Home

Tilrettelegging eksamen ntnu

Du har spørsmål knyttet til søknad om tilrettelagt eksamen (søknad sendes til eksamenskontoret) Du lurer på hvordan tilrettelagt eksamen gjennomføres i praksis; Kontakt NTNU Tilrettelegging hvis: Det er andre ting du har behov for eller trenger å få avklart. Vi er her for deg som strever med ulike fysiske og psykiske helseutfordringer Tilrettelegging på eksamen # Hvilken tilrettelegging studenter får innvilget på eksamen avhenger først og fremst av den enkeltes dokumenterte behov. Behovet må dokumenteres av lege, psykolog eller lignende. Det er Eksamenskontoret som behandler søknader om tilrettelagt eksamen og svarer på spørsmål knyttet til dette gir ikke automatisk rett til tilrettelegging. For eksempel vil det for allergi, diabetes, migrene og epilepsi, kun gis tilrettelegging for de som kan dokumentere at de er så alvorlig plaget at det utgjør en reell ulempe ved gjennomføring av eksamen under vanlige betingelser

Tilrettelegging - innsida

Tilrettelegging under eksamen. Tilrettelegging under eksamen. person-portlet. Marit Elise Reiakvam Førstekonsulent 70161476 marit.e.reiakvam@ntnu.no Seksjon for utdanning i Ålesund. NTNU Tilrettelegging jobber innenfor disse områdene: Veiledning til studenter med tilretteleggingsbehov Temaside om tilrettelegging | Sider merket med tilrettelegging. English version - Examples of adaptations I mange tilfeller får du svar på det du trenger av faglig tilrettelegging ved å ta kontakt med studieveileder eller faglærer ved ditt studieprogram. Har du behov for andre tilretteleggingstiltak, og ønsker å drøfte disse, så ta kontakt med oss i NTNU Tilrettelegging Dersom eksamen ikke kan gjennomføres som hjemmeeksamen må dette imidlertid begrunnes. Mer informasjon om eksamensavviklingen vil komme på innsida snart. LES OGSÅ: Studenter skeptiske til fysisk eksamen. Studenter i risikogruppe får tilrettelegging. Det ingenting som tyder på at noen har blitt smittet på campus enda Annullerer du ikke meldingen innen fristen, regnes den som ett eksamensforsøk. Du har et begrenset antall forsøk på eksamen/vurdering. Frist for å annullere eksamensmelding: 14 dager før eksamen. Trekkfrist kunngjøres i Studentweb. 20. juli: Utsatt eksamen (kont). Tilrettelegging

Tilrettelegging - for studieveiledere - Wiki - innsida

 1. ar; Skjemaer for eksamen. Skjemaer for eksamen. NB! Kun for studenter som er tatt opp ved NTNU. Bruk Studentweb for melding til eksamen. Syk på eksamen. Illness during exam; Søknad om forsinket eksamensmelding
 2. 2.8 Særskilt tilrettelegging av eksamen. Elever med behov for særskilt tilrettelegging av eksamen skal få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket, se forskrift til opplæringsloven § 3-32.. Utgangspunktet er at all tilrettelegging skal være basert på elevens behov
 3. Her er en video fra NTNU om hvordan en digital eksamen gjennomføres i Inspera. øvinger, én øvingsinnlevering i uken (12 øvinger totalt). Man må ha 8 godkjente øvinger for å få tilgang til eksamen. Avsluttende eksamen teller 80% Tilrettelegging. Studenter som har krav på tilrettelegging må søke om dette i god tid, og selv.
 4. Å jukse på eksamen kan få alvorlige konsekvenser. Studenter som jukser kan bli utestengt fra NTNU i inntil ett år, og kan bli fratatt retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i samme tidsrom. Eksamen i emnet vil bli annullert. Les mer om eksempler på juks og konsekvenser av juks på eksamen

Søknad Om Individuelt Tilrettelagt Eksamen Ved Ntnu

 1. Studenten kan starte på emnet, men kan ikke avlegge eksamen før alle forkunnskaravene er bestått. Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i ergoterapi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak
 2. Mer om tilrettelegging på eksamen. Ny eksamen dersom du er syk eller ikke består eksamen. Hvis du ikke kan avlegge eksamen på grunn av sykdom eller hvis du ikke består eksamen, vil du få mulighet til å avlegge ny eksamen senere. Sykdom må dokumenteres med legeerklæring. Du må selv ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt for ny eksamen
 3. Det varierer hva studiestedene legger i dette. De stiller også ulike krav til dokumentasjon av vansker for å kunne tilrettelegge. Det kan være lurt å sjekke hva skolen tilbyr før du søker. De fleste skoler har egne forskrifter for studier, tilpasning og tilrettelegging på eksamen. Her er et eksempel på en forskrift fra NTNU
 4. Hvis du tar emner ved flere fakulteter, må du sende søknaden og dokumentasjonen til hvert av fakultetene. Studenter i risikogruppen Dersom du er i risikogruppen for COVID-19 og kan dokumentere at dette forhindrer deg i å avlegge eksamen på vanlig måte, kan du søke om tilrettelegging av eksamen.
 5. Trenger du tilrettelegging ved studier og/eller eksamen og er student på campus Ås? Søknadsfrist og søknadsskjema - søke om tilrettelegging. Hvordan og når må du søke om tilrettelegging ved eksamen og/eller studie; Bruk av PC som tilrettelegging, ved eksamen og delprøver. Informasjon om å få bruke PC som tilrettelegging ved eksamen
 6. Endring av norm for utvidet tid ved eksamen fra høst 2020. Retningslinjer for tilrettelegging av eksamen ble revidert våren 2020. For studenter som har gjeldende vedtak iht. tidligere retningslinjer kan dette medføre endring i omfang av utvidet tid ved ordinær eksamen fra og med høsten 2020

Høsten 2020 vil skriftlig eksamen ved UiB gjennomføres enten som skoleeksamen, eller som skriftlig eksamen hjemme. Muntlig eksamen vil også kunne gjennomføres som digital eksamen hjemmefra. Informasjon om din eksamen finner du på emnesiden for kurset ditt i MittUiB.. For deg som allerede har fått innvilget tilrettelegging for skoleeksamen og denne eksamenen er en skriftlig eksamen hjemme. Dersom du er i risikogruppen for COVID-19 og kan dokumentere at dette forhindrer deg i å avlegge eksamen på vanlig måte, kan du søke om tilrettelegging av eksamen. Allergi og eksamen Pollenallergi gir i utgangspunktet ikke grunnlag for ekstra tid til eksamen

Ansatte - Tilretteleggingstjenesten - NTNU

Tilrettelegging kan omhandle studiesituasjonen, forelesningene, innlevering av arbeidskrav, fysisk tilgjengelighet eller tilrettelegging av eksamen (søknadsskjema for tilrettelegging ved eksamen med frister 15. september/ 15. februar. Skjemaet er kun tilgjengelig for studenter på vårt intranett min.usn) I noen tilfeller kan du søke om alternativ eksamensform, f.eks. muntlig eller praktisk eksamen. Ta kontakt med fakultetet via vårt kontaktskjema. OsloMets regler og retningslinjer om tilrettelagt eksamen. Forskrift og regler for tilrettelegging av eksamen (§ 6-9, 6-10, 6.11) Retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging

Å søke om særskilt tilrettelegging. Dersom du har spesielle behov/ulike vansker/nedsatt funksjonsevne kan du søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen, må du søke om det på lenken nederst på siden. Manglende ferdigheter i norsk gir ikke grunnlag for særskilt tilrettelegging av eksamen. Jf. forskrift til opplæringslova § 3-29 Hvis du er i risikogruppe og har bruk for tilrettelagt eksamen, er frist for søknad 1.november. Generell frist for å søke særordning er 15. mars og 15. oktober. Hvis det oppstår akutte tilfeller etter fristens utløp, så tar du kontakt med eksamenskontoret. Behov for tilrettelegging eller utsatt innleveringsfrist må dokumentere Hvis du har fått påvist covid-19 smitte, eller har sterk mistanke om smitte, ber vi deg om å varsle NTNU i arbeidstiden om dette på telefon 48409065 (HMS-seksjonen). NTNU vil bruke varslingen til å få utført smittevernrenhold i lokaler der du har oppholdt deg. Hvis du mistenker at du er smittet, gå i karantene og kontakt kommunens koronatelefon Hvis du har nedsatt hørsel eller er døv, finnes det flere tilbud som kan lette studiesituasjonen for deg. Her ser du et utvalg eksempler på tilrettelegging og råd og tips til studieteknikk for bedre forståelse og læring. Tipsheftet Kunsten å lære Tilrettelagt eksamen. Du kan søke Eksamenskontoret om tilrettelagt eksamen

Skype for Business - Meetings - Wiki - innsida

Tilrettelegging, sykdom og trekk på eksamen Tilrettelegging på eksamen. Har du fått tilrettelegging på skoleeksamener, skal tilretteleggingen følge deg i den grad det er mulig, selv om skoleeksamen er blitt omgjortt til en hjemmeeksamen. Dette gjelder for hjemmeeksamener som varer under tolv timer Her inngår kunnskapsbidrag om læringsmiljø, didaktikk og undervisningsdesign, deltakerperspektiv («the adult learner») samt tilrettelegging for innovasjon, og ledelse av læring. Studentene introduseres til en vid forståelse av didaktikk, der organiseringsformer og ytre rammer inngår i didaktiske overveielser og valg

Studenter med krav på tilrettelegging skal melde inn behov ved instituttkontoret senest 4 virkedager før prøven skal holdes. (Siden prøven bare teller positivt er oppmøtet ikke obligatorisk. Av praktiske og finansielle grunner ber vi derfor om varsel for å unngå tilrettelegging til studenter som ikke har tenkt å møte til prøven. Tilrettelegging Studenter som har krav på tilrettelegging på eksamen og midtsemesterprøven må søke om dette i god tid. Søknadsfristen er 15. februar, søk her Ingen skriftlig eksamen med tilsyn ved NTNU i høst. Det melder NTNU i en pressemelding. - Det er nå en bekymringsfull smitteutvikling av covid-19 i hele landet, deriblant i Gjøvik og Trondheim Det er nå en bekymringsfull smitteutvikling av covid-19 i hele landet, deriblant i Gjøvik og Trondheim. For å sikre at studentene ved NTNU kan gjennomføre eksamen har rektor Anne Borg i dag besluttet at alle skriftlige eksamener med tilsyn («skoleeksamener») gjøres om til hjemmeeksamener, kommer det fram i en pressemelding

NTNU kom studentenes informasjonsbehov i møte ved nylig å publisere et rektorvedtak som beskrev at de planlegger å avholde eksamen som normalt til julen. Alternativet de tilbyr dersom NTNU ikke finner det forsvarlig å gjennomføre eksamen av smittevernhensyn i desember, er å gjennomføre eksamen uken før skolestart i januar Det blir ekstra viktig at de som arbeider med tilrettelegging av studier og eksamen i god tid før eksamensavviklingen tester ut at verktøy fungerer for de som bruker dette på egen PC. Det er fremdeles viktig å passe på at utvidet tid også gjelder ved denne typen eksamener, selv om de gjennomføres hjemmefra

Eksempler på tilrettelegging - Wiki - innsida

Tilrettelegging av eksamen. Dersom du har funksjonsnedsetting, sjukdom eller andre særlege behov som gir deg vesentlege ulemper i forhold til andre på eksamen, kan du søkje om tilrettelegging. Du kan søkje om tiltak som skal kompensere for ulempene funksjonsnedsettinga di fører med seg når du tek eksamen. Vanlege. Enkelte kan ha behov for tilrettelegging av eksamen. Les om hvem som kan søke om tilrettelegging, når du må søke og hva slags tilrettelegging du kan søke om Trenger du tilrettelegging? Hvordan og når må du søke om tilrettelegging. *Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver jf. forskrift om studier ved NMBU § 36-2 Forlenget tid ved skriftlig eksamen og prøver Ved skriftlig eksamen gis følgende forlengelse: for eksamen som varer inntil 1,5 time gis 15 minutter ekstra ti Særskilt tilrettelegging Du kan søke rektor om særskilt tilrettelegging av eksamen hvis du trenger det for å få vist kompetansen din i faget. Tilretteleggingen skal ikke gi eleven fordeler sammenlignet med dem som ikke får særskilt tilrettelegging av eksamen, og skal ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget Eksamen/vurdering for emner med nettbasert undervisning. Nettfagene via itfag.no og i Bachelor Informasjonsbehandling er basert på at du skal slippe å reise til Trondheim for å avlegge eksamen. Du kan avlegge eksamen på hjemstedet ditt dersom du tar kontakt med en lokal skole og selv ordner avtale om å avlegge eksamen der. Eksamensskolen beregner en avgift for å dekke utgifter til leie.

NTNU: Oppfordrer til hjemmeeksame

Nye former for tilrettelegging eller svært omfattende tilrettelegging kan ikke behandles hvis søknaden kommer inn etter ordinære frister. Når omfattende tilrettelegging, eksempelvis eget rom eller lese/skrivehjelp er innvilget, må studenten kontakte Studieadministrativ avdeling ( eksamen@nhh.no ) så snart som mulig dersom studenten ikke skal møte til eksamen Det har den siste tiden vært diskusjon rundt hvordan NTNU skal gjennomføre skoleeksamen og samtidig ivareta smittevern, skriver debattanten. Bildet viser rektor Anne Borg. Foto: Richard Sagen. Det er mange alternativer til vanlig eksamen Når det står at hjelpemidler ikke er tillatt på en eksamen skal det allikevel tilrettelegges! For elever skal få mulighet til å vise kunnskapene sine, og alle får ikke til å gjøre det på samme måte. Dette gjelder også de som ikke har vedtak om spesialundervisning. Se Opplæringsloven § 3-32 Særskilt tilrettelegging av eksamen

Eksamen - for studenter - innsida

Hvis du har en funksjonsnedsettelse eller helseproblemer som fører til ulemper i eksamenssituasjonen, kan du søke om tilrettelegging ved eksamen. Tilretteleggingen ved eksamen skal kompensere for vesentlig ulempe eller vansker en student med funksjonsnedsettelse eller helseplager kan ha i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter NTNU - kunnskap for en bedre verden. Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. Avdeling for studieadministrasjon Avdeling for studieadministrasjon har ca 80 medarbeidere, derav ca 45 i Trondheim. De øvrige i Ålesund og Gjøvik

Før eksamen vil du få svar fra skolen med vedtak om hvilken tilrettelegging som er innvilget. Hvis skolen mener det ikke er grunnlag for å gi deg tilrettelegging, vil du få avslag på søknaden. Du har rett til å klage på skolens vedtak Våren 2020 gjelder særlige regler om tilrettelegging ved eksamen ved NLA Høgskolen på grunn av korona-situasjonen. Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging. Tilretteleggingen skal ikke føre til at de faglige kravene svekkes, o

Særskilt tilrettelegging er hjemlet i forskrift til Opplæringslova: § 3-32 Særskild tilrettelegging av eksamen (gjelder elever og privatister) § 3-58 Særleg tilrettelegging av fag-/sveineprøva, praksisbrevprøva og kompetanseprøva (gjelder lærlinger, lærekandidater og praksiskandidater Eksamensperioden i dette semesteret ved NTNU starter 24.november og varer til 19.desember. Det har vært en betydelig usikkerhet både blant studenter og faglærere omkring gjennomføring av fysisk eksamen. - Det er viktig å fjerne denne usikkerheten, sier Anne Borg. Noen få eksamener ved NTNU kan få andre former enn skriftlig hjemmeeksamen Tilrettelegging av eksamen. Hvis du har et helseproblem, en funksjonsnedsettelse eller har norsk som andrespråk kan du søke om tilrettelegging av eksamen. Oppdatert 8. Oktober 2020, 07:58. Ved sykdom gjelder det både ved både kroniske og midlertidige tilstander Fellestjenesten for eksamen og vitnemål, som behandler søknader om tilrettelegging på eksamen, vil i slike tilfeller be fagmiljøet om en faglig vurdering av søknaden. Informasjon til sensorer Som en del av tilrettelegginga, kan sensorene bli informert om årsaken til at studenten har tilrettelegging på eksamen

Hvis du trenger tilrettelegging av studiene, ber vi deg om å ta kontakt med en gang behovet oppstår, eller så tidlig du har anledning. Tilrettelegging av studiene kan være omfattende, og krever planlegging. Vi tilbyr blant annet: Rådgivning og utredning av dine beho Tilrettelegging av eksamen Du kan ha rett til tilrettelagt eksamen dersom du har et dokumentert behov for dette. Tilrettelagt eksamen skal kompensere for forskjellige vansker slik at du i størst mulig grad kan avlegge eksamen på lik linje med andre studenter

Skjemabank - NTNU

På baksiden av søknadsskjemaet for tilrettelegging av eksamen finner du en utfyllende beskrivelse av hvilke krav VID stiller til dokumentasjon. Vær oppmerksom på at for søknad om tilrettelagt eksamen på grunn av lese- og skrivevansker , skal dokumentasjonen være en rapport med konklusjon og anbefaling fra utredning av lese- og skrivevansker, ikke en legeattest Ved skriftlig eksamen med tilsyn og ved muntlig eksamen kan det gis utvidet tid med inntil 25% av normal eksamenstid, begrenset til 1 time. Tilrettelegging skal ikke føre til reduksjon av de faglige kravene. Det er rektor som fatter vedtak om eksamen under særlige vilkår Særskilt tilrettelegging av eksamen - endret eksamensform fra skriftlig til skriftlig-muntlig eksamen. Dette er kun mulig i fag der kompetansemålene ikke krever en skriftlig eksamensform. Oppgaven gjennomføres på samme dag som for skriftlig eksamen i faget. Du vil få samme oppgave med de samme tillatte hjelpemidlene som skriftlig eksamen Tilrettelegging ved eksamen. Har du behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver, må du søke rektor om dette. Mer informasjon. Ung.no - Rett til tilrettelegging på prøver og eksamen. Udir.no - Særskilt tilrettelegging av eksamen. Særskilt tilrettelegging ved eksamen kan være blant annet: Utvidet tid (normalt inntil 1. Behandling av søknadene. Det er mulig å søke om tilrettelegging for det enkelte semester og om varig tilrettelegging (mer enn 2 år). Studentene finner informasjon om tilrettelegging av eksamen ved UiO her: Søknadsfristen er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.I tillegg behandles søknader gjennom hele semesteret ved akutt behov for tilrettelegging

Korona - NTNU

eksamen. Paragrafene 3-32 og 4-25 regulerer særskilt tilrettelegging av eksamen. I henhold til disse bestemmelsene kan elever/privatister/deltagere som har behov for særskilt tilrettelegging, få forholdene lagt til rette slik at de kan få vist sin kompetanse ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket Tilrettelegging ved eksamen skjer i samsvar med Forskrift om studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet, kapittel 7 (Åpnes i nytt vindu eller fane).; Krav til dokumentasjon som du må laste opp fra dette skjema (søknader uten dokumentasjon blir ikke behandlet!) Formålet med tilrettelegging Formålet med tilretteleggingen er å gi alle lik tilgang til utdanning. Tilrettelegging til eksamen er regulert ved Forskrift om studier og eksamen ved UiO § 7-6 (2) og i lov om universiteter og høyskoler § 4-3 (5). Tilretteleggingstiltak som innvilges skal oppveie for de ulemper funksjonsnedsettelsen gir e Bekreftelse på innvilget tilrettelegging . Alle som innvilges tilrettelagt eksamen vil motta en egen e-post som definerer skriftlig hvilken tilrettelegging som er innvilget. Bekreftelsen sendes til den e-postadressen du har registrert i StudentWeb. Utsatt og kontinuasjonseksame

Dette rundskrivet inneholder retningslinjer for bruk av hjelpemidler ved særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi. Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv Udir-4-2010 Tilrettelegging til eksamen. 1. Før du søker; 2. Søk om tilrettelegging; 3. Se hva du har fått innvilget; 4. Gjør deg kjent; 5. Møt opp i eksamenslokalet og ta eksamen; Tilrettelegging til eksamen. English version of this page Før du søker om tilrettelegging

2.8 Særskilt tilrettelegging av eksamen - Udi

Eksamen og semesterprøve - wiki

Særskilt tilrettelegging av eksamen - endret eksamensform fra muntlig til skriftlig eksamen Dette er kun mulig i fag der kompetansemålene ikke krever en muntlig eksamensform. Gjennomføring av eksamen Det vil være en 3 timers skriftlig eksamen med alle hjelpemidler tillatt unntatt internett/kommunikasjon med andre Les mer om tilrettelagt eksamen i forskrift til opplæringslova §3-29. Aktuell tilrettelegging på prøver og eksamener er: Bruk av PC eller iPad med retteprogram og/eller syntetisk tale. Forlenget tid. Kombinert skriftlig/muntlig prøveform. Få oppgavene lest høyt. Få bruke tale til tekst-progra

Eksamen - Institutt for språk og litteratur - NTNU

Emne - Habilitering, rehabilitering og tilrettelegging ved

Praktisk informasjon - Organisasjon og ledelse - NTNU

Bestill eksamensring - Wiki - innsidaKoble til trådløsnettet med Android - Wiki - innsidaTimeregistrering Maconomy med Deltek Touch - Wiki

Matematikkvansker og tilrettelegging ved prøver og eksamen Regelverk for elever som har vansker i matematikk, om prøver, eksamen og opptak til høgskole og universitet. Artikkel Oppdatert: 28.11.2019 Skriv u Eleven skal selv søke om tilrettelegging av eksamen og kan legge ved dokumentasjon til søknaden. Skoleadministrator behandler deretter søknaden og godkjenner eller avslår denne. Det er mulig for rektor å søke på vegne av elever, eller å opprette tilrettelegging direkte. Hovedmeny > Elevsøknader > Tilrettelegginge Privatister med behov for tilrettelegging av eksamen på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse, kan søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen. Du må dokumentere behovet for tilrettelegging ved å sende inn uttalelse fra sakkyndig instans. Den sakkyndige uttalelsen må ikke være av nyere dato, men må dokumentere/anbefale. Tilrettelegging ved eksamen. Publisert: 23.1.2017 Endret: 7.6.2018. Deltakere med behov for særskilt tilrettelegging kan få eksamen tilrettelagt. Tiltakene må være tilpasset behovene og skal ikke føre til at en deltaker får fordeler fremfor andre. Tilrettelegging kan være:.

 • Hytte lifjell.
 • Profixio eat move sleep.
 • Disney paris 25th anniversary.
 • Mountainbike fahren im wald.
 • Msi download.
 • Språk 4 helsestasjon.
 • Laufen toalettsete montering.
 • Ihr norsk.
 • Akustisk gitarforsterker test.
 • Erste hilfe unterrichtsmaterial.
 • Adria action 391 ph 2018.
 • Bibelen fakta for barn.
 • Grover underwood.
 • Querbeet band karneval.
 • Stairs textbook 5.
 • Wie viele einwohner hat köln 2017.
 • Fantasy tips norge.
 • Testament pris.
 • Gravid vått i trusa.
 • Kletterhalle osnabrück öffnungszeiten.
 • Fränkisches reich karte.
 • Empire brautkleid berlin.
 • Wo finde ich meine id nummer pc.
 • Sove i reisetrille.
 • Hvor mange kalorier er det i en croissant.
 • How to stream on twitch ps4.
 • Vår frelsers kapell.
 • Leie feriehus i toscana.
 • Porsche boxster 981.
 • Toll auksjon 2017.
 • Nila pulk sverige.
 • Falafel ägg.
 • Mat mot prostatakreft.
 • Nrk designmanual.
 • Angelman syndrom diagnose.
 • Gratis flis göteborg.
 • Dav mountainbike kurse stuttgart.
 • Historische luftbilder brandenburg.
 • Classic car exporama.
 • Zur eiche buchholz speisekarte.
 • 21 januari födelsedag.