Home

Sentrale tekster i buddhismen

Buddhismen har en svært rik litterær tradisjon som spenner over et stort spekter av sjangere og som strekker seg helt tilbake til rundt år 400 fvt. Frem til cirka 1100-1200-tallet ble det meste av den buddhistiske litteraturen forfattet i India - først bare muntlig, men etterhvert også skriftlig. Etterhvert som buddhismen spredte seg til samfunn og kulturer utenfor India, ble den. Hovedmytene i buddhismen er knyttet til Buddha selv, oppveksten hans og særlig overgangen til et asketisk liv som munk og formidler. I alle retninger i buddhismen er fortellingene om Buddhas liv og virke sentrale. I mahayanabuddhismen er Buddha en evig guddommelig skikkelse som har skapt et skuespill for menneskene Utvalgte tekster. Benares-talen (Buddhas første tale fra Dhammacakkappavattana sutta i Samyutta Nikaya) Alt brenner (fra Adittapariyaya sutta i Digha Nikaya) Velsignelsene (fra Mangala sutta i Khuddaka Nikaya) Fortellingen om Angulimala (fra Angulimala sutta i Majjhima Nikaya Det er også en tekst kalt Abhidharma (sanskrit) eller Abhidhamma (Pali), som det er mer enn én versjon. Abhidharma er et verk av analyse eller filosofi snarere enn en preken, så det er ikke kalt en sutra. Theravada og Mahayanasutraer Om lag for to tusen år siden, delte buddhismen seg inn i to store skoler, kalt i dag Theravada og Mahayana

buddhisme - litteratur - Store norske leksiko

Buddhismen deler en rekke sentrale begreper med andre sørindiske religioner, men de har ofte en annen betydning. Blant disse er forestillingen om en endeløs syklus av gjenfødsler, samsara. Det er karma, en form for moralsk kausallov hvor alle handlinger har sine konsekvenser i samsara, som avgjør hva slags gjenfødsel man får For å forstå buddhismen må en også forholde seg til dens klassiske tekster og et lite utvalg av noen av de mest sentrale er med her. Poesi er en språklig uttrykksform som bringer oss over i den intuitive formidlingsformen. Buddhismen har også uttrykt seg i dette formatet og vi vil ta med eksempler på dette Teksten hører hjemme i buddhismen, og er en del av skriftsamlingen Tripitaka, som er anerkjent av alle buddhistiske retninger. Buddhistene mener at teksten ble memorert av munkene til den ble skrevet ned en tid etter Buddhas død. I samfunnet teksten ble til i, var det mange som søkte størst mulig rikdom Ritualer er sentrale i buddhismen, både for lekfolk og for munker og nonner. Blant de viktigste er ritualer for å få beskyttelse fra ulykker, tilbedelsesritualer tilknyttet bestemte guddommelige vesener, og pilegrimsreiser. Felles for alle disse ritualene er at de skal bidra til å forbedre utøverens karma

Buddhismen er en verdensreligion stiftet av Buddha i Nord-India på 400-tallet fvt. Om lag 500 millioner mennesker - rundt sju prosent av verdens befolkning - bekjenner seg til buddhismen. Kjerneområdene er Sør- og Sørøst-Asia, Himalaya, Tibet og Mongolia. Den er også spredt til Nord-Amerika og Europa. Buddha og hans lære står sentralt i buddhismen Buddhismen ble grunnlagt på 400-tallet f.Kr. av Siddharta Gautama. I dag er en stupa en bygning som inneholder rester eller relikvier etter Buddha eller andre sentrale personer innen buddhismen. Slik ble buddhismens hellige tekster, tripitaka, samlet.. Buddhisme er en ikke-teistisk religion, eller filosofi, som er basert på læren fra Buddha (Siddharta Gautama) som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal. Buddhismen spredde seg gradvis derfra gjennom Sør-Asia til Midtøsten, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, og de nordøstasiatiske landene Tibet, Mongolia, Kina, Korea, Japan og Taiwan

Religion og etikk - Buddhisme - skrifter og myter - NDL

Innen menneskesyn skal teksten ta for seg problemstillingen ''hva mener buddhismen om abort sammenlignet med islam?'', hvor noen av religionens sentrale tekster skal tolkes, i tillegg til det å drøfte religionens syn på synd og abort. Innhold Innledning Historisk bakgrunn Virkelighetsoppfatning Menneskesyn Avslutning. Utdra Religiøse skrifter fra de fem store verdensreligionene. Vi regner kristendom, islam, hinduisme, buddhisme og jødedommen som de fem store verdensreligionene, selv om sikhismen er større enn jødedommen i utbredelse. Nedenfor finner du lenker til informasjon om de hellige tekstene til de fem verdensreligionene, blant annet fra den danske nettsiden religion.dk

buddhistiske tekster

Ritual i Islam og Buddhismen Det finnes flere ritualer innen både Islam og Buddhismen. I Islam står de fem søylene sentralt, og vi sier at det er dem som bærer religionen. De består av trosbekjennelsen, bønnen, pilegrimsreisen, velferdsbidraget og fasten. Dette er plikter enhver troende muslim skal følge. I Buddhismen derimot er kulten mer individuell, Fortsett å lese Ritualer i. fokusering på hellige skrifter: kult omkring bestemte tekster . Da buddhismen ble spredt i Kina, skjedde det ofte ved at enkeltskrifter ble hentet fra India og oversatt til kinesisk, og egne mahayanabuddhistiske retninger oppsto knyttet til kulten av disse skriftene BUDDHISMEN Sentralt symbol: hjulet - Hjulet (dharmachakra) er lærens hjul. Under Buddhas første tale som opplyst skal han ha satt i gang den første dreiningen av lærens hjul, og siden har det blitt et tegn på Buddhas lære og selve buddhismen. - Hjulet blir fremstilt med forskjellig antall eiker i de ulike tradisjonene som stå

Forskjeller mellom Buddhisme og Hinduisme Forfatter: Emilie Carlsen Historie og utbredelse: Buddhismen: Buddhismen oppstod i India for omtrent 2500 år siden. Siddharta Gautama regnes som grunnleggeren av buddhismen og den aller første buddhaen. Ordet «Buddha» betyr «den oppvåknede», altså den som oppnår Nirvana. Siddharta Gautama var prins og levde et velstående liv, helt til han. Jødiske hellige tekster - lær om Tanak (det gamle testamentet), Mishnah, Gemarra, Talmud, Tosefta og andre hellige skrifte Kort fortalt om hinduismens hellige skrifter. Hinduismen har et meget stort antall tekster som regnes som hellig. Tekstene blir delt inn i to hovedtyper: shruti, det som er hørt og smriti, det som er husket.Det som skiller disse to gruppene er at shruti er åpenbart til hellige menn for lenge siden, mens Smriti er skrevet av mennesker Det sentrale i religionen og drøfting av viktige trekk i religionens etikk: Buddhismen er en av de første verdensreligionene, og oppsto i Nord-India ca. 500 år før Kristus. Religionen spredde seg gradvis fra India gjennom Sør-Asia til Midtøsten. I dag finnes det over 400 millioner buddhister over hele verden, der de fleste holder til i Asia Utbredelsen av Buddhismen er svært omstridt. De fleste mener at det finnes mellom 350-550 millioner buddhister i verden i dag, men andre regner med tall mellom 1.2 og 1.6 milliarder. Den regnes uansett som en av de store verdensreligionene. Buddhismen er mest utbredt i Asia, men det finnes også flere og flere buddhister i vesten og Norge

Buddhabloggen: Hellige Skrifte

 1. Buddhismen vs Kristendommen Sentrale trekk Buddhismen Buddha Sentrale trekk Buddhismen Menneskesyn og buddhismen og den ikke kristne humanismen(den profane humanismen). I dette kapitlet skal vi lære mer om buddhismen: bli kjent med noen tekster fra. Menneskesynet i buddhismen ligner, som vi har sett, i stor grad på . Related.
 2. Hellige tekster i buddhismen. Forskjeller og likheter mellom Buddhisme og Hinduisme. Rle. De fire edle sannheter er slik strukturert mye på samme måte som en medisinsk diagnose — med symptom, årsak, prognose og kur. Gjenfødelse : Troen på at deres innerste energi blir gjenfødt i en annen skikkelse når man dør
 3. Buddhismen består av både små historier og lange fortellinger. Mesteparten av disse handler om hvordan man skal oppnå Nirvana. Det finnes også mange fortellinger om Buddhas liv. Disse fortellingene er skrevet i bøker, og i bildefortellinger som er malt på vegger i huler og i templer. Tripitaka er et eksempel på en samling av tekster
 4. Buddhismen vokste jo fram i India, derfor er mange gamle skrifter skrevet på sanskrit. Pudsja: betyr tilbedelse. Under pudsja tenner man lys og ofrer blomster. Noen buddhister mediterer hver dag. De går i templet for å be og brenne røkelse. Arhat: i theravada-buddhismen er det en munk som har oppnådd nirvana
 5. Start studying Sentrale begreper i buddhismen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 6. Det buddhismen skal lære er egentlig hva mennesket klarer, og at det må klare å finne ut av sin egen situasjon. Buddhismens lære er universell, og skal derfor gjelde for alle mennesker. De to første læresetningene er en definisjon av menneskets situasjon, mens de to siste er veien ut av utilfredsheten og mot oppvåkning

Buddhismen - en oversikt Religioner

Fordi buddhismen er fri fra forestillingen om en ytre kontrollererende makt kan den ikke kalles religion i vanlig forstand. Målet for praksisen er å erkjenne sinnets natur, det å selv bli en Buddha. Praksisen består i å berolige sinnet og bryte ned forestillingen om et fast og uforanderlig jeg. Øvelsen kalles meditasjon Buddhismen oppsto i India for omtrent 2500 år siden. Den ble stiftet av Siddhartha Gautama. Han var en rik fyrstesønn som levde på 400-tallet f.v.t. Han fikk en krise da han forsto at lidelse, alderdom og død var en uunngåelig del av livet, og han forlot familien sin 30 år gammel Buddhismen. Hjem Innhold Hva er buddhismen? Religionsdimensjonene Om siden Forskjellige retninger. Det er to hovedretninger Mahayana har også andre tekster enn Theravada, hvor f.eks. Lotus-sutraen er en av de viktige tekstene, men finnes ikke i Theravada Ved de store høytidene kommer store menneskemengder til tempelet for å feire sammen. Det finnes ulike kalendere for de forskjellige områdene hvor buddhismen er utbredt. Den viktigste høytiden er vesak. Da feirer man Buddhas fødselsdag, og i retningen Theravada er den også til minne om hans oppvåkning og dødsdag Buddhismen er en ikke gudelig religion og livsfilosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal.. Siden buddhismen er rundt 600 år eldre enn kristendommen og Islam regnes buddhismen idag som en av verdens eldste praktiserende religioner

I landene der buddhismen er utbredt, er det mange slike hellige steder. Noen av dem er knyttet til Buddhas liv og ligger i India. Noen steder har hellige gjenstander slik som relikvier og spesielle statuer av Buddha. Andre steder er knyttet til berømte buddhistiske helgener eller har klostre som er sete for bestemte retninger innen buddhismen I buddhismen står han for at levande vesen som lever rett, ikkje treng ottast for å gå under i lidingshavet, med meir. Gullfisken og den endelause knuten og andre gode symbol blir vist fram separat eller saman, og avmerkte på papir, tøy og metall, og brukt i seremoniar som ein vil. Fisk og lotus i lag betyr elles Måtte du leve i velstand år etter år i Kina Du kan sikkert ikke svare på alle oppgavene, etter som at jeg har skrevet tekster på noen for å forklare ord, men du kan bare trykke på at du hadde rett h Tekster I Buddhismen. Blive ved. buddhisme - litteratur - Store norske leksikon. Buddhismen: Introduktion, udbredelse og tekster til de første århundreder, Hæfte. Buddhismen orginal. Buddhisme - Wikipedia, den frie encyklopædi Høytidelige tekster blir ofte brukt ved brylluper og begravelser. Ordene i tekstene skaper høytid og fellesskap omkring gleden eller sorgen. I løpet av dette emnet skal vi lese flere tekster fra ulike religioner og livssyn

Buddhismen har sin begynnelse i en bestemt person, Siddharta Gautama, og i hans liv og lære. Du skal ha lært om Siddharta Gautama, prinsen som ble Buddha, på barneskolen. OPPGAVE 1: Bruk det du vet fra før, læreboken s. 36-37 og internett og skriv ti sentrale faktasetninger om personen Siddharta Gautama. 1 Buddhismen Forandring Tidsbruk: 1-2 timer. Kan variere. Passer bra til hjemmearbeid. Formål: Å reflektere over sentrale elementer i buddhismen Kompetanse- og ferdighetsmål: Drøfte utvalgte tekster fra buddhistisk skrifttradisjon. Å kunne uttrykke seg skriftlig om buddhisme. Oppgaven kan være tverrfaglig samarbeid med norsk eller engelsk Boken inneholder religiøse tekster fra buddhismen. Boken består av utdrag fra en rekke buddhistiske skrifter, disponert i 11 kapitler: Buddhas liv og død Oversiktsartikkel om buddhismen. Historie Ulike retninger innen buddhismen Lære Ritualer og kult De hellige tekstene De religiøse fortellingene Sosial organisering Etikk Demografi og utbredelse Buddhismens hellige skrifter gjøre rede for sentrale trekk i kristendommen ; beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk ; tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon; gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa ; presentere to konfesjonelle utforminger av kristendommen i da Leveregler og hellige tekster En buddhist skal ikke lyve eller baktale andre. Det er fem leveregler i buddhismen. Det er forbudt å drepe. Tipitaka er buddhistiske hellige tekster. Buddhismen i Norge og i verden Theravada er den eldste retningen i buddhismen. Der er det tydelig skille mellom munker og lekfolk. Mahayana er den største retningen

ETTER 7. ÅRSTRINNMål for opplæringen er at eleven skal kunne samtale om sentrale buddhistiske fortellinger samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuell e etiske utfordringer og utvalgte tekster forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer. Feil i undervisning Det er ikke bare NRKs fremstilling av Buddhas kvinnesyn som provoserer forskere og norske buddhister. I en kort animasjon som er hentet fra På tro og Are, og som brukes i religionsundervisning i norske skoler, er Buddha fremstilt som den stereotypiske feite, smilende mannen.. Lama Changchub Tsering fra Karma Tashi Ling buddhistsamfunn i Oslo forklarer til Utrop hvorfor det. Hinduismen og buddhismen har et felles opphav i Sør-Asia og hatt stor påvirkning på hverandre i deres sentrale trekk ved buddhismens historie, mangfold og praksis; sentrale trekk drøfte hvordan hinduistiske, buddhistiske og islamske hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i sine respektive. Historiske hendelser - Buddhismen. Felles for alle retningene innenfor hinduismen er at de regner tekstgruppen Veda som hellige tekster som er åpenbart fra Gud. I tekster fra denne tiden finner vi tre sentrale tanker eller ideer som ble viktige i hinduismen Buddhismens tekster oversettes fra pali til vestlige språk. 1800-og1900-tallet Buddhismen kommer til Europa og Amerika. Det blir buddhistforeninger i Storbritania,Frankrike,Tyskland og USA. Og etter hvert sprer buddhismen seg videre til flere land i vesten. 1950 The world fellowship of Buddhists (WFB)blir stiftet på Sri Lanka

Buddhismen - Buddhistforbunde

I verdensreligionene har det i alle år vært kultur for ulik kunst. Vi finner både forskjeller og likheter i kunsten, men felles for kunsten i alle religionene er at de har en form for religiøs betydning. (Noe som kanskje er en selvfølge?). I boka Verdensreligioner i Norge, defineres begrepet verdensreligion, som en religion med mange hundre millioner tilhengere, og har stor utbredelse i. fortelle om innholdet i sentrale tekster fra 1. og 2. gi en oversikt over mangfoldet i buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag; beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen Hellige tekster tjener som sentrale referansepunkter for trosforestillinger og livsførsel innenfor flere kulturer og religioner, særlig de monoteistiske. Dette emnet omhandler hellige tekster innenfor jødedom, kristendom og Islam - ut fra historiske og aktuelle perspektiver. Studentene vil. Rundt 28% av alle hinduer tilber Shiva eller konen Parvati, som er gudinnen for hjem, ekteskap og familie. Shiva er motsetningenes gud, og holder sammen spenningene i hinduismen; han er både mann og kvinne, asket og erotisk, han både skaper og ødelegger

Bakerivikaren - tanker om god læring: Buddhismen: Tekst og

URL buddhismen kap 5. Universitet. Universitetet i Agder. Fag. Innføring i kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (REL125-1) Studieår. 2018/2019. Helpful? 0 0. Del. Kommentarer. Vennligst logg in eller registrer for å poste kommentarer. Forhåndsvis tekst. Buddhismen oppsto i Nord-India for nesten 2500 år siden. På den tiden var mange opptatt av de store spørsmålene i livet. Gjennom lyd og lesing av hellige tekster er målet å komme nærmere nirvana. Likheter: - begge religionene har tempel som sitt hellige sted å be Buddhismen ritualer. Ritualer i Islam og Buddhismen. Ritual i Islam og Buddhismen. Det finnes flere ritualer innen både Islam og Buddhismen. I Islam står de fem søylene sentralt, og vi sier at det er dem som bærer religionen. De består av trosbekjennelsen, bønnen, pilegrimsreisen, velferdsbidraget og fasten Buddhismens ritualer

Den mest sentrale personen i buddhismen er Buddha som egentlig het Siddharta Gautama, og han var det første mennesket som nådde nirvana. Han er læremesteren for buddhister og ble ikke sett på som en Gud, men et fullt og helt menneske. Munker og lekfolk prøver å følge hans lære og inspireres av fortellingene om hans liv Smakebiter fra ulike skrifter i NT og i GT Begynn gjerne med noen smakebiter fra ulike skrifter i Det nye testamentet. Fra evangeliene: • Lukas kap 2: Jesu fødsel ()• Johannes 1: Vitneutsagn om Jesus Muslimenes erobring av det meste av det nordlige og sentrale India hadde store følger for kultur og samfunnsliv i India, men førte ikke til vesentlige endringer i hinduismen. Sikh-religionen er den eneste religiøse bevegelsen som med utgangspunkt i hinduismen tok opp i seg enkelte trekk fra islam, og fikk på 1600-tallet karakter av en selvstendig religion Buddhismen 1. BuddhismenGeir.Winje@hive.no 2. Fokus på tekster, Etter 7. årstrinnMål for opplæringen er at eleven skal kunne• samtale om sentrale buddhistiske fortellinger• samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen,.

Religion og etikk - Buddhisme - ritualer og teknikker - NDL

Både buddhismen og hinduismen oppsto rundt India. Meditasjon, yoga osv. Buddhismen og hinduismen kan meditere for å komme nærmere det guddomelige. Kjønnsskille. I buddhismen og hinduismen er det mye strengere skiller på mann og kvinne enn i for eksempel kristendommen og islam (i teorien) buddhismen Menneskesyn - Gjenfødelser - Karma - Frelsen Hinduismen - Latman: Den evige sjel - Braman: Verdensjelen Sannheten om Lidelsen Buddhismen: Det finnes ingen sjel - Buddha benekter at mennesket har en sjel - Vi et summen av våre sanse inntrykk - Troen på sjelen Buddhismen (Fakta, religion og atferd) Det er omtrent 500 millioner buddhister i verden i dag, og om lag 18 000 av. Hinduismen: I motsetning til buddhismen som ikke tilber en gud, har hinduismen flere millioner guder! Tekster fra vedaen bruks i forsjellige ritualer og i bønn

Buddhismens tekster. Buddhismens tekstsamling kalles Tipitaka, eller De tre kurvene. Den er stor og omfangsrik. De tidlige skolene hadde hver sin versjon av tekstsamlingen. Mange av disse samlingene er gått tapt. Den eneste av de tidlige tekstsamlingene som fortsatt eksisterer i komplett tilstand, er Theravadabuddhismens Tipitaka på språket. I buddhismen er det veldig mange sentrale fortellinger.Denne dimensjonen handler om nettopp dette. Et godt eksempel, som også er bakgrunnen for religionen, er Buddhas fødsel. Historiene har blitt spredt i mange år både skriftlig og muntlig

Heilage tekster i Buddhismen Tripitaka er tekstane som vert rekna som heilage i Budhismen. Desse tekstane skal ha blitt nedskrivne etter Buddhas død. Då samlast 500 av hans flinkaste disipplar innkalt til eit møte. Der skulle dei bestemme kva for lære som var rett, og føre dei vidare frå den tidlegare muntlege formen Antall: 48 oppgaver Tema: Buddhismen, KRLE Tilgjengelig på: bokmål (kommer på nynorsk senere) Trinn: 1.7. Oppgavekortene består av spørsmål tilpasset alle kompetansemål i KRLE for 2.-7.trinn (grunnleggende kunnskap, gudssyn, ritualer, høytider, hellige tekster og leveregler) Slik legger du deg i buddhismen. Når buddhister utfører prostrasjoner (bøy for sine hellige symboler), forkaster de stille og flytende de sentrale buddhistiske trosretningene. For dem er det å praktisere en av Buddhismens tre juveler. Dharma (sanskritbetegnelse som betyr det som opprettholder) er veien til opplysning. Den ydmyke handling av utmattelse minner den buddhistiske at han. Hvilke sentrale tekster fra 1. og 2. mosebok bør brukes i undervisningen på barnetrinnet? Det vil være naturlig å dele oppgaven opp på følgende måte: Utvalg av tekster fra 1. mosebok med begrunnelse. Utvalg av tekster fra 2. mosebok med begrunnelse. Oppsummering

Årsplan i religion, livssyn og etikk, 7

Buddhismen er kompleks og mangesidig. [22-23, 26] I tillegg til Dei tre korgene, Tripitakaene, inneheld pali-litteraturen også mange tolkande kommentararbeid. Pali Text Society, som blei skipa av professor Rhys Davids i 1881, har gitt ut sytti band med tekstar og omsettingar Buddhismen kommer til. europa og Amerika. Buddhistforeninger. dannes først. i storbritannia, Frankrike, Tyskland og usA. etter hvert. slår buddhismen rot også i. flere andre land i Vesten. 1800-tallet. Buddhistiske. tekster skrevet på. pali oversettes til. vestlige språk. Buddhistmunker. ber om almisser. 1954-1956. det sjette store.

Frida H. Orlien. Religion 3B. Drottningborg VGS. Vår 2017. Laget med wix.com. Buddhismen Av Pathujah, Andrine, Alexander, Janusan og Synne Man kan trekke ut av teksten ovenfor at religionsbegrepet inneholder noe mer enn bare svar på livsspørsmålene som er så sentrale i livssynsfenomenet. Spørsmålet om buddhismen er en religion handler da om, at forskjellige synspunkt og holdninger inngår i som en del av buddhismen (Aadnanes 2002, 18), men ikke er dekkende nok for religionen i sin helhet

buddhisme - Store norske leksiko

Blog. Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WFH; Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 202 Buddhismen bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede efter sin oplysning omkring 600-400 f.v.t. Buddhismen er grundlagt af Siddharta Gautama (Buddha), der prædikerede sin lære i årene Som buddhist tror man ikke på en eller flere guder, men på erkendelsen af nirvana som det. 30 sentrale tekster i norskfaget søndag 20. desember 2015. Nettressurser. Lenker til nettressurser til boka 30 sentrale tekster i norskfaget (Leif Harboe) Boka er utgitt på Sporisand forlag, og kan bestilles her. Prisen er 189.- + porto. Om middelaldere Rett levevei og for de fleste er buddhismen en tradisjon de er født inn i og lært opp i siden de var barn I denne oppgaven har vi fått å presentere sentrale trekk i buddhismen. Jeg skal derfor trekke frem hovedretningene og reglene som buddhismen har og hva de går ut på Han grunnla munkeordener og nonneordener med egne leveregler

Ekskursjon til La Stupa | Norskeskolen

RLE-nett: Historiske hendelser - Buddhismen

Kapitlet Buddhismen handler om. sentrale begreper i buddhismen; bruk av symboler i buddhistisk kunst; tekster fra buddhistisk skrifttradisjo Buddhistisk kunst skal peke frem mot nirvana, og fungerer som et hjelpemiddel i meditasjonen. Harmoni og tidløshet er derfor viktig i buddhistisk kunst Digitale fortellinger om buddhismen. Fra Wikibøker - frie læremidler. Hopp til navigering Hopp til søk. Digital fortellinger om livet til Siddharta Nøkkelfakta . Lenke: Historien om Siddharta; Lengde 4:43; Innhold: Fortellingen handler om Siddharta Gautamas liv og hans oppvåkning som Buddha Det mest sentrale av disse er troen på én enkelt, Buddhismen (Fakta, religion og atferd) Buddhismen er en ikke gudelig religion og filosofi som er basert på læren til den indiske prinsen Siddharta Gautama. eStudie.no (tidl. Kunnskapssenteret.com) E-post: redaksjonen@eStudie.no Buddhismen bygger på den lære, den historiske Buddha prædikede efter sin oplysning. Men hvad bør man, som minimum, vide om buddhismen? Få styr på de vigtigste ting at vide om den populære asiatiske religion, i denne oversigt over vigtige ting at vide om buddhisme

Oslo Yun Hwa Dharma Sah - Buddhistforbundet

Buddhisme - Wikipedi

Buddhismen har sterke bånd i flere land, og er statsreligion i Thailand. Buddhismen har opp igjennom vært offer for mye forfølgelse og undertrykking, spesielt i Japan og Kina. Som fredsprisvinner Dalai Lama viste, funger buddhismen som en opinion, og er på den måten også innblandet i politikken Sentrale trekk 199 Buddha 199 Buddhas lære - dharma 200 Sangha 201 Menneskesyn og menneskeverd 202 Tekster 204 Rituelle uttrykk 206 Riter i hjemmet og tempelet 206 Materielle og estetiske. Disse elementene er sentrale i buddhismen og legger altså grunnlaget for alle de andre dimensjonene ved at de påvirkes og formes av læredimensjonen. Fortellingsdimensjonen er viktig fordi den buddhistiske læren i stor grad utspringer fra fortellingene om Buddha; den springer ut fra fortellingene om hva Buddha opplevde, gjorde og forkynte kompetansemål som er å kunne tolke sentrale tekster fra Bibelen (Utdanningsdirektoratet, 2006, s. 4). I forbindelse med fagfornyelsen har bruken av religiøse tekster i faget blitt vektlagt ulikt. I andre skisse til kjerneelementene i KRLE og religion og etikk (Utdanningsdirektoratet

De viktigste begrepene i buddhismen - Studienett

Tilgang for norske IP-adresser Tittel: Karl Marx : arbeid, kapital, fremmedgjøring : sentrale tekster Konvertere til buddhismen NYTT TEMA. mselnaes Innlegg: 8. 05.11.12 00:00. Del. Jeg ble konfirmert humanisitsk, og jeg har vokst opp i en anti-troende familie.. Siden ungdomskolen så har jeg vært så fasinert over buddhismen og tenker at det kan være noe for meg

Buddhismen - Buddhisme sammendrag - Religion og etikk VG3

Vår pris 179,-. Dalai Lamas kommentarer til et utvalg sentrale tekster fra de fire evangeliene i Det nye testamente danner kjernen i denne boka. Den inneholder også diskusjoner. ANDRE SENTRALE HØYTIDER I BUDDHISMEN Buddhas oppvåkningsdag, lysfest i desember i Japan (også zen tradisjon) VULAN August/September. Mahayana bud d hister Vietnam, Kina, Korea, Japan. Anoma elven Sang m.tekst og noter s.189. Arbeidsbok m.oppg: 36-38, 40, 56. Fortell Meg Mer 4. 1999. CD samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale rituale

Hellige skrifter i buddhismen - Religion

Dette er begreper i vår kultur som er i ferd med å gå over i historien som utdaterte betegnelser i den religion som i mer enn 1500 år har spilt en sentral rolle i Europas politiske og. Buddhisme er en ikke-teistisk religion, som er baseret på læren fra Siddharta Gautama (sanskrit; på pāli: Siddhāttha Gotama), som antages at have levet i Indien i perioden fra omkring 563 f.Kr. og 483 f.Kr. Han fik som voksen navnet Buddha (sanskrit: बुद्ध), der betyder den vågne .Buddhismen spredte sig gradvis fra Indien til Mellemøsten, Centralasien, Sydøstasien og de. Kjøp 30 sentrale tekster i norskfaget. Litteratur er en sentral del av norskfaget. Forfatteren tar for seg 30 tekster i norskfaget som for eksempel Gunnlaug Ormstunge. De helligeste stupaene inneholder relikvier av Buddha , men det finnes andre stupaer i templene som er relikvier fra disiplene,kongelige personer eller hellige tekster. Hinduismens templer er ikke som andre religioners templer. De er ikke møtesteder for hinduene, slik det er for kristendommen,jødedommen,islam og buddhismen Om 30 sentrale tekster i norskfaget. ISBN 978-82-999540-8-2. Litteratur er en sentral del av norskfaget. Forfatteren tar for seg 30 tekster i norskfaget som for eksempel Gunnlaug Ormstunge, Tristan og Isolde, Kingos Far verden, far vel, Ibsens Et dukkehjem, Olaf Bulls Metope, men også tekster som Morgan Kane-serien til Kjell Hallbing, Jostein Gaarders Sofies verden, Jo Nesbøs Snømannen og.

Buddhismen Religioner

(Kompetansemål: beskrive hvordan ulike forestillinger om det norske kommer til uttrykk i sentrale tekster fra slutten av 1700-tallet til 1870-årene og i et utvalg samtidstekster) Forslag til verk du skal lese: Tekster fra nasjonalromantikken Utvalgte tekster fra Grunnlovsjubileet 2014 buddhismen, viktige historiske hendelser og buddhismens stilling i Norge og verden i dag - Beskrive og reflektere over særtrekk ved kunst, arkitektur og musikk knyttet til buddhismen - Vurdering: Individuelt prosjekt - velge enten buddhisme og hinduisme. Fremføring uke 13 (Karakter) Arbeidsbøker: godkjent/ikke godkjent 14 PÅSKEFERIE 15 1

 • Sennepsgass engelsk.
 • Manuellterapeut baby stavanger.
 • Skattefradrag oppussing utleiebolig.
 • Range rover eier.
 • Sommerkoteletter i form.
 • Dr quinn darsteller.
 • Hva er menneskelige ressurser.
 • Barnehage 6 måneder.
 • Norrøn mytologi yggdrasil.
 • Einsteiger teleskop test.
 • Biltema mc lys.
 • What are the main differences between the democratic and republican parties.
 • Gram komfyr.
 • Notdienst augenarzt amberg.
 • Deutsche annington wohnung mieten.
 • Mills kaviar sang.
 • Malignes lymphom hund symptome.
 • Waterloo lyrics svenska.
 • Elfa mini.
 • Nkk oppdrettere.
 • Mietwohnungen eichstätt.
 • Komodo dragon attack human.
 • Boxer til omplassering.
 • Sternentwicklung.
 • Myfonts free.
 • Ü30 haar.
 • Sif tun.
 • Tekster om ensomhet.
 • Hobby radrennen österreich 2017.
 • China house eidsvoll åpningstider.
 • Dagens nordlysforskning i norge.
 • Autoxo jobb.
 • Simplesite sign in.
 • Kyurem fangen schwarz 2.
 • Tandcity malmö.
 • Luxembourg byer.
 • Etasje forkortelse.
 • Backpapier bügeln.
 • Easy pop songs on guitar.
 • Easy pop songs on guitar.
 • Det motsatte av materialisme.