Home

Hva menes med hull i ozonlaget

Ozonhull er en populær betegnelse på den kraftige uttynningen av ozonlaget som hver vår kan observeres over Antarktis og Sørishavet. Fenomenet ble første gang observert i 1984 av de britiske forskerne Farman, Gardiner og Shanklin og publisert i tidsskriftet Nature i mai 1985. Målingene ble først antatt å inneholde feil, men oppdagelsen satte senere fart i utforskningen av ozonlaget og. Vi legger merke til at ozonlaget generelt er tynnere desto nærmere vi kommer 2001 (riktignok med normal variasjon fra år til år). Den lave ozonkonsentrasjonen over Sørpolen er blitt kalt et «ozonhull», selv om det ikke dreier seg om noe hull i ozonlaget Ozonlaget beskytter jorden fra skadelige stråler fra solen, og reduserer også solas innstråling på jordkloden, Dette er med å bestemme temperaturen på jordkloden og kalles drivhus effekten (fordi ozonlaget fungerer omtrent som ett drivhus for jordkloden) Daglig slippes gasser som ødelegger og lager huller i ozonlaget, dette fører til det vi kaller økt drivhuseffekt Hva skjer når det oppstår «hull» i ozonlaget? «Det er et hull i himmelen, helt sant, det blir varmt, for deg og meg», sang DumDum Boys i 1989. Men det er verre enn som så.Et tynnere ozonlag fører til at mer ultrafiolett stråling (UV-stråling) slipper ned til jorden

Går mot rekordlite hull i ozonlaget. På 1980-tallet ble det oppdaget av ozonlaget var i ferd med å brytes ned på grunn av utslipp av såkalte KFK Hva betyr valget for verdens land og. Ozonlaget er den del av stratosfæren, i ca. 18-50 km høyde og høyere, hvor konsentrasjonen av ozon er høyere enn i atmosfæren ellers. Mengden ozon i ozonlaget er egentlig ikke veldig høy; dersom ozonet ble konsentrert og komprimert til normaltrykk, ville det være et par millimeter tykt Hullet i himmelen «Det er et hull i himmelen» sang DumDum Boys i 1989 med klar referanse til ozonhullet og farene det førte med seg. Men hva er ozonlaget, og hvorfor hører vi så lite om dette hullet i dag - Det er akkurat som om det er et lite hull i ozonlaget over Skandinavia, sier meteorolog Tarjei Breiteig (Agder Energi) til Fædrelandsvennen som først omtalte saken. Breiteig har selv gjort beregningene som viser hvor ekstremt tynt ozonlaget har vært, basert på data fra NASA og KNMI Climate Explorer Lenger nede i atmosfæren, i en høyde av ca. 30 km, er ozonlaget. Fotonene med bølgelengder fra 200 til 320 nm har akkurat passe energi til å spalte ozonmolekyler til vanlige oksygenmolekyler og frie oksygenatomer

ozonhull - Store norske leksiko

 1. Hva er ozonlaget? (Ta pilen over bildene for å lese forklaring) Ozonlaget er et gasslignende lag som ligger i atmosfæren rundt 15-30km over bakken. Ozonlagets viktigste oppgave er å stoppe de farligste uv strålene fra sola som er uv-b og uv-c strålinger. Når sola sender de ut er det ozonlaget som absorberer de farligste. U
 2. Gigantisk hull i ozonlaget forsvant TV-kanalen avkrefter at lukkingen av hullet hadde noe å gjøre med nedgangen i forurensing, og veit heller ikke hva konsekvensene vil bli på lengre sikt
 3. Ozonlaget er jordens solkrem, og beskytter oss mot den farlige ultrafiolette (UV) strålingen fra solen. Det er et lag av gass høyt i atmosfæren, som dannes og brytes ned i en fin balanse. Skulle vi miste ozonlaget, kan alt liv på jorden gå tapt
 4. Rekordstort hull i ozonlaget NORDPOLEN: Vanligvis oppstår de store hullene i ozonlaget over Antarktisk. Det var derfor meg forbauselse at forskere oppdaget det rekordstore hullet over Arktis
 5. ker fra dag til dag. Ca. 5% av ozon laget har forsvunnet siden midten av 1960-tallet. Hvor mye ozonlaget
 6. ste på 31 år, fastslår EUs atmosfæreovervåking CAMS.. I de siste 19 årene har det kun gått en vei med ozonlaget: fremover
 7. Hullet i ozonlaget: Forskere sjokkert over mystisk og farlig gassfunn Verden klarte å kvitte seg med de farlige gassene, takket være en historisk avtale på 80-tallet

Naturfag Påbygg - Nedbrytning av ozonlaget - NDL

Hull i ozonlaget over Antarktis ble oppdaget på 80-tallet. Nedbrytning av ozonlaget førte til at større mengder UVB-stråling nådde frem til jorden, som utgjorde en større fare for mennesker og klima. Les mer om miljøgifter og klimagasser her Hva: Jordens solkrem, og beskytter oss mot den farlige ultrafiolette (UV) strålingen fra solen. Uten ozonlaget i stratosfæren kan alt liv på jorden gå tapt. Siden 1969 er jordens ozonlag redusert med fem prosent

hull i ozonlaget - Naturvitenskap - Diskusjon

Hva er ozonhullet og hvordan måles ozon? Et ozonhull oppstår i områder som utsettes for en kraftig reduksjon av ozon. Dette skjer for eksempel hver høst over Sydpolen. På Sydpolen utføres det målinger av ozonlaget ved hjelp av instrumenter som sendes opp med ballong Hullet i ozonlaget og økt drivhuseffekt er to forskjellige ting, men de er heller ikke helt uavhengige av hverandre. Ozon (O 3 ) er en spesiell gass som har flere viktige egenskaper: Ozonlaget befinner seg i stratosfæren, et område fra rundt 12 til 50 kilometers høyde Ozonlaget beskytter jorda mot skadelig stråling fra sola. Utslipp av ozonreduserende stoffer har svekket ozonlaget. Bruken av slike stoffer er nå kraftig redusert

Hva skjedde med ozonlaget? - Bergens Tidend

 1. Hva er ozonlaget? Ozon er en gass som er naturlig til stede i atmosfæren. Ozonet fordeler seg oppover i atmosfæren, med ca. 10 prosent i den delen som er nærmest jorden (troposfæren, fra jordoverflaten og ca 10 km opp), og de resterende 90 prosent i stratosfæren
 2. Et uvanlig stort hull i ozonlaget over Arktis er i ferd med å bevege seg over Norge. Perlemorsskyene har noe av skylden for det
 3. Hvorfor er ozonlaget så viktig for oss som bor på jorden? - Fordi det stopper farlig stråling fra sola. I flere år har forskere snakket om hull i ozonlaget, hva menes med det? Hvor på jorden har det vært et slikt hull? - Hull i ozonlaget betyr at de farlige UV-strålene fra sola ikke blir stoppet. På Antarktis er verdens største hull
 4. Hva skjer når det oppstår «hull» i ozonlaget? «Det er et hull i himmelen, helt sant, det blir varmt, for deg og meg», sang DumDum Boys i 1989. Men det er verre enn som så.Et tynnere ozonlag fører til at mer ultrafiolett stråling (UV-stråling) slipper ned til jorden Ozonlaget befinner seg i stratosfæren, et område fra rundt 12 til 50 kilometers høyde
 5. Hva skjer med ozonlaget? juni 30, 2011 Det har blitt en slags sannhet at det på slutten av 80-tallet fantes en stor global trussel i form av et stadig økende hull i ozonlaget og at denne trusselen var menneskeskapt gjennom utslipp av for eksempel (og særlig) KFK gasser (klorfluorkarbongasser), som blant annet benyttes i kjøleskap, sprayflasker, osv
 6. Hva er ozonhullet? ozonlaget - en beskyttende kappe blå planet, som ligger i stratosfæren.Høyden er omtrent tjuefem kilometer fra jordens overflate.Og dette lag er dannet av oksygen, som er under påvirkning av solstråling gjennomgår kjemisk omdanning.Lokal reduksjon i konsentrasjonen av ozon (i vanlig dette er alle kjente hull) er nå.

For en del år siden var det nesten panikk på grunn av hull i ozonlaget. Dette på grunn av forurensning, spraybokser (tenker på gassene de er fylt opp med) og så videre. På det verste var det nesten selvmord å gå ut uten å smøre seg inn i solkrem, så hva skjedde? Jeg har ikke hørt noe som helst om.. Oppdatert 2. april: Atmosfæreforskerne på NILU - Norsk institutt for luftforskning varsler om at ozonlaget over Norge kan bli sjeldent tynt i påska. Det skyldes et uvanlig stort hull i ozonlaget over Arktis, som nå har beveget seg inn over Skandinavia. - Nå kommer det arktiske ozonhullet på besøk til oss i Skandinavia, forteller seniorforsker Georg H. Hansen ved NILUs avdeling for. Advarer: Uvanlig hull i ozonlaget over Norge Det er oppstått et uvanlig hull i ozonlaget. Vi må alle passe på huden, selv om man ikke er på fjellet. Er det klar himmel, bør man bruke solkrem denne påsken. Over deler av landet har vi fått et uvanlig stort ozonhull. Forskerne kaster seg nå over det nye fenomenet Men hva er ozonlaget, og hvorfor hører vi så lite om dette hullet i dag? KJELLER: I 1989 sang DumDum Boys om at «det er et hull i himmelen», med klar referanse til ozonhullet og farene det førte med seg

Hull i ozonlaget til 2065. Årsaken er at reservene av ozonnedbrytende kjemikalier trolig er større enn hva man hadde forventet. men tok ikke med bruken av eksisterende reserver Ozon er en gass som er konsentrert i stratosfæren. Utslipp fra jorda kan skape hull i ozonlaget, noe som kan slippe mer skadelig stråling ned til jordoverflata. Eforelesningen på NDLA: BM: http. Hull i ozonlaget over Arktis har lukket seg Et uvanlig hull i ozonlaget over Arktis er nå borte, ifølge europeiske forskere. Illustrasjonsfoto fra Svalbard: Lise Åserud / NTB scanpi Siden krisen på 90-tallet har ozonlaget langsomt blitt tykkere, og hullet over Antarktis har minket. Forskere regner nå med at ozonlaget vil nå tilbake til sin 'normale' tilstand rundt 2050. Suksessen med å redde ozonlaget før det ble krise viser at det har enorm virkning å redusere utslipp av de skadelige stoffene Hva er ozonlaget? Ozonlaget er ein del Konsentrasjonen av ozon i ozonlaget er høy sammenlignet med andre steder, men er fortsatt relativt lav. Selv i de tettest-konsentrerte deler av ozonlaget, I 1985 ble det imidlertid et enormt hull i ozonlaget oppdaget over Antarktis

Rundt jorden ligger ozonlaget. Det beskytter oss mot farlige stråler fra solen. I mange år har ozonlaget blitt tynnere på grunn av forurensing, og noen steder har det til og med blitt hull i det. Det er fordi vi har sluppet ut gasser som ikke er bra for ozonlaget Ozonlaget over Norge har stabilisert seg. Fra krise på 80-tallet til forsiktig optimisme i dag, men hvordan står det til med hullet i himmelen? Forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge ; Diklormetanen skader ozonlaget over polområdene mest, ifølge. Går mot rekordlite hull i ozonlaget - NRK Urix Påsken starter med et sjeldent ozonhull. Ozonlaget - jordens egen «solkrem» - Yr. Mytiske ozonhull var en prøvekjøring for global oppvarming. Hva er ozonlaget? Miljømytene og ozonhullet - Miljømytene. Verdenssamfunnet reddet ozonlaget for 30 år siden Les denne delen av en artikkel om ozonlaget. Tenk deg at du har en onkel som forsøker å forstå hva som menes med denne. tegneserien. Han har imidlertid ikke fått noe naturfagundervisning på skolen, og han forstår ikke hva forfatteren av tegneserien forklarer Vi skal forklare hva som menes med det elek-tromagnetiske spekteret. Bildet vi har av denne strålingen er at det er bølger, men at det også kan oppfattes som partikler som vi kaller fotoner. Ozonlag og ozonhull Solstrålingen går gjennom ozonlaget på sin vei gjennom atmosfæren. Det har ført til uttrykke

Hvor finner vi ozonlaget? I stratosfæren. Hvorfor er ozonlaget så viktig for oss som bor på jorden? Fordi det beskytter mot UV-stråling og solvind. I flere år har forskere snakket om hull i ozonlaget, hva menes med det? Hvor på jorden har det vært et slikt hull Kald vinter ødelegger ozonlaget Mens mange her «sør» fryder seg over en mild vinter, opplever Arktis fimbulvinter med 80 kuldegrader. Slikt kan det bli hull i ozonlaget av Ozonlaget er et tynt belegg av ozon i stratosfæren. Det beskytter overflaten mot solens UV-stråling. Forringelse av ozon oppstår når halogenioner fra KFK interagerer med ozon og gjør det til molekylært oksygen. Resultatet er et ozonhull som vises over polene hvert år

Hva er ozonlaget? Oppdag ozonhullet: Spørsmål og svar med Pawan Bhartia. Ozonhullet er sakte, men sikkert, i ferd med å lukke seg - Tu.no. Perlemorsskyer lager ozonhull over Norge - NRK Norge Hullet i himmelen. Naturfag Påbygg - Nedbrytning av ozonlaget - NDLA. Ozonhullet» - Den norske tannlegeforenings Tidende Dette er ekvivalent med et lag av ozon 3 mm (.12 inches) tykk over hele jorden. Et godt eksempel er høyden av to skilling stablet sammen. Ozon hullet er mer lik tykkelsen av en krone eller 220 Dobson Units! Hvis nivået av ozon synker under 220 Dobson Units, er det ansett å være en del av det utarmede område eller hull Start studying Prøveøving geografi!. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Ozonhullet er ikke akkurat et hull i ozonlaget, omtrent som om det er en alvorlig uttømming av ozon i et bestemt område. Denne tynningen av laget er funnet i nærheten av polene i bestemte tider av året. Consideraciones. I Antarktis er ozonhullet større fra september til desember, når nesten halvparten av ozonlaget i denne regionen er utarmet

Går mot rekordlite hull i ozonlaget - NRK Urix

Hva er ozonhullet? Ozonlaget er det beskyttende skallet på den blå planeten, som ligger i stratosfæren. Høyden er omtrent tjuefem kilometer fra jordoverflaten. Og dette laget er dannet av oksygen, som under påvirkning av solstråling gjennomgår kjemiske transformasjoner Ozonlaget er vigtigt for livet på jorden, fordi det absorberer den farlige kortbølgede ultraviolette stråling fra solen. Ultraviolet stråling er farlig, fordi den skader planter og dyr. Observationer har vist, at i perioder, hvor ozonlaget er nedbrudt, stiger den ultraviolette stråling ved jordens overflade Et uvanlig hull i ozonlaget over Arktis er nå borte, ifølge europeiske forskere For tiden er det et uvanlig stort hull i ozonlaget over Arktis, og nå beveger det seg mot Skandinavia. Atmosfæreforskerne på NILU antar ozonhullet kommer..

Ozonlaget og drivhuseffekten. Disse er for eksempel til stede i de arktiske områder ved forårstid. I havet finnes det mange økosystemer som har fotosyntese. Det fører til global oppvarming. Og nå tetter hullet seg, det viser at internasjonalt samarbeid har greid å jobbe sammen mot et alvorlig miljøproblem Ozonlaget er den del av stratosfæren, i ca. 18-50 km høyde og høyere, hvor konsentrasjonen av ozon er høyere enn i atmosfæren ellers. Mengden ozon i ozonlaget er egentlig ikke veldig høy; dersom ozonet ble konsentrert og komprimert til normaltrykk, ville det være et par millimeter tykt. Ozonlaget består hovedsakelig av nitrogen, oksygen og argon, som overalt ellers under ca. 80 km.

Uten en beskyttende ozonlaget, ville det ikke være liv på jorden slik vi kjenner det. Av denne grunn, forskere og miljøvernere over hele verden var svært opptatt av å oppdage et stort hull i ozon over Antarktis. Menneskeskapte klorfluorkarbon (KFK) forbindelser, klor og brom er tilskrevet med å skape hull i ozon I motsetning til gjennomsnittlig konsentrasjon av ozon i atmosfæren (0, 3 deler per million, dvs. 0, 3 ppm), har ozonlaget en mye høyere konsentrasjon av ozon (10 ppm). Imidlertid varierer denne konsentrasjonen av ozon, eller tykkelsen av ozonlaget, geografisk og sesongmessig. Hva er galt med ozonlaget Hørselshemming er nedsettelse av hørselen fra ganske lette, kanskje forbigående nedsettelser til fullstendig døvhet, anacusis. Hørselshemning forekommer meget hyppig og i alle aldrer, men øker med årene. Hørselshemning kan være medfødt på grunn av arv, skader i fosterlivet eller skader ved fødselen, eller den kan være ervervet på grunn av sykdom i øregangen, mellomøret eller. Hullet i ozonlaget over Antarktis har krympet med ti millioner kvadratkilometer siden år 2000. Sverre Bjørstad Graff 3. nov. 2017 08:34 - Oppdatert 3. nov. 2017 09:5

Ozonlaget - Wikipedi

Sreng kulde, som har vert tilfelle siden 2005 er en side av saken, med samme resultat. Hvor har du bevisene på unormale hull i ozonlaget, over den nordre halvkule i sommerhalvåret? P,g,a jordens helningsvinkel har en tynt, eller sågat hull i ozonlaget mer eller mindre hele året over Antarktis Oversettelser av ord OZONLAGET fra norsk til finsk og eksempler på bruk av OZONLAGET i en setning med oversettelsene: Før ozonlaget forsvinner, men ikke nå Hull i ozonlaget forårsaket av kjemisk forurensning har vært en årsak til bekymring for forskere som bekymrer at nedbryting av ozonlaget kan føre til alvorlige problemer for folk. På bakkenivå, derimot, er ozon dårlige nyheter, fordi det er sterkt etsende, og det kan skade luftveiene ved innånding og skade de vaskulære systemer av planter, forårsaker skade eller død Uansett hva som er årsaken til hullene, bør man som kandidat ha en plan for å forklare hvordan de har oppstått - din potensielle nye arbeidsgiver vil interessere seg for dem. 3 gode råd til deg med hull i CV-en: 1. Vær ærlig! Har du et hull på CV-en som du tenker at en arbeidsgiver vil reagere på, så forklar årsaken til hullet

På åttitallet sto hårsprayen og kjøleskapet ditt i fare for å ødelegge verden. De var begge skyld i at det ble hull i ozonlaget og at flere farlige UV-stråler strømmet ned over oss og kloden. Hva skjedde - og hvordan har det gått? Vi reiser tilbake i tid for å se på hva vi var redde for, og om det fremdeles er grunn til bekymring Samtidig med dette har julenissen falt gjennom et hull i ozonlaget og sleden hans er blitt ødelagt. Han har landet like ved huggeriet og Vazelina ønsker å hjelpe ham. Serien inneholder flere musikalske innslag med Vazelina Bilopphøggers. I tillegg til medlemmene i Vazelina har også Hilde Lyrån og Maj Britt Andersen sentrale roller

Hullet i himmelen - Forskning

Atmosfæreforskerne på NILU - Norsk institutt for luftforskning varsler om at ozonlaget over Norge kan bli sjeldent tynt i påska. Det skyldes et uvanlig stort hull i ozonlaget over Arktis, som. Hva kan vi gjøre? Tidligere har vi kommet langt i å løse både problemet med sur nedbør og hull i ozonlaget. Nå står vi overfor vår største utfordring noensinne: å løse klimaproblemene. Klimaproblemene skyldes i stor grad forbrenning av kull, olje og gass, noe som fører til at CO 2-utslippene øker

Har aldri før målt så tynt ozonlag - Y

Naturfag Påbygg - UV-stråling og ozonlaget - NDL

Norge med sin overveldende rikdom burde være ett av de første landene som er villige til å underskrive en sånn kontrakt. Denne avtalen har også altfor lave krav til verden, og den vill ikke være tilstrekkelig for å kunne bekjempe global oppvarming skikkelig. Vis du kaster en frosk i en kjele med kokende vann ville frosken hoppe rett ut Denne siten bruker Cookies for å optimere din opplevelse av siden. Om du aksepterer dette, klikk her for å fortsette. Hvis ikke, kan du lese vår Cookie policy her og få vite hvordan du kan blokkere eller deaktivere Cookies. Om du deaktiverer Cookies kan du oppleve at siden ikke fungerer optimalt, og det kan være du ikke får adgang til alle områder Det var engang for 4,6 milliarder år siden at Solsystemet oppsto. En av planetene var den menneskene kaller Jorda eller Tellus. Da var det flere planeter enn nå, og en av disse kolliderte med den unge Jorda da 100 millioner år var passert. Av dette kjempesmellet oppsto Månen, vår trofaste følgesvenn, som ga vår klode en rotasjon som gjør at døgnet i dag har 24 timer og dessuten.

Ozonlaget og drivhuseffekten - Klimaendringe

Gigantisk hull i ozonlaget forsvant - Først med siste nyt

Hva er ozonlaget? - Forskning

hull i første rast for seg. Ansett, innretting og boring Når man har planlagt hvor hullene skal ligge, må man være nøyaktig med ansett og innretting av bommen på boreriggen. Feil ansett eller innretting kan gi seg store utslag i bunnen av hullet når borehullene er lange. Boravvik kan også forårsake ubehagelige overraskelser når salven. Et nytt stort hull i ozonlaget over Arktis ville representert en trussel dersom det hadde forflyttet seg lengre sørover mot befolkede områder. Men mot alle odds er det store ozonhullet nå lukket Hull i ozonlaget. Ozongassen har avgjørende innvirkning på livet på jorden. Den beskytter oss mot livsfarlig ultrafiolett stråling. Fra slutten av 70-tallet ble det en voldsom oppmerksomhet rundt at ozonlaget var i ferd med å forsvinne. Spesielt rundt polene ble det påvist «hull i ozonlaget» Vi kan aldri vite hva kunden gjør i ettertid. De kan finne på mye rart. De kan f.eks. bytte pærer i downlight til de som sender varmen oppover og øke fra 35 til 50 W. De kan bruke stikkontakten som er for varmepumpen (den eneste med jord i stuen) til noe helt annet

Rekordstort hull i ozonlaget - So

Hullet i Ozonlaget nådde sin topp rundt år 2000. Det tar lang tid fra KFK-gassene når ozonlaget. Kloratomene vil da bli lenge i ozonlaget og nedbryte ozon. Derfor vil det ta ca. 50 år før vi er tilbake i likevekt igjen. Og nå tetter hullet seg, det viser at internasjonalt samarbeid har greid å jobbe sammen mot et alvorlig miljøproblem Toleranser I denne høyt industrialiserte verden der forskjellige firmaer produserer og leverer deler til andre produsenter av alt mellom himmel og jord, er det viktig at man kan stole på at ting passer sammen

Menneskenes påvirkning på ozonlaget - Daria

Ozonlaget: Jordens skjold mod solens UV-stråler illvit

Rekordstort ozonhull. Ozonhullet over Antarktis ser ut til å bli rekordstort i år. Hullet kan ifølge australske forskere bli minst like stort som i rekordåret 2000, da det dekket et område. Nøkkelhullet skal hjelpe deg å ta de små, sunnere grepene i hverdagen. Matvarer merket med Nøkkelhullet inneholder mer fiber og fullkorn og mindre fett og mettet fett, sukker og salt, sammenliknet med andre matvarer av samme type uten Nøkkelhullet. Noen matvarer inneholder også mer grønnsaker, frukt og bær Hullet i 2000 var det største siden hull i ozonlaget ble oppdaget på begynnelsen av 1970-tallet, sier forsker Andrew Klekociuk. Den svenske atmosfæreforskeren og meteorologen Weine Josefsson, mener det ennå er for tidlig å si om ozonhullet blir rekordstort i år Ozonlaget er omtrent 300 til 500 DU tykt i gjennomsnitt, som er omtrent tykkelsen på to stablede øre. Effekten av KFK-er. Forskere begynte først å innse potensialet for at klor kan interagere destruktivt med ozon på begynnelsen av 1970-tallet, og Sherwood Rowland og Mario Molina advarte om faren som CFC utgjorde for ozonlaget i 1974

Hullet i ozonlaget: - Forskere sjokkert over mystisk og

Skummelt for ozonlaget. Allerede på 1930-tallet startet systematiske ozonmålinger i Norge: Først i Tromsø og noen år senere på Dombås. Meteorologen Kaare Langlo, som var ansvarlig for de norske ozonmålingene på 1940-tallet, oppdaget at perlemorskyer ofte var forbundet med lave ozonverdier Forklare hva «hull i ozonlaget» er som et miljøproblem og hvordan den forårsakes og hvordan den kan forebygges. Kjenne til hvordan og hvorfor vi bør beskytte oss mot UV-stråler. Vite hva som menes med positive og negative temperaturforsterkninger og gi konkrete eksempler Håndhygiene er håndvask med såpe og vann eller hånddesinfeksjon med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Vask og desinfeksjon fjerner store deler av den midlertidige, overflatiske bakteriefloraen på hendene, som består av hvite stafylokokker og difteroider. Vann og såpe sammen med mekaniske bevegelser løser opp bakterier og skitt og rennende vann skyller det vekk Mekanismen for dannelsen av ozonlaget i jordens atmosfære er ganske komplisert, og ulike årsaker kan føre til brudd. I begynnelsen tilbød forskere mange versjoner: påvirkning av partikler dannet under atomeksplosjoner, og virkningen av utbruddet av El-Chikon vulkanen, til og med meninger ble uttrykt på utlendings virksomhet En fersk studie publisert i tidsskriftet Nature Climate Change forrige uke konkluderer med at ozonskadelige stoffer (ODS) som for eksempel klorfluorkarboner (KFK) kan være ansvarlige for opptil halve temperaturøkningen observert i Arktis fra 1955-2005.. Forskere har lenge slitt med å finne en fullstendig forklaring på hvorfor temperaturene i Arktis stiger dobbelt så raskt som i resten av. OSLO: Ozonhullet over Antarktis er større enn noen gang og dekker nå et areal på størrelse med Nord-Amerika. Ozonlaget er faretruende tynt over mange populære feriemål for nordmenn

 • Romulus und remus wölfin.
 • Bezirksvorsteher wien 22 sprechstunden.
 • Frei wild bremen.
 • Været for nord norge.
 • Minsteareal elgjakt.
 • Vfl wolfsburg gegen florenz live stream.
 • Spectrum augsburg ü30.
 • Schakal let's dance.
 • Nettbutikk elektronikk.
 • Bestattungsinstitut der stadt weimar weimar.
 • Straßenbahnplanung berlin.
 • Tropenzoo bansin preise.
 • Neufundländer dringend abzugeben.
 • Store byer i peru.
 • Håndklestang ikea.
 • Norrøne stedsnavn i norge.
 • Krasnoyarsk climate.
 • Mig tråd.
 • Einslive charts 2018.
 • Collagen supplement.
 • Simulere terningkast excel.
 • Bild in pixel art umwandeln.
 • Brenselcelle ungenergi.
 • Elskling strompriser.
 • Stadtbibliothek paderborn app.
 • Lease bmw 1.
 • Statistarkivet.
 • Südamerikanisches restaurant münster.
 • When is windows updates released.
 • Livearena hockey sverige.
 • Norrøna outlet ålgård.
 • Senftenberger see bungalow.
 • Studienbüro wiwi uni mainz.
 • Graue tonne menden.
 • Satisfacer conjugacion preterito.
 • France election wiki.
 • Kjøp mops.
 • Heinsberg on ice 2017.
 • Professionelle fußpflege frankfurt.
 • Tulum flyplass.
 • Ö1 hören.