Home

Grønne bedrifter i norge

NHOs årskonferanse

Som medlem i Grønt Punkt Norge tar du ditt lovpålagte ansvar for innsamling og gjenvinning av emballasje. Vi tilbyr også våre medlemmer rådgivning og tilgang til en unik arena for emballasjeutvikling og kunnskapsdeling.Les mer om medlemskapet her Grønne bedrifter kan også søke støtte gjennom Miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge, som ble styrket med 184,5 millioner kroner i forbindelse med regjeringens tiltakspakker for næringslivet. Nærmere informasjon om de ulike ordningene er tilgjengelig her: En pakke for grønn omstilling Dette kan bedrifter gjøre for å bli grønnere Bedrifter står for rundt halvparten av alle miljøutslipp i verden. Selv om mange har innført strategi for en grønnere framtid, skjer det ingenting. Her er miljøpsykologens råd til de som mener alvor

Disse norske bedriftene tar opp kampen for - Innomag

24.09.2020: Endret fra 10 dager til 10 døgn i hht ordlyden i covid-forskriften. 21.09.2020: På kartet publisert 19. september var den svenske regionen Västmanland ved en feil merket som gult. Regionen er rød, dette ble rettet opp 21.09.2020 kl 10:20. 18.09.2020, kl 23:59: Lagt inn nytt kart. Det grønne skiftet handler ikke om landegrenser, men noen land har større økonomiske muskler når løftene for miljø og klima skal tas. For bedrifter i land som Bulgaria, Polen og Romania er det til stor hjelp å få tilskudd til grønn næringsutvikling og mer miljøvennlig drift via EØS-midler, forvaltet av Innovasjon Norge Det grønne skiftet må være globalt. Derfor er internasjonalt samarbeid viktig for å sette felles mål, og samhandle for å utvikle teknologi og rammebetingelser. Samtidig må Norge, som alle land, finne sin egen vei til en grønn økonomi. MF «Rovdehorn» er en batteridrevet bilferge bygget for Fjord1 som ble levert høsten 2019 Grønn omstilling Tilleggsavtalen for hvordan Enova skal benytte ekstramidlene vi er tildelt er nå klar, og vi har allerede utvidet vårt tilbud til industrien. Samtidig er det også klart at Enova får ansvaret for Norges deltakelse i EUs innovasjonsfond Blomstervik Grønt og Anlegg hjelper deg med ditt uteareal, og annet du trenger hjelp til utendørs. Alt fra opparbeiding og oppgradering av hager, innkjørsler og grøntanlegg, til vedlikehold. Ingen jobb er for liten. Vi har over 25 års erfaring i Oslo, Asker og Bærum, og tar oppdrag for privatpersoner, borettslag, bedrifter og andre

- Vi ønsker at offentlige etater virkelig skal komme i gang med grønne anskaffelser, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid på Innkjøonferansen 2020. - Vi må skape 250.000 nye arbeidsplasser i private bedrifter dette tiåret Norge trenger vekst i næringslivet for å sikre fremtidig verdiskaping. Veksten må komme i både eksisterende bedrifter og næringer der vi er sterke i dag - og på helt nye områder. Denne rapporten peker på fremtidsmuligheter i nye verdikjeder. virksomheter i Norge for å fylle dette inntektsgapet (den såkalte «haikjeften») De Grønne vil innføre et minstefradrag for selvstendig næringsdrivende. Tvangsmulkt og gebyrer som følge av administrative feil må følge et proporsjonalitetsprinsipp. De grønne foreslår en garantiordning gjennom Innovasjon Norge for små og mellomstore bedrifter stillet overfor norske banker Det er å gjennomføre det grønne skiftet, og sørge for at vi har grønn vekst, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Næringslivet vil ha fart på det grønne skiftet Sveinung Rotevatn og statsminister Erna Solberg møtte onsdag representanter fra næringslivet og klima- og miljøorganisasjoner for å ta imot innspill til grønne initiativ i møte med coronakrisen Innkjøp for grønne arbeidsplasser. Mange av fremtidens smarte og grønne teknologier og løsninger utvikles i nye små og mellomstore bedrifter. For mange av disse bedriftene er det å få sin første kunde kriteriet som skiller de som gir opp og de som vokser. - Vi trenger flere grønne arbeidsplasser i Norge, og vi trenger dem ikke bare i.

Kåret verdens 200 største «grønne» selskaper - Ingen

Coronaviruset har kommet til Norge. Derfor er det mange spørsmål som dukker opp fra bedrifter rundt omkring. På denne siden svarer vi i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste deg på en del av spørsmålene som vi får, og rundt temaet generelt. Se også ofte stilte spørsmål fra kunder. Vi vil også forsøke å dele informasjon via webinarer. I Norge er det vanlig å definere små og mellomstore bedrifter som bedrifter med under 100 ansatte. Vi definerer dessuten bedrifter med 1-20 ansatte som små og bedrifter med 21-100 ansatte som mellomstore og over 100 som store

- I Norge har vi lang tradisjon med kapitalintensive sektorer som energi og shipping, så norske meglerhus har lang trening i å hente inn mye kapital. Du ser at en del av disse grønne selskapene er innenfor energi, og vi er en av de ledende børsene i verden når man ser på energi både målt i markedsverdi og antall energiselskaper, sier kommunikasjonsdirektør Geir Harald Aase i Oslo Børs Grønt lys for flere EU-programmer. Budsjettet gir også flere muligheter for norsk næringsliv til å benytte EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. Regjeringen åpner for at Norge skal delta i Horisont Europa, Digital Europe, EUs Romprogram, og en ordning for å få små og mellomstore bedrifter til å vokse, COSME Grønn Jobb er en landsdekkende totalleverandør av tjenester innen HMS, HR og BHT. Med utgangspunkt i kompetanse og kvalitet leverer vi innovative løsninger som forenkler hverdagen til bedrifter overalt

I Norge er den største kilden til klimagassutslipp industri og oljeproduksjon. Den gode nyheten er at slik trenger det ikke å være. Dette kan vi endre på! Ut av Gi skattefordeler til personer og bedrifter som investerer i grønne bedrifter i oppstartsfasen; Kartlegge solressursene i Norge, og gi investeringsstøtte til solstrømanlegg. Regjeringen foreslår å bruke 3,6 milliarder kroner på en «grønn» omstillingspakke i kjølvannet av koronapandemien. Det tilsvarer én og en halv stortingsgarasje, reagerer miljøorganisasjon

Vil gi oljesubsidier til grønne bedrifter - Rogalands Avi

Kobling av bedrifter med de som har behovene Vi samarbeider med Sykehusinnkjøp, Norway Health Tech og flere om ekstra tiltak for å koble norske bedrifter som kan utvikle eller levere løsningene med dem som har behovene, og for å bidra til å finansiere det. Dette gjelder prosjekter som produserer i Norge Bedrifter står bak store miljøutslipp i samfunnet, samtidig som at en økende andel av forbrukere, med nyere generasjoner i spissen, er både opptatt av og prioriterer grønne alternativer fremfor billigste. Å være grønn handler ikke bare om å være mild mot miljøet, men også å tenke taktisk, strategisk og langsiktig - Mens regjeringen drar føttene etter seg, har flere bedrifter begynt arbeidet hele Norge burde vært i gang med for lengst. De viser også at det er fullt mulig med en grønn omstilling, men da trenger vi en grønn ny deal, der staten i større grad bidra til industribedrifter kommer seg over i grønne næringer, sier SV-leder Audun Lysbakken VG gir deg de siste tallene og oversikt over coronavirusets utvikling. Sjekk status i din egen kommune. Informasjonen oppdateres fortløpende Bedre bunnlinje er fasiten for mange norske bedrifter som har satset grønt, viser en ny rapport. Men det betyr ikke at næringslivet kan slippe pisken for å bli bedre, advarer miljøbevegelsen

De største bedriftene målt i resultat i Norge

Dette er Norges ti største selskaper - E2

Om oss - Grønt Punkt Norge

 1. den grad Norge har et kvantitativt mål om innenlandske utslippsreduksjoner, bidrar grønne sertifikater i dette tilfelle til å nå et slikt mål. Imidlertid styres bruken av olje i Norge langt mer effektivt gjennom CO2-avgiften enn gjennom den indirekte virkningen via prisen forbrukeren betalerer for elektrisitet
 2. Norge må øke fastlandseksporten, og da må vi løfte frem grønne norske innovasjoner. Et middel blir den digitale plattformen The Explorer. Helene Friis i Innovasjon Norge leder Norges nyopprettede digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger. Visjonen er å koble utenlandske aktører med norske løsninger
 3. isteren har varslet for 2021, kan ha som mål å posisjonere Norge som partner for gjennomføringen av Parisavtalen fra utvalgte samarbeidsland. Dersom fondet gis et avkastningskrav på linje med det som gjelder for Oljefondet, vil det føre til at langt flere lavkarboninvesteringer i Asia, Afrika og Latin-Amerika blir lønnsomme enn hva som er.
 4. 5 68 bedrifter har blitt sertifisert (det tilsvarer en økning på 1 4 % fra fjoråret). 99 6 nye virksomheter har startet prosessen mot sertifiser ing (det tilsvarer en økning på 22 % fra fjoråret). Totalt er det nå godt over 6800 gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater i Norge! Slik blir du sertifisert som Miljøfyrtårn
 5. Hva det grønne skiftet krever. Det grønne skiftet forutsetter utvikling av nye produkter og prosesser som både tar hensyn til miljøet og til at vi har begrensede ressurser. De nordiske landenes fremgang så langt skyldes i første rekke initiativ fra ulike bedrifter

Hovedsiden - Grønt Punkt Norge

Undersøkelsen er avgrenset til bedrifter med minst fem ansatte, og alle bransjer med unntak av eiendom og offentlig sektor, ble inkludert. Vi har hentet inn svar fra 1201 bedrifter: 41 % av bedriftene rapporterer at de i løpet av de tre siste årene har introdusert en eller flere grønne produktinnovasjoner i markedet Dette kaller vi grønn verdiskapning. bærekraftig by- og samfunnsutvikling og gjenvinning. I samarbeid med bedrifter og virksomheter kan gruppene utvikle prosjekter. være aktuelle. De nasjonale miljømålene og målene for bærekraftig utvikling i Norge og politiske initiativ som «det grønne skiftet» er selvfølgelig også sentrale De valgte å konsentrere seg om små og mellomstore bedrifter (SMB), og begrunner det med at hele 99% av norske bedrifter er i denne kategorien, og at de står for 44% av all verdiskaping fra norske bedrifter, i følge NHO. Begge to var overrasket over bedriftenes holdning til bærekraft, og sier de ikke hadde forventet en slik positivitet Regjeringen har i dag gitt grønt lys for flere EU-programmer som er viktige for norsk næringsliv: Horisont Europa, Digital Europe Programme, EUs romprogram og COSME. - For norske bedrifter over hele landet er dette en svært god nyhet. Norsk deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer er viktige verktøy for internasjonalisering og eksport

Spørsmål og svar for norske bedrifter om koronautbruddet

Utlån til bedrifter i Norge har økt med 10,8 prosent annualisert i tredje kvartal 2020, og er nå 17,6 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Et stykke bak trønderske virksomheter, altså. - Vi ser vekst hos de som bygger nye boliger og i sjømatnæringen, men også generelt i øvrige bransjer I foredraget Mitt grønne skifte går vi gjennom hva et grønt skifte egentlig innebærer og hvordan hver og en av oss kan bidra til å kutte utslippene i Norge. Vi vil sette mot i folk ved å fortelle at en rekke bedrifter og organisasjoner forlengst har utviklet visjoner og strategier for å minimere klimaskadelige utslipp Mester Grønn har importert roser fra Øst-Afrika siden 1999, og er i dag Norges største importør av Fairtrade-merkede blomster. Salg av Fairtrade-merkede blomster bidrar til arbeidsplasser og utvikling i Øst-Afrika, noe som skaper stolthet og motivasjon hos Mester Grønn-ansatte i Norge Advarer bedrifter mot å unnlate å tenke grønt: - Det er med på å bestemme hvem som får tilgang til kapital Mener det vil bli et stort behov i Norge for resirkulering av skip

Etterhvert som etterspørselen for grønne finansprodukter øker, vil «brune og røde selskaper» i stadig større grad ekskluderes fra fond og andre finansprodukter. Teknologiutvikling og klimastrategier må plasseres i førersetet hos alle norske bedrifter som ønsker å være med på veien mot nullutslippssamfunnet - Byggenæringen skal bidra å omstille Norge til et grønt og bærekraftig samfunn. Til dette trenger vi å beholde viktig kompetanse og arbeidsplasser. Vi merker oss at mange bedrifter kjenner på usikkerheten spesielt når det gjelder ordresituasjonen

Nordea-undersøkelse: Miljøhensyn ikke viktig for norske

Dette kan bedrifter gjøre for å bli grønner

Handelshøgskolen, Nord universitet (HHN), Steinkjer kommune og Sparebank 1 Midt-Norge er i gang med stipendiatprogrammet for digital innovasjon og grønn bærekraft (DigInn). Ambisjonen til DigInn er å rekruttere og utdanne seks til åtte unge forskertalenter i en periode over seks år Norge er avhengig av EU-politikk for å drive frem et grønt skifte. Forskningsbaserte mål bør sette for alle næringer -bedrift Green Deal legger en helhetlig plan for grønn omstilling, inkludert finansiering 9 av 10 bedrifter mener industrisamarbeid er viktig for å skalere grønne prosjekter UK Har grønn finanseringsstrategi som er koble Webinar om EU-finansiering til grønne prosjekter Torsdag 2. april holder Innovasjon Norge et webinar om finansiering til grønne prosjekter gjennom EIC Accelerator Green Deal. Nyskapende og grønne bedrifter i Innlandet oppfordres til å søke om midler fra akselleratorprogrammet til European Innovation Council Grønt Punkt Norge eies av materialselskapene, og er et nonprofit-selskap med mål om å få alle bedrifter til å ta miljøansvar for den emballasjen de sender ut på markedet. Norske bedrifter har et ansvar for emballasjen også etter at den er tom. Som medlem i Grønt Punkt Norge kan bedriften være trygg på dette miljøansvaret ivaretas

Bedrifter må tilfredsstille strenge kriterier knyttet til energi- og vannforbruk, avfallssortering og bruk av kjemikalier. Grønn norgesferie Opplev Norge med ren samvittighet. Besøk bærekraftige reisemål, spis kortreist mat og bli med på grønne aktiviteter. God fornøyelse Det er positivt at så mange bedrifter sier de er klare til å bli en del av en kommende verdikjede for hydrogen, men det er en utfordring at de mindre bedriftene i mindre grad er «klare» for det grønne skiftet. I tida framover vil det stilles større krav til de som leverer at varene skal være «grønne» Vi i IKT-Norge og 450 bedrifter i den norske IT-bransjen ønsker oss en kommune - Oslo kommune, som verdens mest effektive og mektigste grønne innkjøpsmaskin. Hvordan kan vi få til det, og vil det nye byrådet ta utfordringen? Her er noen umiddelbare utfordringer IKT-Norge har identifisert Det grønne energifondet som utviklingsministeren har varslet for 2021, kan ha som mål å posisjonere Norge som partner for gjennomføringen av Paris-avtalen fra utvalgte samarbeidsland. Dersom fondet gis et avkastningskrav på linje med det som gjelder for Oljefondet, vil det føre til at langt flere lavkarboninvesteringer i Asia, Afrika og Latin-Amerika blir lønnsomme enn hva som er. I 2018 ble Fjordkraft første norske bedrift til å vinne FNs Klimapris med Klimanjaro-metoden. Siden da har flere virksomheter tatt metoden i bruk og skapt en grønn dominoeffekt fra vest innen innkjøp i norsk næringsliv

Hyperloop-sjefen i Norge for å møte norske bedrifter – E24

Ingen bedrifter, banker eller I Norge har flere tatt til ordet for at grønnvasking og misbruk av begrepsbruk bør slås hardt ned på. EU vurderer nå om banker som finansierer grønne prosjekter skal få kapitallettelser, noe som regnes for et virkningsfullt tiltak Bedrifter i hele landet utvikler produkter som etterspørres globalt. retningsgivende næringspolitikk for Norge. Målet for politikken er å gi grønn og rettferdig omstilling

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst

 1. Status: Prosjektet ble igangsatt i mars 2019 og er i ferd med å avslutte arbeidet med å kartlegge godsvolumer og transportmønster mellom Norge og Europa. Det er gjennomført telefonintervju med ca 50 bedrifter og dybdeintervjuer med 20 bedrifter
 2. I Norge, og verden for øvrig, er det akkurat nå et stort fokus på det grønne skiftet og bærekraftig utvikling. Det betyr at stadig flere bedrifter innser at det både er nødvendig - og lønnsomt - å sikre seg en miljøvennlig profil. På SINTEF Molab måler man ikke bare utslipp fra piper
 3. Stilling Lokale bedrifter 1881 Telefonkatalogen. Søk i 1881 Telefonkatalogen. A til Å. Meninger. Kundeservice. 32277038 Koronakrisen har bidratt til å knuse tidligere tildelingsrekorder fra Innovasjon Norge. I Trøndelag nærmer utbetalingene seg én milliard kroner
 4. Om Grønt Punkt Norge. Grønt Punkt Norge er hele Norges retursystem for emballasje. De sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong, bølgepapp og treemballasje. Merket er beviset på at bedrifter som sender varen ut på markedet har tatt produsentansvar i et godkjent returselskap
 5. Forutsetningene for at Norge skal lykkes med å gjøre havvind til et industrieventyr er gode. Vi er verdensledende på offshore teknologi, vi har gode vindressurser til havs, mye kompetanse sitter i veggene hos bedrifter langs kysten på Sør- og Vestlandet og vi har kapital til å investere i omstillingen, skriver forfatteren
 6. Opplev Norge med ren samvittighet. Besøk bærekraftige reisemål, spis kortreist mat og bli med på grønne aktiviteter. God fornøyelse
Multerland

Seniorforsker Petter Nekså ved SINTEF Energi har sjøl vært med på å utvikle den patenterte teknologien som har gitt japanerne den grønne gevinsten. Nekså har også regnet på hva vi kunne ha spart av energi i Norge, dersom alle husstander og bedrifter her til lands hadde brukt CO 2-varmepupmper til å varme vannet i varmtvannstanken Vi bør passe på at ikke bedrifter som allerede bidrar til det grønne som fornybar bransjen falle utenfor. Norge har allerede har en rekke bedrifter som i dag er på rett side av det grønne skiftet. Mange av disse er hardt rammet av COVID-19. Solenergiklyngen er et partnerskap bestående av 90 bedrifter i hele verdikjeden innenfor solenerg Norske bedrifter bør nå ta dette innover seg og vise hvordan de kan bidra til fremtidig vekst under det grønne skiftet, slik at man unngår klimarelaterte «Kodak moments» i norsk næringsliv. Utgitt a Det grønne skiftet Norske næringslivtopper: Derfor er det grønne skiftet foreløpig ingen suksess Mener både myndigheter og næringsliv må ta tak Her følger litt fakta om små og mellomstore bedrifter i Norge. Les også: De små og mellomstore er verdifulle! SMB står for et halvt statsbudsjett. I januar 2019 var det registrert i underkant av 600.000 bedrifter i Norge. Under 1 prosent av disse har over 100 ansatte

Grønt Punkt Norge AS (tidligere Materialretur AS), etablert i 1997, er et selskap som administrerer finansieringen av norsk næringslivs ordninger for innsamling og behandling av emballasje.Medlemmene i Grønt Punkt Norge er alle typer bedrifter som bringer emballasje til det norske markedet; emballasjeprodusenter, emballasjeimportører, vareprodusenter (pakker/fyller), vareimportører og. Vi har 218 resultater for Bedrifter til salgs i Norge til de beste prisene. Den billigste annonsen ligger ute til Kr. 10. Sjekk ut alle annonser fra hundrevis av markedsplasser på Rubrikk.no

Hvis du ankommer Norge fra et av landene som har en tilstrekkelig lav smittesituasjon, altså gule land. Hvis du kjører eget kjøretøy eller turbuss gjennom et rødt område på vei til Norge, under forutsetning av at du ikke overnatter i rødt område, at du utøver god håndhygiene og at du holder avstand dersom du må stanse Norge er et rikt land med et attraktivt arbeidsmarked, og EØS-avtalen har bidratt til at flere har kommet for å jobbe i Norge. De Grønne ønsker å legge til rette for arbeidsinnvandring også fra land utenfor EØS-området, med utgangspunkt i norske bedrifters behov for kompetanse og arbeidskraft Pioneren blant tilretteleggerne av grønne obligasjoner i Norge er SEB. som vil ha innvirkning på de strategiske valgene bedrifter må ta. - Grønne obligasjoner er et godt verktøy for å implementere det finansielle i disse langsiktige strategiske valgene som flere og flere forstår at de må ta, sa Powell Komplett oversikt over næringslivet i Norge fra Opplysningen 188 - Skal vi lykkes, må vi få flere etablerte bedrifter til å satse, sier Mona Skaret, divisjonsdirektør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge. Nær dobling i grønne investeringer Investeringene i statlige Enova økte fra 1,3 milliarder kroner i 2013 til 2,3 milliarder kroner i fjor

Norske bedrifter ettertraktet til grønn næringsutvikling i

 1. Grønn Energi i utvikling Grønn Energi er en organisasjon i vekst og har som målsetting å være en betydelig aktør innen varmepumper. Vi ønsker kontakt med bedrifter som kan tenke seg å delta på vår målsetting om å bli en av landets største aktører innen varmepumper
 2. - Norge er langstrakt og forskjellig, derfor gir det ikke mening å ha lik forvaltning i hele landet, sier Astrup. Miljøpartiet De Grønne mener Høyre er grådig «når det kommer til forbruk.
 3. Grønn omstilling er høyaktuelt da det i forslag til statsbudsjett er gitt klare føringer til Innovasjon Norge om å støtte ennå flere grønne innovasjonsprosjekt i hele landet. Kurt Atle Hansen, Flakstad kommune/UiT. Kurt Atle har lang erfaring med utviklingsarbeid innen lokalsamfunn, miljø og næring fra privat og offentlig sektor
 4. SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte
 5. ID: 54109 Bransje: Bygg/anlegg Betegnelse: Glass og Fasade firma ønskes kjøpt Område: Hele Norge Pris: ID: 54108 Bransje: Handel Betegnelse: Catering selskap ønskes kjøpt Område: Hele Norge Pris: Bedrifter selges / Partner søkes, pris inntil 5 mill NOK. ID Bransje Betegnelse Område Pri
 6. Utvalget er kun 55 norske bedrifter og favner over både reiseliv, bank, forsikring og detaljhandel, men rapporten Digital Leaders in Norway inneholder mange av landets viktigste bedrifter, inkludert en del større nettbutikker og kjeder, og er interessant lesestoff for de som ønsker å holde seg oppdatert.Bedriftene får en score mellom 4 og 10 på ulike områder, der 10 poeng er det beste
 7. Det er en fantastisk grønn driv i Norge, og det er svært gledelig å se at stadig større deler av næringslivet snur seg mot grønnere verdiskaping, skriver statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Tor Erik Schrøder (Illustrasjonsfoto) Grønn verdiskaping bygger fremtidens næringsli

Det grønne skiftet i Norge - regjeringen

Norge med sin 98 prosent grønne elektrisitet er dermed godt egnet for å bygge bilbatterier, og i tillegg raffinerer norske bedrifter aluminium, silisium og grafitt som brukes i batterier. Dette gjelder også nikkel og kobber, ja, til og med den utskjelte kobolten som ofte produseres under svært dårlige forhold i Afrika finnes i Norge Grønne sertifikater er en støtteordning for utbygging av fornybar energi.I Norge trådte ordningen i kraft fra 1. januar 2012 da Elsertifikatloven begynte å gjelde, og den varer til og med 2021. Ordningen administreres av Norges vassdrags- og energidirektorat.. Ordningen pålegger strømleverandører å kjøpe elsertifikater Gaupa er sterkt truet i Norge. Stortinget har bestemt at det maksimalt kan leve 65 familiegrupper med gaupe i Norge - og for å holde bestanden under dette nivået er det kvotejakt. Dette resulterer i en liten bestand (i 2020 færre enn 400 dyr), og gjør at gaupa kategoriseres som sterkt truet Nasjonalt. PILOT-E. Målgruppe: Maritim transport og klimanøytral industri. Søknadsfrist: 16. september. 13.00. Ingen satt tilskuddsbegrensning. Pilot-E er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova, som tar sikte på å støtte næringslivet i utvikling av løsninger for å få ned klimagassutslipp og bidra til mer effektiv energibruk i Norge og internasjonalt I en masteroppgave innen innovasjon og ledelse ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) denne våren kommer det frem at selv om aktørene innen bygg og eiendom er grønnere og mer innovative enn både omverdenen og de selv tror, kan utviklingen bremses opp av et utdatert og lite helhetlig regelverk

DigitalNorway hjelper bedrifter å henge med i den digitale utviklingen gjennom å tilby gratis kompetanseinnhold. I tillegg jobber vi for at små og mellomstore bedrifter skal kunne ta del i den datadrevne økonomien Stadig flere bedrifter flytter sine forretningsprosesser til skyen, Våre datasenter kjøres på grønn energi, Moderne skytjenester for bedrifter i Norge. Norske skyløsninger for bedrifter. Daglig leder: Ole Halland. Vi gir din bedrift skalerbarhet, sikkerhet og funksjonalitet fra moderne skyløsninger,. Lade elbil? Grønn Kontakt tilbyr lading i sameier, for bedrifter og langs veien. Automatisk volumrabatt. Ladebous for Coop-medlemmer Nyhet, Fornybar produksjon, Strømnett, Strømmarked 05.11.2020 Flytter Vinterkonferansen 2021 hjem til Norge. Tirsdag 9. mars kan vi igjen ønske velkommen til Energi Norges viktigste næringspolitiske møteplass for toppledere i fornybarnæringen, energipolitikere og grønt næringsliv ord: Det grønne skiftet skal gjennomføres. I Norge er denne utfordringen fokusert både i regjeringens og NHOs perspektivmeldinger fra et par år tilbake. Omfang og mulighetsrom er utredet og diskutert i en rapport fra et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg: Grønn konkurransekraft, med 17 vedlegg som konkretiserer mulighetsrommet. NH

Bedrift Enov

Over hele Norge finnes det bedrifter som kan skape store verdier av data, men som ikke vet hvordan de skal ta det første steget. De etterspør blant annet bedre oversikt over hvilke offentlige og private data som finnes, og veiledning og bistand i prosessen med å få tilgang og lov til å benytte data. Å gjøre datasett og datastrømmer gode, strukturerte og tilgjengelige krever kompetanse. Grønn økonomi har fått en sterkere posisjon på den internasjonale politiske agendaen, inludert i Norge. Sluttdokumentet fra bærekraftskonferansen Rio+20 vurderer grønn økonomi i sammenheng med bærekraftig utvikling og fattigdomsbekjempelse. Grønn økonomi vurderes som et av de viktigste verktøyene for å oppnå bærekraftig utvikling 30 minutter inn i fremtiden er en podcast om det som opptar oss akkurat nå og i den nærmeste fremtid. Hver uke har jeg besøk av en ny gjest, og vi snakker om nettopp hva gjesten mener er det aller

Alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret. Det støtter vi på HTH og gjennom Grønt Punkt Norge er vi med på å utvikle et mer ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. Som medlem i Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet. Se mer om Grønt Punkt Norge Svenskene strømmer til et grønt aksjefond fra Norge. Som nevnt utgjør Scatec Solar og resten av de 100 grønne selskapene fondet investerer i, Egen pensjonskonto er en ny ordning som skal gi alle med innskuddspensjon i private bedrifter bedre oversikt og lavere kostnader

I Norge er det utenkelig at arbeidslivets parter ikke er en viktig aktør i det grønne skiftet. De som har makt, har også ansvar. Vi så i vedtaket fra LOs representantskap i vår at tariffavtaler er et aktuelt verktøy for å nå klima- og miljøpolitiske mål - Eierrollen er ikke nok forstått i Norge. Du må ha formue til å utvikle bedrifter. Det som er interessant og fortiet er The Pledge. Jeg tenker da på disse eventyrlig rike som Gates, Bloomberg, Musk, Bezos - også Røkke, som lover bort storparten av sine formuer etter sin bortgang En grønn produsent av energi har ved hjelp av strømmen to produkter å selge; selve strømmen som er identisk med strømmen fra et kullkraftverk og verdien av at man har tatt et grønt valg i produksjonen. For hver enhet grønn strøm som produseres, utstedes en opprinnelsesgaranti med tilsvarende enhet. Dette kontrolleres i Norge av Statnett Her finner du den eneste oversikt over alle ISO-sertifiserte bedrifter i Norge, og kan enkelt søke etter spesifikke standarder, akkrediteringer, produkter, agenturer og varemerker. kontakt@kvalex.no. Hvordan vi i Kvalex jobber. 1 Kvalex samler og publiserer bedriftsinformasjon som trygger innkjøperens valg av leverandører Familien Bekkelund har vært på elbilferie i Norge og deler sine erfaringer. Få rimeligere elbillading - bli ladekunde hos Grønn Kontakt! 24/7 kundeservic

Grønt Norge bedrifter gulesider

Det opplyses i tillegg at fire bedrifter fra Tynset mottok til sammen 8.160.000 i lavrisikolån. Ønsker å bistå flere som vil satse. Innovasjon Norge har hittil i år tildelt 7,8 milliarder kroner til innovasjons- og utviklingsprosjekter i norsk næringsliv Del dine nyheter med Mynewsdesk. Mynewsdesk er Nordens ledende digitale PR-plattform. Over 5000 virksomheter som Oslo Lufthavn, Telenor og Norges sjømatråd bruker nyhetsrom på Mynewsdesk for å. Norge ble fra 1. januar 2012 del av et felles elsertifikatmarked med Sverige. Landene har et felles mål om 28,4 TWh ny fornybar kraftproduksjon innen utgangen av 2020. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Kraftverk som godkjennes i ordningen får tildelt elsertifikater i inntil 15 år

Offentlige anskaffelser gir nye grønne løsninge

 1. Norge bruker to prosent av krisemilliardene på grønn omstilling: - Den grønne omstillingspakken er liten sett opp mot total pengebruk i krisepakkene. og de krever at alle store bedrifter som mottar kriselån fra staten rapporterer om klimarisiko i henhold til standardiserte retningslinjer
 2. Norge kan bidra til dette gjennom å bygge ut fornybar energi hjemme og ute, utnytte fornybar energi på en mest mulig effektiv måte og utvikle grønn utveksling med andre deler av Europa. Produksjon Mer fornybar energi i Norge. Ordningen med grønne sertifikater skal sikre målet om 28,4 TWh ny årlig kraftproduksjon i Norge og Sverige innen.
 3. Selv om Norge ikke er med i EU, er vi så tett sammenvevet med Europa at det også for oss var svært viktig at EUs medlemsland tross sterk uenighet dem imellom, klarte å finne frem til et kompromiss og en enighet. EU er norsk næringslivs viktigste eksportmarked. Nesten 80 prosent av vår eksport går i dag til det indre markedet, og også etter at Storbritannia forlater dette ved.
 4. - Eksportkreditt Norge er en viktig støttespiller for norske bedrifter som ønsker å lykkes ute. Vi ønsker å bidra til at norske eksportbedrifter ser mulighetene som ligger i grønn teknologi, og derfor er det naturlig at vi blir medlem av Skift. Vi vet at norsk næringsliv har potensial til å bli ledende på dette området, sier Søberg
 5. Grønne IKT-midler fra EØS-programmet Green Industry Innovation, vil støtte estiske bedrifter i grønne prosjekter. Formålet er å bli mer konkurransedyktig, deretter ved bruk av entreprenørskap og miljøinnovasjon gjøre nåværende næringer mer miljøvennlig. Derfor søker nå estiske bedrifter etter partnere fra Norge til gjennomføringen. Midlene vil hovedsakelig gis til de estiske.
 6. Informasjon om koronaviruset til bedrifter i Smøla kommune. Vi har lagt bak oss en litt annerledes sommer, der de fleste av oss har feriert i Norge. Status nå når sommeren er på hell er at FHI melder at smittespredningen i Norge fortsatt er på et lavt nivå, men det er en økende trend

Korona-viruset har fått store følger. Nå dropper mange julebord. Det viser en undersøkelse blant 1.853 bedrifter. Over halvparten avlyser årets julebord. 26 prosent vil ha julebord, mens 21 prosent er usikre. Bedriftene er med i organisasjonen NHO. Oslo er strengest. Det skriver avisa Dagens. Kravene til grønnere løsninger vil øke hos alle. Fremover vil både bedrifter, det offentlige og den jevne forbruker velge grønne løsninger, og i langt større grad tenke kretsløp og ombruk. Det er ikke lenger «nice to have», men en «dealbreaker». Det kan igjen gi nye muligheter for gründere og små bedrifter med innovative løsninger Bedrifter i Europa betaler 50 til 70 % mer for energi enn bedrifter i USA og Kina, er det rart Europa mister arbeidsplasser til Kina? Under ser du et bilde av hva konsekvensen av det grønne skiftet, billioner av US $ flyttes over i elitenes lommer

Facebook, Twitter | - Mange er fremdeles grønneNordnorske bedrifter til næringslivets Champions LeagueGrønt vindu er åpent - Det grønne skiftet - Energi - E24
 • Natur i sverige.
 • Nfl winner.
 • Yorkshire terrier black tan welpen.
 • No man is an island lyrics.
 • Chino antrax muerto.
 • Religion skaper konflikt.
 • Hallenbad dortmund aplerbeck.
 • Hjerteknuser betydning kaizers.
 • Blackberry q10 datenblatt.
 • Cowboy bebop antagonist.
 • Frühlingsanfang bilder.
 • Siste sommerdag.
 • Nynorsk tekst om jul.
 • Jula skövde erbjudande.
 • Maur fakta for barn.
 • Www kostholdsplanleggeren.
 • Prinzessin arielle.
 • Containerdienst.
 • Hvor kjøpe ferske oliven.
 • Hvor mye spinat om dagen.
 • Sony ubp x1000es kaufen.
 • Destiny 2 pre order pc.
 • Caucasus area.
 • Tiefbiss korrigieren.
 • Tilslaget kryssord.
 • Moondoo fotos.
 • Lineær regresjon.
 • Flirtkurse.
 • Norsk ortografi.
 • Snow boyz 42 remix.
 • Parkeringsskyltar med tilläggstavlor.
 • Butterfly knife tricks.
 • Gyngehest.
 • Konsulat istanbul.
 • Nordlandssykehuset vesterålen ledige stillinger.
 • Billig herreklipp åsane.
 • Stihl ryttermal.
 • Kongruens tegn.
 • Zelda blitzableiter.
 • Yamswurzel für männer brustwachstum.
 • Jungle sejuani build.