Home

Krav kroppsøving ungdomsskole

Kroppsøving. Kan du ikke følge den vanlige opplæringen i kroppsøving (gym) skal du få tilrettelagt undervisning så langt det er mulig. Hvis den tilrettelagte opplæringen ikke kan vurderes med karakter, kan du få fritak for vurdering. Det er ganske strenge regler på å få fritak for kroppsøving i videregående skole Vurdering og vurderingskriterier i kroppsøving Grunnlaget for vurdering i kroppsøving er de samlede kompetansemålene i læreplanen og innsatsen til eleven. Kompetansemålene er gjengitt til slutt i dette dokumentet. For 8.-10. trinn er disse sortert i hovedområdene Trening og livsstil, Friluftsliv og Idrettsaktiviteter Gjennomgående plan i kroppsøving for 8.-10. trinn ved Atlanten ungdomsskole Side 10 Alle kompetansemålene i kroppsøving blir brutt ned i delmål. Disse delmålene blir inndelt i lav, middels eller høy grad av måloppnåelse.Disse skal være kjent for eleven. Etter hver periode med en aktivitet, vurderer vi eleven etter oppnådd kompetanse Kroppsøving er det eneste faget som tar hensyn til individuelle forutsetninger ved karaktersetting. det er imidlertid viktig å presisere at det er helt spesielle retningslinjer for denne praksisen. de fleste elever vi derfor bli vurdert i forhold til elevmassen og det som er normalt for alderstrinnet. Mæla ungdomsskole. Dybdelæring i kroppsøving må slikt sett være noe helt annet enn fordypning i idretter på ferdighetsnivå for å øke hva utvalgt kaller 'utøverkompetanse'. Etter innspill fra ulike hold ble den lovnaden fra delutredningen en om å se på samvirke mellom skole og samfunn for å få til dybdelæring i kroppsøving lagt bort

Krav om relevant kompetanse for undervisning ble gjort gjeldende for lærere som ble utdannet etter 1. januar 2014, og var fastsatt i opplæringsloven (oppll.)§ 10-2 og kapittel 14 i forskrift til opplæringsloven (forskriften). Den 15. juni 2015 vedtok Stortinget endringer i oppll. § 10-2,. Skriving i kroppsøving 20. april 2015 | Print ut. I denne ressursen ser vi hvordan skriving integreres som en naturlig del av en egentreningsperiode i kroppsøving.Undervisningsopplegget er også relevant for valgfaget fysisk aktivitet og helse og ulike idrettsfag på videregående skole.. Kroppsøvingslæreren som skrivelære

Reglene for fritak fra fag og vurdering - Ung

 1. Friidrett i skolen . Norges Friidrettsforbund har mange god tilbud til skoler. Vi har TINEstafetten som er verdens største stafett som arrangeres hvert år i mai.. Norges Friidrettsforbund tilbyr også Friidrettens dag og friidrettsmerker, som nå kan organiseres og gjennomføres ved hjelp av Friidrettsforbundets egne app Friidrett for alle.. Ved å benytte seg av skole funksjonen, finner.
 2. Grunnlaget for karakterfastsettelse i ungdomsskole og i videregående opplæring er en vurdering av elevens kompetanse ut fra de kompetansemålene som er satt i læreplanen for det enkelte fag. Dette innebærer at elevens forutsetninger i de ulike fagene ikke blir trukket inn i karakterfastsettelsen, med unntak av karakteren i kroppsøving på ungdomstrinnet
 3. Risenga ungdomsskole har gode tradisjoner med stort engasjement for læring og for å se den enkelte elev. På Risenga jobber vi i team og løser oppgavene sammen. Vi ønsker å gi elevene utfordringer tilpasset evner og muligheter. De skal få gode opplevelser og nå mål, både faglig og sosialt. Vi bygger ny skole - les mer om.
 4. kroppsøving og valgfag. TTU vil gi idrettsglad ungdom en unik mulighet til å trene mer i skoletiden. Telemark Toppidrett Ungdomsskole Skien Odds Plass 1, 3722 Skien. Tlf: 417 47 000 E-post: ttu.skien@ttungdomsskole.no. Telemark Toppidrett Ungdomsskole Porsgrunn Kjølnes Ring 60, 3918 Porsgrunn
 5. Presterød ungdomsskole har en forsterket avdeling for elever på ungdomstrinnet med vansker innenfor autismespekteret. Avdelingen skal gi et tilbud til ungdomsskoleelever i hele kommunen med disse vanskene, og har et tett samarbeid med Senter for forebygging i Tønsberg kommune

Kroppsøving årsplan 10. trinn : Kunst og håndverk årsplan 10. trinn : Matematikk årsplan 10. trinn : Musikk årsplan 10. trinn : Naturfag årsplan 10. trinn : Samfunnsfag årsplan 10.trinn : Spansk arsplan 10 trinn (2) Årsplan og vurderingskriterier i spansk : Tysk årsplan 10. trinn : Valgfag - Innsats for andre (høst) 10. trin Søk etter nye Lærer-kroppsøving-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.100+ jobbtilbud i Norge og utlandet Karakteren i kroppsøving skal settes etter i hvor stor grad du har oppnådd kompetansemålene i faget. Hos Utdanningsdirektoratet finner du disse kompetansemålene for kroppsøving. Jeg anbefaler at du spør læreren om dere kan gjennomgå disse i fellesskap

Hensikt: Undersøke kontroll mellom hofte-kne-fot, stabilitet og styrke. Et bens knebøy signaliserer god mobilitet og styrke i beinet og tilhørende side. Hofte skal være i linje og kne over tå. Utøverne står på begge bein og løfter frem det ene og utfør en et-beins knebøy til 90 grader og opp igjen, enten med armene rett frem eller med den ene på foten På lektor i kroppsøving og idrettsfag skal du ha 100 dagers praksis Du skal også ha profesjonsfag, Du skal ha praksis både på ungdomsskole og videregående skole. Praksisen foregår både i grupper, Krav om skikkethet

Kroppsøving - Mæla ungdomsskole - Mæla ungdomsskole

Klæbu ungdomsskole ligger i Klæbu bydel i Trondheim kommune (tidligere Klæbu kommune). Skolen har i underkant av 300 elever og litt under 40 ansatte. Våre elever kommer fra Tanem barneskole og Sørborgen barneskole. Elevene fordeler seg på 8. til 10. trinn. Hvert trinn har sitt trinnareal med klasserom og grupperom Innføringen av den nye lærerplanen for kroppsøving, startet denne høsten. Fra neste år innlemmes også 10. trinn. Nå stilles det krav til at ungdomsskoleelevene skal forstå og gjennomføre. - Kroppsøving er mest for dei som er flinke i idrett Ungdom får ikkje den undervisinga dei har krav på i kroppsøving. Undervisinga styrast av ein logikk som mest gagnar dei som er flinke i idrett. Resten av ungdomane blir lett hengjande etter Vi søker faglærer i kroppsøving og ringevikar. Opplysninger om arbeidssted og stilling. Vi har ledig et midlertidig vikariat som faglærer i kroppsøving. Andre fag kan også være aktuelle. Vi har også behov for ringevikarer. Nordbytun ungdomsskole er den ene av to ungdomsskoler i Ås kommune Nordbytun Ungdomsskole - Midlertidig stilling som faglærer i kroppsøving. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

null - Dalane Friluftsråd

Dybdelæring i kroppsøving? - For elever og lærere i

Krav om relevant kompetanse for å undervise i fag Udir-3-201

Skriving i kroppsøving Skrivesentere

- Basseng er statisk. Innføringen av den nye lærerplanen for kroppsøving, startet denne høsten.Fra neste år innlemmes også 10. trinn. Nå stilles det krav til at ungdomsskoleelevene skal. I kroppsøving virker det noe søkt å legge stor vekt på disse ferdighetene, her er det utvilsomt andre ferdigheter som bør vektlegges i større grad. En kan likevel se for seg de grunnleggende ferdighetene brukt slik i kroppsøving: • Å kunne uttrykke seg muntlig i kroppsøving kan dreie seg om å formidl § 12-1. Krav om universell utforming av byggverk § 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet § 12-3. Krav om heis i byggverk § 12-4. Inngangsparti § 12-5. Planløsning § 12-6. Kommunikasjonsvei § 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal § 12-8 Gulset ungdomsskole er skoleåret 19-20 med på et kompetansehevingstilbud som heter DEMBRA. Se mer her: https://dembra.no Under Skriv fra skolen ligger det nå en mal for øktplan i kroppsøving som kan benyttes når dere skal ha gymundervisningen. Nærmere beskjed kommer i uke 4

Vennesla ungdomsskole : Vurderingskriterier i fag

Informasjon fra Vennesla ungdomsskole. Logg inn. Du er her: Vennesla ungdomsskole; Fag; Kompetansemå Oppstart nye 8. klasser 2009/2010 Den første uken:. Samtykke - låneavtale for datautstyr 2020/2021. Da samtykket for lån av datautstyr er noe endret fra skoleåret 2020/2021 må ALLE foresatte gå inn og godkjenne på nytt Os barne- og ungdomsskole i Halden blir en helt ny skole for 660 elever med tilhørende idrettshall med to håndballflater og basishall. Prosjektet har en tydelig byutviklingsprofil og det tilrettelegges for gode lokaler til kulturskole og andre kultur- og idrettsaktiviteter Det er synd på elevene ved Ris ungdomsskole. Da jeg begynte på «gamle Ris» i 2013, hadde vi to store gymsaler, masse plass og et elevtall som gjorde at rektor kunne stå i hovedinngangen og hilse hver eneste elev god morgen med navn

Ungdomstrinn Skrivesentere

 1. I dag sender vi hjem invitasjon til høstens utviklingssamtaler. Filen legges også ut under Informasjon til 10. trinn til høyre her på siden, og på trinnets side på Facebook
 2. Bilder fra kroppsøving 8B. Her er noen bilder fra gymtimen i dag når vi lekte og spilte med en stor kin-ball. Elevene syntes det var morsomt med en så stor ball og det var god aktivitet
 3. Fra mandag 2. november blir det ny timeplan for 9. trinn. Dette gjøres med bakgrunn i skolens økonomi og noen faglige fordeler. Alle fagene er parallell-lagt, dvs at begge klassene har for eksempel norsk og matte samtidig
 4. Kleppestø ungdomsskole er den største skolen i kommunen. Skolen er bygget for 630 elever og cirka 80 ansatte. Skolen jobber med å ivareta og fortsette det gode læringsarbeidet fra Ungdomstrinn i utvikling. (UiU). Et opplegg for skolebasert kompetanseutvikling som er initiert av Utdanningsdirektoratet

Lagård ungdomsskole : Kroppsøving

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø på Ranvik ungdomsskole. Ordens- og oppførselsreglement. Reglement for orden og oppførsel. Årsplaner 8. trinn. 8 Norsk. 8 Matematikk. 8 Engelsk. 8 Fransk. 8 Spansk. 8 Tysk. 8 Engelsk fordypning. 8 Samfunnsfag. 8 Naturfag. 8 KRLE. 8 Musikk . 8 Kunst og håndverk. 8 Kroppsøving . 9. trinn. For å dekke problemstillingen har elevene beskrevet opplevelsen av kompetanse, autonomi, tilhørighet og erfaringer fra kroppsøving knyttet til motivasjon og trivsel. Fem jenter i alderen 15 til 16 år fra en ungdomsskole i Rogaland ble rekruttert ved strategisk utvalg

Video: Farsund ungdomsskole

Lektorutdanning utdanning

 1. Generell studiekompetanse i Bergen. Er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. De vanligste måtene man kan få studiekompetanse på er vitnemål fra videregående, yrkesfag med påbygg eller 23/5 regelen
 2. g på Langhus bad. På Haugjordet er det representert 15 nasjonaliteter og 20% av elevene ved skolen har en flerkulturellbakgrunn
 3. Kroppsøving > IKT Reisegruppa på 10.trinn Statistikk Statistikk handler om å planlegge og gjennomføre undersøkelser, hvor man samler inn informasjon (i statistikken kalles dette data). Vi 35 51 95 00 | mela.ungdomsskole@skien.kommune.no.
 4. Risum ungdomsskole er skolen ved festningen i Halden
 5. Krav og press i skolen ble i 2015 utpekt som hovedårsaken. Ung i Oslo, en rapport som kom samme år, viste en klar sammenheng mellom stress på skolen og psykiske helseplager. 66 prosent av jentene og 45 prosent av guttene svarte at de ofte følte seg utslitt på grunn av skolearbeidet
 6. Hjemmesiden for Vågsetra barne- og ungdomsskole. Helsesøster Elin Bele er tilstede på skolen hver tirsdag, onsdag og torsdag
 7. Spinn er et læreverk som består av lærebok med teori, oppgaver, aktiviteter og en supplerende arbeidsbok med fokus på sentralt kunnskapsstoff og egentrening

Bardu ungdomsskole er sentrumsskolen i Bardu kommune. Skolen ligger ca. 1,5 km nord for Setermoen sentrum og Bardu kommune er skoleeier. Skolens oppgave er å gi grunnskoleopplæring i samsvar med gitte lover og regler og undervise elever i 8-10. klasse etter gjeldende læreplaner Andre elever som har krav på skoleskyss behøver ikke å levere skjema da kontoransvarlig ved skolen utfra elevenes bostedsadresse melder inn skyssbehovet til Snelandia. På nettsiden til Snelandia står det at alle skal levere inn skjema, men det er ikke nødvendig. Trykk på lenke for å få informasjon om skoleskyss

Det kan søkes på stikkord «Åskollen ungdomsskole». Spørsmål og merknader til varselet kan sendes til: Drammen kommune Postboks 7500, 3008 Drammen . E-post: Vennligst merk e-post/brev med «Detaljregulering for Åskollen ungdomsskole» Frist for merknader: 4. oktober 2020. Alle merknader vil følge saken til politisk behandling Bærum kommune har i anskaffelsen til den nye Eineåsen ungdomsskole på Rykkinn valgt formen pris- og designkonkurranse, og møter nå steil kritikk for å ha unnlatt å nevne ordet arkitekt eller stille krav til arkitektkompetanse i konkurranseutlysningen Han tar blant annet for seg en studie fra Säfvenbom, Haugen & Bulie som viser at det er 12 prosent av elevene i ungdomsskole og videregående skole som misliker eller hater kroppsøving. I tillegg viser studien at det er ytterligere 32 prosent av elevene som rapporterer at de liker kroppsøving, men som mener at faget kunne vært undervist på en annen måte Hvordan elever blir vurdert kan ha mye å si for deres læring, også i kroppsøving. I denne ressursen kan du lese mer om underveis- og sluttvurdering i faget. Ofte brukte begreper blir forklart, og det gis eksempler på vurdering FAGPLAN I KROPPSØVING. TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE. APRIL 2010. ÅRSHJUL KROPPSØVING. Måned Friidrett Dans Friluftsliv Lagidretter Svømming Vurdering (tester) August X X (mila) X 200 m bane, 1,5 km løp, orientering, 3 min fri (svøm) September x X X 60 m, lengde, kule Oktober x X 200 m bane, 1,5 km løp, 3 min fri (svøm) November X X 10 m, 50 m bryst (svøm), 100 m fri (svøm) Desember X X X.

Kroppsøving er i den norske, offentlige skolen et fag med fokus på bevegelse og kroppslig læring, deltakelse og samspill i bevegelsesaktviteter, og uteaktiviteter og naturferdsel. Faget er et gjennomgående fag i grunnskolen og i den videregående skolen.Fra høsten 2020 fases den nye læreplanen i kroppsøving inn © 2020 Læremiddelforlaget - Skagerrak Forlag AS. All Rights Reserved. ND Halvårsvurdering i kroppsøving ved Trysil Ungdomsskole. Halvårsvurderingen gir begrunnet informasjon om kompetansen i faget og tilbakemelding med sikte på faglig utvikling. Halvårsvurdering gjennomføres midt i opplæringsperioden på 8., 9. og 10 årstrinn, og ved slutten av opplæringsåret på trinnet for fag som ikke blir avsluttet GYM / KROPPSØVING. Barnas skiklubb (for voksne) Barnas skiklubb har lagt ut nettsider som primært er ment for lærere som ønsker tips og ideer til organisering av skiaktiviteter, men er også aktuelle for foreldre, trenere og alle andre som tilrettelegger skiaktivitet for barn og unge

Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag gjeld ikkje for den som er mellombels tilsett etter § 10-6 eller etter arbeidsmiljølova, eller den som er tilsett på vilkår etter § 10-6a. Fram til 1. august 2025 har den som har fullført allmennlærarutdanninga, og den som før 1. januar 2014 oppfylte krava for tilsetjing i undervisningsstilling, dispensasjon frå krav som er gitt i medhald. Blindheim ungdomsskole er ein ungdomsskole med elevar fra Blindheim, Flisnes og Emblem barneskole. Sist endret 22.06.2020 08.01 Blindheim ungdomsskole har om lag 380 elevar fordelt på 15 klasser.Skolen har ca 45 tilsette, og er organisert i trinn, med ein avdelingsleiar på kvart trinn Tirsdag 27. oktober og tirsdag 3. november kommer forebyggende politi til Vassmyra skole for å presentere et opplegg lansert av KRIPOS. Dette heter DELBART, hvor fokus er nettvett blant barn og ungdom i forbindelse med deling av bilder og film med seksuell karakter Kroppsøving gir en fullstendig og detaljert opplæringsplan for kroppsøvingsfaget gjennom hele ungdomstrinnet, og det bygger på tilsvarende hefte for barnetrinnet. Forrige utgave var meget populær, og heftet brukes nå av nærmere 70 % av landets ungdomsskoler. Tilbakemeldingene er meget gode

Alle aktiviteter, Gratis, Alternativ aktivitet, Ferdige opplegg, Lek og læring; Hvordan løse rubiks kube enkelt; F.eks: R betyr at man skal rotere høyre side med klokka, mens Ri (i = inverted) betyr at man skal rotere høyre side mot klokka Kroppsøving i vinter. Danielsen Ungdomsskole Karmøy > 8. trinn > Kroppsøving i vinter. Kroppsøving i vinter. Kroppsøving i vinter. Streik rammer bussdriften; Svarfrist 15. januar; Publisert av DUK den 23. januar 2015 i 8. trinn, 9. trinn, Nyheter. I januar og februar vil vi ta ut på noen utflukter Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil utdanne lektorer rettet mot trinn 8-13 i skoleverket. Målgruppen for dette studiet, er personer som ønsker å jobbe som lærere på ungdomsskole og videregående skole. Med særlig høy kompetanse på kroppsøving og idrettsfag Hei, Vi har nå kommet til den delen av året der hvor vi skal svømme. Men i følge min religion så har jeg ikke lov til å svømme med gutter. Dette synes jeg er helt greit fordi jeg føler meg ukomfortabel når jeg er i en slik situasjon. Tingen er vi skal være en jente gruppe og en gutte. Begge skal ha en mann som lærer. Da har jeg heller ikke lov i følge min religion

Friidrett i skole

Dette gjelder også søkere som har tatt / tar årsstudium i kroppsøving og idrettsfag (med bestått 20 dager veiledet praksis i skole) ved OsloMet eller en annen høgskole. Studenter som har tatt / tar de første 2 studieår (med bestått 40 dager veiledet praksis i skole) i bachelorstudium i faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (FKI), kan søke om direkte opptak til 3. studieår Du kan med fullført grad jobbe som faglærer i kroppsøving og idrettsfag på alle nivåer i grunnskolen og i videregående skole. Med en bred innføring i fysisk aktivitet og idrett kan du som faglærer fremme glede, spenning og utfordring gjennom aktivitet, bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling hos elevene og å øke forståelsen for betydningen av en aktiv livsstil Er utdannet som faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Har de siste månedene undervist i alle fag på barneskolen. Har fått lønn som lærer u/godkjent utdanning. Men selv om jeg kun har kroppsøving, har jeg vell krav på lønn for den 3 årige utdannelsen med pedagogikk? Noen som vet hva jeg har krav på Overnatting i skolens regi Overnattingsturer for grunnskoleelever skjer i skolens regi med et faglig innhold knyttet til kompetansemålene i fagene. Utgiftene dekkes av skolen, jf. opplæringsloven § 2-15 Et av kompetansemålene for kroppsøving på ungdomstrinnet er å planlegge og gjennomføre turer til ulike årstider, medregnet overnatting ute Farsund ungdomsskole i Agder sin hjemmeside. Maria Toften Reinertsen Faglærer: Vis e-postadresse Tlf. arb.: 38398628 Mobil: 9806508

Karaktersystemer i Norge - Wikipedi

Trivselsregler for Gausdal ungdomsskole. Utarbeidet august 2018 . Ved å fylle ut og returnere svarslippen, vil elevens/foresattes krav om at gyldig fravær inntil 10 dager strykes, umiddelbart iverksettes. Dette forstås som 10 dager til sammen og ikke 10 dager per årsak Skole - Tangenåsen: Pedagogisk personale ved Tangenåsen ungdomsskole NAVN TRINN FUNKSJON FAG Andersen, Tone Løvmo 9.trinn Kontaktlærer 9C Engelsk,KRLE Evensen, Trude T. 8. og 9.trinn Assistent og faglæ rer Mat og helse Fjøsne, Maj Kroppsøving, fysisk aktivitet og helse Kvam, Siw: 8. og 10. trinn. Alle aktiviteter, Leker/stafetter, Lek og læring; Lokomotivleken; Del barna inn i lag på tre-fem barn. Lagene stiller seg opp på rekker bak en startlinje. Innenfor lagene tar hver deltaker fatt om den høyre ankel på den som står foran med sin høyre hånd mens venstre hånd legges på den vestre skulderen til barnet foran Diverse informasjon til trinnet. Les mer » 01.01.1970 Nyhete Rødsberg ungdomsskole ligger i Halden sentrum og har mange elever med forskjellig kulturell bakgrun

Kommunestyret vedtok 16.06.16 å bygge en ny ungdomsskole inklusiv idrettshall og svømmehall, og å gå inn i et forprosjekt fra høsten 2016. I vedtaket ligger også krav om å utrede lokaler for voksenopplæringen og flyktningtjenesten. Grunnlag for forprosjektet Til grunn for prosjektet ligger følgende dokumenter Vågsetra barne- og ungdomsskole har sammen med skolene i Skolen leier Skålahallen til undervisning i kroppsøving og andre arrangementer. I løpet av 1992 ble samfunnshusdelen i 2. etasjen av Skålahallen fullført. Her leier skolen aula med plass til ca. 300 personer og scene som tilfredsstiller Riksteaterets krav. I 1999 kom det. Bjoneroa skole er en fådelt skole i Gran kommune på vestsiden av Randsfjorde Didaktisk profil . Hva kan dekke fordypningen når det er krav om mastergrad . Bachelorgrad (ved unntak) Norsk . Årsstudium i norsk/nordisk ; Årsstudium i norsk som 2. språk kan ikke alene dekke kravet om 60 stp, men kan vurderes i sammenheng med andre emner i norsk

I tillegg til klær har vaktmesteren en samling med klokker, ringer og smykker, vanligvis glemt igjen i forbindelse med kroppsøving geir øvrevik. Aktivitetshefte i kroppsøving Barnetrinnet 1-4. 217 a k ti v i. 217 aktiviteter_3.korr.indd 1. teter. 19.09.12 15:2 Hele 10.trinn gjennomførte undersøkelse av økosystemet Jarenvannet. En vellykket tur med overnatting på Nordtangen. Viggavassdraget er et sentralt tema i naturfag, og på turen fikk elevene praktisert elementer fra naturfag og kroppsøving Strupe ungdomsskole startet opp i 1972 som landets første åpne ungdomsskole. Vi har i årenes løp hatt varierende former for hvordan vi har organisert undervisningen. Skolen gir fra 9. trinn tilbud om fremmedspråkene fransk, spansk og tysk, engelsk fordypning eller arbeidslivsfag. Valgfag ble innført fra skoleåret 2012-13. Telefoner/Konto

Risenga ungdomsskole Asker kommun

Ny læreplan i kroppsøving! Krav til 4.klassingenes svømmeferdigheter er innskjerpet! Skoleeier er ansvarlig for at skolene tilbyr elevene god svømmeopplæring slik at alle 4.klassinger oppnår kravene!..

Atlanten ungdomsskole har digital undervisning fredag 2. oktober som en følge av smittesporingen som nå er gjennomført. En ansatt ved skolen er satt i karantene. Lik Tidens Krav på Faceboo Vikariatet er knytt til undervisning i faga kunst og handverk, kroppsøving og særskild norskopplæring. det er ønskeleg med kompetanse i spes.ped. Vikariatet er frå snarast og til 31.12.2020. Krav til søkar Grunnskolelærar 1. - 7. Er god på relasjon og samarbeid med heimen. Er fagleg trygg og god på tilpassing Arealer for kroppsøving inngår ikke i prosjektet, da denne funksjonen ivaretas av eksisterende Eidangerhallen. Programmert bruttoareal er på cirka 4.500 kvadratmeter. Direktør for arkitektur, rådgivning og prosjektering, Niclas Berlin Nilssen, og prosjekteringsleder Irfan Ahmed Aftab i HRP, opplever det som spennende at en offentlig byggherre tør å satse på miljøprosjekter Vefsn kommune, Kippermoen ungdomsskole Lærer - Kippermoen ungdomsskole, vikariat Kippermoen ungdomsskole har ca 430 elever og 65 ansatte. Skolens verdier er engasjement, mestring, skaperlyst og respekt. Vi ønsker medarbeidere som ser mange muligheter for å praktisere verdiene 3.1 Rettslige krav læringsplaner på Egge ungdomsskole, eksempler på årsplaner, flerårsplaner, Vi har også mottatt eksempel på undervisningsopplegg i kroppsøving, eksempel på målark og fortekst i matematikk og eksempel på temaplan med mål og kriterier i samfunnsfag. Skolen har lagt ved utskrift av resultater på.

 • Direktiv eu.
 • Lydisolere tak.
 • Schmuckdesign aachen.
 • Firefox tab farbe ändern.
 • Radwege tiroler oberland.
 • Honigmelone verwerten.
 • Kjøpesenter dublin.
 • Kollisjon riksvei 4.
 • Formering hos alger.
 • Målselv kommune.
 • Kjøpsloven angrerett bedrift.
 • Dak präventionsreisen.
 • How to contact youtube.
 • Küchen aktuell spandau adresse.
 • Klaravik auktioner.
 • Dr. oetker windbeutel backmischung.
 • Semanas de embarazo.
 • Sommersko herre.
 • Råvarer.
 • Blendelokk røykrør.
 • Pyoderm shampoo hund.
 • Transverse mercator projeksjon.
 • Stadt aalen stellenangebote.
 • Wie kommunizieren esel.
 • Florence griffith joyner death cause.
 • Snowboard paket.
 • Til leie i bodø rubrikk.
 • Pærerøyksopp.
 • Fri rörlighet eu tiggare.
 • Kjøkkenvask 80 cm.
 • Cc vest mats og martin.
 • Salt, oslo langkaia.
 • Ta pant i bil.
 • Handball world championship 2017 germany logo.
 • Slikkepinde køb.
 • Hvor mange kalorier er det i en croissant.
 • Tu master.
 • Toad in the hole.
 • Andromeda lyrics.
 • Wz krefeld online.