» til kjøttkakene og hvorfor man skal pakke flyttelasset i «øskja». Men det får bare være, mener Brit Kristin. Hun har hørt hva som skjer med en dialekt om enkeltord legges vekk for å gjøre seg forstått

Elevane fryktar dialekta deira vil forsvinne - NRK Vestlan

Hvorfor forsvinner så mange av verdens språk

Hvorfor forsvinner insektene? Hvorfor trenger vi insektene, og hvorfor er det behov for overvåking av insekter? I Norge kjenner vi til ca. 18 000 arter av insekter. Alle har sin egen rolle i økosystemet de er en del av. Foto: Anne Elisabeth Scheen Insekter er svært. Hvorfor er dialekt viktig for oss. I Norge finner vi mange ulike dialekter, varianter av norsk talemål som brukes innenfor et geografisk område. Norge har ikke et offisielt standardtalemål, og det er stor aksept for å bruke dialekt i de aller fleste sammenhenger Hverken dialekt eller språket i Oslo er entydige begreper. Dialekt: Det finnes ulike definisjoner av dialekt, fra geografisk definert talemål i det hele tatt til talemål som står i motsetning til standardspråk. Dessuten skilles det ikke alltid like skarpt mellom dialekt og sosiolekt Dialekter er fint. Det er fint at folk snakker slik de gjør, og noen dialekter er finere enn andre. Selv går jeg rundt og babler ei god blanding, noe forfinet nordnorsk, som er et resultat av at jeg har bodd der jeg har bodd Hvorfor ikke ta Lingus lynkurs i Stavangersk? I fjor skrev Norskbloggen om 10 måter du kan si «jeg» på for å illustrere hvor mange dialekter som finnes. Les og lær! Du kan finne mange morsomme videoer med dialekter på Youtube. Prøv f.eks denne! Vil du vite mer Hvis du vil vite mer om dialekter i Norge, sjekk ut denne nettsiden

Elementer forsvinner eller vises ikke i en Outlook-mappe. Innhold levert av Microsoft. Gjelder: Outlook 2016 Outlook 2013 Microsoft Outlook 2010 Microsoft Office Outlook 2007 Microsoft Office Outlook 2003 Microsoft Business Productivity Online Dedicated Microsoft Business Productivity Online Suite Federal Mer Sterke norske dialekter . Tradisjonelt er det nok rett å hevde at det er talemålet i Oslo vest som har hatt høyest prestisje i Norge. Men det ser ikke ut til at det er denne dialekten, men derimot dialekten i Oslo øst, som har størst påvirkningskraft på de lokale dialektene i regionen Blog. Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situation Jeg vil si at det finnes like mange dialekter som det finnes steder. Før vi fikk Internett, radio, fly og biler var det vanskelig å snakke med folk som bodde andre steder i landet. Dette er en viktig grunn til at vi har så mange dialekter. Språket.. Hvis du vokser opp i en familie der du blir korrigert av foreldrene hvis du bruker et dialekt-ord, så blir det jo til at du lärer deg å snakke bokmål/ riksmål etter hvert. Hvis du for eksempel blir korrigert når du sier åssen - (Det heter ikke åssen - det heter hvordan!) forsvinner dialekt-ordet åssen fra talemålet ditt

Den store dialekt-flukten: Barn og unge dropper dialekt - V

TOUCHPOINT: Mange ungdommer forsvinner fra menighetene fra 16 års alderen. Samtidig er Touchpoint i sterk vekst. Hvordan utfordrer dette våre menigheter? Bildet er fra TP-festivalen i fjor, og det er ny festival i oktober. (Foto: Siv Elin Skoglund). Hvorfor forsvinner ungdommene? Hvorfor forsvinner ungdommene fra menighetene? Hvordan skal vi klare å fange opp unge voksne som ikke deltar.. Hvis arter forsvinner så får det altså ikke bare konsekvenser for de planter og dyr det gjelder og for de arter som er i samspill med disse igjen, men også for deg og meg. Artene trues av vår bruk av arealer Over 80 prosent av de trua og nær trua artene trues av arealendringer Derfor forsvinner regnskogen. Regnskogen ødelegges på grunn av stor etterspørsel etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff. Bygging av veier og vannkraftverk er også en viktig årsak. Etterspørsel etter råvarer er hovedårsaken til at regnskogen ødelegges Hvorfor forsvinner blåskjellene? Stein Mortensen Tore Strohmeier Sammendrag De siste årene har Havforskningsinstituttet fått mange henvendelser om blåskjell som forsvinner eller dør. Vi har systematisert henvendelsene for å etterprøve om blåskjellene bli

Ja, biene forsvinner, men vet vi egentlig hvorfor? Det blir færre bier, både ville og tamme. Hva er årsaken til de dårlige tidene for biene Vorter er ufarlige og går ofte borte av seg selv, men hos noen forsvinner de ikke uten behandling. Det finnes effektiv behandling du kan prøve for å bli kvitt vortene

De «pene» dialektene er i ferd med å dø u

Dialekter er identitet - NRK Vestfold og Telemark - Lokale

 1. Blåmerke er en misfarging som skyldes blødning i huden, oftest på grunn av skade. Noen får lett blåmerker. Dette kan skyldes at karene i huden, eller bindevevet rundt karene, er blitt skjøre på grunn av høy alder eller som en følge av bruk av visse medisiner, særlig kortisonkremer eller kortisontabletter. Blåmerker kan også skyldes svikt i blodets evne til å koagulere
 2. Hvorfor forsvinner insektene? Bjørn Vassnes Den plutselige interessen for bier er ikke svermeri. Men forskningen må bli mer presis for å gi gode svar
 3. Truer matsikkerheten. Opp mot 30 prosent av den maten vi spiser er direkte eller indirekte avhengig av bestøvningen som bier gjør. EU-kommisjonen anslår at 87,5 prosent av planteartene i Europa er avhengige av insektbestøving, og bienes innsats har blitt beregnet til å være verdt 1300 milliarder kroner - hvert år.. I dag er én av tre biearter, inkludert humler, på den norske.
 4. Blåskjell forsvinner fra norskekysten. Mens forskere klør seg i hodet og kaller forsvinningen et mysterium, er nausteier John Kristian Skage klar på hva dette er: En katastrofe for økosystemet
 5. Hvorfor barn forsvinner Våkn opp! - 1984 Hva kan foreldrene gjøre? Våkn opp! - 1984 Barn som blir bortført av fremmede Våkn opp! - 1995 Hva svarer du? Våkn opp! - 2009 Se mer. Våkn opp! - 1995. g95 8.2. s. 3. Barn.
 6. Hvorfor forsvinner ikke oppgavelinje? Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Hvorfor forsvinner ikke oppgavelinje? Av tibbs, 30. desember 2001 i Programvare. Annet; vet ikke hvorfor den ikke fjerner seg, men du kan jo dra den helt ned så den forsvinner. Siter; Del dette innlegget
 7. Hunden forsvinner inn i skogen hver dag, og eieren får et sjokk når han ser hvorfor. Nyheter Skrevet av Emma Sletta | 17.09.20 | 13:47. 17.09.20 / 13:47. Del på Facebook. Det er kjent at mennesker kan bli venner uavhengig av nasjonalitet og alder, men det er en sjeldenhet for dyr å bli venner på tvers av raser

dialekter i Norge - Store norske leksiko

 1. Arr og sår - typisk når det blir vår. Men hvorfor forsvinner blåmerkene mens sårene blir til arr, egentlig? Det lurer Alissa på. En episode om en helt ny sparkesykkel, noen fartsdumper, sjokoladekake... - Lytt til Hvorfor forsvinner blåmerker mens sår blir til arr? fra Fortell meg om! direkte på mobilen din, surfetavlen eller nettleseren - ingen nedlastinger nødvendig
 2. Plutselig forsvinner en venn eller to, og under kan du lese om en av grunnene til hvorfor. Foto: Scanpix Forskere: Derfor blir du slettet som Facebook-venn. Én årsak overgår alle andre
 3. gen. Regn - Den produserer regn som spres over enorme områder, langt utenfor skogen
 4. Hvorfor har jeg halsvondt? Spørsmål publisert 9. desember 2008 Hei. Jeg har Disse symptomene forsvinner i løpet av få dager og etterfølges av nesetetthet, snue og hoste. Så godt som hele befolkningen rammes en eller flere ganger i året av forkjølelse

Argumenter for bevaring av dialektene - Studienett

Forskningen viser at insektsdøden har store følger. Årsaken er at insektene er maten til så mange andre dyrearter. Forsvinner insektene oppstår det en dominoeffekt oppover i dyrerekken. Flere arter fisk og fugl spiser insekter. Det er for eksempel funnet dramatiske reduksjoner i antallet individer av flere fuglearter i Frankrike Hvorfor endrer dialekter? Dialekter i Norge er i ferd med å forsvinne. Dette skyldes i stor grad endringer i bosetningsmønsteret, og hvor mennesker påvirker andre sosialt og språklig. I tillegg fører ny teknologi til at folk får kontakt med flere ulike dialekter dialekter (geografiske talespråksvarianter) sosiolekter (sosiale talespråksvarianter) etnolekter (norsk som tales på fremmedspråklig bakgrunn) normalisert talemål (skiftmålspreget norsk som blant annet brukes av folk i radio og fjernsyn) Det er svært vanlig å veksle mellom variantene eller bruke forskjellige mellomting etter situasjonen Forsvinner bergensdialekten? 30 år siden startet språksosiologer med dialektstudier der man gjorde lydopptak av personer mens de snakket sin egen dialekt Dette talemålet kalles standard østnorsk, og selv om det har mange likhetstrekk med dialekter på Østlandet og særlig i Oslo, er det altså ikke en dialekt. Mange nordmenn som kommer fra Østlandet, snakker standard østnorsk til vanlig eller i offentlige sammenhenger, siden det ligner veldig på deres lokale dialekt

Hvorfor har vi mange dialekter i norge? Ofte er det fjell og vidder, skog og store avstander som har skilt folk fra hverandre. Disse naturforholdene var tidligere gjerne til hinder for samferdsel og direkte kontakt Hvorfor forsvinner følelsene? Still spørsmål Still spørsmål account_circle. Jente, 14 år. account_circle. Jente, 14 år. SPØRSMÅL. Hei, jeg er ei jente på 14 som lurer på om jeg er den eneste som sliter med å vite hvem jeg liker/er forelsket i.. 16. nov 2016 ; Hvorfor forsvinner aldri Boho-trenden? av Hannah Almassi . Hvis du lider av boho-tretthet, er det helt forståelig. To weeends av Coachella resulterer i en total på totalt 144+ timer der sosiale medier er mett av uklare skudd av (moderne) hippy øyeblikk: Floral kransebånd, frynsete alt, hårfletter, fredsskilt, cowboysko, hekling, trykte maxikjoler, og alt det vanlige plagget. Hvorfor forsvinner alltid den ene sokken? Hvordan oppstår enslige sokker? Går det an å unngå dem? Gunn Beate Reinton Rulnes. Publisert torsdag 28. januar 2010 - 17:24 Sist oppdatert torsdag 29. juni 2017 - 15:36. Del artikkel Når følelsene forsvinner. Hvorfor? Av Gjest Gjest, Februar 18, 2013 i Samliv og kjærlighetsrelasjoner. Anbefalte innlegg. Gjest Gjest 0 0 Gjest Gjest. Gjester · #1. Skrevet Februar 18, 2013 Man hører stadig om par som gjør det slutt fordi de har mistet følelsene for hverandre

Kristoffersen, Gjert (1992) Cirkumflekstonelaget i norske dialekter, med særlig vekt på nordnorsk Maal og Minne 1992: 37-61. Kristoffersen, Gjert (1998) Fonologi Torbjørn Nordgård (red.): Innføring i språkvitenskap 1998: 104-110. Fintoft, K. og Mjaavatn, P.E. (1980) Tonelagskurver som målmerker. Maal og Minne 1980: 66-87 Han frykter at Bø-dialekten forsvinner Kjent språkprofessor spår mørk framtid for det tradisjonelle Bø-målet. Andreas Soltvedt. Publisert: 30.12.2014 10:59 Sist oppdatert: 16.10.2019 06:21.

Men hvorfor er det så vanskelig å lære et fremmedspråk? Enkelt sagt, det er vanskelig fordi det utfordrer både tankene dine (hjernen din må bygge nye kognitive rammer) og tiden (det krever vedvarende, konsistent praksis). Men det er mer enn det Hvorfor katter tilbringer mye tid utenfor hjemmet. Dette har alltid vært en av de tingene som folk har lurt på. Vi gjør alt for at våre katter skal føle seg komfortable og tilfredsstilte hjemme. Likevel så elsker kattene å tilbringe mye av sin tid utenfor hjemmet. Hvorfor? En av hovedårsakene er deres uavhengige personlighet Hvorfor noen jedi forsvinner når de dør. 28 oktober 2020 by Lorita. I Star Wars Original Trilogy er de eneste Jedi-figurene som dør, Obi-Wan Kenobi og Yoda, som begge forsvinner. Dette fikk mange fans til å tro at alle Jedi forsvant da de døde Hvorfor forsvinner Min musepekeren i et Word-dokument Når du skriver et dokument i Microsoft Word , er det vanlig for musepekeren eller markøren til annen forsvinne ut av skjermen . Dette kan skje av grunner som spenner fra enkel og lett å rette , til litt mer tidkrevende å ta opp. Off -Scree

Bøhering (dialekt) - Wikipedi

Hei jeg har hat mensen i to år. Plutselig forsvant den og var borte i over 4månder. For noen uker siden kom den tilbake som normalt og den var helt fin de 6 dagene den varte. Nå er det 34 dager siden jeg hadde den, jeg lurer på hvorfor den forsvinner på denne måten og om det har noe med vekten min. Jeg veier 53 kg og er 166cm Hvorfor barn forsvinner Ingen videoer tilgjengelig. Det oppsto en feil da videoen skulle spilles av. Hvorfor barn forsvinner; Våkn opp! - 1984; Underoverskrifter . Lignende stoff . De fleste rømmer; Barn som blir kastet ut; Blir bortført — også av foreldrene! Hva kan.

Dialekt - Wikipedi

Hvorfor forsvinner sjørøya? Kurvene viser en dramatisk nedgang i de nordnorske bestandene av sjørøye, opplyste professor Kjell Nilssen i sitt foredrag for Veidnes fiskeforening. Foto: Helge Ovanger . Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her! Se. Hvorfor? Gi eksempler på ord som foreldra eller besteforeldra dine bruker, men som du ikke ville ha brukt. Bruk disse orda i en kort tekst: Dialekt, sosiolekt, idiolekt og målmerke En katt som forsvinner er som regel ikke s å langt unne de f ø rste dagene. Om han ikke er kjent i omr å det kan du forvente at han er like i n æ rheten de f ø rste tre dagene, mens han sonderer farer, lyder, lukter. Han vil gjemme seg godt. Det du da gj ø r er å holde å pent samme d ø r eller vindu som han gikk ut, den veien vil han huske. Det er større sjanse for at han vil komme. Hvorfor bladene på pengetreet faller Flekker på løvverk. Ofte vet ikke uerfarne blomsteroppdrettere hva de skal gjøre hvis det vises myke, brunlige flekker på løvet eller bladene blir svarte. Som regel innendørs planter visner og får slike flekker når de blir påvirket av en bakterie- eller soppinfeksjon

Hvorfor forsvinner ikke Gud? Tomrommet etter en gudstro lar seg ikke fylle med tro på gudstroen eller med religionshistoriske data. Håkon C. Pedersen. Publisert onsdag 04. september 2013 - 02:00 Sist oppdatert onsdag 04. september 2013 - 02:00. Tomrommet. Hunkjønn forsvinner fra det norske språket Forskerne har noen foreløpige analyser av hvorfor vi går over til å bruke mer av hankjønnsformene. Men dette handler nok om statusforhold mellom ulike dialekter. Det er mindre vanlig å bruke hunkjønnsformen i standard østnorsk, som helt klart har en høyere status enn andre dialekter Hvorfor forsvinner bilder fra sidene mine. Emner som ikke har noe med Mx5/Miata å gjøre, men samtidig kan være interresant for de andre i klubben (offtopic) Kjøp og Salg av ikke MX5 relaterte ting henvises til qxl, finn.no osv. Dialekter: ber, finn, gjeld, kjem, les, sett, skriv, søv, treng Hun kommer på besøk -> Ho kjem på besøk. Preteritum. Mange dialekter har -a i stedet for -et. Bokmål: Jeg vasket gulvet i går. Dialekt: Jeg vaska gulvet i går. Perfektum. Mange dialekter har partisipp av sterke verb uten -t. Bokmål: har kommet, har skrevet osv Hvorfor forsvinner teksten?? Sensur? ;-) Her kan forumets regler leses. Informasjon om forumets drift og bruk vil også postes her. Dette er også stedet for å skrive beskjeder eller spørsmål som har med drift eller bruk av forumet å gjøre. Moderator: Moderatorgruppen. 3 posts • Page 1 of 1

Hei jeg ser at dere nå skriver at det er slutt for e-Golf når dagens generasjon av bilen forsvinner. Jeg skjønner at Volkswagen skal satse på ID i stedet,men hvorfor kan de ikke også lage e. Språkprofesser tror arendalsdialekten forsvinner - kan du uttrykkene? Hei! Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre. Kjøp digital tilgang her Hvorfor forsvinner skjell og fisk fra fjorden? Når disse forsvinner, blir det krise. Østersen, som har overtatt for blåskjell, har for tykt skall til at andre arter kan utnytte dem. LES OGSÅ: - Vi får aldri utryddet stillehavsøstersen. Den er kommet for å bli Han frykter at Bø-dialekten forsvinner Kjent språkprofessor spår mørk framtid for det tradisjonelle Bø-målet. Andreas Soltvedt. Publisert: 30.12.2014 10:18 Sist oppdatert: 16.10.2019 06:14.

Derfor forsvinner sokkene dine i vaskemaskinen. Mysteriet oppklart. Av Redaksjonen Mandag 29.02 2016. Del. Sokker som forsvinner i vaskemaskinen er kanskje ett av de mest kjente i-landsproblemene vi har hatt i vestlige land de siste tiårene. Hverdagsmysterium Har du et godt undervisningsopplegg i norsk du er fornøyd med, da vil jeg gjerne dele det på språksida. Send det til post@spraksida.no og oppgi hvem du er og hvor du jobber Store kolonier forsvinner flere steder i verden. Man kan ikke si med sikkerhet hvorfor biene og humlene blir borte, men mye peker i retning av at det moderne mennesket med sitt levesett er ansvarlig for den farlige utviklingen. Vi sprøyter giftige plantevernmidler over åkrene og vi forurenser luften Hvorfor insektene forsvinner Når man som meg fotograferer insekter år etter år, så er kan man ikke annet enn å undre seg hvorfor det år for år har blitt så mange færre av dem. Selv i år hvor sommervarmen kom tidlig så ser jeg likevel lite med insekter Nå forsvinner denne bestselgeren Mitsubishi har bestemt seg for å kutte satsingen på Europa. Dermed forsvinner Outlander, en av Norges mest solgte biler, fra butikken. SVÆRT POPULÆR: Mitsubishi Otlander ladbar hybrid er Norges femte mest solgte bil. Om kort tid er den borte fra norske butikker. Foto: Mitsubishi Vis me

Lille prinsesse Gulltopp forsvinner fra slottet på selveste julenatten. Hun er gått ut i skogen helt alene for å finne julestjernen, som hun ønsker seg av hele sitt hjerte. Hennes onkel, den forfengelige og maktbegjærlige greven, har forledet henne til det. Når kongen og dronningen får vite at prinsessen har forsvunnet, blir de fra seg av sorg Hvorfor forsvinner serier og filmer fra Netflix? Netflix kjøper lisenser til serier og filmer fra studier over hele verden. Selv om vi arbeider for å beholde titlene du vil se, forsvinner noen titler fra Netflix på grunn av lisensavtaler. Vi vurderer følgende når en film eller serie utløper

Arr og sår - typisk når det blir vår. Men hvorfor forsvinner blåmerkene mens sårene blir til arr, egentlig? Det lurer Alissa på. En episode om en helt ny sparkesykkel, noen fartsdumper, sjokoladekake... - Listen to Hvorfor forsvinner blåmerker mens sår blir til arr? by Fortell meg om! instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed Hvorfor forsvinner ikke butikkene? Hvorfor vil nettbutikkene aldri utkonkurrere den tradisjonelle varehandelen? Og hvorfor blir de fysiske butikkene aldri helt som før? Hør professor Asle Fagerstrøm snakke om teknologi som driver for framtidas varehandel Hvorfor forsvinner noen-imens noen blir? nov 14 2017 og jeg vet ikke hvorfor. Lurer på om det er noe galt med meg,. De er smertefulle. De forstyrrer fornuftig tankegang. Jeg er jo glad i de gode følelsene, men føler det blir for mye av de vonde - Selv om det har kommet rapporter som sier at antistoffene mot korona forsvinner raskt, New York Times har tidligere skrevet inngående om hvorfor et fall i mengden antistoffer over tid ikke. Når en konto er skjult eller slettet, forsvinner medlemmets profil fra alle våre lister og alle personopplysninger og aktiviteter (sendte og mottatte meldinger, besøk, tilføyelser til favoritter, osv.) slettes automatisk

 • Historische luftbilder brandenburg.
 • Personalsak definisjon.
 • Fasching bad berka 2018.
 • Lastebil huggeri.
 • Skansen midsommar 2018.
 • Su definisjon.
 • Latinske jentenavn.
 • Erding nachrichten.
 • Høyde pr etasje.
 • Colouring pages.
 • Wochenmarkt gotha 2017.
 • Bruchsal nachrichten.
 • Polizeibericht westerstede.
 • Ida blogger.
 • Norges vakreste kvinne 2016.
 • Film izle türkçe dublaj 2017.
 • Hjelp ved selvmord.
 • Norges beste advokat arverett.
 • Sykkel nettbutikk england.
 • Highwaymen mc norway.
 • Museum in der kulturbrauerei öffnungszeiten.
 • Gabriel iglesias stand up movies.
 • Brooklyn nine nine season 4 stream.
 • Håruppsättning bröllop gör det själv.
 • Privat kreftbehandling.
 • Tilslaget kryssord.
 • Fairy tail dragon cry full movie english dub.
 • Gresk mytologi kaos.
 • Shannen doherty.
 • Unternehmungen hannover.
 • Martin bjercke wiki.
 • Akantus blomster.
 • Tvungen lønnsnemnd.
 • Hvordan sette vaksine i armen.
 • Sciebo störung.
 • Høvding penger.
 • Französische tastatur online.
 • Bestattungsinstitut der stadt weimar weimar.
 • Dénia spania.
 • Piggdekk dato 2017.
 • Det er typisk norsk å være god tale.