Home

Bergen kommune tilskudd

160 hoteller i Bergen - Alltid lave priser

Reserver ditt Hotell i Bergen online. Bra priser, ingen reservasjonsgeby Bergen Kommune - Søknadsporta

Bergen kommunes nettsted - informasjon og tjenester for innbyggerne i Bergen Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal, som du finner ved å trykke på den blå Tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter for å inkludere barn og unge 2020 > Innbyggerhjelpen > Kultur, idrett og fritid > Tilskuddsordninger > Ungdomsmidle Bergen kommune vil fra 1. september i 2020 bruke Lindorff AS, avdeling Låneadministrasjon i Trondheim til å administrere lånene våre. I dag administrerer Bergen kommune selv lånene, men i Byrådsvedtak av 03.10.2019 sak 1279/19 er det besluttet å bruke en ekstern låneforvalter. Dette for å gi låntakerne våre en bedre og oppdatert.

Bergen kommune med eget tilskudd til kulturlivet. - De nasjonale pakkene holder ikke mål. Kulturaktørene i Bergen kan nå søke om få dekket tapte midler gjennom kommunen. - Det er mange hull å tette, sier kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd Kommunen må vurdere om du har økonomi til å finansiere tilpassingen selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen. Det er opp til kommunen å vurdere hvem som skal få og hvor mye. Søknadskjema ligger hos kommunen. Tilskudd til tilpassing Tilskudd for privatpersoner. Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Da kan du søke om tilskudd fra kommunen du bor i Bergen kommune, Seksjon informasjon, Rådhusgt.10. Postboks 7700, 5020 Bergen. Ansv.red: Robert Rastad, kontaktperson: Ragnar Bøe , nettkoord: Bjørn Vindenes.

Utdanningsdirektoratet beregner tilskudd og utbetaler tilskuddet til kommunen i desember. Slik blir tilskuddet beregnet Tilskudd blir beregnet pr. gruppe pr. kommune, med inntil 22 elever pr. gruppe. Årsbudsjettet blir fordelt på antall grupper som i løpet av kalenderåret har gjennomført leirskoleopplæring som fyller kravene i tilskuddsordningen Apply for OFFER: Now it is possible to apply for three current climate grants Electric taxi charging points supplements Supplements to purchase electric cargo bicycle for businesses Grants to charging infrastructure for electric vans in businesses You can apply via the municipality's grants page: https://tilskudd.bergen.kommune.

Gratis avbestilling · Les ærlige gjesteomtaler · Trygt å book

IMDi forvalter tilskudd til kommuner, fylkeskommuner og frivillige organisasjoner. Automatisk utbetalte tilskudd. Tilskudd Utbetaling Mottakere; Opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøker Bergen kommune - Tilskudd til profesjonell kunst og kultur - Musikk 2018 1. sep, 2018 Tilskuddsordningene for profesjonelle kunst- og kulturtiltak har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og formidling Skien kommune ønsker å være imøtekommende og løsningsorientert overfor kulturlivet som rammes hardt av konsekvensene av koronaepidemien. Vi kommer til å være fleksible når det gjelder tildelte tilskudd og honorarer til arrangementer, prosjekter, arrangører og lignende

Bergen Kommune - Søknadsporta

 1. Mottakere av årlig driftstilskudd skal normalt ikke kunne søke om tilskudd fra kommunens øvrige tilskuddsordninger. Kristiansand kommune bruker kommunalt driftstilskudd når det foreligger en politisk vedtatt partnerskaps- eller samarbeidsavtale om finansiering av eksterne aktører, eller når det er vedtatt at slik avtale skal inngås
 2. Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner. Grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål og med aktiviteter innen musikk, scenekunst, bildende kunst og håndverk, levende bilder, kulturvern, historie og litteratur kan søke Stavanger kommune om driftstilskudd
 3. I samarbeid med Byarkitekten i Bergen kommune inviterer Bærekraftig frokost i Bergen til filmvisning av BIFF-dokumentaren Rebuiding Paradise. I den intense dokumentaren Rebuilding Paradise får vi oppleve en av Californias verste skogbranner gjennom tidene på nært hold
 4. Tilskudd og tilsagn om underskuddsgaranti fra Bærum kommune skal synliggjøres i alt informasjons- og markedsførings materiale for kulturprosjektet. Dette gjelder også nettsider. Rapport, med dokumentasjon av markedsføring og regnskap sendes Bærum kommune etter at prosjektet er gjennomført
 5. Mange kommuner godkjenner bokashi kjøkkenkompost for tilskudd eller redusert avfallsgebyr. Se hvilke ordninger som finnes. Kanskje noe for din kommune
 6. Søknad sendes til epost@sola.kommune.no og merkes: Søknad om tilskudd rekruttering - fritid. Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Søknader på beløp inntil 25 000 kroner behandles delegert. Søknader over 25 000 kroner blir behandlet av Utvalg for oppvekst og kultur
 7. Her kan du søke om midler til utvikling innen skogbruk. Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. Husk at søknadsfristen varierer etter hvilket tilskudd det er snakk om. Les mer til høyre

Bergen kommune - Tilskuddsordninge

 1. Tilskudd under regelverkets 1 b): Kommuner (inkludert 8 utvalgte bydeler i Oslo), frivillige organisasjoner og private aktører. Se statistikk på barn i lavinntektsfamilier i alle norske fylker, kommuner, og bydeler i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Du er kanskje også interessert i
 2. Veiledningstorget, tlf. 67 50 40 50, e-post veiledningstorget@baerum.kommune.no. Søknadsfrist 1/3-2020 Søknader om kommunale tilskudd til friluftsorganisasjoner og dagsturhytter: Friluftsorganisasjoner - søknad om tilskudd Dagsturhytter - søknad om tilskudd. Kontaktperson: E-post: Terje.Johannessen@baerum.kommune.no Mob. 99 79 04 0
 3. Søke tilskudd Tønsberg kommune har og forvalter flere tilskuddsordninger for å stimulere til et bredt kultur- og idrettsliv i kommunen og til integreringstiltak. Under finnes mer informasjon om de ulike ordningene
 4. Kristiansand kommune har flere tilskuddsordninger som har som mål å skape en god kommune for alle. Nå utlyses syv tilskuddsordninger til frivilligheten innen helse-, kultur- og oppvekstfeltet. Organisasjoner i gamle Søgne og Songdalen oppfordres til å søke. - Tidligere har det vært få.
 5. Det gis ikke tilskudd til vedovner som kjøpes brukt; Kontaktinformasjon. Telefon: 22 92 14 00 E-post: fondet@kli.oslo.kommune.no. Slik søker du tilskudd til utskifting av gamle vedovner. 1 Fyll ut søknadsskjemaet. Elektronisk søknadsskjema for tilskudd til utskiftning av gamle vedovner
 6. Bergen kommune bevilger ekstra tilskudd til barn og unge til ulike aktivitete

Bergen kommune Neumanns gate 1 5020 BERGEN Trondheim, 25.10.2016 Deres ref.: 16011055 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/5766 Saksbehandler: Kirvil Stoltenberg Tilsagn -søknad om tilskudd til -Klimavennlig tjenestemobilitet i Bergen kommune -Avtalenummer 16011055 Det vises til deres søknad om tilskudd av 23.06.2016. Det er søkt om et. Bergen kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2019 til 2020 er 778 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen. Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet Bergen kommune: Tilskudd til klimatiltak ved arrangementer og festivaler. 1. okt, 2020 : Del på Facebook: Del på Twitter: Tilskuddsordningen har som formål å redusere utslipp av klimagasser relatert til arrangementer og aktiviteter innen kunst, kultur, idrett og friluftsliv i Bergen. Kommunen. Søknaden skal inneholde opplysninger om annen offentlig støtte. Det kan kun gis tilskudd til et tiltak fra en kommunal tilskuddsordning. Søker må derfor kun søke ett sted. Arrangører eller arrangementer som mottar mer enn kr 500 000,- i årlig tilskudd fra Bergen kommune kan ikke motta tilskudd fra tilskuddsordningen Tilskuddsordningen disponerer kr 103 000,- til fordeling i 2020. Bergen kommune kan ikke fullfinansiere et prosjekt. Målgruppe - hvem kan søke Tilskudd kan søkes av enkeltpersoner eller ungdomsgrupperinger i Bergen med alder mellom 13-25 år

Bergen kommune - Sø

Gjeldende kulturpolitiske prioriteringer i Bergen kommune. Særlig for konserter og forestillinger: Det gis tilskudd til gjennomføring av arrangement, bl.a. til leie av lokale, honorarer, markedsføring og lignende. Det kan ikke gis tilskudd til øving og forberedende produksjon TID FOR Å SØKE TILSKUDD: Flere tilskuddsordninger innen kultur har søknadsfrist 1. september. Les mer:.. Ingen støtte for Internet Explorer! Applikasjonen du forsøker å starte har avsluttet støtten for Internet Explorer. For å kunne benytte applikasjonen må du oppgradere til en annen nettleser, f.eks. Google Chrome eller Mozilla FirefoxGoogle Chrome eller Mozilla Firefo LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) - tilskudd til kommuner Kommuner som tar imot nyutdannede leger i LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) tildeles et tilskudd. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis i henhold til tilsendte lister fra Fylkesmannen. Det er derfor ikke krav til søknad fra kommunene Les om hvordan søke om tilskudd eller rapportere på tilskudd som allerede er mottatt

Tilskudd til istandsettings-, restaurerings-, sikrings- og formidlingstiltak på prioriterte ruiner og anlegg fra middelalderen. Hvordan søker du? Send søknad til fylkeskommunen eller Riksantikvaren (se søknadsskjema). For ruiner og anlegg innen middelalderbyene Bergen, Trondheim, Tønsberg og Oslo skal søknaden sendes til Riksantikvaren Tilskudd utbetales til og med terminen etter at personen døde eller forlot kommunen/landet. Dersom en flyktning eller en person med opphold på humanitært grunnlag først vender tilbake til hjemlandet og så kommer tilbake til Norge, vil kommunen få integreringstilskudd dersom personen fortsatt er i målgruppen Kommuner som inngår avtale om Tilskuddsportalen, gir gratis tilgang for alle lokale lag og foreninger i den samme kommunen. God arbeidsstøtte med søkefunksjon, katalog, kalender og lagring av favoritt-tilskudd; Du får varsel om søknadsfrister for dine favoritt-tilskudd; Mulighet for å dele og diskutere ideer med andr BERGEN KOMMUNE, BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR Author: Bergen kommune Last modified by: Bergen Kommune Created Date: 3/8/2011 12:43:00 PM Company: Bergen kommune Other titles: BERGEN KOMMUNE, BYRÅDSAVDELING FOR KULTU Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass. Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår. Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd

Bergen kommune - Startlån og tilskudd for kjøp og

Tilskudd til kultur og idrett Tilskuddene skal sikre et bredt og godt kultur- og fritidstilbud for Ringerike kommunes innbyggere. Under Andre tilskudd for kultur, idrett og frivillighet finner du linker til nyttige samlesider med tilskuddsordninger som ikke forvaltes av Ringerike kommune Eksempler på sykkelparkeringer som kan få tilskudd: nytt sykkelskur i skjermet bakgård; bygging av sykkelparkering i garasje ; Kriterier for å søke. Kun borettslag og registrerte sameier kan søke om tilskudd. Du må søke og få innvilget tilskudd før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtaler med leverandører Drangedal kommune har ulike tilskuddsordninger rettet mot frivillige lag og foreninger innenfor kulturområdet. Innhold. Aktivitetstilskudd. Alle lag og foreninger tilhørende kulturfeltet kan søke tilskudd tilskudd til aktivitet. Ordningen har to søknadsfrister pr. år: 1. mars og 1. september Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, Du kan også stille spørsmål til Kommune-Kari (Chat-robot) Sist oppdatert: 20. mars 2020 . Print. Besøksadresse Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16 1606 Fredrikstad. Postboks 1405 1602 Fredrikstad

Bergen kommune med eget tilskudd til kulturlivet

Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanke

Etter nærmere vurdering av kommunen kan det gis et tilskudd til grøfting på 2000 kr pr. daa ved systematisk grøfting og 30 kr pr. meter grøft ved usystematisk grøfting. Søknader kan leveres elektronisk hele året og behandles fortløpende av kommunen. Les mer på nettsidene til Landbruksdirektorate Kulturmidler Tilskudd til enkelttilstak Tilskudd til 17. mai arrangement Tilskudd til forsamlingshus tilskudd til idrettsanlegg tilskudd til drift av lysløyper og oppkjøring av skispor . Fristen for å søke spillemidler er 15. oktober. Her finner d Valgstyret skal bestå av 10 representanter fra nåværende Bergen kommune, 3 fra Fana, 3 fra Laksevåg, 2 fra Åsane og 2 representanter for Arna kommune, valgt av de respektive formannskaper, og manntallsførerne. Valgstyret velger selv formann og kalles første gang sammen av ordføreren i Bergen Oslo kommune tar forbehold om at Stortinget vedtar å videreføre tilskuddsordningen i budsjettet for 2021 og om eventuelle endringer i kriteriene fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Tilskudd må brukes i tildelingsåret og kan ikke overføres til nytt år

Tilskudd fra kommunen - Husbanke

Frosta kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121. 7590 Tydal. Elektronisk adresse (EHF): 9908:944482253. Kommunenummer: 5036 Org.nr: 944 482 25 E-post til kommunen Send sikker digital post SiFra - meld feil Finn en ansatt. Besøksadresse Arendal kultur- og rådhus Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Åpningstider. Postadresse Arendal kommune Enhet/avdeling Postboks 123, 4891 Grimstad. Fakturaadresse Arendal kommune, Fakturamottak Postboks 503, 4898 Grimstad Faktura til kommunen - EHF For. Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge i Trondheim får delta i meningsfulle og kompetansegivende kultur- og fritidsaktiviteter, som samtidig fremmer demokratiske verdier

Brak » 1

Tilskudd for privatpersoner - Husbanke

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket innvilges etter søknad på eget skjema (se lenke øverst i teksten), vedlagt kart og ev. utdypende prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag. Søknaden behandles av kommunen, mens Fylkesmannen er klageinstans Tilskudd til leieutgifter Kommunen gir tilskudd til leie av private lokaler til øvelser. Ordninger gjelder ikke leie kostnader ved arrangement og leie kostnader i kommunal bygg. Søknadsfrist: 1. april. Benytt elektronisk søknadsskjema. 2 3 Les retningslinjer for hver ordning nøye Fredrikstad kommune ønsker å støtte kulturutøvere i Fredrikstad og deler hvert år ut et pengebeløp som studie-/arbeidsstipend til tidsbegrensede prosjekter innenfor kulturfeltet. Søknaden må være godt faglig motivert og studieopplegget skissert

Bærum kommune tilbyr tilskudd til bedre lading for elbiler i boligselskaper for å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for elbiler. Borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og samvirke i Bærum kommune kan søke. Maksimalt støttebeløp per boligselskap er 50 000 kroner Tilskudd til tilpasning av boligHar du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger.Les mer på Husbanken sin hjemmeside.Tilskudd til etablering i egen boligTilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune Bergen kommunes tilskudd til kunst-og kulturaktiviteter - Bergen kommunes tilskudd til kunst-og kulturaktiviteter. Finn alle stipender, legater og støtteordninger gjennom Stipendportalen.no

Bergen kommune

tilskudd.bergen.kommune.no Bergenkommuneno is tracked by us since April 2013 Over the time it has been ranked as high as 134 099 in the world while most of its traffic comes from Norway where it reached as high as 490 positio Lukk nettleseren din for å være helt sikker på at den har fått med seg utloggingen.. Logg inn på nyt

Bergen kommune - Luftkvalitet

Målgruppen blant de private barnehagene er små ordinære barnehager i kommuner som i gjennomsnitt har over 6,0 barn per voksne i kommunenes egne barnehager. Kriterier for tildeling. En privat barnehage må oppfylle følgende to kriterier for å motta tilskudd: Barnehagen befinner seg i en kommune som ikke oppfyller bemanningsnormen Tilskudd til private barnehager. Kommunal deflator. Kommuner som fastsetter egne satser for 2021, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Kommunal deflator for 2020 er 1,6 og for 2021 er den 2,7 LIS1-stillinger (tidligere kommuneturnus) - tilskudd til kommuner. Søknadsfrist: Løpende. Lønn for fylkeskommunalt ansatte tannpleiere under videreutdanning. Søknadsfrist: 09. mars 2020 (utløpt) Lønn til kandidater under odontologisk spesialistutdanning Bergen kommune - Forside. Hva skjer i kommunen En viktig nyhet Tilskudd; Mer om Kultur, idrett og fritid. Trafikk, reiser og samferdsel Legevakt; HPV-vaksine; Helsetjenester; Omsorgstjenester; Mer om Helse. Finn flere tjenester Meld feil til kommunen Meld feil til kommunen Meld om feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Se.

Kommuner kan søke om tilskudd til å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering. Søknadsfristen var 3. april Bergen kommune mener Akasia har for lav bemanning i åtte barnehager i forhold til det de har fått tilskudd til. Disse barnehagene er Akasia Sædalen, Akasia Paradis, Akasia Skranesvingen, Akasia Fana, Akasia Råtun, Akasia Litlafjell, Akasia Ramstad og Akasia Bjerknesparken

Bergen kommune - ForsideTilskuddsordninger i Bergen kommune - Forfattersentrum

Søknad om økonomisk tilskudd til fisketiltak i Bergen kommune Last ned søknad om økonomisk tilskudd til fisketiltak i bergen kommune fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder Aktører som kommunen har et samarbeid med og som kan dokumentere sine resultater, prioriteres. Tilskudd fra kommunen er ment som en medfinansiering, og aktøren må vise til budsjett for hvordan driften som helhet er ment finansiert. Tiltak det kan søkes støtte til. Prosjekter/tiltak som fremmer inkludering i arbeidslivet for utsatte grupper

Boligkontoret i kommunen behandler søknadene om startlån og tilskudd. Har du spørsmål til boligkontoret, ring telefon 33 34 89 30 eller kom innom kontoret. Åpningstid mandag - fredag kl 08.00 - 15.00. Du kan også sende e-post til postmottak@tonsberg.kommune.no. Her finner du Boligkontore Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån til å kjøpe bolig i vanlig bank, og som ikke har mulighet til å spare. Vestby kommune, Rådhusgata 1, 1540 Vestby Postboks 144, 1541 Vestby Telefon: 64 98 01 00. Adresser og åpningstider. Organisasjonsnummer 943 485 43 Det søkes om tilskudd etter at plantingen er gjennomført, og det kreves ikke forhåndssøknad. For disse er søknadsfristen 1. september 2020 Det betyr at søknaden skal være registrert elektronisk av skogeier senest 1. september, eller at signert papirskjema skal være mottatt i kommunen seinest samme dato

Trondheim kommune tilbyr nå tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler i boligselskaper. Hensikten er å stimulere til trygg og enkel hjemmelading for el- og hybridbiler. Hvem kan søke om tilskudd. Boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjelag, huseierforeninger og boligsamvirker) i Trondheim kommune kan søke Bergen kommunes tilskudd til kunst- og kulturaktiviteter. Tilskudd til profesjonelle utøvere har som formål å sikre Bergen en bred kunstnerisk produksjon og. Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Internasjonal utveksling 1. mars Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandlin

Evje og Hornnes kommune gir etter søknad tilskudd til drift og vedlikehold av private veger hvor det er fast helårig bosetting. For å kunne motta tilskudd må vegen være mer enn 100 meter lang, og det blir bare gitt tilskudd til den delen som er over 100 meter (100 meter egenandel) Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo Facebook; Twitter; Instagram; LinkedIn; YouTube; Flickr; Personvern. Personvern/privacy Personvern/privacy. Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune Her får du praktisk informasjon om hvem som kan søke om tilskudd, hvordan du søker og hvordan søknadene behandles. Publisert: 26. januar 202

Bergen kommune - Forsid

 1. I Bergen, Trondheim og Under følger viktig informasjon til kommunene om rammer, tilskudd og hva Bufdir vil prioritere i saksbehandlingen. Målgruppe. Fritidskortet skal være universelt og for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Kommunen må beskrive hva midlene skal benyttes til i søknadsskjemaet
 2. Tilskudd og kulturmidler. Innhold. I Birkenes kommune deles det hvert år ut kulturmidler til lag og foreninger. Søknadsfristen er 1. april. Søknadsskjema. For å søke må du gå til Birkenes kommune sin selvbetjeningsportal. Søknad om kulturmidler. Retningslinjer
 3. Tilskudd til prosjektering og utredning; Søker må benytte eget skjema som er tilgjengelig på kommunens nettsider. Søknader behandles fortløpende. Kommunen kan foreta en prioritering blant innkomne søknader. 11. Klage. Klage på vedtak i forbindelse med tildeling, utmåling og avslag må sendes kommunen innen 3 (tre) uker
 4. Tilskudd. Kommunale tilskuddsordninger med beskrivelse, søknadsskjemaer og tidsfrister. Vefsn kommune. Postboks 560 8651 Mosjøen Besøk Skjervgt 34 8657 Mosjøen. Tlf.: Servicetorg 75 10 10 00. Org.nr.: 844824122. Konto: 47505853888 (faktura) 63450618243 (skatt) Kommunenr 182
 5. Fakturaadresse Stjørdal kommune c/o Fakturamottak Tydalsvegen 121 7590 Tydal E-post: fakturamottak@varnesregionen.no Elektronisk adresse (EHF): 9908:939958851. Kommunenummer: 5035 Org.nummer: 939 958 851 Bankkontonr: 8674 12 23300 m/KI
 6. Kvinesdal kommune oppfordrer alle unge talenter innen musikk, visuelle kunst, teater, dans, skapende skriving eller andre aktuelle kunstområder om å søke Drømmestipend 2021. Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping deler ut 50 stipend på 30 000 kroner fordelt på 100 kommuner
 7. Ring til oss: 71 64 74 00. Send epost til oss. Send brev til oss: Postboks 33 6689 Aure. Besøk oss: Aurdalsvegen 9, 6690 Aure. Organisasjonsnummer: 98891389
Barnehagene i Bergen med viktig løft for mindre plast ogBergen kommune - Om områdesatsingen i Loddefjord

Tilskudd, stipend og kulturpriser. Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Last ned vår kommune-app . Web levert av CustomPublish. Kommunalt tilskudd. Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes. Innhold i søknaden Tiltaket det søkes tilskudd til må gjennomføres i Lillestrøm kommune, innen utgangen av juni 2021. Midlene tildeles kun en gang. Det kan ikke søkes om midler til drift og vedlikehold, eller til organisert idrett. Det forutsettes at tiltaket bidrar til et eller flere av disse områdene: Inkluderende nærmiljøer. Sosiale møteplasser Tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spillemidler) Informasjon og søknadskjema finnes på Kulturdepartementets hjemmesider. Frist for oversendelse av søknad til kommunen er 1. november. Informasjon for idrettslag som skal søke om momskompensasjon. Idrettsstipend. Stipend som tildeles på bakgrunn av prestasjoner foregående år Tilskudd Drifts- og prosjekttilskudd, kontingentkassa, tilskuddsportalen, spillemidler, ungdomsrådets midler, momskompensasjon; Stjørdal kommune Kjøpmannsgt. 9 7500 Stjørdal Finn veien. Postadresse Stjørdal kommune Postboks 133 7501 Stjørdal. Lenker. Alle skjema Arrangementsby1 For ansatte Hallei Tilskudd til kulturarbeid Grunntilskudd og refusjon av kommunale avgifter Det utbetales grunnstøtte til lag og foreninger som tilbyr jevnlige og åpne sesongaktiviteter for barn og unge 0-18 år bosatt i Jevnaker kommune

 • Tv moderator werden.
 • Transverse mercator projeksjon.
 • Brukte biler for salg i norge.
 • Amerikanischer wolfshund kaufen.
 • Quick reifendiscount.
 • Fantasy eliteserien liga.
 • Kinderzentrum maulbronn kindergarten.
 • Effektivisering kommune.
 • Fighter boxing gloves.
 • Straffeloven 1902 paragraf 257.
 • H dresser jöllenbecker str.
 • Xbox 360 wireless gaming receiver.
 • Tidspunkt for utbetaling av lønn.
 • Luftsmerter gravid.
 • Polen etter 2. verdenskrig.
 • Ben and jerry's asda.
 • Cattle norsk.
 • Rs virus vaksine.
 • Pfinztallauf 2017 ergebnisse.
 • Kong arthur snl.
 • Turm kunsthalle mainz.
 • Snagit free alternative.
 • Hva er funksjonell medisin.
 • 7tv joint venture gmbh.
 • Bruk av pels.
 • Østrogenplaster og vektøkning.
 • Köfte i ugn.
 • Brubakken råde.
 • Trukket tann hvitt belegg.
 • Volkswagen oslo.
 • Anmeldelse sud øst.
 • Bilateral avtale ntnu.
 • Upgrade to windows 10 pro from windows 7.
 • Svensefjøset meny.
 • Green line 1 vokabeln karteikarten.
 • Radiumhospitalet telefon.
 • Cairn terrier til salgs.
 • Budapest severdigheter.
 • Måns zelmerlöw heroes.
 • Cannondale caadx.
 • Avleverte kryssord.