Home

Statens personalhåndbok 2022

Statens personalhåndbok - regjeringen

Fleksitidsavtale: Arbeidstakar sjølv kan variere når på dagen og i veka han eller ho møter på jobb. Mange verksemder i staten har kjernetid mellom 09.00 og 14.30. Frå 1. januar 2018 blir den ytre ramma for fleksitid 06.00 på morgonen og til 21.00 om kvelden; Meir om fleksitidavtalen i Statens personalhandbok. Sommartid/vinterti Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sektorovergripende arbeidsgiverpolitikken i staten. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) skal gi støtte og veiledning til statlige arbeidsgivere sentralt og lokalt I Statens personalhåndbok står blant annet: Det er en forutsetning at slikt engasjement skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold

Ikke tilgjengelig:Statens personalhåndbok 2018 - Lovdat

6 Statens personalhåndbok 2014 Distribusjon av Statens personalhåndbok Personalhåndboka og Hovedtariffavtalen (trykt utgave) sendes ut etter adresselis-ter som bl.a. er utarbeidet etter innhentet behovsoppgave fra de enkelte departe-menter mv. Personalhåndboka og Hovedtariffavtalen i staten blir distribuert av Departementenes servicesenter Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler og være fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr. Vi skal også legge til rette for forskning og innovasjon på disse områdene

Statens personalhåndbok i løssalg koster kr. 490, mens Hovedatariffavtalen kos-ter kr. 100. Porto og ekspedisjonsgebyr vil komme i tillegg for Hovedtariffavtalen. Bestilling Forlagsentralen DS-avdelingen/SPH Postboks 150 Furuset 1001 Oslo Telefon 2232 9800 Telefax 2232 980 Statens lønnstrinn LO Stat, YS Stat og Unio forhandler årlig med Staten om lønnsoppgjøret i det statlige tariffområdet. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år

Det nye tilsynsrådet skulle rydde opp i fengslene

Forskuddssatser for 2019 og 2020: Her finner du normrentesatser, diett, EKOM, bil med mer Statens personalhåndbok - 2010-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok Personalhåndboka skal være en bruksbok for de som har personalansvar eller på annen måte arbeider med HR-spørsmål i staten. Vårt mål er at den skal være en bru-kervennlig, oppdatert og korrekt kilde til kunnskap om lov, avtaler, administrativ

Statens personalhåndbok 2020 - Lovdat

 1. Simployer personalhåndbok er en av byggeklossene som utgjør Simployer HRM. Systemet består av en rekke moduler laget for å gjøre arbeidsdagen enklere for HR, ledere og medarbeidere. Uansett hvordan behovet deres er i dag, så kan det være greit å vite at det er enkelt å bygge ut systemet med flere moduler dersom ting endrer seg
 2. Statens personalhåndbok kapittel 2 omhandler ansettelse og opphør av tjeneste i staten. 1. juli 2017 erstattet statsansatteloven tjenestemannsloven. Kapittel to er er nå oppdatert i Statens personalhåndbok (SPH). I forbindelse med oppdateringen er det utarbeidet en rekke nye maler som vil være nyttig bidrag til virksomhetene
 3. Statens Personalhåndbok inneholder de sentrale lover og regulativbestemmelser som gjelder for statens personalforvaltning og Kommunal- og moderniseringsdepartementets fortolkning av disse bestemmelsene. Personalhåndboken er et nyttig verktøy for tillitsvalgte, men siden den gir arbeidsgivers fortolkning bør den brukes kritisk

Statens personalhåndbok Arbeidsgiverportale

 1. Statens Personalhåndbok (SPH 2020) Særavtale for økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Statens reiseregulativ. Hovedtariffavtalen i Staten 2018-2020 Hovedtariffavtalen i Staten 2018-2020 OM NOF. Nof.no er Norges offisers- og spesialistforbunds.
 2. Statens personalhåndbok - 2012-utgaven. Forord 5. Til brukerne av Statens personalhåndbok. Personalhåndboka er en bruksbok for de som har personalansvar eller på annen. måte arbeider med HR-spørsmål i staten. Vårt mål er at personalhåndboka skal være. brukervennlig. Personalhåndboka skal være en oppdatert og korrekt kilde til.
 3. Statens personaldirektør orienterer om et litt annerledes oppgjør i år i denne videohilsenen. Publisert: 27. aug 2020 , Sist endret: 03. sep 2020 Partene i staten setter seg ned ved forhandlingsbordet 1. september for årets lønnsoppgjør i staten
 4. istrasjonsog kirkedepartementet Departementenes servicesenter Trykk ved 07 Aurskog AS 01/2013 Opplag 9500 Statens personalhåndbok 2013 Statens personalhåndbok Håndbok Statens personalhåndbok 2013 Forord Forord 5 Statens personalhåndbok.
 5. dib.no. det komplette verktøy, økonomi og selskapsrett. Prøv dib; Logg inn; Produkter. dib; Kontohjelp; dib kommune; KOSTRAhjelp; Fagområde

Ikke tilgjengelig:Statens personalhåndbok 2019 - Lovdat

Særavtalen som gjelder fra 2018 er foreløpig ikke publisert, men trolig vil også særavtalens satser for 2018 være høyere enn de satsene som kan utbetales trekk- og skattefritt. Det betyr at arbeidsgivere som utbetaler kostgodtgjørelse i henhold til statens satser, i tilfelle må splitte innberetningen i en trekkfri og en trekkpliktig del Dette er statens inntekter og utgifter i 2018. Statsbudsjettet har tusenvis av poster som viser statens inntekter og utgifter. Her får du de store tallene. Sigurd Bjørnestad. 12. okt. 2017 16:33. Sist oppdatert 6. oktober 2020. Skatter, moms og penger fra Oljefondet er statens viktigste inntekter Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983-2016)

Video: Arbeidstid i staten Arbeidsgiverportale

Statens personalhåndbok (SPH) er et oppslagsverk for lønns- og personalspørsmål i staten, og 2016-utgaven er nå tilgjengelig Statens lønnstrinn henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio. Disse forhandlingene skjer vanligvis i løpet av april, slik at nye lønnstrinn trer i kraft fra 1. mai hvert år. Tabellen under er dermed gjeldende fra 1. mai 2018. Slik brukes lønnstrinnen Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) er en norsk statlig etat under Kunnskapsdepartementet. Lånekassen gir økonomisk støtte til utdanning gjennom stipender og lån Fra 2018 er det imidlertid en ny, egen skattefri sats ved overnatting på hotell, som ikke nødvendigvis er lik statens sats. De trekkfrie diettsatsene for 2018 er: Ved overnatting på hotell i Norge: kr 569; Ved overnatting på hotell i Norge inkl. frokost: kr 455 (kr 569 minus 20 % Statens helsetilsyn Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo Besøksadresse: Møllergata 24, Oslo Telefon (+47) 21 52 99 00 Org. nr. 974 761 394 Følg oss. Facebook; @helsetilsynet; RSS-feed; YouTube; Instagram; Vimeo; SlideShare; LinkedIn; Få beskjed når vi publiserer. Daglig.

Statens personalhåndbok er nå tilgjengelig for alle i en gratis nettutgave.Den skal være særdeles lett å finne frem i. Det er lagt ned et stort arbeid for å gjøre dette sentrale referanse- og oppslagsverket maksimalt brukervennlig, blant annet med ny og sterkt forbedret søkefunksjon og stikkordregister, melder Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statens personalhåndbok om oppsigelse. § 25 Ordensstraff. Ordensstraff slettes etter fem år, jf. tjml. § 14. § 26 Vedtaksorgan i saker om ordensstraff, oppsigelse, suspensjon og klage. Vedtak om at tjenestemann skal sies opp, ilegges ordensstraff, suspenderes eller gis avskjed, treffes av tilsettingsutvalget. Dersom. Søk på vegvesen.no. Language. Bokmål; Nynorsk; English; Hovedmeny MEN

Kommunenes personalhåndbok 2018 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål. Boken er også en nyttig informasjonskilde for. Bevertning (servering) er i henhold til Statens personalhåndbok godtgjøring til mat og drikke ved møter, konferanser og seminarer. Regler for når bervertning kan finne sted og maskimalsatser for bevertning fremgår av Statens personalhåndbok punkt 10.11.3.. Beverting kan gis ved møter hvor andre enn UiBs ansatte deltar, ved møter i styrer, råd og utvalg og lignende hvor andre enn UiB's. Sjekk kjøretøy­opplysninger. Finn kjøretøyets eier . Prøveskil Pensjon fra Statens pensjonskasse er et viktig bidrag til din økonomi den dagen du slutter å jobbe, eller dersom noe uventet inntreffer. Her kan du lese mer om hvilke pensjonsfordeler et medlemskap hos oss inkluderer Statens personalhåndbok; Hva betyr Akademikernes lønnssystem for deg? Hvordan fungerer lønnsstigen i staten? Lokalt samarbeid i det statlige tariffområdet; Retningslinjer for omstillingsarbeid i staten; Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6, 0160 Oslo Telefon: 95 30 90 90 E-post: post@akademikerne.no

Statens satser og de skattefrie satsene er ikke lenger er fullt ut samkjørte, noe som gjør at en del satser i statens reiseregulativ vil inneholde en trekk- og skattepliktig andel. Det er hva som er avtalt i den enkelte bedrift som er avgjørende for hvordan arbeidstakers utlegg ved reiser skal kompenseres Statens pensjonskasse. Postboks 10 Skøyen, 0212 Oslo. 22 24 15 00. For e-post:. Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbokserie. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av hånd-bøkene. 4 Håndbok N200 Vegbygging (juli 2018) Den nye normalen forutsettes tatt i bruk fra 15. juli 2018 ved planlegging av alle nye prosjekter og ve Statens pensjonskasse - Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon . Nå kan du søke om inntil 2,3 millioner i boliglån Er du medlem i Statens pensjonskasse kan du søke om inntil 2 300 000 kroner i boliglån

Bli kjent med utvalsmedlemmane i Statens kunstnarstipend. Utvalet i Statens Kunstnarstipend er oppnemnt for perioden 2018 - 2021. Her kan du bli betre kjent med utvalsmedlemmane i Statens Kunstnerstipend, lesa kva dei meiner om stipendordningane og deira.. politikkområder i Statens personalhåndbok 1. Bemanning 1.1 Spørsmål og svaralternativer 1. Hvilken type virksomhet arbeider du i nå? (ett svar mulig) o Departementene o Direktorat, tilsyn, ombud, o.a. o Ytre etat (f.eks. Skatteetaten, Politi- og lensmannsetaten, Kirken) o Forskning og undervisning (høgskoler, universiteter med mer 22. juni 2018 var omsider statens reisesatser for 2018 klare. Nytt av året er blant annet at kjøregodtgjørelsen for kjøring inntil 10.000 kilometer i året settes ned med 5 prosent og at elbilfordelen forsvinner Priser Abonnement på Statens personalhåndbok (og Hovedtariffavtalen i staten) tilsendt på utgivelsestidspunkt koster for 2014 kr 600,-. Abonnementet faktureres ved levering av bok og løper til det sies opp. Statens personalhåndbok i løssalg koster kr 500,-, mens Hovedtariffavtalen koster kr 100,-. Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg

Rammevilkår og prosedyrer knyttet til de mest sentrale områdene innenfor personaladministrativ saksbehandling ved Ui

Statens Personalhåndbok. Et rammeverk for statlige arbeidstakere som inneholder særavtaler og Statens retningslinjer for personalhåndterin Intern side. linjJeGfvOyEnDUMWLe No qesution this is the place to get this info, thanks y'all Statens Kunstutstilling, Høstutstillingen, er Norges største scene for samtidskunst Personalhåndbok. Det er utarbeidet egen personalhåndbok for Hustadvika kommune: Personahåndbok. I denne håndboken finner dere alle vedtatte reglement for Hustadvika og aktuelt lovverk

Alkolås i busser og minibusser - Lovdata

Ansiennitet angir, i Norge, hvor lenge en person har vært ansatt i en bedrift. Begrepet brukes også av boligbyggelag når forkjøpsrett avklares.. Mange lønnssystemer er konstruert slik at man går trinnvis opp i lønn med stigende ansiennitet (ansiennitetsopprykk/opprykk på ansiennitetsstigen) Statens strålevern Meny. Følg oss på: 25.10.2018. Er du under 40 år, gravid, ammende eller har hjemmeboende barn? Da anbefaler vi deg å ha jodtabletter hjemme. Tablettene kan gi beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal bare tas etter råd fra myndighetene STATENS PENSJONSKASSE . J. ÅRSRAPPORT 2018. 2. Innhold. Kapittel 1. Leders beretning Kapittel 2. Introduksjon Kapittel 3. Årets aktiviteter og resultater Kapittel 4. Styring og kontroll Kapittel 5. Vurdering av framtidsutsikter Kapittel 6. Årsregnskap. 1 eders beretning L side

Statlig arbeidsgiverpolitikk - regjeringen

• Resultatet av hovedtariffoppgjøret pr. 1.5.2018 mellom KS og hhv. LO Kommune, Unio, YS-K og Akademikerne • B-rundskriv nr. 7-2018 om iverksetting av tariffrevisjonen 2018. Den trykte versjonen av Hovedtariffavtalen kan bestilles på kundeservice@kommuneforlaget.no. Hovedtariffavtalen 1.5.2018-30.4.2020 . Del Statens kunstnerlønn var en årlig pengesum som den norske staten ytte til utvalgte norske kunstnere for fremragende arbeid. Kunstnerlønnen ble også kalt diktergasje og komponistgasje, og ordningen varte fra 1863 til 1962.Den ble av statsråd Lars Moen i 1951 beskrevet som «ein honnør og ein takk frå samfunnet til kunstnarane for tilskotet deira til kulturlivet og kulturgrunnlaget» Statens barnehus Bergen stedsplassert i Førde. Underavdelingen var i drift fra oktober 2018 med fagteam fra barnehuset i Bergen, samt lokal lege og tannlege som arbeider ved barnehuset. Siden oppstart har det vært tatt imot 30 nye barn. 1.4 Metode og datagrunnlag Årsrapporten skal gi et bilde av virksomheten i barnehusene i 2018 Statens Vegvesen. Ønsker du kontakt med Statens vegvesen? Her finner du kontaktinformasjon til en trafikkstasjon i tilknytning til Statens vegvesen der du bor. Statens vegvesen kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til EU-kontroll, førerkort og øvelseskjøring, samt årsavgift og omregistrering Dokumentet Statens personalhåndbok 2019 (Statens personalhåndbok) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement: Rundskriv fra Utlendingsdirektoratet (UDI): RUDI-2019-3 (RUDI-2019-3

Så mye brukte rektoratene på alkohol | STUDVEST

Statens vegvesen Vegdirektoratet. Denne rapporten er utarbeidet for å få en oversikt over ressursbruken i vinterdriften Hovedmål: Statens vegvesen skal kunne levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet. Beskrivelse av aktiviteter i handlingsplanen Det skal gjennomføres aktiviteter innen følgende områder: • Registreringspunktstruktur • Etablering og oppgradering av trafikkregistreringspunkt • Trafikkregistreringsutstyr • Kommunikasjon mellom målestasjon. 6 6 Statens personalhåndbok 2007 Distribusjon av Statens personalhåndbok Personalhåndboka sendes ut etter adresselister som bl.a. er utarbeidet etter innhentet behovsoppgave fra de enkelte departementer mv. Personalhåndboka og Hovedtariffavtalen i staten blir distribuert av Departementenes servicesenter. Siden boka er tilgjengelig for alle på sph.dep.no er antall gratis trykte utgaver til. STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitut

Pensjonist­lønn - Statens pensjonskass

Fra 1/1 til 31/5 Fra 1/6 til 31/12 For reiser over 12 timer med overnatting kr 780 kr 801 For reiser over 12 timer uten overnattin Ved overnatting på hotell i utlandet legges imidlertid statens satser også til grunn som trekkfrie. De gjeldende satsene for 2018 er slik de fremgår i tabellen nedenfor. Når det gjelder statens satser er det i tabellen operert med satsene for 2017, siden satsene for 2018 enda ikke er fastsatt Videre viser disse medlemmer til oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen datert 20. oktober 2018, og påfølgende utredning fra regioner til divisjoner. Disse medlemmer etterlyser en grundig debatt om hvilke konsekvenser det har å omorganisere en vesentlig samfunnsfunksjon som Statens vegvesen, og mener at det er uheldig at dette skjer kun med en lovendring i Stortinget Fra 22 juni 2018 settes statens sats for kjøregodtgjørelse ned fra 4,10 kroner per kilometer til 3,90 for folk som kjører inntil 10 000 kilometer i året. Den nye satsen gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkludert el-biler

Om lønnssystemet i staten | Arbeidsgiverportalen

Statens satser innenlands Arbeidsgiverportale

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet for arbeidsmiljø og -helse, og er organisert under Arbeids- og sosialdepartementet Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) 12. oktober 2020. I veke 40 vart det målt svært lave nivå av radioaktivt cesium (Cs-137) på målestasjonane våre på Østerås i Bærum og på Svanhovd i Finnmark, og på CTBTO-stasjonen på Svalbard Et formuesgode kan være fast eiendom (som for eksempel huset, hytte, tomt m.m.), bankkonti, verdipapir, bil, båt eller annet verdifullt løsøre som kan omgjøres til penger ved utleie, salg m.m

Statens reiseregulativ 2019 og 2020 - Diettsatser

Du kan også finne eiendom i kart på norgeskart.no. Dersom du søker på kommunenavn, gårds- og bruksnummer søker du slik: Oslo-1/10 Endringer i statens reisesatser for 2018 og 2019. Satsen for kilometergodtgjørelse reduseres fra kr 4,10 per km til kr 3,90 per km. Den gjelder all kjøring, uavhengig av kjørelengde, og vil gjelde alle biler inkl. el-biler Norske Kunstforeningers debutantpris 2018 tildeles Arild Våge Berge for verkene Unstable Monuments 1 og The Gravity of a Lake Focused Into One Point (2). Verka er kanskje ikkje dei som roper høgst, men som elegant og poetisk klarar å samanfatte fleire tematiske tendensar i Høstutstillingen i år

Informasjon om veg og trafikk Statens vegvese

Data fra Statens vegvesen. Velkommen til Statens vegvesens dataportal! Her vil du finne informasjon om hvilke datasett vi deler, og hvordan du kan få tilgang til dem Fra 1. august 2017 er oversikt over statens eiendommer tilgjengelig i en søkbar database gjennom innlogging via ID-porten. I tillegg er oversikten tilgjengelig i pdf-format, tilsvarende det trykte vedlegget til statsbudsjettet. Innen utgangen av 2018 vil løsningen også inneholde oversikt over lokaler staten leier 2018 Oslo 1. januar 2018 Oppdatert 1. oktober 2018 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Statens vegvesen er kompetent myndighet for registrering, teknisk godkjenning / klassifisering av kjøretøy,.

Hovedformålet med Statens selskaber 2018 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2017 var staten majoritetsaktionær eller eneejer i 10 aktieselskaber, eneejer i 10 selvstændige offentlige virksomheder mv. og havde ejerandele i yderligere 9 selskaber, hvoraf 6 var aktieselskaber og 3 var interessentskaber Vi som arbeider i Statens helsetilsyn har spennande arbeidsdagar og mange utfordringar i eit interessant og engasjerande fagmiljø. 03.04.2018 Effekt av tilsyn 2013-2020. Dette forskningsprosjektet skal undersøke effekt av planlagt tilsyn i helsevesenet og studere samanheng mellom tilsyn,. SMK er Danmarks nationalmuseum for kunst og landets største kunstmuseum. 700 års kunst i hjertet af København Statens kunstutstilling, Høstutstillingen er en kunstnerjuryert gruppeutstilling basert på fri innsendelse. Alle kunstnere som bor i Norge og norske kunstnere bosatt i utlandet er velkommen til å søke Høstutstillingen. Det er ikke et krav å være utdannet kunstner, heller ikke at man må være medlem i en kunstnerorganisasjon

 • Ladeeffekt e golf.
 • Dvergvaktel oppdrett.
 • Kjøp karambit.
 • Volkshaus auwiesen veranstaltungen.
 • Die schöne und das biest serie intro.
 • Hva er maskinskade forsikring.
 • Mosearter norge.
 • Winter open 2018 cheerleading.
 • Best i test kamera 2017.
 • Kortnummer visa electron.
 • Wl3 waterlogic.
 • Läuse aushang.
 • Mg kjemi.
 • Spinat zubereiten ohne sahne.
 • Polarmuseum tromsø åpningstider.
 • Studentenjobs münchen semesterferien.
 • Medela pump and save poser.
 • Icsi kosten selbstzahler.
 • Calliope mini android.
 • Samarbeidsøvelser barn.
 • Ferskentræ i drivhus.
 • Seniorenbüro offenburg speiseplan.
 • Berocca kosttilskudd.
 • Pulmonary trunk.
 • Te indiska.
 • Studentenjob hasselt.
 • Håruppsättning bröllop gör det själv.
 • Pension carlsburg ahlbeck.
 • Koble skriver til trådløst nettverk.
 • Icf kirche hamburg.
 • Minipille blødninger.
 • Barbie deinhoff's berlin.
 • Skattelister 2009 aftenposten.
 • Opprykk nedrykk 2017.
 • Effektivisering kommune.
 • Roten av 27.
 • Äkta kärlek citat svenska.
 • Nationalsozialistischer rap.
 • Terra naturkost umsatz.
 • Kvanum ekeby.
 • Amfetamin skadeverkningar.