Home

Norrøne stedsnavn i norge

Norrøne stedsnavn finnes i Frankrike , Russland, Irland og ikke minst i England og Skottland. La oss se hva som skjedde på Helgis gård som lå et eller annet sted i Norge: Berg. Helgi bodde med sin familie på gården Berg. I over 200 år hadde hans familie holdt til der. Helgis sønner var gift og hadde selv barn Sida gir deg mulighet til å søke på norske stedsnavn som er behandlet i Norsk stadnamnleksikon, redigert av Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4 utgåva, utgitt av Det Norske Samlaget i 1997. For spørsmål og kommentarer, kontakt norsk.stadnamnleksikon@gmail.co

Norrøn mytologi er den gudelæren som var utbredt blant de nordisk-germanske folkene i Norge, Sverige, Danmark, Island og Færøyene i førkristen tid. De norrøne fortellingene og forestillingene utviklet seg over tid, og det har vært store regionale forskjeller. Det finnes derfor mange ulike og likeverdige versjoner av myten Stedsnavn i Norge Store norske leksikon følger skrivemåtene som er fastsatt av Statens kartverk og registrert i Sentralt stedsnavnregister (SSR). SSR er Norges offisielle register over stedsnavn og er regulert av lov om stadnamn

Stedsnavn viking.n

Norge og Island blir regnet som ett felles område i norrøn tid, med stort sett felles språk, litteratur og mytologi. Den norrøne perioden faller i store trekk sammen med den epoken som i Europa kalles middelalderen Det finnes mange spesielle stedsnavn i Norge. Vi har plukket ut noen av dem og spurt en forsker om opphavet til navnene Liste over personer i norrøn mytologi inneholder navn på personifiserte figurer som omtales i den norrøne mytologien.Persongalleriet i åsatroen består av ulike ætter og vesener som delvis flyter over i hverandre. Det finnes æser (guder) og åsynjer (gudinner), vaner (vaneguder), jotner og gygrer, norner, valkyrjer, diser, dverger, alver og volver Norrøne navn menn. Leter du etter et norrønt navn til en gutt? Da har du kommet til riktig sted! På denne siden har vi listet opp en rekke norrøne mannsnavn. Norrøne kvinnenavn finner du på denne siden Stedsnavn i England Det finnes fire hovedtyper av norrøne stedsnavn i England. Stedsnavn som ender på -by, som f.eks. Selby eller Whitby. Dette er som regel navn på steder hvor vikingene først slo seg ned. I Yorkshire er det i dag 210 stedsnavn som slutter med - by

Norsk stadnamnleksiko

Norges rareste stedsnavn Vi vet ikke om det er Statens kartverk eller folk rundt omkring som er barnslige, men faktum er at det finnes en mengde veldig tullete stedsnavn i Norge. Med deres hjelp. Norrøn mytologi er ulike myter som forklarer gudeverdenen og kosmologi innen den norrøne religionen. Mytene handler om ulike guddommelige vesener, hvordan verden ble til, hvordan den er ordnet og hvordan den til slutt vil gå under. Den norrøne mytologien har røtter i gammel germansk mytologi, men vi kan også se påvirkning fra andre religioner, særlig kristendommen Norrøn mytologi er et vanlig navn på den førkristne religionen i Norge, som gradvis ble erstatta av kristendommen i løpet av 900- og 1000-tallet. Det finnes også en moderne utgave av denne religionen, med etablerte trossamfunn. I denne artikkelen vil fokuset være på det opprinnelige trossystemet slik vi kjenner det fra ulike kilder, mens dagens religion omtales under åsatru

Det finnes mange norske stedsnavn i utlandet, de fleste av dem navn som norske innvandrere tok meg seg og brukte når de grunnla nye landsbyer og byer rundt om i verden.Navn som Norway og Norge forekommer også. Det finnes også noen steder som er oppkalt etter kjente nordmenn. I denne oversikten tar vi med navn på større områder, mens gatenavn er omtalt i artikkelen norske gatenavn i utlandet Fra 1200-tallet og utover fikk stadig flere lavtyske ord plass i det norrøne språket. De som lånte bort orda, var hanseatene, kjøpmenn fra nordtyske byer som samarbeidet om å trygge sine varer, skip og interesser, og som dreiv utstrakt handelsvirksomhet også i Norge. På 1400-tallet er mye av særpreget ved det norrøne språket på vei ut Stedsnavn er navn på geografiske lokaliteter (steder), som fjell, daler, elver, fjorder og andre terrengformasjoner (naturnavn), og navn på gårder, bosteder, teiger og andre lokaliteter som er preget av menneskelig virksomhet (kulturnavn). Til stedsnavnene hører også by- og bygdenavn, navn på gater, plasser, bygninger, institusjoner og andre menneskeskapte anlegg Hele Norrøna-kolleksjon med ski, jakt og friluftsklær til herre, dame og barn. Designet, testet og utviklet i Norge. 5 års garanti og rask levering Norge er et langstrakt land med mange små tettsteder og dermed mange stedsnavn. Men ikke alle kan smykke seg med vakre stedsnavn som Paradis (Bergen), Solåsen (Fredrikstad), Vakkerhaugen.

Norrøn mytologi - Wikipedi

Norrøne navn fra Vietnam. I noen tilfeller er det kanskje enda mer tilfeldig at et barn har et mytologisk navn. - De fleste som heter Ty og Ve, som begge finnes i norrøn mytologi, har dem som et vietnamesisk navn, sier Utne. Disse foreldrene har med andre ord neppe studert den norrøne mytologien på jakt etter det rette navnet Dansk konge. — Knud 1. den store, i Norge kalt Knut den mektige, død 1035. Konge i England 1016—35, i Danmark 1018—35. Ønsket også å utstrekke sin makt til Norge. 1028 kom Knut til Norge med 50 skip, fordrev Olav Haraldsson og ble tatt til konge på Øretinget Norrøn benevning. Nåtidens skrivemåte - sted. Anger. på Sandøy i Sunnmøre. Anger. gard i Sande i Vestfold. Apardjon. Aberdeen, Skottland. Adalsysla. Estlan Eldre stedsnavn og etternavn. 22. februar 2019 . Noen av de eldste ordene vi har i det norske språket er egennavn, og navn på steder. Disse benyttes ofte i dag som etternavn. Noen av de aller eldste er naturnavn, og er usammensatte ord (grunnord). I 1923 fikk vi lov om personnavn i Norge

Stedsnavn - Om Store norske leksiko

Ordet 'hovde' går tilbake på det norrøne ordet 'hofuð', og har altså samme opphav som 'hode' eller 'hovud'. I stedsnavn brukes ordet gjerne om en markert, avrundet og øvre del av et større fjell, eller om en frittliggende eller fremspringende rundaktig fjellformasjon. Fjellet på dette bildet heter imidlertid Tussen I Norge var det forskjellige folkestammer, og landet fikk navnet sitt etter en skipslei. En av de aller eldste referansene vi har i dag til «Norge» finner vi hos den nordnorske sjøfareren og handelsmannen Ottar, som ga oss den første øyenvitneskildringen av Norge, eller Nordweg, som han kalte det, på slutten av 800-tallet Totland 9. Kildeform(er): Thottelandt (1563) Tolkning: Tor + land *Þórsland, af Gudenavnet Þórr.Findes som Gaardnavn fra Siredalen til Nordfjord, oftest i dette Amt, hvor man ogsaa har det i Samnanger (GN. 125, Nabogaard til Frøland og Ulland), i Fane (GN. 57), i Hosanger (GN. 62), i Alversund (GN

Bruken fra sent på 1800-tallet i Norge kan dels være inspirert fra gamle norske navnedeler, eller av det arabiske navnet Omar, sier Utne. Navnestatistikken i USA for 2017 er klar: Disse navnene. NORRØNE HELLIGE STEDER i NORGE. 1 391 liker dette · 11 snakker om dette. Sacred Norse places in Norway Norrøne hellige steder i Norge Men dette vil være bare en liten del av de kanskje fem-seks millionene av «små» og «store» stedsnavn en har regnet med i Norge. En stor del av disse er teignavn og utmarksnavn som brukes lite, og mange av dem er borte eller i ferd med å bli glemt. Av det totale antall stedsnavn er mindre enn halvparten innsamlet og oppbevart i arkivene

Nordiske stedsnavn i Normandie Jeg er blitt bedt om å si noe om «Norrøne stedsnavn i Normandie», men den tittelen er litt misvisende eller vill-ledende. Den tar for gitt at det virkelig finnes norrøne, d.v.s. vestnordiske (norske og/eller islandske) stedsnavn i Normandie. Det er omdiskutert. E NORRØNE HELLIGE STEDER i NORGE. 1 394 liker dette · 10 snakker om dette. Sacred Norse places in Norway Norrøne hellige steder i Norge

Norsk - NDL

NORRØNE HELLIGE STEDER i NORGE. 1,562 likes · 17 talking about this. Sacred Norse places in Norway Norrøne hellige steder i Norge Primærkilder. Litterære kilder og kildekritikk. Kildene til kunnskap om norrøn mytologi finnes i flere kategorier. Både arkeologisk gjenstandsmateriale, runeinnskrifter, stedsnavn, folketro og litterære kilder kan gi bidrag til kunnskapsproduksjonen om den gamle norrøne religionen Det norrøne samfunnet er definert som samfunnet som rådet i Norden i perioden fra ca. år 793 e. Kr. til langt ut i middelalderen omtrent år 1349. I tiden fra ca. år 793 til år 1066 ble det norrøne samfunnet dominert av vikingtid og Åsatro. Hvilke forskjeller var det på idealer og verdier i samfunnet før og etter kristningen » FINN STEDSNAVN I NORGE - på bokmål. Familie, Fest, Firmafest, Kollegaer, Selskapsaktiviteter, Studenter, Uncategorized, Ungdom, Venner FINN STEDSNAVN I NORGE - på bokmål november 27, 2016 by Marit Barene 0. Spørre- og gjettekonkurranser er kjekt å ha i enhver samling 12 meget spesielle (og noen drøye) stedsnavn i Norge Hvem har kommet på dette her? Redaksjonen (upublisert) Opprettet onsdag 27. juni 2018 - 11:35. Del artikkel. 1. Kjepphelvete ligger i Akershus, men i Hedmark går de enda lenger. (Skjermdump: Yr.no) 2

Norrøne baggi kom til England med vikingene. Det ble tatt opp i språket som et slags ord for bærenett. Det forsvant fra Norge, mest sannsynlig i løpet av svartedauden, men har nå kommet tilbake igjen, som ordet bag Hører det norrøne språket til det østnordiske eller det vestnordiske språkområdet? Hvilken rolle spiller Island i den norrøne litteraturhistorien? List opp verkene som hører med til den norrøne litteraturen. Oppgave 2. Mer om den norrøne litteraturen. Den eldre Edda Abstract Emnet for min undersøkelse er drømmer og drømmetydning i norrøn sagalitteratur. Jeg bruker sagaer som kilder til å undersøke hvilke forestillinger om fenomenet drøm som fantes hos middelaldermennesker i Norge og på Island i perioden ca. 800-1350

Lys over norrøn kultur: Norrøne studier i Norge. J.W. Cappelen, Oslo 1981, Cappelens Almabøker, 8vo, orig. omslag, 222 s., fotoplansjer, Gyldendal-redaktør Gordon Hølmebakks stempel på smusstittelbladet, bokanmeldelse «Lys over norrøn kultur» av professor Gerd Høst i Frisprog 2. mai 1981 vedlagt. «Den norrøne filologis historie i Norge — fra de første tilløp på 1500-tallet til. Skrivemåtene i gårds- og stedsnavn fulgte gjerne danskspråklige skrifttradisjoner til langt utpå 1800-tallet, som Qvam, Wiig, Dahl, Lie, Moe, Myhr, Sexe, Semb og navneledd som Løv- og -tvedt. De offisielle navnene har blitt normert til former tilpasset norsk uttale i matriklene (skattelister for jordeiendommer) og i andre offentlige dokumenter, f.eks. Vik, Dal, Mo, Sem, Lauv- og -tveit Den norrøne mytologien hadde, som all annen tro og kultur, vandret med mennesker over tid og land i århundrer. For hvert nye sted den ankom, og for hver nye person som ble innviet i den, endret den seg litt etter litt Den norrøne kulturen og språket ble felles for alle i det norrøne området. Slutten på den norrøne epoken settes ofte til 1319, da den siste kongen av Sverreætten, Håkon V Magnusson, døde, og Norge gikk inn i kongefellesskap med Sverige. Norrøn mytologi er gudetroen blant nordiske folk i førkristen ti

Norge, Virginia Norway, Wisconsin Her er noen fra London: Norway Street , en vei i Docklands-området ved Themsen i det sørøstre London, Norway Gate , en vei i Docklands-området ved Themsen i det sørøstre London, Oslo Square , en vei/plass i Docklands-området ved Themsen i det sørøstre London, Bergen Square , en vei/plass i Docklands-området ved Themsen i det sørøstre London Etter år 1000 fantes det så klart enda folk som trodde på de norrøne guder, og den norrøne livsstilen varte til midten av 1300-tallet. Da kom svartedauden til Norge, og satte i gang den verste nedturen Norge noen gang har hatt - på alle måter! Dette var slutten på den norrøne tiden, og elendighetene viste seg til å vare i 500 år Mange av de mest dramatiske fortellingene i norrøn mytologi har vært inspirert av nordlyset. Mens vikingene verdsatte lyset og trodde at det var gudenes jordiske manifestasjoner, var andre nordiske folk redd det. For å beskytte seg mot det lagde de historier om farene nordlyset kunne medbringe, og slik oppstod det overtro rundt lysets tilstedeværelse. Disse norrøne mytene og legendene kom. Offisielt kåret: Her er landets vanligste sted Jan Jakobsen (71) er en helt vanlig mann, med et helt vanlig navn, på et helt vanlig sted. VANLIG: Jan Jakobsen fra Stormyra utenfor Molde har. Stedsnavntjenesten for norske stedsnavn i Nord-Norge mener at det ikke er hensiktsmessig å innføre ulike regler for normering av skrivemåten til nedarva gårds- og bruksnamn, for ei slik ordning vil ikke være i samsvar med prinsippet om å ta vare på stedsnavn som kulturminne, jf. § 1, første ledd i lov om stadnamn

De tre viktigste norrøne sjangere er eddadikt, kvad og sagalitteratur. Det meste av disse tekstene skrives på Island, men vi regner det som begynnelsen på norsk litteraturhistorie. Språket tekstene er skrevet på er norrønt, et språk man snakket i Norge frem til rundt midten av 1300-tallet Her er kartet tegnet om som Google Maps, og navnene er oversatt til moderne stedsnavn så alle kan forstå dem. Som man ser, er ting ganske hulter til bulter. Men Magnus hadde selv reist til både Oslo, i Trøndelag og langs Helgelandskysten, derfor inneholder kartet ganske mange stedsnavn fra Norge

Video: 19 spesielle stedsnavn i Norge - NR

Liste over personer i norrøn mytologi - Wikipedi

Norrøne stedsnavn norge. Stadnamn/stedsnavn Søk i Sentralt stadnamnregister Skrivemåte og namnevedtak er noko av det du finn i Sentralt stadnamnregister, det offisielle registeret over stadnamn i Noreg Norrøne stedsnavn finnes i Frankrike , Russland, Irland og ikke minst i England og Skottland — Både vanlige og sjeldne mytologiske navn fra dette området ser vi helst på folk som har innvandret fra andre land i Europa, og det ser ut til at få barn i Norge får slike navn. Unntakene er Iris, Diana og Cassandra, som gis til mellom ti og 30 barn hver år, sier han.Selv om verden blir stadig mindre, er det nok nemlig mest vanlig at man gir barna sine navn fra de mytologiene som. Norske stedsnavn i Antarktis - kan du gjette hva denne heter? Publisert mandag 15. januar 2018 - 11:20 Det er ikke vanskelig å skjønne hvordan fjellet Hoggestabben fikk navnet sitt Steder i Norge - Quiz. Vi tar en rundtur rundt i Norge. Hvor godt kjent er du i de ulike landsdelene? 1. Hva heter stedet i Kvinnherad kommune hvor Norges eneste baroni lå i sin tid? Rosendal. (Quizen fortsetter etter bildet) Museet Baroniet Rosendal med det berømte hageanlegget. Foto: Nina Myhren - Dreamstime.com. 2 Den norrøne mytologien skilte seg fra kristendommen blant annet ved mangelen på klare moralske krav. Den samme tendensen til å styrke nasjonalfølelsen på dette viset i konfrontasjonen med en annen makt finner vi i Norge på 1800-tallet (f.eks. i den nasjonalromantiske perioden ca. 1840-1850)

Etter å ha saumfart forfatterens omtale av stedsnavn knyttet til reisen, har jeg kommet fram til et knippe stedsnavn som forekommer litt fremmede. Noen av dem er som nevnt tilsynelatende ukorrekt stavet. Dette er et kjent fenomen fra en rekke av Vernes romantekster, så visse særegenheter i skrivemåte er naturlig å finne også i Norge-tekstene Værvarsel for 9,3 millioner steder i verden! Du kan få svært mye av innholdet på Yr gratis, til bruk i ulike applikasjoner og tjenester

Norrøne navn menn - Alfabetisk liste over nav

 1. Basert på de siste dagers leserinnlegg og kommentarer i Nordnorsk debatt, vil jeg innledningsvis påpeke følgende: De første menneskene som kom til det landområdet som i dag er Norge, var ikke samer. Men de var heller ikke germanere, norrøne eller nordmenn. Dette henger rett og slett sammen med at ingen av disse folkegruppene eksisterte for over 10 000 år siden
 2. Stedsnavn Norske Gaardnavne O. Ryghs Norske Gaardnavne består av 18 bind, ett for hvert av landets fylker, og inneholder opplysninger om samtlige av landets matrikkelgårder og en del bruk under disse, ca. 55 000 artikler til sammen
 3. Dette er verdens styggeste stedsnavn (VG Nett) Verden er full av stygge steder - ihvertfall hva navnene angår. Du kan reise til både Pee, Shit, Cum og Horneytown
 4. Produktnavn: Stedsnavn - 5.0 Kartverket 2017-10 3.11 Utstrekningsinformasjon Utstrekningbeskrivelse Autoriserte stedsnavn for fastlands Norge til territorialgrensa, i tilegg er det registrert uautoriserte stedsnavn i hele utstrekningsområdet. Geografisk område Desimalgrader Nord 80.26468 Vest 43.91161 Øst 52.47851 Sør 53.9672
 5. Kvenske stedsnavn i Nord-Norge har vært vanlige i århundre. De første dokumenterte kvenske stedsnavn er fra 1500- tallet. Når det i dag ikke er så mange kvenske stedsnavn på offentlige kart, så henger det sammen med daværende fornorskningspolitikk av samer og kvener
Særemne: Naturnavn og andre stedsnavn

Heimdallr tilbyr smykker inspirert av vikingtiden og gammel norrøn tro. Hos oss finner du torshammere, valknuter, armbånd, ringer og anheng med norrønt preg. Vårt mål er å bidra til å hylle våre forfedres kunst og kultur gjennom smykker av god kvalitet og flotte design I Norge følger vi den internasjonale standarden ISO 8601 for å dele opp ukene og dagene i året. På norsk er ukedagene oppkalt etter norrøne guder, sola og månen data.norge.no. Søkeskjema. Søk . A+ A a For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å (158.000 foto)- Stadnamn SF - stedsnavn Sogn og Fjordane (185.000 stedsnavn)- Stadnamn MR - stedsnavn Møre og Romsdal (samme database som Stadnamn Sogn og Fjordane; 130.000 stedsnavn)- Kildenett - Historisk kilde- og.

Stedsnavn på geografiske detaljer basert på kartseriene Norge 1:50 000, økonomisk kartverk, sjøkart og navnevedtak gjort etter lov 18. mai 1990 nr.11 om stadnamn. Hvert navn har opplysninger om språk/språkform, koordinater for posisjon (punkt) , kommunetilhørighet, temakode for navnetype, vedtakstype, dato for registrering av navnevedtak og i hvilken sammenheng navnet er benyttet Stedsnavn i Norge Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Stedsnavn i Norge. Av kakemonster7,. Til sammen har om lag 180 nye steder i Nord-Norge fått eller er i ferd med å få skilt med navn på samisk eller kvensk det siste året. Dermed har Statens vegvesen tatt en opprydning i tidligere forsømmelser og feiltolkning av regelverket for skilting av stedsnavn. - Navnene i seg selv er ikke nye

Norrøne stedsnavn i Englan

 1. I avhandlingen behandles dannelse og utvikling av norrøne stedsnavn i tre sogn på Orknøyene fra norrønspråklig tid fram til i dag. nb_NO: dc.language: nob: nb_NO: dc.publisher: Det historisk-filosofiske fakultet: nb_NO: dc.subject: Scandinavian languages - general: en_GB: dc.subject: HUMANITIES and RELIGION: Languages and linguistics.
 2. Det har også innvirkning på hvor stor del av norskundervisningen i grunnskolen som vies det norrøne språket og litteraturen, mener professor i norsk ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Bernt Øyvind Thorvaldsen. Han tror den manglende norrønundervisningen på lærerutdanningene kan gi negative utslag
 3. Det som regnes som det siste sikre sporet fra de norrøne folkene på Grønland, er fra et bryllup mellom Thorstein Olafsson og Sigrid Bjørnsdottir i Hvalsey kirke i 1408, nedtegnet i en islandsk kirkebok. Det står ingenting om ufred, katastrofe, sykdom eller annet som truet det norrøne samfunnet
 4. Stedsnavn i Norge Diskusjon.no kjøpes av Mediehuset VG! Les mer... Nyeste artikler . Insomniac oppklarer hva Spider-Man: Miles Morales egentlig er. Krever inntil 10 millioner fra Veidekke i kjølvannet av en lekkasje i en kjellerbod. Facebook kjøper svensk kartselskap.
 5. Det er like lett for dem å lese norrøne tekster som det er for nordmenn å lese norske tekster fra 1800-tallet. Utviklingen av det norske språket Det norske språket er et nordisk språk som først og fremst blir snakt i Norge, hvor det er det offisielle språket. Rundt 4,5 millioner mennesker har norsk som morsmål
 6. Samiske stedsnavn i Norge. Samiske stedsnavn er viktige kilder for samisk historie og kultur. I denne tråden er ordet fritt for diskusjon om samiske stedsnavn og om samiske stedsnavn lånt til andre språk som f.eks norsk eller finsk eller omvendt. Hva betyr navnene,.
 7. Reiseråd for nordmenn i Norge. Fritidsreiser innenlands (Rådene er hentet fra helsenorge.no) Se lenger ned i artikkelen for en oppdatert liste over hva som er åpent til en hver tid. I lys av en forbedret smittesituasjon, kan ferie- og fritidsreiser i Norge nå foretas så sant du reiser på en måte så du unngår å spre smitte
PPT - HVA SKJER I DEN NORRØNE PERIODEN/VIKINGTIDENHarald – Wikipedia

I løpet av perioden fram til om lag 1300 gjennomgår den norrøne verden en gradvis overgang fra en maktstruktur bygget rundt lokale høvdinger, til et system der kongemakten og kirken dominerer den politiske scenen. Innflytelsen og endringene kommer fra Norge, som var det selvskrevne midtpunktet, og tilpasses forholdene på Vesterhavsøyene I Nord-Norge er Ull bare knyttet til noen få stedsnavn (f.eks. Ullsfjord). Steder som er forbundet med Ull er i mange tilfeller nær steder forbundet med Freyr, Freyja, samt Njord og hans kone Skade, datter til jotnen Tjatse (þjassi) Norge er et land fult av merkverdige stedsnavn.Vi vil ha dem alle! Finn fram til rett førstebokstav (er som oftest den første bokstaven i navnet på stedsnavnet, og er som oftest stor også!), og før inn innsjøen. Husk å skriv hvor den ligger i Norge bak navnet i kursiv Stedsnavn i Fjaler og Leirvík En beskrivelse og sammenligning av to stedsnavnmaterialer fra Fjaler i Norge og Leirvík på Færøyene Line Lysaker Heinesen NOR4190 - Masteroppgave i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap Institutt for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo Våren 200 Se landkart, turkart, sjøkart, stedsnavn, fastmerker, luftfartshindre og en rekke av Kartverkets datasett. Temakart. Oppdag og lek deg i omlag 75 forskjellige kartlag fra flere etater som produserer temadata i Norge. Arealplankart. Finn oversikt over arealplaner i kommunen eller på stedet du søker etter i kartet Rett i turkart og stedsnavn Har du vært på tur og oppdaget noe som bør rettes eller oppdateres i kartet? Er det et stedsnavn som er feilplassert i kartet, som mangler eller som er skrevet feil

 • London buckingham palace english.
 • Single tanzkurs bremen.
 • Flyktninger hellas 2018.
 • Fixit studio 5.
 • Radwege tiroler oberland.
 • Liter i sylinder kalkulator.
 • Kart europa asia.
 • Ptolemy assassin's creed.
 • Bob marley usa.
 • Snuste hele svangerskapet.
 • Mini kamera mit handy verbinden.
 • Hvor mye slites dekk.
 • Gardena slangetrommel coop.
 • Kiel hafenrundfahrt fahrplan.
 • Passer dere sammen fødselsdato.
 • Calle aventoft.
 • Volkswohnung karlsruhe antrag.
 • Jennifer rostock jenga chords.
 • Blockbuster playstation 3.
 • Total eclipse of the heart glee.
 • Hausmeister wohnheim tarforst.
 • The perks of being a wallflower theme.
 • Roccat lol.
 • Chat online deutsch.
 • Kieswijzer gemeenteraadsverkiezingen.
 • 10th doctor.
 • Xarelto og sol.
 • Politiske forhold i vikingtiden.
 • Småbruk til leie telemark.
 • Christenverfolgung im römischen reich unterrichtsmaterial.
 • Godtgjøring leirskole.
 • Buss skare odda.
 • Aura farger betydning.
 • Blåskilpadde katt.
 • Forsøk naturfag mal.
 • Förbundskansler tyskland.
 • Oslo s butikker åpningstider.
 • Jordbærstiklinger hvordan.
 • Billet co.
 • Ü40 party chemnitz 2018.
 • Piercing tragus.